dinsdag 30 augustus 2016

De Vlaamse 'bisschoppen' erkennen publiekelijk de desastreuze gevolgen van hun jarenlange, falende onderwijsbeleid en fluiten Lieven Boeve nu terug!


"Katholieke godsdienstles wordt opnieuw religieuzer"


Er zijn plannen om het vak godsdienst in het katholiek onderwijs te hervormen. De Vlaamse bisschoppen willen dat de leerlingen in het secundair de fundamenten van het christendom weer beter leren kennen. Dat blijkt uit een brief van de Antwerpse bisschop Johan Bonny die De Morgen kon inkijken. [Het vak 'Rooms-Katholieke Godsdienst' ging dus allang niet meer over 'Rooms-Katholieke Godsdienst'. Zoals een wiskundeles die niet over wiskunde gaat! Maar, dit alles moesten we maar 'normaal' vinden! Het Katholiek Onderwijs en de verantwoordelijken hebben de leerlingen jarenlang bedrogen!]

"De tijd heeft niet stilgestaan", schrijft Bonny. "Vele factoren zijn in beweging en vragen om een eerlijke overweging: de overdracht van de kernbegrippen uit de christelijke en katholieke traditie, de geletterdheid van de jonge generaties in verband met eigen religieuze en culturele tradities". [Met andere woorden, de pogingen om het Katholieke Geloof in Vlaanderen uit te roeien, met de vrijmetselaars Leo 'kardinaal' Suenens en Godfried 'kardinaal' Danneels als de grote gangmakers, zijn mislukt!]

'Niet in tegenspraak met dialoog'

De bisschoppen stichten een werkgroep met twintig leden - vijf onderwijsinspecteurs, vijf godsdienstleerkrachten, vijf theologen en vijf docenten uit de katholieke lerarenopleiding - die tegen Pasen volgend jaar een eindrapport afleveren. Hun bevindingen moeten dan vanaf het schooljaar 2018-2019 voelbaar worden in de klas [Met andere woorden, alles is al beslist! Bonny en Lieven Boeve hebben blijkbaar goed doorgewerkt tijdens de vakantie. Zij waren dan ook niet in Krakau!]. Leerlingen kunnen daar dan bijvoorbeeld weer leren wat de verschillende sacramenten inhouden [Basiskennis is dit! En een aanfluiting, dat dit tegenwoordig niet meer onderwezen werd!] en wat het verschil is tussen een zalig- en heiligverklaring [Dat is al zeer hoog gegrepen!].

Volgens topman Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen is het "godsdienstiger" maken van de godsdienstlessen niet in tegenspraak met de "dialoogschool" waarnaar hij streeft. "Het gaat hier om een basis waarover je gehoord moet hebben, of je nu zelf katholiek bent of niet", zegt hij. [De 'topman' trekt zijn keutel dus in!]

Bron: Knack/Belga/RR

Link:


http://www.knack.be/nieuws/belgie/katholieke-godsdienstles-wordt-opnieuw-religieuzer/article-normal-746093.html"Godsdienstles wordt opnieuw religieuzer"


Meer theorie over christendom in secundair onderwijs ["Theorie"!]

Leerlingen in het secundair onderwijs moeten de fundamenten van het christendom weer beter leren kennen. Zo zullen zij onze samenleving en haar wortels beter leren begrijpen, maar ook de dialoog kunnen aangaan met andersgelovigen. De Vlaamse bisschoppen willen daarom het vak godsdienst vernieuwen. ["Vernieuwen"!]

Zestien jaar geleden werden de leerplannen voor het laatst vernieuwd. Sindsdien staan in het vak rooms-katholieke godsdienst, dat gevolgd wordt door honderdduizenden leerlingen, het gesprek en de kennismaking met andere culturen en levensbeschouwingen centraal [Iedereen is intussen al bijna geïslamiseerd!]. Vandaag merken bisschoppen [Wij hebben hen jaren geleden al gewaarschuwd!!! Documentatie is voorhanden!!!], theologen en leerkrachten dat steeds meer leerlingen zich afvragen wie zij zijn [De leerlingen zijn in een 'identiteitscrisis' geraakt!]. Juist daarom heeft de Antwerpse bisschop Johan Bonny, verantwoordelijk voor onderwijs en voorzitter van de Erkende Instantie, beslist om de leerplannen te actualiseren [Bonny wordt ook wakker!]. Dat blijkt uit een brief die De Morgen kon inkijken.

"De tijd heeft niet stilgestaan", schrijft Bonny. "Vele factoren zijn in beweging en vragen om een eerlijke overweging: de overdracht van de kernbegrippen uit de christelijke en katholieke traditie, de geletterdheid van de jonge generaties in verband met eigen religieuze en culturele tradities. De Vlaamse bisschoppen willen samen met alle betrokkenen een actualisering van de leerplannen godsdienst opzetten." [Het is werkelijk wraakroepend hoe ver men het heeft laten komen!] 

Ingrediënten

Concreet zal een werkgroep met twintig leden worden opgericht. Telkens vijf onderwijsinspecteurs, godsdienstleerkrachten, theologen en docenten uit de katholieke lerarenopleidingen zullen komend schooljaar nadenken over de toekomst van het vak godsdienst. "De werkgroep maakt een eindrapport tegen Pasen 2017", stelt Bonny [Bla, bla, bla.]. "Naast doelstellingen op langere termijn kan het rapport een beperkte, goed afgewogen lijst van leeringrediënten per terrein bevatten, die op korte termijn als bijlage aan het leerplan kunnen worden toegevoegd." [De leerplannen worden aangepast!]

Het gaat hierbij om een soort canon, die vanaf het schooljaar 2018-2019 bruikbaar zal zijn voor leerlingen en leerkrachten. Het zou hierbij volgens experten kunnen gaan over de kennis van de verschillende sacramenten, het verschil tussen een zalig- en heiligverklaring of het belang en de (kunsthistorische) gevolgen van een uitspraak als 'Ecce Homo' [Joh 19:5 'Ziet den mens.'].

Betekent dit dat leerlingen weer de catechismus voor de kiezen krijgen? Zeker niet [!], stelt godsdienstpedagoog Didier Pollefeyt (KU Leuven), die het project ondersteunt [!]. "De kennis van de christelijke traditie verdwijnt, juist daarom gaan ze het vak inhoudelijk versterken. Om in dialoog te kunnen treden, moet je zelf weten wie je bent en wat de tradities zijn waarop je identiteit gestoeld is. Daar gaat het over." [Wat hebben deze apostaten toch tegen de 'Catechismus'? De 'kennis die verdwijnt' staat net in de Catechismus!]

Dialoogschool

Op die manier past de vernieuwing volgens Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, binnen de katholieke dialoogschool, waarin moslims en andersgelovigen een volwaardige plek op school krijgen (DM 04/05). "Wat is de basis waarover je, of je nu katholiek bent of niet, gehoord moet hebben?", zegt Boeve, die in het verleden betrokken was bij de totstandkoming van de leerplannen godsdienst en nu opnieuw om advies is gevraagd. "In het verleden hebben we de nadruk gelegd op de kennismaking met de ander. We zien nu dat als gevolg daarvan veel leerlingen zich afvragen wie zij zijn." [Wie verzint dit allemaal?]

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/nieuws/godsdienstles-wordt-opnieuw-religieuzer-b55e2427/"Open Vld niet te spreken over hervormde godsdienstles: "De leerkracht wordt missionaris"


Dat de godsdienstleerkrachten zich weer meer moeten gaan toespitsen op de theorie van het christendom, kan er bij Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) niet in. "Dit is meer dan een aantal stappen achteruit zetten." [Zeer correct gezien! Zoals in de Processie van Echternach!]

De Vlaamse bisschoppen willen de leerplannen voor het vak godsdienst actualiseren [!]. Aanleiding is de vaststelling dat bij veel leerlingen de kennis over de christelijke traditie verdwijnt [Natuurlijk. Wanneer je geen leerstof aanbiedt, weet men ook niks!]. Daarom moet het vak godsdienst zich daar in de toekomst meer op concentreren, vinden de bisschoppen. Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits zijn het idee genegen. "Ik vind het positief dat zij de leerinhouden actualiseren", zegt die laatste. [Hilde Crevits heeft helemaal niets te 'vinden'. Daar gaat zij niet over!]

Daarmee staan zij recht tegenover Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). Een aantal maanden geleden stelde Boeve nog plannen voor dialoogscholen voor, waarin meer ruimte zou komen voor andersgelovigen. Dat nu net meer ingezet moet worden op de katholieke leer, begrijpt De Gucht niet [Eerlijk gezegd, wij ook niet! Gods Wegen zijn inderdaad ondoorgrondelijk! Maar, na 50 jaar verloedering van het Katholiek Onderwijs is dit een keerpunt! Een eerste teken van restauratie!]. "Dit is meer dan een aantal stappen achteruit zetten", reageert hij in een gesprek met De Morgen. "De verpakking is blijkbaar de dialoogschool waarin je mensen dichter bij elkaar kunt brengen, maar de redenering is een monoloog vanuit het christendom. Op deze manier wordt de leerkracht een missionaris." [Elke gelovige is een missionaris!]

De Gucht stelt ook verbaasd vast dat Crevits de hervorming toejuicht. "Ik krijg de indruk dat minister Crevits minister van Katholiek Onderwijs is." Voor de liberaal is het net nodig dat het onderwijs meer inzet op het bijbrengen van de normen en waarden in onze samenleving [Vrijzinnigen hebben géén eigen 'normen en waarden'; alleen maar geseculariseerde Katholieke 'normen en waarden'!]. "In plaats van een vak godsdienst hebben we een vak levensbeschouwing nodig, waarbij mensen van verschillende religies en levensbeschouwingen met elkaar in contact komen en van elkaar leren." Op die manier leren jongeren aanvaarden dat mensen er soms een andere mening op na houden, en leren ze ook kritiek aanvaarden, aldus De Gucht. [Nogmaals, het gaat niet over 'meningen'. Het gaat over de Geopenbaarde Waarheid die Katholiek is!]

Een ander geluid valt te horen bij de derde Vlaamse regeringspartner, N-VA. "Wij kunnen ons als politici niet uitspreken over wat er in de godsdienstlessen wordt onderwezen", gaat Vlaams Parlementslid Koen Daniëls van start. "Ik stel alleen vast dat de dialoogscholen een paar maanden geleden nogal voortvarend werden aangekondigd, en dat er nu gas wordt teruggenomen, zoals wij ook herhaaldelijk bepleit hebben." [Inderdaad! Lieven Boeve wordt teruggefloten! Dit is een grote overwinning voor Pro Familia!]

Dat er kritiek komt op de grotere focus op de christelijke traditie, wuift Daniëls weg. "Het katholiek onderwijs is daar vrij in. Wie vrijheid van levensbeschouwing wil, kan in het gemeenschapsonderwijs terecht. Dat is net een van de sterktes van ons onderwijs."

Bovendien biedt een meer religieuze invulling van het vak godsdienst het voordeel van de duidelijkheid, zegt Daniëls. "Het is nu wel duidelijk dat de dialoogschool geen amalgaam zal worden. Het is goed dat mensen weten waarvoor elke school staat, dat creëert duidelijkheid." [En zo worden méér zielen gered!]

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/politiek/open-vld-niet-te-spreken-over-hervormde-godsdienstles-de-leerkracht-wordt-missionaris-b4ba2d6c/


6 opmerkingen:

Anoniem zei

Zeker ook aan te leren wat het verschil is tussen hel en vagevuur, tussen aflaat en uitlaat, tussen wijwater en theewater, tussen soutane en boerkini, tussen Tantum Ergo en Tante Jeanne, enzovoort

Anoniem zei

Iedereen ziet toch al van ver aankomen hoe dit gaat eindigen. Gelooft men wérkelijk dat types zonder ruggengraat zoals Bonny het godsdienstonderwijs Christelijk gaan maken?
Uiteraard zal dit niet gebeuren. Er staat in de tekst dat godsdienstonderwijs meer over godsdienst moet gaan. Maar .. er staat niet wélke godsdienst.

Anoniem zei

Goed, ik kan het alleen maar aanmoedigen, maar;

1/ Denk je echt dat ze opeens een Mechelse Catechismus van onder het stof gaan halen, of denk je dat ze de zoveelste verbasterde catechismus gaan schrijven.

2/ Waar ga je de leerkrachten vinden om Katholicisme, of the Katholieke Geloofsleer te onderwijzen, aangezien ze in Leuven allenmaal hun geloof kwijtgespeeld hebben en er geen ene is die een thesis over een aspect van het katholicisme geschreven heeft.

3/ Houdt dat in dat ze meest essentiele gebeden van buiten moeten leren. Of de H. Mis uitgelegd krijgen. Je weet ook dat als je de Tridentijnse Mis kent, dat de Novus Ordo mis een basfemie is die het boeltje belachelijk maakt. (ze zullen heel snel op de onbeantwoordde vragen van Vat II stoten, en dan wat? Vat II was iets te gehaast geweest een aantal brol erdoor te drukken, en heeft haar initiele doelstellingen vergeten) Ze krijgt je opnieuw tegenspraak, en Bony en Boeve zullen het laken wel weer de modernistische kant uittrekken.

4/ Als de wolf de passie preekt, boer pas op je kippen.

Oppassen dus en met argusogen volgen.

Anoniem zei

Inderdaad. Vat ii heeft vergeten de vraag te beatwoorden of Maria de bron van ALLE genade is, of meer een beetje genade via haar stroomt. Ze hadden dat zich anders wel voorgenomen. Maar ze hebben in plaats Marialogie te herwaarderen, de Marialogie totaal verwoest. Zo erg dat een vormeling er nog moeilijk in slaagt een Wees Gegroet van buiten op te zeggen.

Anoniem zei

Het geestelijk bankroet van de noordbelgische "bisschoppen" (Deel 1)

"Belgische bisschoppen willen weer meer kennis in het godsdienstonderwijs":
zo staat het in een grijs vierkantje op de website v. nieuw www.kerknet op maandag 29 augustus 2016.
En dan een kleine dorre tekst, daarin "Actualisering... na 20 jaar...voor het schooljaar 2018-2019..." en ondertekend met "...Johan Bonny".

Afgezien van het te verwachten en dan ook opgetreden gejank en gefoeter van de vrijmetselaars bij de liberalen, roden en groenen en in de verlinkste mainstreamgazetten:
dit is de officiêle faillietverklaring van de noordbelgische bastaardkerk.

Naar hun eigen fundamenten- te weten het 2e vaticaans concilie met zijn belangrijkste tekst, de Dogmatische Constitutie over de Kerk Lumen Gentium (kapitels 18-27)- hebben deze typen totaal gefaald.
in de drie munera (diensten, lasten, taken) van een bisschop zijnde 1. de verkondigung, 2. het vieren van de sacramenten en 3. de leiding van de gemeente hebben te totaal verzaagd.
De weidverbreide en diepgaande verloedering der liturgie, de pervertering van de wijdingen en het voor iedereen bloot voor ogen liggen van de afgewrakte pastorale structuurresten zijn algemeen bekend- nationaal en misschien nog meer internationaal;
@The Guardian Angel heeft dit uitstekend gedocumenteerd.
Dat deze tisten, Bonny op kop, nu ook zelf nog schrijven dat ze "meer kennis in de godsdienstles willen" en Bonny dan ook nog een bijkomende brief hierover schrijft, is het hoogtepunt van verdringind, schijnheiligheid en inconsequentie.
Sedert 50 (vijftig) jaren doen deze tisten het tegendeel en werd het godsientsonderwijs voor alles, maar dan ook alles gebruikt behalve voor het meedelen van de inhoud van het katholiek geloof.
25 jaar geleden werd een godsdienstboek Roeach met tot pedofilie aanstichtende afbeeldingen in gebruik genomen en, trots groot protest van vele ouiders onder de leiding van de dappere AlexandraColen, verdedigd door de noordbelgische bastaardbisschoppen (Danneels, vanGheluwe, Luysterghem, Vandenberghe en de B.v. Hasselt); hoewel door het Vaticaan reeds vanaf 1995 tegen de pest van de pedofilie gestreden werd, boerden de noordbelgen lustig voort; zwaar tegenstribbelend trokken ze deze pedofiele schijt dan wel in 1999 uit het verkeer, om dan- en dat maakt de pervertering van de verkondiging nog groter- door een bijna identiek tesamengesteld auteurscollectief een nieuwe reeks godsdienstboeken in te voeren, nu ook nog gekruid met de "haalbaarheidsmoraal" van Roger Burggraeve.
Arseen Devisch verdween eerst van het toneel in 2010.
En het "theologisch" stafbureau van de bisschoppen in het onderwijs, te weten "THOMAS" v.d. afdeling theologie aan de universiteit Leuven, hield nog tot in het jaar 2013 de catechetische beer van Danneels en vanGheluwe openlijk op zijn website (nu met codewoorden en inloggen).

Anoniem zei

In 2010 tolereerden DeKesel, van Looy en de B.van Hasselt de oproeractie "Gelovigen nemen het woord" tegen de kerkelijke leer en Z.Z. Aartsbisschop Msgr. Léonard- met zeer veel godsdienstleraars op de ondertekenengslijsten (zie hiertoe "ketters van vlaanderen", "katholieke kruistochten.weebly" en "vliegemeppers")
Al de brol en onzin van deze ketters werd hier op kavlaanderen uitstekend gedocumenteerd.
Voor een klein jaar lieten ze hun poulain Lieven Boeve (Decaan afdeling theologie uni Leuven- uit westvlaanderen afkomstig)(veel fantasie is er niet- zijn navolger Didier Pollefeyt stamt eveneens uit zuidelijk westvlaanderen)(de Danneels- en vanGheluwe-reuk zweeft nog steeds door de gebouwen) nu de "dialoogschool" verkondigen en startte Jozef DeKesel met zijn dialoog met de islam.

En nu rolt de musliminvasie in Westeuropa, wordt bij ons de djihad gevoerd, begint de regering met de afweer en de bestrijding, zeker op het lokale terrein, gaat Jozef DeKesel op vacantie voor drie maanden en dan de korte melding:
"...meer les in het godsdienstonderwijs".
Deel 2)

Wat hebben deze tisten de laatste 50 jaar eigenlijk gedaan?
Wat kunnen deze tisten met ook maar één milligram geloofwaardigheid nog doen?

Trap het af, jongens!
En zet tegelijkertijd de huidige on"godsdienstleerkrachten", inclusief de coaches , aan de deur- om te beginnen alle medewerkers en auteurs van Roeach en zeer in het bijzonder de tekenaar van die schunnigheden van Roeach.

Mene mene Tekel u'pharsim
On les aura.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer