donderdag 29 september 2016

De regenboog-deken van Diest, Felix Van Meerbergen, is op Facebook een regelrechte lastercampagne begonnen tégen het Katholieke 'Pro Familia' en doet nog meer krasse uitspraken:


Het is duidelijk, dat voor Felix Van Meerbergen 'liefde' enkel maar een seksuele connotatie heeft. Katholieken hoeven in elk geval al niet op de 'naastenliefde' van de deken te rekenen!

Verder pocht de deken, dat hij nog steeds deken is. Waarlijk een les in nederigheid!

Van Meerbergen beschouwt zich ook nog steeds als 'gelovig en kerkgetrouw'.
Hoe hij zichzelf beschouwt, speelt echter geen rol.
Hij heeft zichzelf al veroordeeld!


Uit de Heilige Schrift:

Pre 8:11  Omdat de straf niet onmiddellijk op de zonde volgt, Daarom zint het hart van den mens op kwaad.
Pre 8:12  Maar al blijft soms de zondaar lange tijd leven, Ofschoon hij honderdmaal kwaad doet: Toch weet ik zeker, dat het hùn goed gaat, Die Gods aanschijn vrezen.
Pre 8:13  Maar den zondaar gaat het niet goed; Zijn dagen worden vluchtig als een schaduw, Omdat hij Gods aanschijn niet vreest.Deken Felix Van Meerbergen verklaart verder: "Ik ben een aanhanger van het kerkbeeld van paus Franciscus." - Nou!


Bergoglio ontvangt twee lesbo's waarvan ééntje zich heeft laten ombouwen.
Zij leven natuurlijk in doodzonde!

De transseksueel van hoger.

Bergoglio wast op Witte Donderdag de voeten van een trans en hij of zij krijgt dan ook nog de Communie.

Bergoglio schijnt het volgende citaat uit de Heilige Schrift niet te kennen, net zoals de deken van Diest blijkbaar ook onwetend is:

1 Co 11:27  Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de kelk des Heren drinkt, bezondigt zich aan het Lichaam en Bloed des Heren.
1 Co 11:28  Laat dus een ieder zichzelf onderzoeken, en dan eerst eten van het brood en drinken van de kelk.
1 Co 11:29  Want wie eet en drinkt, eet en drinkt zich een oordeel, zo hij het Lichaam niet naar waarde beoordeelt.
1 Co 11:30  Daarom zijn er onder u zoveel zwakken en zieken, en zijn er zovelen ontslapen.
1 Co 11:31  Zo we onszelf naar waarheid hadden beoordeeld, zouden we niet geoordeeld worden.Bergoglio kust een homoseksueel, terwijl zijn 'partner' foto's maakt.


Het is duidelijk, dat Bergoglio steeds dieper wegzinkt in een gore, stinkende poel van zondigheid! Sodom en Gomorra zijn er niets tegen!

En dan zou Paus Benedictus XVI, volgens zijn (?) laatste boek, de Vaticaanse Homo-maffia verslagen hebben???

Maar, ondanks alles is deken Felix Van Meerbergen toch een zelfverklaarde "aanhanger van het kerkbeeld van paus Franciscus."

Wat was dit dan, Felix? Komedie?

Is dat niet 'Geestelijk Adviseur' Felix Van Meerbergen, ons 'schijnheilig boontje' in soutane, als een échte Farizeeër, gezeten naast Paus Benedictus XVI en vlak naast Algemeen Voorzitter Jean-Marie Scheerlinck van het 'ultra-conservatieve' Pro Petri Sede waar homo-fielen blijkbaar 'thuis' zijn?

Ook de voormalige 'huisgenoot' van deken Felix, en voormalig lid van
Pro Petri Sede, bevindt zich in het gezelschap!

Wel Felix, wat is het nu?

Hangt U het 'kerkbeeld' van Bergoglio of dat van Paus Benedictus XVI aan?


Het 'kerkbeeld' van de duivel of dat van Christus?
 Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer