donderdag 21 juli 2016

Zelfs pseudo-traditionalisten à la Pater Benny - van de abdij van Postel - ervaren het opdoeken van de 'Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen' door Jozef De Kesel als een mes in de rug:17 opmerkingen:

pater Benny Berrens O.Praem. zei

Geachte,
u hebt geen toestemming gevraagd noch gekregen om berichten van mijn fb-profiel hier te plaatsen. Dit is ongepast en onbeleefd. Ik wil met deze site niets te maken hebben.
Bij deze wil ik ook ten stelligste tegenspreken een 'traditionalist' te zijn, dus ook geen 'pseudo-traditionalist'.
Wilt u mij toch in een hokje plaatsen, noem mij Rooms-katholiek.
Erop vertrouw dat u volledig bent geïnformeerd, verblijf ik,
met de meeste hoogachting,
E.P. Benny Berrens
Abdij van Postel

The Guardian Angel zei

Geachte,

Uw Facebook-pagina is openbaar toegankelijk.

U hebt uw berichten er zelf opgezet!

En indien u Rooms-Katholiek zou zijn, dan zou u uw gevormde geweten volgen en u niet verschuilen achter 'het gezag' binnen de Kerk!

Want, dat is toch zo makkelijk én laf!

The Guardian Angel zei

En ondanks het feit, dat u niets met KAVlaanderen te maken wil hebben, is het toch hartverwarmend om vast te stellen, dat een Pater "in volle communie met de Kerk", zoals uzelf altijd staat te pochen, er identieke ideeën op na houdt, dan dewelke wij hier zélf verkondigen!

The Guardian Angel zei

En een mooie typering van de Post-conciliaire Bastaardkerk in uw eigen bewoordingen:

"Wat een meedogenloze, harteloze en onbeschaamd lelijke vorm van machtspolitiek wordt hier gespeeld."

Inderdaad, de gluiperige en achterbakse De Kesel ten voeten uit!

pater Benny Berrens O.Praem. zei

Geachte,
het is moeilijk om in 'lafheid' en om in het 'gluiperige en achterbakse' iemand te overtreffen die weigert met open vizier te spreken.
Dat ik mijn berichten zelf heb geplaatst moge duidelijk zijn, dat u mij niet om toestemming hebt gevraagd - wat de wellevendheid, beleefdheid en de voorkomendheid vereisen - om deze op uw blog te plaatsen moge eveneens duidelijk zijn.
Tenslotte, mijn waarde, is het niet omdat u en ik het licht van de zon niet ontkennen dat ik ook maar iets met u en uw schrijfsel wil gemeen hebben. Ook een klok die niet meer werkt, staat twee maal per dag juist. Dat neemt niet weg dat de klok wel stuk is.
Erop vertrouwend dat u volledig bent geïnformeerd, verblijf ik,
met de meeste hoogachting,
E.P. Benny Berrens
Abdij van Postel

The Guardian Angel zei

@ Beste Pater Benny,

In de tijd van Paus Benedictus XVI blies u nog hoog van de toren. Met het aantreden van Bergoglio is er van uw militante Katholicisme nog maar weinig overgebleven.

'Kardinaal' Danneels zei ooit eens van 'kardinaal' Suenens, dat deze de zeilen goed naar de wind kon zetten. Wel, dat kan u blijkbaar ook goed.

Helaas heeft de emotie weer de overhand gekregen en hebt u geschreven wat er u op de maag ligt. Helaas voor u, zijn wij het eens met u. Ik heb geen enkel commentaar bij uw schrijfsels toegevoegd, enkel maar geretweet. Vanwaar dan de commotie?

Staat u achter uw eigen woorden of niet?

Of bent u een hypocriet en een huichelaar die enkel maar in besloten kiekjes zijn mening durft te zeggen? Dat lijkt mij niet echt Christelijk.

Voordat u anderen weer van protestantisme gaat betichten, zou u beter wat meer respect voor hen hebben. Mensen die 'recht door zee zijn' en niet meezwalpen met de deining of de wind, maar oprecht strijden voor Christus.

En voordat u weer bepaalde verdenkingen op uw Facebook-pagina de wereld in stuurt, wij van KAVlaanderen zijn slechts toeschouwers en niet degene met wie u in een bepaalde vete betrokken bent.

U weet wie wij beiden bedoelen. Chapeau voor hen en een dikke nul voor u!

En om de woorden van Bergoglio van deze week nog eens in herinnering te roepen... Traditionalisten "...moet men door liefhebbende activiteiten terugwinnen...".

De activiteiten van De Kesel met zijn 'geheime dossiers' zijn anders ook nog zo 'liefhebbend' niet en dat in het Jaar van de Barmhartigheid!

Aangezien u toch zo een grote bewonderaar van Bergoglio bent, stel ik voor dat u vanavond samen met de abt daar eens over nadenkt.

Met het afwijzen van de Traditie gaan jullie er echt niet komen!

ria zei

Ik heb me al lange tijd gedistantieerd van dit zielig clubje.
Hun woorden en hun gedrag zijn alles behalve die van een christen, die zich katholiek noemt.
Ze vernielen meer, dan dat ze opbouwen. Bovendien doen zij of ze de enige zijn die het katholieke geloof verdedigen in Vlaanderen. Wat een pretentie.

Wat ze hier op hun blog doen, met teksten die elders werden geschreven is gewoon wansmakelijk.Blijkbaar hebben ze zelf geen inspiratie meer.

Omdat ook ik geciteerd werd heb ik het recht te zeggen VERWIJDER ALLE SMAAD aan anderen gericht en eveneens alle reactie van anderen.
En vooral tot welk reeks van engelen behoort u. Ik hoop niet tot de gevallen. In ieder geval laat u zich wel door hen inspireren.

Het is de tijd van de barmhartigheid. Pas ze toe.

Ria

pater Benny Berrens O.Praem. zei

Geachte,
ik sta achter mijn eigen woorden. Maar ik wil met u, wie u ook bent, en met deze site en allerlei groepen die daar rond hangen niets te maken hebben. Betrek mij m.a.w. niet bij uw vetes.
Hypocriet en huichelaar is hij die weigert met open vizier te strijden. Dat is wat ik doe. Maar met beleefdheid, voorkomendheid en wellevendheid. En u?
Als u respect wenst - want u hunkert blijkbaar naar mijn zegen en erkenning - maak u dan bekend!
U zegt "niet in een vete betrokken te willen worden", wel wees dan zo wellevend, beleefd en voorkomend om eerst toestemming te vragen voor het gebruik van een post en om op het vriendelijk verzoek deze te verwijderen minstens in te gaan. (Dat u geen commentaar toevoegde klopt trouwens niet, of met welk commentaar liet u de fb-post voorafgaan? die trouwens niet getweet werd en dus ook niet geretweet kon worden. U hebt deze schaamteloos en zonder vragen gekopieerd.)
Of u traditionalist bent of niet, interesseert mij helemaal niet. Ik bid echter wel dat u terug Rooms-katholiek zou worden, want dit is mijn stelligste overtuiging:
Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Extra Ecclesia, nulla salus est.
Zowel voor de modernisten die de Kerk in Vlaanderen en de paus al jaren aan het afbreken zijn, zowel als voor u en de uwen die hetzelfde doen, bid ik.
Erop vertrouwend dat u volledig bent geïnformeerd, verblijf ik,
met de meeste hoogachting,
E.P. Benny Berrens
Abdij van Postel

The Guardian Angel zei

@ Ria,

Voordat u met naamkaartjes gooit, zal ik u even citeren:


Ria M.: onlangs zei De Kesel, onze toekomst is met de islam.

Ria M.: Het is absoluut dwaas te denken dat deze toekomstige priesters niet van deze tijd zouden zijn. Ook al dragen zij een soutane, ze staan veel dichter bij de mensen. Aan de vruchten kent men de boom. Die boom draagt goede vruchten, een parochie die opbloeit en waar de mensen naar de kerk komen. Domme beslissing van de Kesel. In onze parochie en anderen in het bisdom halen ze Indiërs om hier priester te zijn.

Ria M.: In het ANTWERPSE - zijn er verschillende INDISCHE priesters. Ze zijn welkom, maar waarom toekomstige Belgische en of Franse priesters dan ook geen kans geven?

Ria M.: dwaas, wie zegt dat de Fraterniteit minder bekwaam is, dan een seminarie?

DUS, U BOUWT OP?

The Guardian Angel zei

@ Peter Benny,

U zevert!

Anoniem zei

Hoogeerwaarde Heer Benny Berens OPraem,

(Daar de premonstratenzers reguliere kanunniken zijn en geen monniken, veroorloof ik mij in eenklang met de oude traditie U als "dominus"/"Heer" aan te spreken en niet als "pater")

De oude romeinen wisten reeds:
"Verba volant,scripta manent"-"Gesproken woorden zijn vluchtig, het neeergeschrevene blijft".
De kern van deze spreuk is nog steeds waar.
In de huidige tijden van moderne communicatiemedia en globale verknoping van beeld-, foto-, film-, televisie- en internetmedia schijnen vele mensen zich daarvan niet meer bewust te zijn;
er wordt zeer veel geschreven, gepost en voor lopende camera's gezegd, wat men later dan berouwt.
Danneels is een fantastische illustratie op dat gebied.

Het verlinken van tweets, het verder doorgeven van postings en vermeldingen op facebook, instagram, twitter en hoe al deze dingen ook mogen heten, is natuurlijk toegelaten, voor zover het niet het verspreiden van schunnigheden en onbetamelijkheden betreft.
Integendeel, het is zeer wenselijk dat zaken, die graag in de donkerte en in het verborgene behandeld worden, gedoofpot en verzwegen, openbaar worden.
Niet zonder grond zit in het oudgriekse woord "aletheia" naast de alfa-negativum (vanvoor) de indoeuropese stam "ladh" (latijn: latere: verstoppen (van misdaden), aan het licht onttrekken; sanskrit ^radh = donkerte, duisternis, het boze).
Uw facebook-posting heb ik met interesse en welwillen gelezen;
het is met verve geschreven en zeker oprecht.
Ik neem ook akte daarvan dat U en Ria zich van @The Guardian Angel distanciêren.

Uw beider reacties op de publicatie op deze blogspot is echter het beste bewijs, dat men bij publicatie ondere de eigen naam natuurlijk ondr druk kan worden gezet.
En sedert de intimiderende telefoonaanroep van Toon Osaer bij Alexandra Colen wegens haar actie tegen het pedofilizerende godsdienstboek Roeach, dat ze "als goede katholiek aan de bisschoppen en de kardinaal moest gehoorzamen", weten we dat de noordbelgische kerk tot veel in staat is.
Dat u intussen natte voeten hebt gekregen, is begrijpelijk.
Een oud chinees spreekwoord (niet in de Adagia van Erasmus!) luidt hier zeer gepast:
"Drie zaken krijg je in het leven niet meer terug:
- een verschoten pijl;
- een gesproken woord;
- een gemiste kans."
Dat geldt voor ons allen;
en hier wel zeer speciaal voor DeKesel en zijn kornuiten, die aan de lopende band op hun kas krijgen;
dat geldt echter ook voor U en voor Ria- hier kan ik U alleen met st.-Paulus toewensen: "Hebt goede moed!".
En dat geldt natuurlijk voor alle scribenten hier, en wel om te beginnen met mij, die steeds probeer iets te schrijven wat men ook nog na vele maanden zonder schaamrood kan lezen.

Pax vobiscum;
en in gedenken Uw door mij hooggeliefde ordestichter St.-Norbertus van Xanten: "Ad omnia bona opera paratus" (en echt katholiek: ieder op zijn plaats en in zijn stand).

(Een sympathisant en trouwe lezer v.deze blog)

Anoniem zei

Geachte @Ria,

Ik heb Uw laatste posting meermaals gelezen, maar versta het nog altijd niet helemaal.
www.kavlaanderen.blogspot.be is een blog, klaarblijkelijk een privé-initiatief, waar informatie en critisch commentaar over het christendom en meer bepaald de situatie in Vlaanderen gegeven wordt.
Of het een club weet ik niet; en ook niet of er daar lidkaarten uitgegeven worden; schijnt mij echter weinig waarschijnlijk.

Maar: de blog heeft een eigen stijl: meestal zeer goed geînformeerd, dikwijls zeer goede artikels, internationaal belezen, up-to-date (zeker vergeleken met het slakkentempo van nieuw-kerknet en DeKesel) en in robuuste taal ("parrhesia" zou Franciscus wel zeggen).
In sportterminologie: dat is hier geen badminton en geen biljart, maar rugby met "kick and run".
Dat is men in noord-belgiê niet meer gewoon.
En afbreken doet men hier niet: om de heel eenvoudige reden dat in de noordbelgische kerk bijna alles afgebroken is en in scherven op de grond ligt.
En natuurlijk bouwt men hier op: met de prachtige oude kerkmelodieên, met de berichten over de mooie liturgieên, met de dagelijkse gedegen informatie en zeer vele goede artikels.
Men kan ook door studeren en schrijven heilig worden, zei mjn oudleraar an het college voor 50 jaar, en haalde daarbij St.-Thomas vanaquino aan (en vergat daarbij de Hl. Frans van Sales).
Aan het front is de taal ruwer (Jeroom Leuridan+ promoveerde destijds overigens over "Soldatentaal aan de Ijzer" (Een afdruk werd voor enige jaren zelfs in het Belgisch Legermuseum verkocht-Sic tempora mutantur!);
dat is hier dan wel de "Tabasco-Brigade" (v. P.G. Wodehouse)- maar voor "drie man en een paardekop" (sic een modernistische criticaster hier voor enige jaren) slaat men zich niet slecht.
Overigens: de Hl. Kerk haat de zonde- ze houdt echter van de zondaars, die zich bekeren.
En met de Una, Sancta et Catholica Ecclesia en haar aloude traditie prober ik- en dat sta ik nog veel meer aan andere posters hier toe- steeds in eenklang te staan.

Sursum!

The Guardian Angel zei

Heer Benny werd eerder al onder druk gezet door Mark Van de Voorde...

The Guardian Angel zei

Via de abt natuurlijk!

Anoniem zei

Marc Van de Voorde...het cd&v-peloton wordt langzaam compleet!

Anoniem zei

Zeer hoogeerwaarde Heer Berens,

Bij Uw latijnse citaten heeft U de fundamentaalste spreuk vergeten:
"Salus animarum suprema lex"- Het heil, de redding der zielen is het hoogste goed.
De Hl. Kerk moet inderdaad, zoals Corporis mystici Christi schrijft, het gelaat van Christus weerspiegelen; en haar rden van bestaan is, zoals de slotverzen van het Mattheusevangelie zeer beknopt en klaar en duidelijk zeggen, de onderwijzing van alle volkeren, ze te dopen en ze alle geboden van Onze Heer Jezus Christus te laten houden.
De geboden van de Heer: dat is de Tenak'h, de "stam" met de 5 Boeken van de Torah, de boeken der Wijsheid en de profeten van het Oude Testament en het Nieuwe Testament mret de evangelies vanvoor.

De Hl. Kerk is de eenheid van alle gelovigen vóór ons, met ons en ná ons, de eenheid met de Heiligen; extra Ecclesiam(akkusatief!) nulla salus betreft natuurlijk het Corpus mysticum Christi- en natuurlijk niet op de ca. 35 000 denominaties.
Bergoglio zelf heeft overigens in de laatste maanden enige fantastische uitspraken hierover gedaan, en wel dat het uiteindelijk zowiezo geen verschil maakt wat men gelooft- islam, boedhisme, hindoeîsme enz.- alles van één pot nat.
Het behoren tot de Una,Sancta,Catholica en Apostolica Ecclesia is ten aller eerst een inwendige houding om zich in de juistenedrige stand te stellen tov. God en ingerijd met de vele oprechte gelovigen voor en na ons.

Uw uitspraak "extram ecclesiam nulla salus" werd overigens in de eerste helft van de 20e eeuw zwaar bedebatteerd en werd dan bij het 2e vatic. conc. dan helemaal gerelativeerd en geneutralizeerd.
(Merkwaardig dat de leuvense specialisten op dit gebied dit in Uw posting nog niet gecommenteerd hebben)

"Ubi Petrus, ibi ecclesia":
lees hier in het origineel toch "Kefas", de rots (i.h. koiné-grieks: petra, daarvan "Petros")(en met associatie tussen Kephas en het oudgriekse Kephalé(het hood)).
Het is de trouw aan de Heer, de liefde (Charis) tot de Heer, de trouw aan zijn geboden waarop de Hl. Kerk gegrondvest is.
Niet op bepaalde personen, niet op bepaalde volksstammen (U moet werkelijk eens kopten proberen te overtuigen dat hún paus niet de echte paus is!), en tijden zonder paus en met meerdere pausen zijn daarom niet van belang.
De Hl. Kerk is geen club, geen vereniging, geen genootschap met lidkaarten, zoals P. Benedictus XVI ooit zei; Danneels en consoorten meenden daarentegen van wel en de resultaten van deze club liggen erbarmelijk voor onze ogen.

De paus komt overigens in de geloofsbelijdenis en in het Symbolum Apostolorum niet voor.
De Hl. Kerk wel, en wordt overigens in het hooggebed met nadruk vermeld:
"...Kijk niet op onze zonden, maar op het geloof van Uw Kerk."

Ik gedenk U in mijn gebeden.
Dannee

Anoniem zei

Pater Benny Berens OPraem antwoordt niet.
Pater Nicolaas Sintobin SI antwoordt niet.
Jeroen Moens zegt nu dat hij niet gezegd heeft wat hij gezegd zou hebbeb.
Kockerols zegt niets meer.
DeKesel zegt niets meer.
Geen verdere woordmeldingen van Geert de Kerpel, de wijn- en kaashandelaar Luc van Maercke, van Hans Geybels, van Pater Tommy Scholtes SI.
Dat is zeer weinig in een mediale storm- te weinig!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer