woensdag 31 augustus 2016

Raymond Kardinaal Burke: "Het is hoogst twijfelachtig om te stellen, dat de islam de Christelijke God zou aanbidden"


Cardinal Burke: ‘Highly questionable’ to say Islam worships Christian God'


ROME, Italy, August 30, 2016 — It is “highly questionable” to say Catholics and Muslims worship the same God and Islam is a religion of peace, Cardinal Raymond Burke said on a call with reporters Monday.

Bron: LifeSiteNews

Link:

https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-burke-highly-questionable-to-say-islam-worships-christian-god-andIn het artikel wordt enkel over Nostra Aetate (3) gesproken.

Nostra Aetate, the Second Vatican Council’s declaration on the Catholic Church’s relationship with other religions, “is not a dogmatic document,” Burke said.

Nostra Aetate, de verklaring van het Tweede Vaticaans Concilie Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten, "is geen dogmatisch document," zei Burke.


NOSTRA AETATE
Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten

De Islam


3 De Kerk beschouwt ook met hoogachting de moslims, die de éne, levende en uit zichzelf bestaande, barmhartige en almachtige God aanbidden, de Schepper van hemel en aarde, die gesproken heeft tot de mensen [Allah heeft blijkbaar iets geopenbaard!]. Zij trachten zich met heel hun hart ook aan zijn verborgen raadsbesluiten te onderwerpen, zoals Abraham, op wie het islamitisch geloof zich zo graag beroept, zich aan God onderwierp [Ja, de moslims beroepen zich op Abraham, maar ten onrechte!]. Hoewel zij Jezus niet als God erkennen [Erg jammer!], vereren zij Hem toch als profeet, en zij eren zijn maagdelijke Moeder Maria, die zij soms zelfs met godsvrucht aanroepen. Bovendien verwachten zij de dag van het oordeel, waarop God de mensen zal doen verrijzen en hun zal vergelden naar werken [En hoe!]. Daarom staat een hoogstaand zedelijk leven bij hen zeer in achting [Dit grenst aan het absurde!] en vereren zij God, vooral door gebed, aalmoezen en vasten.

Mogen ook in de loop der eeuwen tussen Christenen en moslims veel onenigheid en vijandschap zijn voorgekomen [Blijkbaar verleden tijd in 1965!], de heilige Synode spoort thans allen aan het verleden te vergeten, zich ernstig toe te leggen op wederzijds begrip, en gemeenschappelijk de sociale rechtvaardigheid, de zedelijke waarden, de vrede en de vrijheid te verdedigen en te bevorderen in het belang van alle mensen. [Waarvan akte!] 


Blijkbaar wilden de Synodevaders iets verklaren aangaande dé islam en dat is dan dit geworden. Helaas staan er een aantal valse beweringen in en hebben we dus met een valse verklaring te maken.

Een valse verklaring die dus niet dogmatisch is en dus ook niet tot het Magisterium van de Kerk behoort. Een nutteloze en zelfs schadelijke tekst dus! 

Nostra Aetate is een tekst die nogal problematisch is, maar weinigen weten, dat aangaande de islam, dit niet eens de meest problematische tekst van het Tweede Vaticaans Concilie is.

Dat is Lumen Gentium.


LUMEN GENTIUM
Over de Kerk

8 - De niet-christenen en hun weg naar het heil


16 Maar het heilsplan [van de Kerk] strekt zich ook uit tot hen [de moslims], die de Schepper erkennen, onder wie vooral de mohammedanen [Wat heeft de Kerk met de mohammedanen te maken? Niets! Wel waarom staat dat dan hier?], die belijden, het geloof van Abraham te bezitten [= een loze bewering van de mohammedanen!], en die samen met ons [!] de éne en barmhartige God aanbidden [!!!], die de mensen op de laatste dag zal oordelen.


Nou, dat kan tellen!

Blijkbaar wordt hier beweerd, dat de Katholieken samen met de mohammedanen tot Allah bidden!

Misschien, dat men dat in het Vaticaan doet, maar het is niet iets wat de Kerk doet!

De mohammedanen verwerpen het Nieuwe Testament. Allah is niet onze God. En Sint-Paulus zegt, dat de goden van de heidenen, duivels zijn!!!


Uit de Heilige Schrift:

1 Co 10:20  Neen, maar wat ze offeren, offeren ze aan duivels en niet aan God. En ik wil niet, dat gij in gemeenschap staat met de duivels.


Moslims zijn heidenen. Dus kunnen wij niet samen met hen bidden tot dezelfde 'god'.

Ze bidden niet samen met ons. Het is absurd om zoiets te claimen. Objectief gezien, bidden de mohammedanen niet samen met ons tot dezelfde 'god'.

Een moslim volgt de koran en de koran verwerpt de Drie-Eenheid.

De moslims bidden tégen ons. Ze bidden voor de vernietiging van de Kerk en de Katholieken.


Deze uitspraken van de niet-dogmatische constitutie Lumen Gentium 
neigen naar ketterij.

Maar, deze uitspraken zijn sowieso blasfemisch!

In Lumen Gentium wordt God beledigd en deze teksten zijn
ergerniswekkend voor vrome oren.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

"... de heilige Synode (GEEN CONCILIE?) spoort thans allen (ALSOF MOSLIMS LAK HEBBEN AAN EEN VAT II DOCUMENT) aan het verleden te vergeten (KRUISTOCHTEN? NOOIT VAN GEHOORD. ZE ZULLEN HET WEL VERGETEN ZIJN) , zich ernstig (LOL) toe te leggen op wederzijds begrip, en gemeenschappelijk de sociale rechtvaardigheid (VRIJMETSELAARS BEGRIP), de zedelijke waarden (EEN MOSLIMS EN GOEDE ZEDEN GAAN NIET SAMEN), de vrede en de vrijheid (NOG MEER VRIJMETSELAARS PRAAT) te verdedigen en te bevorderen in het belang (HET "GEMENE BEST" IS EEN SECULIER BEGRIP) van alle (GELOVIGE EN VOORAL ONGELOVIGE) mensen. "

Anoniem zei

En dan spreek je niet eens over hetgeen katholieken van de Hindoes en Boeddhisten kunnen leren - NOSTRA AETATE.

Nu moet je eens aan een Bonny vragen hoe hij zoiets zou willen bewerkstelligen.

"Door dialoog" zal hij zeggen.

Dan moet je hem vragen met wie en over wat hij met andere religies wil dialogeren, teneinde de doelstelling te bereiken.

Kijk he, je kan evengoed Siri, Cortana en Hello Google aan dezelfde tafel laten plaatsnemen, en de dialoog tussen de drie zal niet minder uitzichtsloos rond de pot blijven draaien, dan een dialoog tussen Bonny, een Mufti, en een Guru.

Nu kan je zeggen "Waarom het niet proberen?"

OK, de primaire taak van een bisschop is zijn bisdom te beheren en ervoor te zorgen dat de priesters het ware geloof verkondigen. Als ze ook met moslims willen kletsen hebben ik er niets op tegen zolang dat bijzaak is, en hun primaire taak niet verwaarlozen. Maar als dat geklets het enigste is wat ze doen? En het dan nog eens heel slecht doen erbovenop, dan mag je je vragen beginnen te stellen de bisschop niet de laan uit te sturen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer