dinsdag 26 juli 2016

Open Brief aan Jozef De Kesel


Geachte heer De Kesel,

In de context van de acute leegloop van bedreigde, Vlaamse seminaries kon een paniekerige reactie van U niet uitblijven. Het gevolg was de afstraffing der Franstalige gelovigen in Brussel. De commentaren van het bisdom, het vicariaat Brussel en zijn sympathisanten klinken nu werkelijk uiterst cynisch!

Luk Vanmaercke (wijn- en kaasboer in Kessel-Lo, CD&V-politicus en hoofdredacteur van 'Kerk&Leven') sprak van "een moeilijke en wijze beslissing van De Kesel" en dat de beslissing van Aartsbisschop Léonard om een seminarie voor de Fraterniteit der Heilige Apostelen in het aartsbisdom op te richten, "ongelukkig" was, "omdat hierdoor een parallel circuit was ontstaan".

Aha!

Het échte probleem voor U is niet, dat er een parallel circuit is ontstaan, maar dat dit parallelle circuit veel meer aantrekkingskracht heeft en veel meer spirituele vorming biedt dan het treurspel in Brugge en in Leuven.

Dat U en uw kornuiten hier "ongelukkig" over zijn, is klaar als pompwater. Echter, dit is voor het heil van de Katholieke Kerk in Vlaanderen zonder enig belang. Problemen en vraagstellingen kunnen moeilijk zijn; de antwoorden eventueel met vele facetten en genuanceerd; maar de beslissingen daarop volgend zijn eenvoudig want:

Onze Heer Jezus Christus heeft gezegd: "Uw ja moet ja zijn en Uw neen neen"!

Die consequente houding heeft U echter nooit getoond. Of de 4 weken treuzelen en aarzelen met de ondertekening van het communiqué nu werkelijk zo wijs was, is zeer te betwijfelen.

Bijzonder cynisch was Hans Geybels, 'theoloog' en officieuze woordvoerder van Godfried 'kardinaal' Danneels, verbonden aan de Unief in Leuven en zeker goed geïnformeerd.

Dat de "rigoureuze actie van De Kesel" Geybels verrast heeft, is weinig geloofwaardig, maar tot daar aan toe. Helemaal leugenachtig wordt het, wanneer Geybels dan zegt, dat "hij (Geybels) verwacht had dat De Kesel zou wachten tot de Fraterniteit een stille dood gestorven was".

Dat het seminarie der Fraterniteit nu floreerde en de 2 oude seminaries in Brugge en in Leuven plots voor de acute leegloop en de finale doodsteek stonden, ondersloeg Geybels met zijn cynische commentaar.

Bijzonder mooi en treffend beschrijft de journalist de reactie van Geybels als "minder fel":
Geybels is met de Leuvense brigade inderdaad winnaar van deze operatie, en ondervindt dus geen nadelige gevolgen van deze ondoordachte actie!

Die zijn er natuurlijk wel voor Geert De Kerpel (vroeger ook al 'Kerk&Leven', nu 'Tertio'). De Kerpel schijnt wel nattigheid te voelen. Het protest bij de gelovigen en de grote, mediale heisa, en niet in het minst, de nauwkeurige observatie van De Kesel met de analyse van zijn slinke trucs op deze blogsite hier, kon men voorspellen.

De Kerpel sprak dan ook: "...men kan geen omelet maken, zonder eierschalen te breken". De kwaliteit van de 'omeletten' van Danneels en De Kesel is goed bekend, om niet te zeggen berucht. Maar dit terzijde. Treffend gezegd echter, dat men "eierschalen" wil en moet breken" - lees: de Fraterniteit de ruggengraat wil breken.

En dan Jeroen Moens, de woordvoerder van het aartsbisdom.

Jeroen Moens draait zich ondertussen in allerlei kronkels zoals een dronken boa constrictor. Zijn reactie wordt als "fel" omschreven. Moens wijst op "de rechten van de bisschop", dat "de bisschop niet over één nacht ijs gegaan is", zegt (en weet?) niet dat het document niet ondertekend was, schermt met "de collegialiteit met de Franse bisschoppen" en met "het medeweten van Rome". Dat hadden we in de eerste twee dagen van de affaire Tom Flamez ook! Patrick Degrieck pakte dan een week later halsoverkop de biezen naar Antwerpen om een onderkomen te zoeken bij Johan Bonny, aangezien Rome van niets wist!

Gerhard Kardinaal Müller en de Congregatie voor de Geloofsleer hebben deze slinkse truc van Jozef De Kesel echter nog niet vergeten!

En vervolgens komt dan het artikel van 'De Redactie' tamelijk verward over. Dat er in de Noord-Belgische Bastaardkerk zeer veel gebeurd is. Volkomen juist! De grootste Augiasstal van Europa en wereldkampioen in het doofpotten van pedofiel misbruik en de homofiele promotie en dat men dan 'nieuwe' problemen kan missen als de pest.

Of dit nu door Moens gezegd werd of door de journalist zo verstaan werd, doet er niet toe. De woordvoerder van een grote organisatie, a priori een Aartsbisdom, moet duidelijk communiceren en de media klaar informeren.

Het is eerroof én strafbaar om een gemeenschap zoals de Fraterniteit der Heilige Apostelen zonder enige aanleiding met pedo- en homofiele schanddaden in verbinding te brengen!!!!!

De situatie in de Franse bisdommen is echter zeer uiteenlopend. Drie dagen geleden nog een uitstekend artikel en commentaar hierover op Belgicatho en op www.katholisches.info. De uitspraken van Moens daarover zijn dan ook deels fantasie, en deels wensdenken.

Intussen roeit Moens nu weer terug en wil niet gezegd hebben, wat er vier weken geschreven werd en wat hij destijds niet contesteerde.

Over Nikolaas Sintobin, SJ wil ik zwijgen: na drie dagen werd hij door zijn eveneens stumperende confrater Tommy Scholtes, SJ als "niet goed geïnformeerd" geblameerd en op deze blogsite terecht zeer hard aangepakt.

Wat een zielige hoop schooiers!

Van "de kwaliteit en het profiel" van de Antwerpse Jezuïet Guido Dierickx wil ik hier maar zwijgen.

Het is verbijsterend treurig en tegen de borst stotend, hoe dit canaille een diep-christelijke en veelbelovende gemeenschap probeert kapot te krijgen.

Diabolisch!

Bron: Anoniem

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer