zaterdag 24 september 2016

De nieuwe abt-primaat van de Benedictijnen, Gregory Poland celebreerde, op zaterdag 24 september 2016, voor het eerst de Mis in Montecassino:Ad Orientem Novus Ordo Mis

Wat een liturgische rommelboel! Totaal onzinnig!
Alsof de geconsacreerde hostie een voor- en een achterkant zou hebben!

Idem voor de beker!

8 opmerkingen:

Wim zei

Is dat nu dé essentie van het christendom? Dat een hostie een goede en een foute kant heeft?
Het zou om te lachen zijn als het niet zo droevig was.
Wat helpt ons al die azijn, Guardian Angel?

The Guardian Angel zei

Beste Wim,

Indien het toch allemaal niet zo belangrijk is, waarom houdt de abt-primaat zich dan niet aan de liturgische voorschriften?

Hij maakt er een politiek statement van!

Wim zei

Dat is alleen maar zo voor die mensen die een zodanige blikvernauwing hebben dat ze alleen nog maar dat zien en de band met Christus kwijt zijn geraakt. Katholieken leven in de liefde en vreugde van de Heer en merken zulke zaken niet op. U bent het spoor van het geloof bijster, Guardian Angel. Dit is stof, niets meer. Het gaat om liefde. Probeer de bijbel eens te lezen, het zal u helpen. Echt waar.

The Guardian Angel zei

U redeneert zoals Vangheluwe!

The Guardian Angel zei

Waarschijnlijk was het ook de 'liefde' van Vangheluwe om buitenlandse priesters de toegang tot het bisdom Brugge te ontzeggen...

Waarschijnlijk was het ook de 'liefde' van De Kesel die de priesterbroederschap van de Heilige Apostelen ontbond...

Waarschijnlijk was het ook de 'liefde' van Bonny om de dialoog te weigeren met hen die zich tegen Castellucci verzetten...

Waarschijnlijk was het ook de 'liefde' van Danneels die de Roeach-betogers voor een gesloten poort in Mechelen liet staan...

Waarschijnlijk was het ook de 'liefde' van Danneels om Koning Boudewijn van het nut van abortus te overtuigen...

Waarschijnlijk was het ook de 'liefde' van Barzin om in 'Kerk en leven' pedofilie te promoten...

Waarschijnlijk was het ook de 'liefde' van Suenens om voorbehoedsmiddelen te promoten...

Waarschijnlijk was het ook de 'liefde' van Bergoglio die de Franciscanen van de Immaculata opdoekte!

Waarschijnlijk was het ook de 'liefde' van Johannes Paulus II die Mgr. Lefebvre excommuniceerde!!!

Waarschijnlijk was het ook de 'liefde' voor Onze-Lieve-Heer van Paulus VI om de oude Mis op te doeken en miljoenen in de apostasie te drijven!!!!!

Beste Wim, u verwart 'liefde' met perversie!

Anoniem zei

Deze beelden uit Monte Cassino zijn typisch voor de postconciliaire neergang van de gemoderniseerde en geestelijk totaal veranderde liturgie en daarmee samenhangend, met de teleurgang van gemoderniseerde/modernistische ex-contemplatieve ordes.
"Perfectae caritatis", het papier v.h. 2e Vaticaans Concilie over het ordeleven en de typische ordespiritualiteit "werd reeds bij zijn verschijnen als uiterst ontoereikend aanzien" (sic de letterlijke vertaling uit het door de modrnistische kardinaal Kasper uitgegeven "Lexikon für Theologie und Kirche", Bd.10 (2000)).
De contemplatieve ordes kwamen er na het 2e vaticaans concilie wel met duidelijk weiniger kleerscheuren vanaf (de jezuîeten verloren in 2 jaar tijd één derde van hun effectieven, d.w.z. militair gezien (de jezuîetenorde was vanaf het begin militair gestructureerd) was daardoor hun nek gebroken).
De volgende decennia zagen dan de opbloei van de traditievriendelijke en serieuze abdijen, zoals Fontgombault en zijn dochters, Bellaigue, Le Barroux, Reichenstein enz., en parallel de neergang van de meer moderne abdijen ( de parallelgeschiedenis van Solesmes en Fontgombault is daar uiterst illustratief, zoals ook Wisques I (oud) en II (nieuw)).
Vlaanderen was eenmaal meer koploper bij deze evolutie:
St.-Pieters in Steenbrugge smolt als sneeuw voor de zon, verloor zijn vlaamse gehechtheid, degradeerde tot een bejaardenheem en tot een immobiliênmantel voor het bisdom Brugge, waar in de herfst 2015 nog een brugse bisdomsvicaris wegen financiêle en immobiliênschandalen zijn post moest ruimen (Jef DeKesel was daar nog geînvolveerd)
(Een schelm wie hier nu het woordje "natuurlijk" bij deze foefelarijen denkt- met de izegemse diaken Didier Meulemeester maakte men dan minder komplementen).

St.-Pieters (1) was dan eerst bij de Subiaco-congregatie, de meer frans georienteerde St.-Andriesabdij v. Zevenkerken (2)(ook Brugge) was bij de Cassino-congregatie;
na een hele hoop strubbelingen en animositeiten, bijzonder in Italiê, en gedwongen door een algemene reductie van de effectieven, versmolten dan 1. en 2. tesamen tot de "Subiacensisch-Casinensische Benedictijnencongregatie".
Het "uitdoven" gaat zo waarschijnlijk gemakkelijker.

Men is daar ondertussen zo breeddenkend en voor alles open, dat ze niet meer dicht zijn.
De " liefde voor de Heer en de mens en de vreugde" is daar ondertussen zo vruchtendragend en geloofssterkend, dat Franciscus, toch de meest moderne protagonist, nu korterhand het bisdomsambt, dat van oudsher aan het abtschap van Cassino verbonden was, wegen teveel schandalizering opgegeven heeft. (Ook geen kleinigheid)

Ze zijn totaal het spoor bijster.
Totaal verdoold- en dit onder de blik van goed geînformeerde overtuigde trouwe katholieken met veel kennis en gebruik van moderne informatiemedia.
Het dorre hout moet verbrand worden- het krachteloze zout weggesmeten.

Veel in de bijbel lezen, Wim! Ik doe het meermaals elke dag.
In Te speravi- non confundar in aeternum.


Anoniem zei

"(Vlaamse) Katholieken leven in de liefde en de vreugde voor de Heer en merken zulke zaken niet". (sic @wim v. 25 september 2016 21:17)

Proficiat, @wim!
Zelden heb ik zo'n gecondenseerde onzin gelezen.
Het verwondert mij helemaal niet dat de vele pedofiele schanddaden in Westvlaanderen en Antwerpen (daar werden die pedofiliserende Roeachboeken toch gedrukt, en ligt ook de uitgeverij/drukkerij Halewijn met de beruchte Toon Osaer) en in Brabant met zijn "theologische" mafia aan de universiteit Leuven, zo helemaal "niet bemerkt werden".

Stapelzot.
Maar "stof", dat weggeblazen kan worden, was de voor ca. 30 000(dertigduizend) scholieren ontworpen Roeachboekenserie natuurlijk niet: in totaal handelde het zich om ongeveer veertig ton papier, d.w.z. ongeveer vijf treinwagons.
Werkelijk niets voor "Laudato si"- vele hektaren woud moesten darvoor platgeslagen worden.
En alles voor de sexgeobserveerde clique rond Danneels, vanGheluwe, Bulckens en consoorten.
Schijnheiligheid in de hoogste graad.Anoniem zei

Een echt plezante site hier.
Hoe Wim hier op zijn billen krijgt!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer