donderdag 25 augustus 2016

Op verzoek van velen: een bijdrage over het Eucharistisch Wonder te Aalst

Restkerk (20/08/2016): "Begin juli gebeurde er een Eucharistisch wonder te Aalst, België"


Op 7 Juli 2016 om 17u45 is er te Aalst (België) een hostie spontaan beginnen bloeden. Het mirakel gebeurde in de woning van pater Eric Jacqmin in aanwezigheid van meerdere getuigen.

Lees verder op Restkerk:

https://restkerk.net/2016/08/20/begin-juli-gebeurde-er-een-eucharistisch-wonder-te-aalst-belgie/De Standaard (24/08/2016): ‘Bloedrode hostie’ wekt verbazing


In Aalst is een hostie in een tinnen houder ‘spontaan beginnen bloeden’. Een bijzondere gebeurtenis voor de priester die de hostie bezit, en voor de strenge geloofsgemeenschap waar hij deel van uitmaakt. Maar om van een mirakel te spreken is het nog wat vroeg.

‘Op 7 juli om kwart voor zes ’s avonds is in Aalst een hostie spontaan beginnen bloedrood kleuren. Het verschijnsel deed zich voor in de woning van Pater Eric Jacqmin in aanwezigheid van meerdere getuigen.’

De gedetailleerde beschrijving in de folder die na de gebeurtenis werd samengesteld, straalt van begin tot eind enthousiasme en verwondering uit. Een bloedende hostie heeft in het christendom een grote symbolische waarde omdat het verwijst naar het lijden van Christus. In dit geval is het volgens de folder extra bijzonder door de samenloop van omstandigheden: de priester had het voorwerp negen maanden (de duur van een zwangerschap) in zijn bezit, het verschijnsel deed zich voor op zijn verjaardag, in de maand van het Heilig Bloed. Zeven getuigen hebben de verandering gezien tijdens een misviering annex verjaardagsfeest in de woning van Jacqmin. Men is er zeker van dat het gaat om een zeer bijzondere verschijning: ‘Het is onmogelijk om de monstrans waarin de hostie zit te openen zonder het stuk te maken. Ongeoorloofde manipulatie is daardoor uitgesloten.’

Heilige Pius X

Het bisdom van Gent is spaarzaam met commentaar bij de gebeurtenis omdat Jacqmin geen 'erkende' diocesane priester is [Correcter: E.H. Jacqmin is niet geïncardineerd in het bisdom Gent. Met andere woorden, hij wordt niet door de staat betaald.]. Hij maakte in het verleden deel uit van het priesterbroederschap van de Heilige Pius X, of het ‘Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X[FSSPX]. Die groep ontstond in 1970 als reactie op het Tweede Vaticaans Concilie, dat een wind van modernisering [= Altijd 'verdacht' natuurlijk!] door de katholieke kerk liet waaien: eucharistievieringen mochten voortaan in de volkstaal [Dit heeft het Concilie niet toegestaan!], er kwam meer openheid tegenover godsdienstvrijheid [Correcter: een andere, niet-katholieke interpretatie van het begrip] en andere religies [Waar we natuurlijk niets mee te maken hebben.]. Omdat de priesterbroederschap dat concilie niet erkent [Klopt niet!], is de verhouding met Rome complex [Hun canonieke status is niet in orde, wat natuurlijk de schuld van Rome is! Vergelijk met de Priesterbroederschap van de 'Heilige Apostelen'. Beiden zijn door de Kerk erkend, maar door jaloersheid van anderen, wegens té succesvol, raakten zij hun erkenning kwijt!]. Jacqmin werd uit de gemeenschap gezet omdat hij paus Franciscus niet erkent. [Bergoglio is inderdaad een antipaus.]

TOELICHTING:

Uit goede bron vernamen wij het volgende:

E.H. Jacqmin werd inderdaad bij de Priesterbroederschap van Pius X buiten gezet, omdat hij heeft bewezen, dat Bergoglio géén paus is. Je kan het bewijs opvragen bij E.H. Jacqmin zelf. Zelfs Mgr. Fellay en de andere 3 bisschoppen van de FSSPX hebben hem gelijk gegeven, maar zoals altijd is Mgr. Fellay dubbelzinnig. Er zijn getuigenissen, zelfs van de Moeder-Overste van de Karmel te Quiévrain, dat Mgr. Fellay goed kan liegen. E.H. Jacqmin behoort nu tot die groep Traditionele Katholieken die zich 'Sedevacantisten' noemen. Dus maakt hij weldegelijk deel uit van de Kerk.

Ons is niet bekend welke pausen nog door E.H. Jacqmin niet erkend worden. Echter, het aanwijzen van Bergoglio als antipaus, is géén Sedevacantisme. Tegenwoordig zijn er pausen genoeg om een keuze uit te maken. Deze puinhoop werd opnieuw door het Vaticaan zélf gecreëerd!

Om uit te maken of er echt een mirakel heeft plaatsgevonden, zou een wetenschappelijke analyse van de monstrans nodig zijn. Als dan wordt vastgesteld dat de verkleuring onverklaarbaar zou zijn, kunnen er eventueel stappen worden gezet naar de erkenning als mirakel. Een mogelijke, wetenschappelijke verklaring is alvast dat de hostie ten prooi is gevallen aan een kolonie rode bacteriën. Dat was eind vorig jaar de oorzaak van een 'bloedende hostie' in het Amerikaanse Salt Lake City.

Priester Jacqmin liet in de krant Het Laatste Nieuws optekenen dat deze gebeurtenis volgens hem alle natuurwetten overstijgt. Hij is er nog niet over uit wat aan te vangen met de bijzondere monstrans. ‘Ik denk nu na en wacht af. Als er bij mij thuis te veel bezoek voor de monstrans komt, plaats ik ze wel in een kapelletje.’

Bron: De Standaard

Link:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160824_02437072Het Nieuwsblad (24/08/2016): "Aalst in de ban van bloedende hostie"


In Aalst is een hostie in een tinnen houder ‘spontaan beginnen bloeden’. Een bijzondere gebeurtenis voor de priester die de hostie bezit, en voor de streng-katholieke geloofsgemeenschap waar hij deel van uitmaakt.


Beeldverslag:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160824_02437216


28 opmerkingen:

Anoniem zei

We wachten vol spanning op de wetenschappelijke bevestiging van dit bovennatuurlijk fenomeen!

The Guardian Angel zei

Indien dit inderdaad een bovennatuurlijk fenomeen zou zijn, dan kan de 'wetenschap' helemaal niets 'bevestigen'.

Anoniem zei

De Heilige Kerk is altijd heel voorzichtig geweest met de erkenning van dergelijke zaken. Zou niet enige terughoudendheid aangewezen zijn?
Er is officieel nog geen wonder vastgesteld. Punt. Dat is pas een katholiek standpunt.

Anoniem zei

Hoezeer het katholiek geloof in Vlaanderen verdampt is en hoe weinig benul men nog van het geloof, van theologie en de kerkgeschiedenis heeft, illustreert de berichtgeving in de gazetten en de reactie van het bisdom Gent.
De Standaard en het Nieuwsblad, ooit met het AVV-VVK- Kruissignet op de voorpagina, zijn ondertussen helemaal van het geloof afgevallen en brengen de oudbekende en vervelende cocktail van feitelijke onwaarheden (over het 2e Vat. Concilie), hun onuitroeibare (en totaal gefrustreerde) wensen en verwachtingen ("Wind van vernieuwing"), verzuring (tov. de Priesterbroedrscap St.-PiusX) en de sedert tientallen jaren bekende bakterio- en mycologische verklaringsmodellen.
Dar is Het Laatste Nieuws tenminste veel correcter:
van liberaalvrijzinnige oorsprong en gezinning schrijven die journalisten tenminste over de grote ophef van dit eucharistisch wonder en wat ze zien, laten Z.E.H. Jacqmin aan het woord komen en zijn, zij het ook critisch, geînteresseerd.
Hoezeer de noordbelgische bastaardkerk ondertussen gezonken is, toont de "bedekte reactie" van het bisdom Gent aan:
zeer zwijgzaam, onwennig stamelend bij de melding van een Eucharistisch wonder - en dan de fantastische uitspraak (AUB in koeien van letters drukken): "...dat deze priester niet in het bisdom Gent geîncardineerd is..."
Alsof wonderbare gebeurtenissen, wonderen en mirakels nu eerst een papiertje met vergunning van deze tisten nodig hebben om te mogen gebeuren.
Het Laatste Nieuws heeft dit in zijn atavistische reflex juist gezien: dat deze priester natuurlijk een echte priester is en de FSSPX en haar sympathisanten traditietrouwe katholieken.
En dat er klaarblijkelijk gronden zijn om aan de "vruchten" van het 2e Vat. Concilie te twijfelen (dankzij Suenens, Danneels, vanGheluwe, Bulckens, Roeach3 enz.) en dapper bij het oude geloof te blijven.

Anoniem zei

Fundamenteeltheologisch:
God is almachtig en altegenwoordig.
De duivel overigens niet (zeer duidelijk geformuleerd bij de profeet Ezechiel).

Natuurlijk is wat er in Aalst met het Allerheiligste Sakrament gebeurd is, wonderbaar, verwonderering wekkend, bij gelovigen ook bewondering wekkend, bijzonder, apart:
"mirabilis".
Brood verschimmelt bij mij en bij U grijs, groen, mischien ook geel;
hier daarentegen verandert de geconsareerde hostie, het Lichaam van Onze Heer Jezus Christus, zich eensklaps, begint te "bloeden" met helrode kleur;
en dit 9 maanden nadat de monstrans aan de priester geschonken werd (9= 3 maal 3: symbool voor de Hl. Drievuldigheid, extreem versterkt in het kwadraat), op donderdagavond (tijdstip van het Laatste Avondmaal en inzetting van de Eucharistie), in de maand van het Hl. Bloed en op de verjaardag van de priester.
Dat is natuurlijk "mirabilis" en dit behoort natuurlijk tot de "mirabilia" ("onderbare dingen" "mirakels, overigens in het latijn eerst bij de oudchristelijke auteurs optredend).
Het daarmee samenhangen woord "mirakel" heeft in het latijn/italiaans ook de beduiding van "bijzonder geval/speciale zaak/opmerkelijke gebeurtenis) (bvb. Piazza dei Miracoli in Pisa/ zeer uitgebreid ook bij Macchiavelli in zijn Discorsi).
In zover is dit Eucharistisch wonder een echte ikoon van het geloof, zoals P.Paulus VI ooit de Lijkwade van Turijn noemde.

Wat daarnaast ook een wonder is-en even groot als het Bloeden van het allerheiligste Sakrament- is, dat er in Vlaanderen, waar het geloof zo vernietigend afgebroken werd en onnozeliteit en krotterij en open en verdoken pedo-, homo- en andere filieên hoogtij vieren, nog steeds mensen zijn die het Allerheiligste Sakrament eren en aanbidden.
De bastaardkerkers hebben dit allemaal buitengesmeten (in heel Brussel worden de vespers alleen nog gevierd in Saint-Joseph bij de FSSPX, bij de FSSP in de Miniemenkerk en in St.-Kathelijne bij de Fraterniteit v.d. Hl. Apostelen).
En nu is een Eucharistisch wonder in oostvlaanderen gebeurd en het krotterige en apostatische bisdomsbestuur kan niet meer veel zeggen: "...niet geîncardineerde priester...", alsof fundamenteeltheologie door het kerkrecht zou kunnen gemuilkorfd worden ( zeker wel door Tom Flamez, Patrick DeGrieck, Jeroen Claerhout en Rik Torfs...).
God is almachtig en in Zijn werken niet door menselijk toedoen inperkbaar.
En het is een grote zonde tegen Zijn geboden en voorschriften te handelen en Hem te willen inperken.
Dát is de grote fundamentele zonde van de bastaardkerkers.
En daarom staan ze met hun mond vol tanden.

Aan anoniem 25 augustus 2016 14:59
Naar de voorliggende informatie en de afbeeldingen kan een mnipulatie uitgsloten worden.
Z.E.H. Jacqmin geeft ook geen aanstoot, beledigt geen gelovigen;
integendeel, hij aanbidt het Allerheiligste Sakrament, toont eerbied voor de liturgie en draagt de fakkel van het katholiek geloof dapper voort.
Of een wonderbare zaak/gebeurtenis nu bij U of iemand anders wonderbaar werkt of U geloofsmatig beînvloedt: dat is een totaal andere kwestie.
Het geloven is een gave, een geschenk, onverdiend, gratis, van buiten af, niet door ons toedoen, en door God zelf in ons gemoed ingelegd.
Dat kan natuurlijk niet "officieel" vastgesteld worden- dat is de eigen persoonlijke relatie met Christus.
En of het bisdommelijk bestuur met vanLooy nu werkelijk de deskundige beoordelaar van bovennatuurlijk fenomenen is, kan(hoffelijk uitgedrukt) sterk betwijfeld worden.
Een duidelijke uitspraak hierover zie ik graag tegemoet.

Fantastisch voor Vlaanderen.
En dan het Adoro te devote v. St.-Thomas van Aquino en het Tantum ergo sacramentum:
ik moet nu al wenen van vreugde.
Het Voor

werktm

Anoniem zei

Wat een redeneringen,onvoorstelbaar, en niet katholiek.
De Heilige Kerk is altijd voorzichtig geweest bij deze verschijnselen.
Er wordt bv. zomaar gesproken over een bloedende hostie. Aangezien men de monstrans niet opent, kan men niet weten of dat bloed is.
Als ik de reacties hier lees, moet ik denken aan Abbé Peyramale, pastoor van Lourdes tijdens de verschijning: wat een verschil, wat een wijs man! In Lourdes is men later bv. niet bang geweest om mirakels te laten onderzoeken. Als men zeker is, dan is men zeker, en hoeft de angst niet.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Het verschil tussen u en mij is, dat volgens u hosties niet kunnen bloeden en volgens ons wel.

Indien E.H. Jacqmin het monstransje zou openen, zou men hem betichten van bedrog.

En wie weet, er komt misschien vervolgonderzoek, waar men met 'betrouwbare' getuigen de monstrans zal openen.

Gelovige getuigen zijn bij voorbaat onbetrouwbaar!

Vraag dat maar eens aan de Heilige Vrouwen bij het Lege Graf van Christus. Ook zij werden door de hiërarchie van de Kerk niet geloofd!

Het is mij trouwens een raadsel waarom men een standbeeld gezet heeft in Lourdes voor Abbé Peyramale. Hij weigerde zelfs om ook maar één verschijning bij te wonen!

Oordelen op afstand, zonder te weten waar het over gaat, is natuurlijk zéér wetenschappelijk!

Het minste wat je kan doen, is 'eens gaan kijken'.

Maar opgepast!

Het 'gevaar' voor bekering is niet denkbeeldig!

Daarom, mijn advies aan de ongelovigen: beter uit alle 'veiligheid' maar wegblijven! Stel u voor, u zou nog eens bekeerd worden!

Anoniem zei

U snapt het niet.
Ik beweer niet dat Hosties niet kunnen bloeden, dat hebben de mirakels in het verleden ruimschoots aangetoond.
Alleen, nu weten we niet of deze Hostie bloedt: er is een rode verkleuring.
Uw sneer naar de pastoor van Lourdes is niet katholiek: het is net dankzij de houding van de pastoor dat de verschijningen makkelijk erkend werden. Indien hij aanwezig was, kon het onmiddellijk in de toenmalige politieke situatie als bedrog worden afgedaan. Eenmaal hij zelf overtuigd was, is hij de eerste geweest om Bernadette in bescherming te nemen en haar te verdedigen.
Overigens, u beschuldigt mij dat ik niet wetenschappelijk te werk ga. Wel, in Lourdes kan bv. een mirakel pas erkend worden als ook niet-gelovige artsen mee werken. Dat geeft pas zekerheid: als zij pas zeggen dat zij geen wetenschappelijke verklaring hebben. Het feit dat Abbé Jacqmin dat blijkbaar weigert, zegt veel. Wie zeker is, wie gelooft, moet niet bang zijn van ongelovigen.
U snapt ook niet hoe het in feite loopt: u verwijst naar de Verrijzenis van Christus. Inderdaad, de vrouwen hebben het gezien, het werd niet geloofd, en het werd door het hoofd van de Kerk daarna zelf vastgesteld, en werd wel geloofd. Zo hoort het en zo is het katholiek.
Als iedereen zelf beslist wat er gebeurd is of wat er waar is, dan zijn wel ver van katholieken huize. Daarom is er juist het leergezag, en dat neemt zijn tijd, en zo is het ook wijs en goed. Het probleem met Abbé Jacqmin is dat hij enkel zijn eigen levend leergezag aanvaardt, tenzij hij zich op een bepaalde bisschop boven hem beroept, wat helemaal niet duidelijk is.
Een klein beetje terughoudendheid en besef van waar katholiek geloof,zou hier niet misstaan.
Wat bv. volgens bepaalde regels van onderscheiding al tegen dit verschijnsel pleit is het feit dat het gelinkt is aan zijn verjaardag. Natuurlijk kan de Heer in Zijn Liefde een private openbaring geven, maar is het dan de bedoeling van dat uit te bazuinen?
Nogal wat eucharistische wonderen hebben niets met zulke futiliteiten als verjaardagen te maken, eerder met profanatie of bv. twijfel van de priester in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in het Heilig Sacrament des Altaars. Dan werd in het verleden een teken gesteld.

Men moet private openbaringen en wonderen zien als wat ze zijn, niet meer niet minder. Je kunt als gelovige zelfs niet gedwongen worden om in de verschijning van Lourdes te geloven. Daarom: in zulke zaken blijft de Heilige Kerk altijd terughoudend, en dat was wijs en is goed.
Het probleem in deze tijd is dat velen menen dat zij en alleen zij de Heilige Kerk vertegenwoordigen. Men ziet wat ervan komt. Er zijn nog nooit zoveel wonderen en verschijningen geweest, en broederschappen die menen de juiste waarheid te prediken, en er is nog nooit zoveel geloofsafval geweest.
Cru gezegd: we hebben dat 'wonder' van Aalst niet nodig om te geloven in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in het Allerheiligste Sacrament. Lees de Bijbel: omdat ge gezien hebt, gelooft ge, zalig zij die niet gezien hebben, en toch geloven.

Anoniem zei

Bovendien, uw verwijt over abbé Peyramale: of hij ging om te kijken of niet. Hij zou niets gezien hebben: de Moeder Gods zou hem wellicht niet verschenen zijn. Het zou echter meteen geïnterpreteerd worden door de vrijmetselaars en de pers als een bewijs van officiële goedkeuring. Indien u het relaas van Lourdes echt zou bestudeerd hebben, dan zou u weten dat de pastoor zeer goed op de hoogte was wat daar gebeurde (hij had betrouwbare getuigen) en zijn aanpak bij veel andere verschijningen werd toegepast. Of trekt u het oordeel van talloze bisschoppen van voor het concilie ook al in twijfel, trekt u de wijsheid van Onze Moeder de H. Kerk die Zij hanteerde ook al in twijfel? Onbesproken bisschoppen hebben vrijwel altijd aangemaand aan hun priesters: blijf daar weg tot we echt een oordeel kunnen vellen. Het probleem is dat men dit oordeel niet meer aanvaardt, of zoals een van de bisschoppen van FSSPX ooit zei: de cris in de Kerk is niet op de eerste plaats een geloofscrisis, het is een gezagscrisis. Momenteel lijkt iedereen wel paus te zijn, ook u.

Anoniem zei

In feite is uw redenering intrigerend.
Abbé Peyramale moest bv. niet bekeerd worden: hij was een gelovig priester.
Als hij zou gegaan zijn, wat zou hij gezien hebben: een meisje in extase, biddende gelovigen, meer niet.
Op basis daarvan heeft de Kerk nooit een oordeel geveld over een private openbaring. Het oordeel wordt niet geveld op basis van wat men een keer is gaan zien: het oordeel van de Heilige Kerk wordt geveld op basis van onderzoek, ondervragingen (St. Bernadette was het zelfs moe om altijd maar opnieuw ondervraagd te worden.), vergelijken van verklaringen, nagaan of uitspraken niet tegen de geloofsleer in gaan, en tevens kijken naar de vruchten. Zo heeft de Kerk altijd gehandeld, want zo is het immers katholiek.
In het vermelde geval nu hebben we een priester die graag poseert voor de foto: gaat het om het 'wonder' of om hem? Bovendien, ik ken abbé Jacqmin persoonlijk, al van voor zijn priesterwijding. Laat ons onze naaste niet zomaar beschuldigen, maar hij heeft in het verleden, in zijn jeugdige overmoed, het zij hem vergeven, heel vaak zaken gezegd die niet overeenstemden met de leer van altijd, hij heeft heel veel gewone gelovigen persoonlijk gekrenkt met zijn uitspraken en zijn gebrek aan psychologisch inzicht. Dat hij de FSSPX moest verlaten was te voorzien. Overigens bewijst dat niets, want de FSSPX is bekend voor het feit dat er nogal wat priesters rondlopen die menen zelf het leergezag te zijn en eruit trekken of uit gegooid worden. Daarom is terughoudendheid meer dan aangewezen.
Natuurlijk kan Onze God en Heer aan een priester een bijzondere genade schenken, zelfs op zijn verjaardag. Vraag is hoe hij daarmee omgaat: moet hij de media zoeken? Moet hij op de foto gaan staan? Of zoekt hij zichzelf, en wil hij zijn eigen groot gelijk bewijzen. Daarom: terughoudendheid.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Ik onthoud:

"Cru gezegd: we hebben dat 'wonder' van Aalst niet nodig om te geloven in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in het Allerheiligste Sacrament."

Komt deze 'jaloerse' reactie uit het FSSPX-kamp?

Hadden zij ook graag zo een wonder gehad?

Persoonlijk vind ik, dat de FSSPX onderleiding van Mgr. Fellay, een zeer zwakte indruk maakt.

Lees ook de aanval op Mgr. Fellay die blijkbaar van E.H. Jacqmin komt.

Eén van beiden liegt...

Stijn R.A.J. Calle zei

@ Anoniem: proficiat. U denkt rationeel en objectief, zoals het een katholiek betaamt.

Anoniem zei

Aan anoniem 25 augustus 2016 15:23

Een zeer interessante discussie- bijzonder voor onze tijd.

Wat nu betreft het "bloeden":
"bloeden" betekent niet alleen het uittreden van de rood(haemoglobin)gekleurde intravasculaire vloeistof uit een wonde of door slijmhuid of in weefsel, maar ook het uittreden van levenssap/vloeistof: zo "bloeden" bomen wanneer ze ondeskundig gesneden worden of bij kwetsuren in de schors in de late winter of de lente ( zeer bekend bij berken).
In overdrachtelijke zin kan dat zeer goed gzegd worden van een oude, witte geconsacreerde hostie die opeens een rode kleur krijgt en waar eventueel ook vloeistof bemerkt wordt.
Daar de geconsacreerde hostie naar katholieke leer het Lichaam van de Heer zelf is, ligt hier de associatie met het bloed van de Heiland voor de hand.
Men kan het geloven of niet geloven: U bent tot niets verplicht.

Het geloof kan men niet bewijzen:
Geloven is een zich laten vallen in het geloof, in vol vertrouwen op de Heer;
niet voor niets is de term voor "geloven" in het hebreeuws gelijkaardig met "leunen, aanleunen", en wel aan een stam, een stok ; en dat is dan de Tenak'h, de samenstelling van de 5 boeken Mose met de Wet (Torah), de boeken de Wijsheid en de profeten.

(N.B. Tot tweemaal toe schrijft U "in feite": dat is fout- het moet "feitelijk" zijn)
Wat U niet snapt- waarschijnlijk door onvoldoende bijbelkennis:
In het Johannesevangelie staat uitdrukkelijk dat Johannes en Petrus naar hetgraf liepen, en johannes, de veel jongere, het snelste was en in het graf binnenkeek, zag dat alles leeg was "...en hij geloofde".
En dan komt Petrus, gaat in het graf binnen en doet de vaststellingen; of Petrus dan geloofde, staat er uitdrukkelijk niet bij.
Z.Emin. artsbisschop Léonard heeft daar overigens een zeer mooie preek overgehouden in de paasmis in St.-Goedele in 2011 (naar het geheugen).

En Uw "crue uitdrukking" toont natuurlijk zerer veel hoogmoed:
wat wij nodig hebben om te geloven, of wat wij niet nodig hebben om te geloven: dat ligt in de handen van de Heer.

Onjuist is overigens Uw uitspraak dat "...de Hl. Kerk dit (de behandeling van verschijningen, wonderen, mirakels) altijd zo heeft gehandhaafd":
juist in de laatste dertig jaar is daar zeer veel verandering in gekomen, bijzonder ondrr Bergoglio: ik denk daar aan d behandeling vam Medjugoje, waar Schönborn plots een zeer dynamische rol in speelde en speelt, aan de voor kort doorgevoerde heiligverklaring met een zeer merkwaardig mirakel en "santo subito", en alles nog vurig gekruid met de uitspraak "Who am I to judge".
Met deze laatste uitspraak heeft Bergoglio natuurlijk helemaal de bodem van zijn leerambt weggedynamiteerd: "wijs en goed" is spijtig genoeg ooit geweest- de St.-Gallen-mafia heeft dit grandioos naar de knoppen geholpen.
De gezagscrisis is er inderdaad- en wel door de activiteiten en de uitspraken van de grote Zampano.
En om Paus Benedictus XVI te citeren : " De crisis van de Hl. Kerk is veelmerer een geloofscrisis, en ze is vooral en op de eerste plaats een crisis van de bisschopen".
Daarmee zijn we nu werr bij de noordbelgische bietekwieten beland.
En laten we het rationeel, objectief n met veel gezond verstand bezien:
een Eucharistisch wonder in Aalst bij eeen traditionele priester in soutane en met verzorgde liturgie schaadt de gelovigen niet;
dit in tegenstelling tot de vele sexmaniakken en de verloederaars van het katholiek geloof in Noordbelgiê, die nog steeds geprotegeerd worden en waar zo grrag en gul tweede, derde enz. kansen gegeven worden (aan de bandieten- bij de Fraterniteit v.d. Hl. Apostelen was Jef DeKesel niet zo terughoudend en afwachtend).
Overigens: om de uitspraak v. Paulus VI over de lijkwade van Turijn (Een ikoon van het geloof") nu als "niet katholiek af te doen (anoniem 26.08.2016 1:41), is straffe toebak en past niet goed bij het noordbelgisvch modernisme.Anoniem zei

Ik moet toch hartelijk lachen!
"Natuurlijk kan de Heer in Zijn liefde een private openbaring geven, maar is het dan de bedoeling van (NVDR: lees hier "om"("van" is fout)) dit uit te bazuinen?"

Hier wordt de tand aan de zenuw gevoeld!
Inderdaad is de Hl. Kerk in haar innerste kern missionarisch uitgericht- het is nu juist de bedoeling om dit uit te bazuinen.
De noordbelgische bastaardkerk heeft toch sedert 50 jaar de christelijke boodschap verstopt en bezoedeld en onduidelijk gemaakt; en haar herders hebben gezwegen tot het bittere einde.
Overigens: Bergoglio heeft ook een afkeer van "Proselyten"- hij benut liever de harde vuist van de disciplina om de Franciscanen van de Immaculata neer te knuppelen.
En Jef DeKesel probeert dergelijks met de Fraterniteit van de Hl. Apostelen.
Mij interesseert echter wel wie daar in Gent met vakmanschap wil oordelen...

Wat betreft de terughoudenheid: zelfbeheersing, continentia:
een zeer belangrijke deugd- traditioneel in de Hl. Kerk zeer hoog gehouden.
Sedert Bergoglio kan je dit vergeten.
En wat foto's betreft: lees meer kavlaanderen.blogspot:
bij de vele fotootjes van onze herders en vooral de ontelbare selfies van Bergoglio zijn de paar foto's van Z.E.H. Jacqmin een futiliteit.

Dat is hier werkelijk een zeer interessante en levendige website (heeft ook veel lezers, zelfs in de vakantie)

Anoniem zei

Beste Stijn R.A.J.Calle

Zo plakatief uitgedrukt is Uw uitspraak fout.
Onze Heer Jezus Christus zelf heeft gezegd (Mt 19,14) dat wie het geloof niet als een kind ontvangt (lees: in kinderlijke eenvoud, zondr sophismen en intellectualiteit), het Rijk der Hemelen niet kan verwerven.

Volgens Uw uitspraak zou een geestelijk gehandicapte of een kind, die geloven met het hart en God diep liefhebben, maar geestelijk niet in staat zijn rationeel en logisch te denken, geen betamelijke katholieken zijn.
Dat is geen "proficiat" waard!
"Het betaamt"= "decet": in die context moet ik toch aan de geweldige pedosexuele katastrofen in Westvlaanderen denken, in de eerste plaats bij de "Broedrs van Dale" (Tordale), bij de Broedrs van Liefde in Roeselare, aan het gevakl Anneke en het allerschooierste gedrag van "Broeder" René Stockman en de door hem beschermde "Broeder" E. Ceustermans (diens binaam "Broeder P." kort ik hier door interne censuur af).
De "rationaliteit" en de "objectiviteit" van deze tisten, zoals ook van de hele tp der noordbelgische bastaardkerk en haar brains in de"theologische" fakulteit van Leuven stel ik hiermee ter debat.

Daarentegen heeft de Hl. Rooomskatholieke Kerk steeds gepoogd, het geloof intellectueel te verstaan- fides quaerens intellectum.
Deze denkaanstoot is echter gelimiteerd, en wel ten laatste bij mystiek, bij wondrbare zaaken en bij de eigenlijke geloofsactie-het willen geloven.

Toch: aan de "rationaliteit en objectiviteit" van vanGheluwe, Barzin, Stockman, Flamez, Degrieck, Claerhout, Tom Schellekens (dat is nu écht een prachtexemplar!), Bonny en van al die andere kwibussen heb ik toch enige bedenken, die totnutoe niet uitgeruimd werden.
Voor enige intellectuele verklaringen Uwerzijds over deze rommelhoop ben k U zeer dankbaar.dat

Anoniem zei

Aan anoniem 26 augustus 2016 15:17 en 15:53

Bij Uw bemerking "...komen kijken en niets zien...": daar treft U de nagel op de kop!

Johan Wolfgang von Goethe heeft dat een klein vierregelig gedichtje zeer goed geformuleerd:

"Was ist das Schwerste im eben?
Was dir das Leichteste dünket:
Mit den Augen zu sehen
Was vor den Augen Dir liegt"

Het is zoals met de oude boer, die in de kerk van de Hl. Pastoor van Ars J.-M. Vianney steeds weer vele uren voor het allerheiligste Sakrament zat en er de hele tijd op staarde; de pastoor van Ars sprak hem hierop aan- er was daar geen groot gekniel, demonstratief gebed enz.:
en dan zei de oude struise boer eenvoudig- en in deze simpele kleine zin ligt toch de diepste religieuze ervaring:
" Ik zie Hem aan en Hij ziet mij aan".

Dat is het.
En in die en in deze context is het natuurlij2k de grootste onzin te denken, en nog veel dommer, schrijven (verba volant, scripta manent) dat " we geen wonder in Aalst nodig hebben".
We hebben allen wonderen nodig, bijzonder in Vlaanderen, niet alleen in Aalst.
De hoogmoed van de intellectuelen: één van de hoofdeigenschappen va de duivel (maar dat is eenandr kapitel)

Anoniem zei

Aan anoniem 26 augustus 2016 15:53

Hoe kan U schrijven dat " er nog nooit zoveel wonderen en verschijningen zijn geweest, en broederschappen die menen de juiste waarheid te prediken, en dat er zoveel geloofsafval is geweest" ?
Naar mijn bescheiden weten bestaat er daar geen zeer belastbaar cijfermateriaal;
en hooggerekend op de intussen 7 miljarden mensen op deze "wereldkloot"(Vondel) isdit historisch zeker niet het geval.
Bij de oude Romeinen-heidens en zeer bijgelovig- waren er wondeen aan de lopende band;
bijzonder vele en indrukwekkende in de tweede punische oorlog, toen Hannibal tegen Rme oprukte en de romeinen vernietigende nederlagen zoals bij Cannae opliepen.
Titus Livius bericht hierover zeer gedetailleerd en uitvoerig.
Het hoogtepunt van wonderen, ja: het grootste wonder in de menselijke geschiedenis, was natuurlijk de menswording Christi en Zijn werken hier op aarde tot aan de Hemelvaart.
En dan vergeet U de middeleeuwen, de renaisance, de barok, de romantiek...

Onze tijden zijn daareentegen slappe koffie.
En broederschappen waren er vroeger veel meer, om van het vroeger ongelooflijk groot aantal vrouwelijke congregaties te zwijgen (vroeger reeds humoristisch vastgesteld).
En het is natuurlijk de essentie van de zaak, dat een openbaringsgodsdienst en zijn groepen met eigen spiritualiteit en openbaring ervan overtuigd zijn, dat zede juiste waarheid hebben.
(Bergoglio koestert daar overigens in totale tegenstelling tot de kerkleer sedert april 2013 een andere mening. Waarvan akte)
In andere tijden was er overigens procentueel veel meer geloofsafval:
bij de islamisering van noordafrika, bij de reformatie, in de 19e eeuw in Grootbrittaniê en zuidamerika bij de elites dor vrijmetselarij, in de twintigste eeuw door communisme en fascistische regimes (bvb. in Argentiniê) en dan door katholieke bevrijdingstheologie gecombineerd met evangelikaal-protestantse bewegingen in Braziliê en El Salvador (daar worden de mensen in rasant tempo protestant en vrlaten het katholiek geloof)
(Bergoglio heeft daarbetreffend publiek gezegd, dat alle geloven een gelijke waarde hebben)
(Daardoor wordt de term "geloofsafval" natuurlijk onzin, omdat men niet kan "afvallen" wanneer het zich dan toch maar om een verschuiving op hetzelfde niveau handelt).

Inderdaad, een zeer interessant debat.
tm

Anoniem zei

Wat is nu eigenlijk een "onbesproken bisschop"?
Over vanGheluwe werd er voor zijn ontmaskering niet zeer veel slechts gezegd;
aan Danneels was steeds een reukje, tot er dan bij zijn loslippigheid met de neef van vanGheluwe en in de zaal Vita in de Basiliek van Koekelberg (weer de dekenij Brussel-West) met de St.Gallenmafia een echt zwavelgestank optrad.

"Onbesproken bisschop": weer zo'n hol woord.

Wij hebben geen "onbesproken"bisschoppen maar onberispelijke bisschoppen en heilige bisschoppen nodig!

Anoniem zei

Aan anoniem 26 augustus 2016 15:53

Uw uitspraak "...dat Abbé Peyramale bv. niet bekeerd moest worden: hij was een gelovige priester" is totale onzin en met de christelijke leer in totale tegenstrijdigheid.

- Enerzijds schrijft U "gelovige priester", alsof er ook "ongelovige priesters" zouden kunnen zijn:
nu kunnen priesters-zoals trouwens ook bisschoppen, en kardinalen en natuurlijk ook de paus - van het geloof afvallen (zeer mooi beschreven bij de Hl. Robertus Bellarminus), maar op dat moment valt een essentiêle en constitutieve voorwaarde van de uitoefening van hun priesterlijk ambt weg en is hun pastoraal-sacramentale activiteit nul.
- Fundamenteel fout gaat U wanneer U schrijft dat de Abbé Peyramale niet bekeerd moest worden.
Het oordeel hierover komt alleen aan God toe- Waarom bent U intellectueel zo hoogmoedig om deze vaststelling (die U natuurlijk niet kan bewijzen: de man is al meer dan een eeuw gestorven) zwart op wit te publiceren.
Verba volant, scripta manent...
Wij, mensen, zijn allen onvolmaakt en zijn allen zondaars.
En als zondige mensen hebben wij allen de barmhartigheid van de Heer nodig.
In al onze zondigheid moeten wij ons steeds weer tot de Heer bekeren, nze zonden inzien en bekennen, berouw hebben en boete doen: en wel door het sacrament van de biecht- ondertussen in Noordbelgiê in de laatste 50 jaar zeer deskundig en met kolossale vlijt door de bastaardkerkleiders bijna totaal uitgeroeid.
Contristio- conversio:
het verlaten van het doolpad van de zonde (St.-Hieronymus schrijft in de Vulgaat bij Ps.1/Ps.50 Miserere "iter"), het omdraaien op de rechte weg ("via"), en voor omdraaien "convertere";
in zijn Vulgaatvertaling schrijft de Hl. Hieronymus (iuxta LXX/Septuagint) dan bij het onderwerp/daders hiervan "impii" (de goddelozen); en iuxta Hebraeos (in de oorspronkelijke hebreeuwse vorm) dan "peccatores"- "zondaars".
wij allen, zondige mensen ,moeten ons steeds weer bekeren, omdraaien naar de Heer (Conversio versus Deum);
en juist daarom is het betamelijk en passend, dat de priester zich bij de Eucharistie naar de Heer toe draait (Z.Em. Kard. Sarah ziet dit eveneens zo- zeer goed gepubliceerd op de duitstalige website www.kath.net).

Een oud chinees spreekwoord zeg:
"Drie zaken krijg je in het leven niet meer terug:
een verschoten pijl, een fout gesproken woord en een gemiste kans".
Wij hebben de laatste rekening van Abbé Peyramale niet te maken:
dat is in de Hand van de Heer.
Maar naar menselijke maatstaf heeft Abbé Peyramale destijds in Lourdes een grote kans, zijn grootste geschenkkans, gemist.
Toen de Hl. Maagd Maria in Lourdes aan het arme meisje Bernadette verscheen, bleef hij weg.
Op de waarschijnlijk belangrijkste moment van zijn leven sprak hij niet het "Tibi adsum".
Zeer spijtig, vooral voor hem zelf.
(En nu zijn we weer bij de vorige thread geland)

Recordare Virgo Mater
The Guardian Angel zei

Het probleem is, dat 'intellectuelen', in deze post-moderne tijd, op een intellectuele manier proberen te geloven. Het Geloof moet rationeel zijn. Vooral hetgeen waarin men gelooft, moet rationeel zijn, omdat men bang is zich belachelijk te maken!

Maar, een rationeel geloof is nog geen 'zeker weten'. Een échte 'gelovige' is niet bang om zich belachelijk te maken, omdat hij weet, dat God Leeft.

En échte gelovige 'gelooft' eigenlijk niet, maar hij weet het zeker. Zoals die boer: "Ik zie Christus in het Heilig Sacrament en vanuit de monstrans kijkt God naar mij." Daar is eigenlijk geen geloof voor nodig! Dat is een zekerheid!

Maar, deze wens van een rationeel geloof ligt ook aan de basis van de oorlog tegen het volksgeloof (= het Geloof voor 'ongeletterdenen') en de volksdevotie: het branden van kaarsen, het bouwen van kapelletjes en wegkruisen, de verering van relieken, het bezoek aan heiligdommen, bedevaarten, processies, het bidden van de kruisweg, het bidden van de rozenkrans, de Heilig Hartverering, de devotie tot de Heilige Familie, het dragen van medailles etc.

En inderdaad, we hebben dat "niet nodig" om 'rationeel' gelovig te zijn, maar een gelovige die zeker weet, die wil uitdrukking geven aan zijn zekerheden en wil zijn Geloof van de daken schreeuwen, en zal net deze dingen doen om God zichtbaar aanwezig te brengen in de wereld, met de schamele middelen die hem ter beschikking staan.

Het is de oorlog tégen de Mystiek die nu al 50 jaar woedt!

De Mystiek betreft het hartstochtelijk streven naar een persoonlijke vereniging van de ziel met God.

Het is het vierde gebedsstadium van de Heilige Theresia van Avila. Dat is een eenvoudig, rustig bidden, zonder bepaalde gedachtengangen, verwijlen bij de goddelijke aanwezigheid, of liever in-wezigheid. Theresia noemt dit ook wel het gebed van vereniging. Zo ontvangt de mens de vereniging met God, zonder er zelf iets voor te doen. In deze vereniging heeft de ziel zich helemaal verloren in God. Er is geen enkele distantie meer. Daarom is het ook zo moeilijk onder woorden te brengen wat het nu precies is.

Theresia beschrijft het als volgt: ‘Laten we nu even nagaan wat de ziel hier innerlijk ervaart. Laten zij die het weten het zeggen, want het is niet te begrijpen en minder nog onder woorden te brengen! Toen ik aan de beschrijving dacht — het was na de communie en ik had de gebedstoestand waarover ik spreek doorgemaakt — vroeg ik me af: wat doet de ziel op dat ogenblik? De Heer richtte tot mij de volgende woorden: 'Dochter, ze ontdoet zich helemaal van zichzelf om beter in Mij te kunnen opgaan. Zij leeft niet meer, maar Ik leef in haar. En daar ze niet kan begrijpen wat ze toch begrijpt, is het een niet-begrijpen als gevolg van wat ze inzag'.

Anoniem zei

De Hl. Teresa van Avila:
de "serafijnse non" en het hoogtepunt van de cherubijnse mystiek.
De beste korte levensbeschrijving en schildering van haar mystieke theologie vindt men in het pocketboekje
"Vom Geheimnis der Mönche", Diogenes Taschenbuch Verlag, 1990 ff. in Zürich (Blz. 324-365). van de hand van Walter Nigg, de beroemde zwitsrse kerkhistoricus en grote stilist.

De Hl.Teresa had overigens zeer veel humor:
Toen een moeder ooit de grote aandacht en vroomheid van haar in het klooster intredende dochter prees en met nadruk betoonde, vroeg Teresa schalks:"Ja goed, maar heeft ze wel verstand?
Vroomheid kunnen wij haar hier wel bijbrengen, maar wij kennen geen middel om hen verstand te verlenen".
(Dat geldt waarschijnlijk mutatis mutandis voor zovele grote herders...)

Anoniem zei

@ GA 27 augustus 2016 14:33

Volgens Bisschop Williamson is het Geloof 80% rationeel en 20% geloof. Dat is weer ze een bedenkelijk 20/80 ration, maar goed, op een paar procent komt het niet aan.

Men moet in een paar fundamentele geloofsprincipes geloven; het geloof in God, de 12 Artikelen, de Mysteries etc - dat zal je nooit kunen uitleggen. Mag ook niet gepoogd uitgelegd te worden, want dat loopt fout af.

De rest van het Geloof (80%) is op de fundamentele geloofsprincipes gestoeld, vloeien eruit voort, en zijn rationeel en logisch uit te leggen.

Bijvoorbeeld, als de H. Maagd ter Hemel is gestegen, dan mag je er vanuit gaan dat ze ook in de Hemel is. Ziel en Lichaam natuurlijk. Hoe dat kan? Dat is weer een mysterie en zal je moeten aanvaarden. Als ze ten hemel gerezen is, is ze ook nooit gestorven. Dat is logisch. Misschien dat ze voor ze voor ten hemel opgenomen te zijn gestorven en verrezen is, zou kunnen, .. en zo voort.

The Guardian Angel zei

De Heilige Maagd Maria is wel degelijk gestorven, haar ziel werd meteen door Christus ontvangen en na door de Apostelen begraven geweest te zijn, is haar lichaam in perfecte staat ('als een slapende' = dormitio), vanuit de tombe door de engelen ten hemel opgenomen.

Laurent Julien zei

Dat is ondertussen al geschied. Het resultaat is bevestigend. Een dokter verklaarde met 100% zekerheid dat de bloederige kleur niet door schimmels noch bacteriën kon worden veroorzaakt. En meer...

Laurent Julien zei

De hostie komt uit Nijvel hoogstwaarschijnlijk van de conceptionistes-zusters. Want allen zij bestonden volgens de archieven in 1794 en ook in 1974 toen hun inboedel werd verkocht. Charles Jacqmin, de aanstichter en leider van de Boerenkrijg uit de tijd van de monstrand, 200 jaar terug, heeft de zelfde naam als de priester, hij was actief in Nijvel, en verschool zich tweemaal in Aalst. Allemaal toeval? Teveel om toeval te zijn...

Laurent Julien zei

Microscopisch onderzoek doorheen het glas,vvertoont lichtgekleurd bloed.

Laurent Julien zei

De Hostie kleurde te vlug zienderogen (4 en 3 getuigen) om bacterie of schimmel te kunnen zijn. Ze verkleurde om hetzelfde uur en dezelfde dag dat Jezus voor het eerst consacreerde.

Julien Laurent zei

Uit goede bron :
Verder beeldverslag van een beroepsfotograaf uit Brussel hier :
https://we.tl/v8nEjPqDOK
Een dokter-specialist die de hostie bestudeerde verklaarde dat het onmogelijk schimmel kan zijn noch bacteriewerking, met 100% zekerheid. Een van de redenen: de ontwikkeling ging te vlug, schimmel en bacterien hebben veel meer tijd nodig om te ontwikkelen, deze hostie werd zienderogen (4 en 3 getuigen) rood.
Een voorlopig microskopisch onderzoek van 100x vergroting toont inderdaad dezelfde textuur als dat van bloed.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer