woensdag 21 september 2016

België - De stilte van de 'bisschoppen' produceert monsters:

Moord op minderjarigen door middel van 'euthanasie'


Het eerste geval in België van een moord op een kind door middel van 'euthanasie' doet de vraag rijzen hoe een land met een sterke Katholieke traditie in deze afgrond is terechtgekomen... Het proces van de-christianisering werd door de 'bisschoppen' zélf geïntroduceerd door zich uitsluitend bezig te houden met de Kerk te besmetten met de aardsheid van de wereld.

De ineenstorting van de Kerk in België viel samen met de periode na het Tweede Vaticaans Concilie. Dit is zeker géén toeval. Hier, meer dan elders, zijn de bittere 'vruchten' van het Tweede Vaticaans Concilie, tot volle rijpheid gekomen. Het Concilie gaf het startsein voor een roekeloze rush om de wereld na te jagen. De mentaliteit om de wereld in de Katholieke Kerk binnen te brengen, werd vooral geïntroduceerd door Leo 'kardinaal' Suenens en zijn opvolger Godfried 'kardinaal' Danneels. Zij waren de onbetwiste hoofdrolspelers in de zelfvernietiging van de Kerk in België.

In een (tevergeefse) poging om het tij nog te doen keren, stelde Paus Benedictus XVI Monseigneur André-Joseph Léonard tot opvolger van Danneels aan. Maar, kort na zijn 75ste verjaardag, bijna een jaar geleden, werd Mgr. Léonard onmiddellijk vervangen door een voormalig assistent van Danneels, namelijk Jozef De Kesel, zodanig dat de destructieve, progressivistische molen weer op volle capaciteit kon draaien.

De sloop van de Katholieke Kerk in België en de voortdurende transformatie naar een protestantse sekte, besmet de Kerk in België steeds verder met de aardsheid van de wereld. De satanische geest van de wereld in de Kerk met daaruit voortvloeiend anticonceptie, abortus, pedofilie, homo-huwelijk, euthanasie (= zelfmoord), kindermoord (wegens niet wilsbekwaam) en het in vraag stellen van het priesterschap zélf, heeft tot gevolg dat de 'bisschoppen' geen enkele aandacht hebben voor het Volk van God, dat op de vlucht is en deels ondergedoken zit!

Méér nog, de vervolging van de Katholieken in België wordt georganiseerd door de 'bisschoppen' zélf, die herleid zijn tot tandeloze staatsambtenaren in dienst van de vrijmetselarij! Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen, dat de fundamenten gelegd zijn voor nog meer rampen in de Kerk in België.

Zo wordt o.a. de priesterbroederschap van de Heilige Apostelen en het seminarie, dat door Monseigneur Léonard werd opgericht, ontbonden, en dat met het zielige excuus, dat er tevéél seminaristen zijn.

De resultaten zijn voor iedereen duidelijk: de stoptrein van de-christianisering in België gaat, onafgezien van een paar tussenstations, gewoon door. Dit alles gaat hand in hand met een steeds groter wordende economische, sociale en etnografische crisis. Maar ook met de opkomst van een perverse bio-ethiek die vijandig staat tegenover het leven en de mens zélf. Dit is een satanische aanval op het leven, de mens, de Schepping en God zélf.

Als vandaag in België minderjarigen worden vermoord in naam van de 'barmhartigheid', dan is dat ook in niet geringe mate de schuld van de Belgische 'bisschoppen'.

Het stilzwijgen van het Belgische episcopaat is oorverdovend!


De 'bisschoppen' hebben bloed aan de handen! 

Met 'dank' aan:

Leo 'kardinaal' Suenens

Godfried 'kardinaal' Danneels

En would-be aartsbisschop Jozef De Kesel!


1 opmerking:

Paul van Isselt zei

Bisschoppen? Wolven in schaapskleren!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer