woensdag 10 augustus 2016

Op 27 juli 2016 organiseerde de Belgische ambassadrice in Polen, Colette Taquet, voor de Belgische 'Rijksbisschoppen' in Krakau, een festijn als dank voor de organisatie van een Belgicistische én blasfemische manifestatie in een kerk in Krakau naar aanleiding van de Wereldjongerendagen!!!


Het evenement werd door de Belgische staat gekaapt!


Met dank aan de Rijksbisschoppen!

De Belgische Rijksbisschoppen op de trappen van de kerk in Krakau onder het motto:

"Niet Christus is onze Heer en Meester,
maar wél de Belgische Staat!"


Er heerste eerder de sfeer van het EK-voetbal!

Jozef De Kesel, ge zijt toch zo voor de 'scheiding tussen Kerk en staat'...

Wat doet ge dan 's nacht in de kelders van Krakau,
samen met de Belgische ambassadrice,
ver weg van het oog van de 'jongeren'?

En nog wel allemaal in soutane!!!

Mag niemand dit zien???

WE WETEN NU DEFINITIEF EN ZEKER VOOR WIE
DE BELGISCHE RIJKSBISSCHOPPEN WERKEN!!!

8 opmerkingen:

Anoniem zei

Of de in de laatste weken bij de bastaardkerkers snel toenemende neiging om met zwart-geel-rode belgische vlaggen (met vertikale banen als revolutionaire gezinning) te spelen, nu echt stimulerend voor de herkerstening van Vlaanderen is, mag gerust betwijfeld worden.
Dito geldt ook voor de steeds engere doordrenking met uitgemonsterd cd&v-personeel.
Veel eerder zijn deze tisten ten einde raad:
hun personele effectieven smelten weg als sneeuw voor de zon, hun financies eveneens, het geloof is op zeer brede schaal door inhoudelijke zwakte verdampt.

Nu juist 50 jaar na het Mandement van de belgische bisschoppen betreffende de vernederlandsing van de universitait Leuven, na de massale uittocht van oprechte vlamingen uit die rotte boetiek (zelfs nu, 50 jaar later, hoor ik nog zeer levendig de roepen "LSuenens buiten" en "Leuven vlaams") begaat DeKesel, nu echt geen held en zeker niet "Our Chief of Man", dezelfde stommiteiten- en dit bij totaal veranderde machtverhoudingen.

Quod deus perdere vult, prius dementat.

Anoniem zei

Om je dood te lachen!
Nadat de gentse bisschop van Looy met een lam in de St.-Baafskathedraal rondliep en ondertussen in "de vlaanders" met een heuse ezel geêxperimenteerd werd, moet men bij de belgische vlag hier op dat gebied geen angst hebben.
Volgens de algemeen bekende nederlandstalige pseudotekst van de belgische hymne (de oorspronkelijke tekst is zo goed als onbekend- de laatste westvlaamse cd-politicus-eerste-minister kende hem ook niet(!))- is de arme ezel daar hopeloos geconstipeerd;
men moet alzo daar geen angst voor zijn uitwerpselen hebben.

(de volgende tweede zin kent naar mijn weten 2 variaties betreffende de oorzaak, echter alle zeer brutaal)

Anoniem zei

Prachtig eigenlijk. Lopen daar allemaal met zo nen badge rond, om hun pectoraal te verbergen. Was het dien badge die hen toegang tot de kelder gaf, of hun pectoraal? De ambassadrice noch de andere genodigden hebben anders geen pectoraal noch badge nodig om binnen te mogen.

Wat is dat toch met dien badge?

Anoniem zei

Bij dit zwart-geel-rode belgicistische en kerkelijk-hiêrarchische spektakel wordt ik aan mijn
prille jeugd in Brussel voor 70 jaar herinnerd:

Bij het inschrijven van mijn jongste zus voor de plechtige communie was er daar- in het midden der jaren 60 was de verdrijving van vlamingen uit Schaarbeek (Nols) en Elsene al in volle gang- een franstalige vrome dame die bij de bureaukratie hielp.
Mijn flamingante en zeer temperamentvolle vader (RIP) legde het trouwboekje, het doopbewijs en de andere papieren voor, en dan zei die dame:
"Neem de pluim in de hand...", waarmee ze natuurlijk de daar liggende vulpen (porte-plume) een rode kop met een echte "franse colère" kreeg...
Onvergetelijk.

De beste mop echter op dat gebied speelde zich in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken af:
(een ondertussen afgewrakte site, waar Herman Cosyns en Guido Vandeperre rondliepen).
Midden de jaren 50 lielp de franstalig-brusselse deken (wonend in het huis aan het Kardinaal-Cardijn-plantsoen, door Guido vereeuwigd aös herberg bij het vlaamse Compostela-genootschap) eens uit bij een mis voor de vlamingen;
hij riep bij zijn inderdaad voor het merendeel vlaamsgezinde parochianen (een normale mens was daar allang verfranst) op tot een finacieel offer voor 't een of ander goed doel.
Om nu toch iedereen te kunnen laten spenderen, voegde hij er dan aan toe:
"En als ge nu niet veel geld bij hebt, dan stort ge het maar op mijn kont!",
waarbij de hele kerk in donderend gelach uitbrak.
(woordelijke vertaling van: "Vous pouvez le verser sur mon compte" = "U kan het op mijn rekening storten").

Wel, DeKesel en kornuiten, we gaan nog veel op je "compte" (k***)(censuur) storten!
En bij Kockerols is er zeer veel plaats.

Anoniem zei

Mene Mene Tekel u'pharsim

Anoniem zei

Veel worst en gebak.
Zeer weinig Melkprodukten en kaas en geen wijn.
Luc Van Maercke heeft klaarblijkelijk niets mogen verdienen.

Anoniem zei

Merk ook dat logo van de WJD op.

Circkel met punt erin; alchemisch symbool voor goud, maar ook steeds referentie naar satan.
cirkel met 3 balken van een kruis erbovenop: mercurius; satan zelve. Een soortgelijk symbool, is het symbool voor Cinnaber, het erts voor Mercurius.

Maar eigenlijk is het WJD eeen ovaal met drie balken van een kruis erop; hetgeen het onderste bove Ankh teken is.

Het oud-Egyptische Ankh-teken, is het symbool voor 'levensadem' en de 'sleutel van de Nijl'. In vrijmetselarij van de vroege 20ste eeuw speelde het een belangrijke rol in de quasi-religieuze rituelen.

Het is ook het symbool van de Joodse koning Hezekiah van Mesopotamie en Perzie. (Judea zeg maar afhankelijk van hoe je het kaartje wil tekenen) ; Hezekiah heeft het monotheisme ingevoerd in de Tempel in Jeruzalem.

Op die manier wordt het Ankh-teken het symool voor religieus pluralisme; je kan eender welke god aanbidden, zolang je hem maar in de tempel van jeruzalem komt aanbidden en hem Jaweh neoemt.

Dat is hetzelfde wat Mohammeed gedaan heeft; het pre-islamitische Midden-Oosten was Animistisch en Mohammed zei; "maakt mij niet uit welke god je aanbidt, of hoe en wat, zolang je hem maar Allah noemt, en hem in Mekka komt aanbidden."

Sinds de jaren 1970, is het de interpretatie van de het Ankh-teken als symbool voor religieus pluramisme algemeen aanvaard.

+++
En kijk ook maar eens hier:

https://en.wikipedia.org/wiki/Theosophical_Society

Dat somt eigenlijk alles op wat er over de Wereld Jongeren Dagen te zeggen valt.

Anoniem zei

Dit is hier een echte interessante encyclopedie over het belgisch katholiek leven van de laatste halve eeuw.
Zoveel belachelijke onzin en slecht theater en zoveel afbraak van het oude geloof.
Miserabel.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer