maandag 11 juli 2016

Hans Geybels, de woordvoerder van Godfried 'kardinaal' Danneels, zei: “De Kesel heeft die seminaristen van de 'Heilige Apostelen' een dienst bewezen!”


Aartsbisschop Jozef De Kesel heeft de samenwerking met het Broederschap van de Heilige Apostelen, het geesteskind van zijn voorganger André Léonard, stopgezet. Daardoor worden de seminaristen die er een priesteropleiding volgen voor het blok gezet: overstappen naar de gewone priesteropleiding van het bisdom Brussel-Mechelen of elders een priesteropleiding gaan volgen. De harde beslissing van De Kesel zorgt voor deining binnen de katholieke kerk, maar er is ook begrip.

“Dit is een moeilijke maar wijze beslissing”, reageert Luc Vanmaercke, hoofdredacteur van Kerk & Leven [die natuurlijk als CD&V-er 'in bed ligt' met De Kesel!]. Vanmaercke heeft begrip voor de beslissing om de samenwerking stop te zetten. Want nadat aartsbisschop Léonard de Broederschap van de charismatische Franse priester Michel-Marie Zanotti-Sorkine in 2013 in het België had ingelijfd, waren er veel vragen gerezen bij hun priesteropleiding.

Dat aartsbisschop Léonard de samenwerking met het Broederschap heeft opgezet, noemt Vanmaercke nu een ongelukkige beslissing omdat daardoor een parallel circuit werd op opgezet, een priesteropleiding naast de bestaande seminarie-opleidingen in België [Elke orde en elke priesterbroederschap heeft een eigen seminarie, dat de eigen, specifieke spiritualiteit belicht! Hier is géén sprake van een 'parallel circuit', maar een 'circuit' dat de 'eigen' diocesane rommel-opleiding overvleugelt!]. De nieuwe opleiding trok veel Franse seminaristen aan [Er stelt zich blijkbaar dan toch géén probleem met het Séminaire Diocésain Missionnaire International Redemptoris Mater te Namen voor seminaristen van de Neokatechumenale Weg. Maar, deze sekte is dan ook niet katholiek en dus vormt ze géén 'probleem'!].

Dat laatste is het argument van het aartsbisdom geweest om de stekker uit de samenwerking met het Broederschap te trekken: de priesteropleiding zou te veel seminaristen uit Frankrijk wegtrekken terwijl daar “zoveel streken lijden onder een schrijnend priestertekort”, luidt de motivatie in het persbericht van het aartsbisdom. Volgens woordvoerder Jeroen Moens is het niet collegiaal om dan Franse seminaristen in Brussel priester te laten worden. [Jeroen Moens moet dan toch eens uitleggen, waarom de uitsluitend Spaanstalige seminaristen van de Neokatechumenale Weg in Namen, dan wél collegiaal zijn? Het 'collegialiteitsargument' snijdt geen hout!]

Kwaliteitsbewaking

Het is niet bekend hoeveel van de 21 seminaristen precies uit Frankrijk komen, maar er waren ook Belgische seminaristen onder hen [Minstens drie!]. Hoe het ook zij, bij hun komst waren binnen de Belgische kerk ook vragen gerezen over de kwaliteitsbewaking [!] in de nieuwe priesteropleiding. Een aantal seminaristen, was vanuit Frankrijk doorgestuurd en waarbij binnen de kerk gezegd werd dat van hen gezegd dat men z’n adem inhield als zij priester zouden worden. En in een een kerk die de afgelopen jaren met schandalen te maken kreeg, kan men nieuwe problemen missen als de pest [Met andere woorden, beweert Jeroen Moens hier dat de seminaristen van de 'Heilige Apostelen' allemaal pedofielen zijn?]. Een reden te meer dus om zich van de priesteropleiding te ontdoen [Pedofielen die dan wél welkom zijn in de diocesane seminaries? Dit in het kader van het speciale "tweede-kansen-beleid" van Jozef De Kesel voor pedofielen!].

Jeroen Moens, de woordvoerder van De Kesel, zegt wel stellig dat de aartsbisschop niets tegen de werking van het Broederschap heeft en klaagt dat de framing van het onderwerp, vandaag in Vlaamse media “volledig verkeerd” is [In de Franstalige media is de framing dan "volledig correct"?]. Volgens de woordvoerder is De Kesel ook niet over één nacht ijs gegaan. Na zijn aanstelling als aartsbisschop heeft hij commissie aangesteld die gekeken heeft naar de werking van het Broederschap [De laffe Jozef De Kesel zoekt altijd steun bij commissies en dergelijke! Te laf om zélf ook maar iets te beslissen!]. Op basis daarvan is met instemming van de bisschoppen besloten om niet meer samen te werken met het Broederschap [De Kesel trekt iedereen mee het bad in!]. Het aartsbisdom zegt dat de beslissing ook genomen is met medeweten van het Vaticaan ['Medeweten' is nog géén goedkeuring!].

“Zoals in sommige media vandaag te lezen en te horen was, wordt het Broederschap ook niet opgeheven”, reageert Moens. “De aartsbisschop kan alleen besluiten om niet meer samen te werken en geen seminaristen meer tot priester te wijden. Moest hij echt iets tegen het conservatieve profiel van het Broederschap hebben, had de aartsbisschop wel hun benoeming ingetrokken”, klinkt het fel bij de woordvoerder van het aartsbisdom. Volgens het aartsbisdom kunnen de priesters van het broederschap actief blijven binnen het pastoraal werk dat ze nu doen in hun parochie. [Merkwaardige redenering! De Broederschap wordt niet opgeheven, maar De Kesel wenst niet meer samen te werken met de Broederschap, en dat terwijl de Broederschap wel actief blijft in de Sint-Katelijnekerk! Werkt De Kesel nu samen met die priesters of niet?]

“Machtsmisbruik”

Kerkjurist Kurt Martens neemt geen genoegen met de uitleg van het aartsbisdom [!]. Hij is erg kritisch over de démarche van De Kesel en noemt het een merkwaardige actie. Het argument van het priestertekort snijdt volgens hem geen hout in een geglobaliseerde wereld. Martens ziet er een afrekening in van de Kesel met zijn voorganger Léonard. [!!!]

“Alles wat aan Léonard herinnert, moet verdwijnen. Dit ruikt naar machtsmisbruik” [!!!], zegt Martens in De Standaard en tegen VRT Nieuws bevestigde hij zijn uitspraak. Hij verwijt het aartbisdom ook een gebrek aan overleg met het Broederschap [!!!]. “Is het normaal dat iemand een beslissing neemt zonder met de betrokkenen te spreken?”, klinkt het scherp. [Inderdaad! De Kesel kan niet communiceren!]

“Een dienst bewezen”

Theoloog Hans Geybels, oud-medewerker van oud-kardinaal Godfried Danneels [!!!], is minder fel maar wel verrast door de beslissing van De Kesel. “Van een zachte en diplomatische man als hij had ik dit niet verwacht [In het verborgene is De Kesel een echte 'sluipmoordenaar'!]. Ik had verwacht dat hij dit instituut een stille dood zou laten sterven, zoals dat gebruikelijk is in de kerk, maar zo’n rigoureuze beslissing had ik niet verwacht.” [!!!]

Ten gronde begrijpt Geybels de beslissing wel. “Hij heeft de seminaristen een dienst bewezen [!!!], want de opleiding levert priesters af die niet meer van deze tijd zijn [Inderdaad! Het Katholieke Geloof is "niet meer van deze tijd"!]. Dat zijn priesters van 100 jaar geleden, zoals je die vroeger bij ons ook had, voor het Tweede Vaticaans Concilie. Zij zouden niet meer kunnen aarden in onze geseculariseerde samenleving. Zij zouden onze gemeenschap niet van dienst kunnen zijn”, besluit Geybels. [Nu kennen we de échte redenen!]

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2692383

Jozef De Kesel voert het maçonnieke 'Plan Danneels' uit, namelijk de zelfdestructie van de Kerk in België!


LINK:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2016/06/jozef-de-kesel-voert-het-maconnieke.htmlMet andere woorden, de priesters van de Heilige Apostelen zijn dom, slecht opgeleid, "niet meer van deze tijd" en allemaal van Franse afkomst...


Een voorbeeld: "Kurt Suenens, jongste priester van het aartsbisdom"

"Maak kennis met Kurt Suenens (29) uit Sint-Pieters-Leeuw, de jongste priester van het aartsbisdom"


Franse afkomst?

Ik kom uit een groot en gelovig gezin van acht kinderen. Bij ons thuis werd er bewust tijd gemaakt voor gebed en catechese. Naast mijn ouders speelden ook de Europascouts een belangrijke rol in mijn gelovige opvoeding. Die jeugdbeweging echode als het ware wat ik thuis meekreeg over God en geloof. Ik had er veel goede vrienden, waardoor ik me nooit alleen voelde in mijn liefde voor Jezus en de Kerk.

Ik was nog geen acht jaar toen ik er de eerste keer aan dacht om priester te worden.

Ik ging graag naar de mis en wat de priester daar deed, intrigeerde me. Ik vond dat mooi en het sprak me heel erg aan, al was dat op die jonge leeftijd puur emotioneel en nog niet intellectueel doordacht. Tot de leeftijd van twaalf jaar was de gedachte om priester te worden heel evident aanwezig in mijn leven. In de puberteit begon ik ermee te worstelen. Een gezin stichten leek me wel aantrekkelijk [Lijkt mij erg 'gezond'! Niet zo het Brugse 'homo-milieu', dat we uit het plaatselijke seminarie aldaar kennen!], net als carrière maken in het bedrijfsleven [= "niet meer van deze tijd"!]. Bovendien had ik schrik voor wat mijn vrienden van mijn  priesterdroom zouden zeggen. De worsteling duurde tot ik zestien jaar was. Toen had ik een verhelderend gesprek met een priester. Hij wees me erop dat het verhaal van de rijke jongeling ieder die Christus wil volgen, oproept om angst en verdriet los te laten [!].

Op 18 jaar ging ik naar het seminarie van Ars in Frankrijk, waar ik drie mooie jaren beleefde te midden van ongeveer 60 medeseminaristen [Dat moet volgens Jeroen Moens, woordvoerder van Jozef De Kesel, wel een heel erg slecht seminarie zijn met 10 keer méér seminaristen dan in Leuven!]. Omdat ik nog te jong was om de tweede cyclus van de priesteropleiding aan te vatten, deed ik tussen mijn filosofisch en theologisch deel een stage van twee jaar in Brazilië. In het bisdom Conceiçao do Araguaia maakte ik deel uit van een evangelisatieschool. Ik reisde veel rond om in de uithoeken van het bisdom catechese te geven [Zo doe je volgens Jeroen Moens, woordvoerder van Jozef De Kesel, géén ervaring op!]. Daarnaast zette ik me ook in voor kinderen in een arme wijk van Redençao: ik sportte met hen, gaf bijles, bezocht hun families, deelde hun leven. [Dit alles is "NIET van deze tijd"!]

Nadat ik aan de universiteit van Parijs mijn diploma filosofie had behaald [Volgens Jeroen Moens, woordvoerder van Jozef De Kesel, kan je daar alleen maar hele, slechte opleidingen volgen, die vooral door domme studenten gevolgd worden!], deed ik mijn theologische studies: eerst een jaar aan het Johannes XXIII-seminarie in Leuven [Oops! Leuven!], nadien drie jaar aan het Séminaire Notre-Dame in Namen [Ook een 'slecht' seminarie waarschijnlijk!]. Mijn pastorale stages deed ik in de dekenaten van Zoutleeuw en Vilvoorde.

Mijn priesterwijding was op 28 juni in de kathedraal in Brussel. Een fantastische dag waarin ik me omringd wist door familie, vrienden en confraters, met een mooie viering en een liturgie die me vandaag nog altijd voedt en draagt. Het was een dag waarnaar ik jaren had gehunkerd, maar die natuurlijk geen eindpunt is. [!]

Ik voel dat ik sinds mijn wijding echt moet groeien in de wetenschap dat ik priester ben, dat ik Christus tegenwoordig stel. [!!!]

Na mijn wijding heb ik een opdracht gekregen in de parochie van Sint-Katelijne in Brussel [!]. Vanaf begin september verzorg ik daar op zondag de Nederlandstalige eucharistieviering. Daarnaast help ik mijn Franstalige confraters bij het horen van de biecht [Inderdaad! Dit is NIET meer van deze tijd!], het vieren van de eucharistie en het sociaal en pastoraal dienstbetoon in de buurt [Inderdaad! Dit is NIET meer van deze tijd!]. Mijn dagen worden nu gevuld door de vragen van mensen [Inderdaad! Dit is NIET meer van deze tijd!]. Om het in grote woorden te zeggen: ik ervaar dat mijn leven meer en meer geleid wordt door de noden van Kerk en wereld [Inderdaad! Dit is NIET meer van deze tijd!], en daar ben ik blij om.

Ik draag bewust een soutane. [Inderdaad! Dit is NIET meer van deze tijd!]

Zeker niet omdat ik terug wil naar vroeger, maar om als priester zichtbaar te zijn in het straatbeeld en zo aanspreekbaar voor mensen die hun verhaal willen doen [Inderdaad! Dit is NIET meer van deze tijd!]. Ik besef dat die soutane in Vlaanderen misschien weerstand oproept of misplaatste connotaties aan het ‘rijke Roomse leven’, maar in Brussel merk ik daar niets van. Mensen reageren heel positief en ik voel dat het me echt helpt om contact te leggen met jongeren. [Inderdaad! Dit is NIET meer van deze tijd!]

Bron: Kerknet

Link:

https://www.kerknet.be/aartsbisdom-mechelen-brussel/nieuws-artikel/kurt-suenens-jongste-priester-van-het-aartsbisdom Besluit:


E.H. Kurt Suenens wil samenwerken, maar Jozef De Kesel, in al zijn wijsheid, wil niet samenwerken.

De Kesel dacht een probleem op te lossen, maar wordt nu, omdat hij niet kan communiceren, bedolven onder een tsunami van problemen.

Hoe gaat De Kesel dit oplossen?

Als De Kesel serieus zou zijn en er "niet op zou terugkomen", dan moet hij de Heilige Apostelen manu militari uit het Aartsbisdom verdrijven en de Sint-Kathelijnekerk sluiten. Onverwijld!

Echter, aangezien De Kesel, met het medeweten van de andere bisschoppen, in het bisdom Brugge pedofiele en homofiele priesters "een tweede kans" gaf, kan hij de Heilige Apostelen toch ook "een tweede kans" geven? Of vergis ik me?

Het is duidelijk, dat Jozef De Kesel een fantastische own-goal heeft gescoord! 


De 'Bende van Drie' in soutane!

Inderdaad! Dit is NIET meer van deze tijd!

Wees dan ook consequent!

Salaris inleveren en oprotten! 
2 opmerkingen:

Anoniem zei

Jeroen Moens: 2De framing hierover in de vlaamse media is volkomen verkeerd".
Bij die uitspraak van de sreekbuis van DeKesel heb ik zoals nooit bulderend moeten lachen.

Deze "framing" is voor het grootste en meest substantiêle deel van deze website www.kavlaanderen.blogspot.be en van @The Guardian angel afkomstig;
en die "framing" is volkomen juist.
De franstalige katholieken in Belgiê weten nog niet alles van de beerput en van het duivelse netwerk der wellnessbastaardkerk à la Danneels, vanGheluwe en DeKesel af (al schijnen ze nu toch langzaam een voorgevoel te krijgen).
Wij hier in Vlaanderen weten er spijtig genoeg alles van;
en wij hebben zeer veel ervaring.
In eervol gedenken aan mijn beide grootvaders, fronters van de eerste wereldoorlog:
In Te Domine speravi; non confundar in aeternum.

Anoniem zei

"Priesters niet van deze tijd " in het vicariaat Brussel

Aan de St.-Jozefskerk op de Frère-Orbansquare (Bxl 1010)is de Priesterbroederschap St.-Pius X gevestigd; de priesters dragen allen de soutane.
Er zijn daar overigens ook broeders- bij de postconciliaire modernistische kerk intussen bijna totaal uitgestorven (cfr. de huidige Pater Generaal dder jezuîeten).

De Priesterbroederschap Sint-Petrus is gevestigd aan de Miniemenkerk; ook hier draagt men de soutane.
Deze beide kerken zijn ondertussen sterke kernpunten voor verzorgde liturgie en hebben zeer goed bezochte erediensten.

De Fraternités monastiques de Jérusalem dragen een zeer eenvoudig grauw-blauw habijt; hun levenswijze en liturgie is zeer sterk door de oosterse traditie beînvloed en -deels sterk contemplatief- werkelijk helemaal niet "van de tijd" in Belgiê.
Hans Geybels schijnt hier werkelijk uiterst verward, werden deze Fraternités nu extra door zijn beschermvader Kardinaal Danneels naar Brussel gehaald.

Aan de St.-Magdalenakerk in Jette (Bxl 1090) aan de Spiegel is de Fraternité de st.-Jean gevestigd; wegen hun helgrijs habijt ook les "petis gris" genoemd (nog onder Danneels/DeKesel 1).
Na een eerste geweldige groei en daardoor bedingde problemen werd deze Fraternité door de abt v. Fontgombault gevisiteerd en groeit nu gesterkt gestaag verder.

Het oude zwarte priesterkleed wordt verder gedragen bij de roemeens-orthodoxe kerk in Schaarbeek en bij de serbisch-orthodoxe kerk in St.-Jans-Molenbeek (Kockerols).
(Het vicariaat Brussel schijnt inderdaad hoofdzakelijk kerken in en bij de kasbah te verschenken).
De pastoor v. St.-Jean-Baptiste in Molenbeek (een zwarte priester uit Kameroen) draagt overigen ook de romeinse boord.

Annus producit, non ager:
Het habijt is geen modisch kostuum; bruine ruwharige pullovers zijn niet a priori bekerend.
Het habijt en de soutane zijn echter, bijzonder in een ontchristelijkte maatschappij met nog een beetje herinnering aan vroeger, een herkenningsteken voor de drager en een uniform.

In Frankrijk zijn het nu juist de traditievriendelijke gemeenschappe, ordes en abdijen die groeien, waar de modernisten wegsmelten als sneeuw voor de zon.
"De roepingen weerspiegelen de sociologie van het practiserend gelovige volk".

Hans Geybels ligt helemaal fout:
Deze priesters zijn nu juist priesters voor onze tijd, dappere voortrekkers, mensen die zaaien zodat anderen kunnen oogsten.
De FRaternité des Saints Apôtres past zeer goed in Brussel, bijzonder aan de Vismarkt en de Brandhoutkaai.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer