zondag 24 juli 2016

Open Brief aan Nikolaas Sintobin, SJ


Geachte Pater,

Naar aanleiding van uw artikel d.d. 27.06.2016 betreffende de felle reacties in de Kerk als gevolg van de schandalige behandeling van de Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen door Jozef De Kesel, meen ik het volgende te moeten schrijven.

Ik vind het niet slecht, dat er na twee weken desastreuze communicatie van het Aartsbisdom en het Vicariaat Brussel-Hoofdstad, nu eindelijk iets gepubliceerd werd door een Jezuïet. En dit terwijl de buitenlandse pers uitvoerig bericht over het gebeuren en de sociale media gonzen van de commentaren... En dit terwijl het opgegeven telefoonnummer van Jeroen Moens, woordvoerder van De Kesel, nog steeds bezet is en de staf van het Vicariaat Brussel een zenuwinzinking nabij is...

Ik ken de Jezuïeten zeer goed, want vroeger waren het de leepste en slimste mannen in de Kerk. Sedert bijna 60 jaar ken ik de Jezuïeten... Ik ben dus duidelijk ouder dan u, beste Pater. Daarom een klein weerwoord.

Vooraf: godsdienst, religie grijpt de mens bij zijn diepste, edelste gedachten. Dat is dan ook de reden waarom de kwetsuren, de vulnera van het Geloof en de belediging van God door gelovigen zo zwaar krenkend ervaren wordt.

Dit verstaan de Noord-Belgische Bastaardkerkers met hun wellness-gedoe en hun haalbaarheidsethiek en hun relativisme en hun seksfixering niet. De Bastaardkerkers hebben geen empathie, zoals de vele schanddaden en schandalen bewijzen.

Maar het blijft waar! En het vuur, de stoerheid en de hardnekkigheid waarmee het Geloof hier verdedigd wordt, mag niet onderschat worden.

En wat de Noord-Belgische Bastaardkerkers eveneens niet verstaan is, dat het Katholiek Geloof een Openbaringsgeloof is. God heeft Zichzelf geopenbaard! En het geloven in die Openbaring is een Gave van de Heilige Geest; een Geschenk van God.

Zoals uw medebroeder Henri de Lubac, SJ ooit zei: "le don de gratuité": de ene heeft het, de andere heeft het niet. Het kan niet afgedwongen worden, het komt van buiten, het komt van God - en juist dit is de sterkte van de gelovige.

Punt 1: de gelovigen zijn niet alleen vandaag, maar waren steeds kritisch en mondig. Ze waren onder leiding van de Heilige Basilius van Caesarea en onder leiding van de Heilige Cyrillus van Alexandrië, tégen Suenens ("Buiten!") en tégen Danneels ("Roeach 3").

Dat de gelovigen twijfelen aan de "goede trouw" van Jozef De Kesel is vanzelfsprekend én zeer gezond. De doofpotterij, de leugenachtigheid in 2014 bij een resem van pedofiele daders en hun verdere werking in West-Vlaanderen is een grote schande.

"Good Judgment Comes with Experience, But Experience Comes from Bad Judgment." Waarmee zeer mooi de "inschattingsfouten" van Jef De Kesel benoemd worden.

Punt 2: "De Kesel laat niet het achterste van zijn tong zien...". Men kan natuurlijk ook zeggen: "Achterbaks gedrag van De Kesel!".

Centraal in de Heilige Kerk en bij het Geloof is de Aletheia, de Waarheid, de ganse Waarheid en niet de in stukjes gehakte 'waarheid' en niet de peu-à-peu gedistilleerde 'waarheid'. Aletheia, met het A-negativum en de woordstam -ladh (: verstoppen, verbergen, in 't bijzonder van een misdaad).

Onze Heer Jezus Christus staat nu juist voor het tegendeel van het verzwijgen en de doofpotterij van De Kesel en van de aangekondigde brief van Kockerols in de herfst.

Punt 3: ecclesiologisch is nu juist het uiteendriften van autoriteit en leerambt hét grote probleem van de Kerk.

Een zeer belangrijke uitspraak van uw mede-jezuïet Bergoglio, die beweerde, dat "het overgrote deel der kerkelijke huwelijken sacramenteel ongeldig is". Dit is natuurlijk een zeer gevaarlijke uitspraak. Want stel, dat ook het overgrote deel van de bisschopswijdingen in Noord-België eveneens "sacramenteel ongeldig is"... Het geval Roger Vangheluwe is daar een bijzonder goed voorbeeld van en de Danneels-boys eveneens.

Beste Pater, ik schrijf u hier publiekelijk, omdat ik mij niet wil inloggen op 'Kerknet'. Dat ganse ding ressorteert onder Halewijn, met Toon Osaer als directeur, die ooit de spreekbuis en pitbull van Danneels was, zeker toen hij de ouders, die tegen het pedofiele godsdienstboek 'Roeach 3' protesteerden, kwam afdreigen. Echter, felle kritiek kan de Kerk alleen maar goed doen.


Geachte Pater,

Bij alle meningsverscheidenheden toch drie tips:

1. Op de website van het Vicariaat Brussel op 'Kerknet' prijkt in koeien van letters "Buitengewoon Jubeljaar van de Barmhartigheid".

Eén van de Tien Geboden luidt: "Geef geen ergernis".

Het is aangewezen bij deze ondertussen uiterst vurig gevoerde discussie deze titel te verwijderen. Hij zal namelijk rond de oren van Jef (De Kesel) en Jean (Kockerols) geslagen worden.

2. Vertaal uw artikeltje (en ook de 10 punten etc.) ook eens in het Frans en post het daar een beetje rond. Het is niet zinvol om de producten van uw eigen energie - en die van het bisdom - alleen maar in het Nederlands te publiceren, en anderzijds op Cathobel te zwijgen, waar de revolte grotendeels Franstalig is. (Weer eens een desastreuze tactiek van het Aartsbisdom!) De commentaren op Belgicatho liegen er overigens niet om.

3. Geef eens een goede retraite aan Jef De Kesel. In de huidige omstandigheden is zijn bisschoppelijke devies "Vobiscum christianus" (= 'Met u ben ik christen') ergerniswekkend en tergend voor de gelovigen en in het bijzonder voor de Priesters van de Fraterniteit der Heilige Apostelen.

En de plaats van Jef is op de eerste rij in de Brusselse parochies, en niet ergens "van de aardbodem verdwenen"!

De lijst met de door sluiting bedreigde kerken moet NU op de tafel.

In zeer grote sympathie voor de classicus en overtuigde Vlaming Pater Adhemar Geerebaert, SJ en in verering voor de Heilige Petrus Canisius,

Bout van 't Westhof

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Een reactie op een artikel. Maar waar is dat artikel te vinden??? Toch niet op deze blog???

The Guardian Angel zei

Link:

https://www.kerknet.be/jezu%C3%AFeten/blog/waarom-felle-reacties-op-de-aartsbisschop-de-kerk-niet-dienen

The Guardian Angel zei

Het is niet omdat De Kesel bisschop speelt, dat hij ook automatisch katholiek zou zijn en zijn bevoegdheden niet zou misbruiken!

The Guardian Angel zei

@ G. Waar schrijf ik iets over Zanotti?

Anoniem zei

Aan anoniem 24 juli 2016 17:40

U schijnt het nieuwe www.kerknet.be niet te lezen.
That's a big mistake.
"Gnothi seauton" zeiden reeds de oude grieken ("Ken Uzelf"), en schreven het nog met koeien van letters naast een skelet op een mozaiek in de eetzaal van eeen pronkvilla.
Het studeren van de eigen rommel en brol is de sleutel tot het terugkeren op het rechte pad.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer