vrijdag 5 augustus 2016

Jean Kockerols als 'stand-up comedian' op tournee in Polen:

Blijkbaar denkt de aanstellerige Kockerols, dat om gehoord te worden, hij ook gezien moet worden. Had hij nu ook maar iets zinnigs te zeggen...

Joris Polfliet, met de blote knieën, aanschouwt het circusact van Kockerols. Joris is naast IJD-er ook priester van het bisdom Gent. Hij is secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (ICLZ) en docent Liturgie en Sacramenten aan het Johannes XXIII-seminarie in Leuven en het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut in Gent. Niet lachen!

Godsvrucht = 0
Blasfemie = 10

4 opmerkingen:

Anoniem zei

De noordbelgische bastaardkerk heeft zo haar eigen problemen met de wereldjongerendagen:
in 2011 verbrandde de voorganger van Joris Polfliet, ene Guido Vandeperre, destijds deken van Brussel-West en proost van de IJD, zwaar zijn vingers op de treinreis terug van Madrid, en verschenen er een jaar later opeens pikante fotos op het internet;
om het met Kolet Janssens te zeggen: datwas wel "vallen", maar in tegenstelling tot Kolet J. geen "opstaan", verdween Vandeperre dan plots totaal van het toneel en weg van Laken, om dan na enige maanden "ziekte" weer op te duiken in de meest verre westelijke hoek van Anderlecht;
en bij de IJD stonden ze een paar dagen totaal verbijsterd, om dan nadien de ganse website een paar dagen totaal van het web te nemen (ze hadden klaarblikjkelijk hun codewoorden vergeten).
De blote knieen van Polfliet zijn dan toch tenminstec een esthetische verbetering.
Over Guido Vandeperre spreekt men intussen niet meer- hij staat echter weer op een foto van het vicariaat Brussel betr. de nieuwe jeugdwerking.
Op Uw gezondheid!

Kockerols zou bzich toch beter met de kuis in zijn vicariaat bezighouden, in plaats van ergends anders onnozeliteiten uit te steken en in Brussel schrijnendste onbarmhartigheid tov. de Fraterniteit der Hl. Apostelen te laten geschieden.
Schijnheilige vetzakken!

Anoniem zei

Over wat zou die man nu geleuterd kunnen hebben?

Hier uit het archief van Kerknet: zijn eigen uitleg bij zijn lijfspreuk:

“Beati invitati ad cenam Domini”.

"
Het gaat om een heel bekende zin uit de liturgie van de Eucharistie: “'Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren”, die de communie aankondigt. De leuze roept het hele belang van de Eucharistieviering terug, als bron en hoogtepunt van het christelijke leven (Tweede Vaticaans Concilie).

Maar het bevat ook drie sleutelelementen van het christelijke geloof:

• “Gelukkig”: het geloof is een geluksweg…
• “De gasten”: het geloof is een antwoord op een uitnodiging, een voorstel door de Kerk in naam van God. Iedereen mag er persoonlijk op antwoorden, in volledige vrijheid…
• “De tafel”: die is de plek bij uitstek van de eenheid, van de verzoening, maar ook van het feest en van de vriendschap. Samen beleven de gelovigen hun geloof.
"

Ik zal je de rest van zijn bullshit besparen want het houdt geen steek, en we zouden moeten stilzwijgen over de interpretatie.

Maar ik ga niet stilzwijgen;

+++
Eerst en vooral;

Als je in zonde ter communie gaat, eet je je zelf tot verdoemenis - dat heeft weinig met vriendschap, verzoening, eenheid, of feest te maken. Dat is een heel serieuze aangelegenheid. En het is niet zo dat "iedereen" genodigd is.

+++
De lijfstpreuk is dus: “Beati invitati ad cenam Domini”.

Echter in het missaal van 1970 staat:

"Beati QUI invitati ad cenam Domini SUNT”

Het is een zinssnede die Vat II aan het Angus Dei (Joh 1; 19) toegevoegd heeft en neemt de nadruk weg van Christus als Lam Gods, en het 'Heer, ik ben niet waardig...". ( Domine, non sum dignus.)

+++
Echter;

De zinssnede in het Missaal van 1970 is een verbastering van het citaat in Openbaringen 19;9

Dat hoofdstuk handelt over hoe de Heiligen in de Hemel (Engelen) het Oordeel Gods loven nadat de Hoer van Babylon door het Oordeel Gods in hoofdstuk 18 in verdoemenis gegaan is, en de Overwinning van Christus (het Lam) over het Beest en de Koningen der Aarde.

In hoofdstuk 19 worden de gelovigen uitgenodigd tot een huwelijk met het Lam Gods.

[19] "Et dixit mihi: Scribe: Beati qui ad coenam nuptiarum Agni vocati sunt; et dixit mihi: Haec verba Dei vera sunt."

En hij zei tot mij; schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het huwelijk van de Engelen (met het Lam) et hij zei tot mij; deze woorden van God zijn waarheid.

Dus geen “avondmaal”, zeker geen feest maar een HUWELIJK (met het Lam).

+++
Kockerols schrijft echter: “Beati invitati ad cenam Domini”.

Grammaticaal is dit fout; het houdt geen steek. ‘Beati’ zou met een beetje creativiteit als ‘Heiligen’ vertaald kunnen worden maar zeker niet als ‘zalig zijn zij’. En ‘invitati’ zou als ‘uitgenodigd’ vertaald kunnen worden, maar ‘Beati Invitati’ leest eerder als ‘blije gasten’.

Beatie QUI invitati SUNT wordt wel vertaald als ‘zalig zijn zij die uitgenodigd zijn’.

Er is een verschil tussen 'zalig (heilig) worden', wanneer men met het Lam Gods huwt en anderzijds reeds 'een heilige in de hemel zijn', en dan geroepen wordt te feesten.

De post-conciliaire uitleg dat iedereen reeds voorbestemd is naar de hemel te gaan, ongelovigen en zondaars incluis, wordt benadrukt met de bijkomende grammaticale fout in de lijfspreuk van Cockerols. Hij legt de nadruk op de interpretatie dat iedereen naar de hemel gaat.

+++
Maar;
Gelukkig zitten zijn toehoorders in dee foto’s daar allemaal op de grond. Hun gat zal zo pijn gedaan hebben, om veel aandacht gehad te kunnen hebben.


+++
Goede raad;

Lees in een missaal van 1962 de missen van Corpus Christi en de Zondag na Corpus Christi.

Cockerols zal dit niet doen, want hij zou in paniek zijn broek zo vol schijten dat de stroom die aan ze broekspijpen uit zou komen tot over zijn oren zou reiken. Niet voor niets hij op een stoel gaat staan.

Geen molensteen zal groot genoeg zijn, en geen zee te diep.

Anoniem zei

(Deel 1)
Zoals in het eerste commentaar reeds aangestipt: Guido Vandeperre gedroeg zich onpassend bij de WJD in Madrid (niet Rio), en wel in 2011; en de foto's doken stiekem op einde 2013 (zeer goed commentaar op kavlaanderen op 4 juni 2014).

Dit is de ondertussen goedgekende onnozeliteit in de hoogste graad van de noordbelgische bastaardkerk:
Guido Vandeperre werd ca. 1957 geboren en op de leeftijd van ca. 33 jaar priester gewijd op 8 september 1990.
Ongeveer 10 jaar later was hij te vinden in het Johannes XXIII-Grootseminarie in Leuven, waar hij aanspreekpartner voor aan het priesterschap geînteresseerden was;
totnutoe staat hij met die functie op de website van "Catholicism in Belgium" (potverdorie, wat werd er daar destijds toch niet alles onder Danneels gepubliceerd!): www.parochiesinbeweging.be/zoekportaal/xscholen.html
(Niet lachen!)
Guido Vandeperre staat daat extra vermeld bij het JohannesXXIII-Seminarie, met als adres Herestraat 51, 3000 Leuven (moet wel een dépendance van het Lemmensinsituut geweest zijn).
(Tel.: 016-30.98.33 )
(Die website werd gestart met een model van 2000 en stelt ook nog het begin der jaren 2000 gesloten grootseminarie van Hasselt en een in juni 2008 gesloten college voor, dwz. deze website is tussen 2000 en 2008 te dateren)
Guido Vandeperre staat overigens ook vermeld in een moleculair-biologisch werk "Structure-function Relatonship &Modulation Of the T-type Calcium Channel 1g" v. Karel Talavera Perez (gedateerd 2004), waar Guido bedankt wordt voor zijn zeer vriendelijke huisvesting van deze vorser.
(Zeer eenvoudig bij Google.books te vinden)
(Waarmee de Danneelsbrigade zich zo allemaal heeft beziggehouden...)

Anoniem zei

(Deel 2)
Vandeperre volgde dan Herman Cosyns, destijds pastoor aan de O.L.Vrouwekerk in Laken, op toen Cosyns vicaris voor Brussel en secretaris v.d. belgische bisschoppenconferentie werd.
Over het pastoraal-religieuze werk van Guido van de Perre wordt daar hoegenaamd niets bericht (geen wonder: de hele wijk verkrotte snel en er vond een massale toeloop van allochthonen plaats).

Guido Vandeperre duikt daar echter weer met huisvesting op:
zijn naam en adres (Kardinaal Cardijnplantsoen 5, 1020 Brussel) staan inderdaad vermeld op de homepage van het vlaamse www.compostelagenootschap.be , waar men als bedevaarder onderdak kan krijgen.
Tiens, tiens...
En dan kwam de grote promotie ( Rorate, november 2011 en 04.01.2012/ La Libre Belgique 09.01.2012 met een formidabel enthousiast bericht over de nieuwe deken van Brussel-West Guido Vandeperre, "die het zo goed met de jeugd kan"(!De tranen schieten in mijn ogen bij de bloemrijke taal van de Libre):
de voorganger-deken Jan Claes (vroeger in Kuregem, met zijn alpino-mutsje hier op een trailerfilmpje over OLV van Brussel-Kuregem op kavlaanderen voor enige maanden te zien) wordt daar wel met "travail excellent" bestempeld, maar Guido met zijn 3 parochies in Laken, de pastotale eenheid "Heizel" en zijn dekenij Brussel-West ("30 parochies, 11 pastorale entiteiten, 300 000 mensen) en zijn activiteit als proost van de IJD (Interdiocesane Jeugddienst) wordt werkelijk opgehemeld.
Guido Vandeperre was toen juist bij de terugreis van Madrid reeds "gevallen", maar zoals steeds bij zulke zaken kwam men eerst 2 jaar later tot bezinning.
De IJD was natuurlijk zeer versnuft en wou van niets, zeker niet van goede kordate raad weten.
Guido verdween dan maar eensklaps van het toneel; het duurde een hele tijd vooraleer Brussel-West een nieuwe deken kreeg (Johan Dobbelaere, uit Brussel-Noordoost) om de laatste modernistische resten te redden; en Guido Vandeperre startte dan weer in Anderlecht (Britse Soldatenlaan, het uiterste Westen v. Brussel)- de kasbah in het centrum was te gevaarlijk; in Molenbeek (St. Jan de Doper) werd een zwarte priester uit Kameroen ingezet.

"'t is werkelijk ambetant, 't is affreus" (om Nonkel Roger vanGheluwe te citeren).

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer