vrijdag 30 september 2016

BREAKING: Het dossier van de parochianen en de vrienden van de 'Priester-Broederschap van de Heilige Apostelen' te Brussel, waarin Jozef De Kesel wordt aangeklaagd, werd twee weken geleden te Rome neergelegd!


Op 11, 12 en 13 september 2016, zijn twee boodschappers van de vrienden van de 'Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen', de parochianen en de vrienden van de Sint-Katelijnekerk te Brussel, naar Rome gevlogen met een uitgebreid dossier met brieven, getuigenissen en verzoekschriften aangaande de 'Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen'.

Beide boodschappers werden uitvoerig door Beniamino Kardinaal Stella, Prefect van de Congregatie voor de Clerus, ontvangen. Zij hebben de Romeinse autoriteiten grondig geïnformeerd en gevraagd om de onrechtvaardige, onbarmhartige, on-christelijke en brute daad van Jozef De Kesel aangaande de 'Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen', die op slinkse en achterbakse manier tijdens de grote vakantie werd doorgevoerd, terug te draaien.

Er moet een oplossing komen voor de seminaristen van de 'Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen' die door de onbarmhartige Jozef De Kesel werden verbannen. Moslim-vluchtelingen worden door De Kesel opgenomen, maar de eigen, Katholieke mensen worden op straat gezet!


 Het dossier tégen Jozef De Kesel bevat:

  • 13.000 handtekeningen van de petitie tegen de sluiting van de Sint-Katelijnekerk te Brussel.
  • 3.400 handtekeningen van de petitie tegen de ontbinding van de 'Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen' opgericht door Mgr. André-Joseph Léonard die de Sint-Katelijnekerk in hartje Brussel nieuw leven inblies.
  • 320 canonieke verzoekschriften aan Jozef De Kesel en die door De Kesel ONBEANTWOORD zijn gebleven, hetgeen van zijn slechte wil getuigt, met de eis de beslissing van Jozef De Kesel aangaande de 'Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen' te schorsen en in te trekken.

De specifieke aanklacht tégen Jozef De Kesel spreekt van de ergernis en het schandaal die het onbarmhartige besluit van De Kesel onder de gelovigen heeft veroorzaakt. Het besluit van De Kesel is onwettig omdat het geen zwaarwichtige reden noemt voor het opdoeken van de 'Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen'.


Er werden inmiddels 35 leugens geïdentificeerd die door de woordvoerders van het Aartsbisdom én Jean Kockerols in de media werden verspreid. Deze leugens van het Aartsbisdom en de weerleggingen werden aan het dossier tégen De Kesel toegevoegd en worden nu te Rome bestudeerd.

De handelswijze van Jozef De Kesel past niet binnen het pastorale beleid van de Kerk en gaat tégen elk Christelijk principe van barmhartig in en dit net in het 'Jaar van de Barmhartigheid'!

Bron: Les Amis de l'église Sainte Catherine à Bruxelles

Link:

http://www.eglisesaintecatherinebruxelles.be/2016/09/le-dossier-de-sainte-catherine-depose-a-rome-12-septembre-2016.html


Net voorbij de Sint-Anna-poort van het Vaticaan, met links de toren van de IOR-Bank
met geparkeerde Rolls-Royce. Het Bergogliaanse Vaticaan waar 'de armen' welkom zijn!

Het zeer dikke dossier dat het wanbeleid van Jozef De Kesel aanklaagt

Het uitzicht van de Derde Verdieping hetgeen bewijst, dat je ver bent gekomen!


De 'macht' van de modernistische 'aartsbisschoppen' van Mechelen-Brussel, Leo 'kardinaal' Suenens, Godfried 'kardinaal' Danneels en would-be aarsbisschop Jozef De Kesel is definitief gebroken!

Zij hebben lang genoeg met de voeten van de gelovigen gespeeld!

We gaan door tot De Kesel van de zetel van Mechelen-Brussel wordt verwijderd!

10 opmerkingen:

Anoniem zei

De aartsbisschop is zo gefocust op de Kerk van morgen dat hij niet aan het heden denkt.

The Guardian Angel zei

Het 'programma' van Jozef De Kesel heeft niets met 'focus' te maken, maar is eerder demonisch van aard.

Anoniem zei

De online petitie ondertekenen is nog mogelijk op:
https://www.change.org/p/mgr-j-de-kesel-non-à-la-dissolution-de-la-fraternité-des-saints-apôtres-oui-à-son-maintien-dans-l-eglise-de-belgique

Anoniem zei

Men vergeet een iets: de Heilige Kerk is geen democratie waar het aantal telt.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Dit heeft niets met 'democratie' te maken, maar wél met continuïteit en rechtszekerheid binnen de Kerk.

Het kan niet zo zijn, dat de ene bisschop iets opricht om dan weer opgedoekt te worden door de volgende bisschop.

Net de indruk die de modernistische kerkleiding wekt, dat de Leer en de organisatie van de Kerk veranderlijk zou zijn, net dat veroorzaakt binnen de Kerk de crisis.

Wie wil zijn leven wijden aan iets, dat morgen alweer anders is?

Zo ondergraaft men moedwillig de Waarheid.

Anoniem zei

Aan anoniem 30 september 2016 16:37

Dit artikel en de foto's hebben met democratie niets te doen.

(Ter Uwer informatie: het zijn nu juist de modernisten à la Karl Rahner SI, Hans Küng, Padre Arrupe SI en Leonardo Boff en Jon Sabrino met zijn "bevrijdingstheologie" die de "democratische" meerhidsbeslissingen overal wilden doorvoeren, en die in het 2e vatic. concilie met het "Volk Gottes"begrip wild rondzwaaiden...
Dat zoud U toch moeten weten met Hde vele uitspraken in de noordbelgische bastaardkerk van Hans Geybels en Bert (alias Hubert) Roebben)(waarbij de laatste inderdaad naar eerst Tilburg en dan naar Dortmund weggelopen is)

En zoals een zéér interessant voorbeeld van zéér hoge positie (van "niveau" wil ik hier liever niet spreken) aantoont, is dat met het "volk" en de democratie zo'n zaak:
bvb. bij de volkse peronisten in Argentiniê, waar in de jaren 50 tot '90 zeer verscheiden tendensen het volk beheersten, en zeer dikwijls zeer snel de kap gedraaid werd tussen rechtsfascisten met hun knokploegen, hun jeugdbewegingen, hun zuiveringen van bevrijdingstheologiemissinarissen en -praktikanten (ik denk daar an een jezuîet Jalic SI) en dan later het totaal verdwijnen en weer opduiken als linksperonisme.lk geval goed oppassen:

In elk geval goed oppassen:
Quod reges delirant, plectuntur Achivi.
(Horatius)

Anoniem zei

Aan anoniem 30 september 2016 16:37

Dat heeft niets met democratie te doen, maar wel alles met sensus fidei en daarmee samenhangend mt de sensus fidelium:
pneumatisch gegrondvest en geshiedkundig, sociaal en cultureel ingebed.
De sensus fidei zet onder invloed v.d. Hl. Geest het Licht van het geloof, het deelhebben van de gelovige aan God als de Eerste Waarheid als eerste grondvoorwaarde vooruit;
daardoor wordt het gelovige verstaan eerst mogelijk.

Deze mense geloven en verstaan.
Dat de leiding van de belgische bastaardkerk overigens iets gelovig kan vrstaan, is uiterst onwaarschijnlijk.
Integendeel, aan

de lopende band bewijzen ze in kerknet en nieuw kerknet en onder Danneels, Bonny, vanGheluwe, VanLooy, DeKesel enz. dat ze er helemaal niets van verstaan (om dan nog van Kolet Jansen te zwwijgen).

Anoniem zei

"Prêts pour le combat!" (mijn grootvader, oudstrijder, vuurkruis (de er, zomercampagne 1914, Yzerveldslacht, oorlogsmedaille en nog een paar andere en met 13 frontstrepen, zo tegen zijn rijke kindrschaar in de 30er jaren, als ze naar de school togen)

"Bon courage!"
"Gott befohlen!" (de duitse Bundeswehr voor gevaarlijke operaties)

Anoniem zei

De Kerk is wel een democratie waar het aantal telt. Kijk maar naar een Conclaaf. Of een concilie waar er lang voor Kung en consoorten gestemd werd.

Het hedendaagse politiek bestuur dat 'democratie' genoemd wordt, is direct afgeleid van de democratie in de Kerk. Toen men Kerk en Staat is gaan scheiden vanaf het einde van de Middeleeuwen, was de zogeheten politieke democratie, inhoudelijk en structureel identiek aan het kerkelijk bestuur. Vandaag is er veel veranderd in de politiek, waar een lobby voor een kleine minderheid wetten in het nadeel van de meerderheid kan veranderen. Over Gemene Best wordt er in politiek al lang niet meer gesproken, echter, dit geldt wel nog voor de Kerk.

Alleen dat er over geloofszaken niet gestemd kan worden. En daar knelt het schoentje met de modernisten, die menen dat het Geloof daar ook een democratie is, en wel een democratie waar ze ook zonder Paus geloofszaken mogen aanpassen, maar dat is allemaal illegaal volgens het kerkrecht.

Maar de petities hier ter zake, handelen niet over geloofszaken, maar wel over de sluiting van de Sint-Katelijnekerk te Brussel, de ontbinding van de 'Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen', 320 canonieke verzoekschriften die onbeantwoord zijn gebleven, die bewijzen dat De Kesel ter kwadertrouw handelt.

Het gemenebest is een belangrijke kwalificatie. En met de petities ter zake is er een meerderheid van het volk die eist dat de Kesel dat moet doen wat goed voor de gelovigen (en de Kerk) is – en bewijzen dat De Kesel het vertikt, en precies het omgekeerde doet. Het volk heeft hier de macht, en in Rome zullen ze gehoor moeten geven aan de eis, want ze is ontegensprekelijk gerechtvaardigd volgens de Geloofsleer, en het Kerkrecht.

Cicero, Seneca, H. Ambrosius en H. Augustinus en nog vele anderen spreken hier uitgebreid over. Totdat Luther met zijn amateurisme ook meende mee te kunnen praten. Toen is het allemaal misgegaan, tenminste in de politiek.

Nicholas von Cusa (kerkleraar) in de ‘Concordantia Catholica’ handelt over de democratie in de Kerk, en leert ons hoe de politieke democratie op de kerkelijk gestoeld is.

‘To Build the City of God: Living as Catholics in a Secular Age’, Brian M. McCall (Author), Christopher A. Ferrara (Foreword), is iets gemakkelijker te verteren. McCall spreekt vooral over Cicero omdat Cicero het Romeins politiek bestuur zo goed uitlegt. Seneca heeft Cicero verder uitgewerkt.

H. Ambrosius heeft “De Officii” van Cicero (over de kwaliteiten en plichten van goede politici) bijna letterlijk overgeschreven en zo het Romeins politiek bestuur (met een Keizer en een Senaat en hoe die aan het gemenebest moeten werken) aan de Kerkelijke leiding opgelegd in zijn werk “de officiis ministrorum”. (over de kwaliteiten en plichten van goede geestelijken – priesters, bisschoppen en zo).

Wanneer je dat leest en het met het gepruts van De Kesel vergelijkt…. Amai, amai, amai. Daar kan je geen serieus essay over schrijven zonder jezelf belachelijk te maken.

Anoniem zei

BESLUIT (dat iedereen gemist lijkt te hebben)

Alle politiek historische analyses ter zijde, het echte probleem in het aartsbisdom is dat er nog veel van den ouwe stempel ronddolen die menen dat Belgen nog steeds met zich laten sollen wanneer ze voor de gek gehouden worden, zoals Seunens en Danneels met de mensen gesold hebben. Maar die tijd is voorbij.

En een slot gedachte over het tellen van cijfers;

dat De Kesel maar een tegenpetitie opent voor de sluiting van de St Katelijne, en eens ziet hoe veel handtekeningen hij kan verzamelen.

13.000 handtekeningen is niet gering. Het is niet zoals in de politiek, waar er maar 60% van de kiesgerechtigden gaat stemmen, en dat de politieke partij die dan 20% van de stemmen haalt, zichzelf de meerderheidspartij noemt en meent een mandaat te hebben het land mogen regeren, terwijl 92% van de kiesgerechtigden niet voor hen gestemd hebben. 13.000 handtekeningen voor 1 enkele kerk, is aardbeving van 10 op de Schaal van Richter.

Ze moeten op het aartsbisschoppelijk paleis eerst en vooral ophouden zichzelf voor de zot te houden, eer ze proberen de mensen voor de zot te houden.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer