zaterdag 3 september 2016

NOOIT GEZIEN! Bergoglio 'viert' de vespers naar aanleiding van de door hem ingestelde 'Wereldgebedsdag voor de Zorg van de Schepping' in een LEGE Sint-Pietersbasiliek (1 september 2016)


EXIT BERGOGLIO

De 'preek' werd gehouden door P. Raniero Cantalamessa, O.F.M. Cap.,
de ketterse 'predikant' van het Pauselijke Huis.Cantalamessa, die zoals bekend, een ketter is, zei het volgende:

Quanto ha dovuto attendere l’universo, quale lunga rincorsa ha dovuto prendere, per giungere a questo punto! Miliardi di anni, durante i quali la materia, attraverso la sua opacità, avanzava verso la luce della coscienza, come la linfa che dal sottosuolo sale faticosamente verso la cima dell’albero per espandersi in foglie, fiori e frutti. Questa coscienza fu finalmente raggiunta quando comparve nell’universo quello che Teilhard de Chardin chiama «il fenomeno umano».

Hoelang heeft het universum moeten wachten, welke lange aanloop heeft het moeten nemen, om te komen tot dit punt! Miljarden jaren, gedurende dewelke de materie, doorheen haar donkerte, avanceerde naar het licht van het bewustzijn, zoals het sap dat moeizaam uit de ondergrond opstijgt naar de top van de boom om zich daar uit te breiden naar de bladeren, de bloemen en de vruchten. Dit bewustzijn werd uiteindelijk bereikt toen in het universum verscheen, hetgeen Teilhard de Chardin noemt "het menselijke fenomeen".

Bron: L'Osservatore Romano n. 200 del 2 settembre 2016

Link:

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2016/documents/papa-francesco_20160901_giornata-preghiera-cura-creato.html


Merk op:

1. Het Teilhardisme is door de Kerk veroordeeld.

2. Cantalamessa ontkent hier de Goddelijke Schepping.

Hetgeen kan tellen op de 'Wereldgebedsdag voor de Zorg van de Schepping'!!!5 opmerkingen:

Anoniem zei

Heeft het universum nu gewoon niets zitten doen en wachten? Of heeft het zelf actie genomen en beginnen aan te lopen.

Aanlopen voor wat? om te springen? En wat wanneer je universum weer landt? Is deze aanloop het eindpunt?

En materie zou een bewustzijn hebben? En dat 'bewustzijn' is zoals een sap in een boom?

Dit bewustzijn werd uiteindelijk bereikt toen in het universum verscheen. euh ... wacht even....

Hij zei net dat het universum miljarden jaren gewacht heeft eer de materie een bewustzijn kreeg, en toen het materie haar volle bewustzijn kreeg, verscheen het universum - maar het universum heeft daar al jaren zitten wachten.

Chronologisch klopt er iets niet.

Of is het zoals Urbanus van Anus zegt; "... want bij God is niets onmogelijk."

Anoniem zei

Zelfs de weinige aanwezigen brengen niet het minste respect op voor God. Filmpjes maken met hun speelgoedtelefoon, dat heeft tegenwoordig prioriteit. Stilte en eerbied, waar zijn ze naartoe?

The Guardian Angel zei

De aanwezigen zijn géén gelovigen, want die komen niet naar Bergoglio, maar enkele toeristen die gratis naar de freak-show komen kijken.

Anoniem zei

Zeer interessant.

Dat gaat terug op Jamblichos van Chalkis (met de "Nous" als de wereld van de demiurg) en op de pythagreîsche school, gedeeltelijk overgenomen bij Platoon en later steeds weer opduikend in de westerse philosophie.
Bijzonder interessant: in de renaissance opnieuw besproken door de rare humanist Thritemius, destijds reeds zeer verdacht van ketterse ideeên;
en dan verder bij Teilhard en vanaf het einde der jaren 1950 bij de zeer speciale jezuîet Raimundo Panikkar-Almany, in Noord- en Zuidamerika in de jaren '60 en '70 dé grote ideologische inspirator.

"Ipse harmonia est"- Op Uw gezondheid!

On XXX is water short.

Anoniem zei

Let op zijn gelaatsuitdrukking

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer