vrijdag 22 juli 2016

Jozef De Kesel doekt de Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen op!


Dat probeert ie tenminste.

Echter, het decreet is ongeldig wegens:

1. Geantidateerd.

2. Er wordt geen serieuze reden genoemd.

3. Het decreet werd niet volgens de geijkte procedure bekend gemaakt.

4. Er werd beroep aangetekend, waardoor het decreet niet uitvoerbaar is!


Dit is de brief aan de leden van de Priesterbroederschap.

De brief is kort en brutaal! En weinig 'herderlijk'!

Dit keer geen gebedjes, die toch maar blasfemisch klinken uit de mond van De Kesel.

Blijkbaar wist De Kesel niet eens, dat hij het decreet moest ondertekenen.

Link:

http://belgicatho.hautetfort.com/archive/2016/07/21/quand-mgr-de-kesel-communique-aux-membres-des-saints-apotres-5828436.html

9 opmerkingen:

Anoniem zei

Hartelijk gefeliciteerd, monseigneur De Kesel. Goed gedaan - Bien joué!

Anoniem zei

La vraie raison, tout le monde la connait.

Anoniem zei

"Klaarblijkelijk wist DeKesel niet eens, dat hij zijn decreet eerst moest ondetekenen".

Juist.
Dat komt ervan, wanneer de "kerkjuristen" à la Patrick DeGrieck, Tom Flamez, Jeroen Claerhout enz. hun vingers zwaar verbrand hebben en hun biezen gepakt hebben; en wanneer de befaamde leuvense "kerkjurist" Rik Torfs stapelgek is.

Aan anoniem 22 juli 2016 05:51 :
nee, dit is geen "bon travail".
Dit is eenmaal meer gepruts en geblunder- Quos deus perdere vult, prius dementat.

Anoniem zei

De totale behandeling der Fraterniteit der Hl. Apostelen door DeKesel houdt ggen steek.

DeKesel kent, zoals alle andere belgische bisschoppen, de Fraterniteit sedert 2013.
DeKesel is aartsbisschop van het bisdom Mechelen-Brusel sedert meer als 8 maanden, en kent de dynamische en bijzonder in het oog vallende werking aan de St.-Kathelijnekerk in Brussel sedertdie.
Nog bij de nieuwjaarsreceptie 2016 (eerst 6 maanden geleden) was er klaarblijkelijk voor hem 2geen vuiltje aaan de lucht", hoewel de franse oorsprong van de Fraterniteit sedrt 2013 bekend was; enige priesters en seminaristen leerden ondertussen nederlands (Hoor!Hoor!) en er waren zelfs intussen nederlandstalige priesters en seminaristen.

Zoals de door de franse bisschoppenconferentie intussen meegedeelde cijfers is het aantal diocesane -priesterwijdingen licht gestegen; daarentegen was er een teruggang bij de eerder traditionele gemeenschappen.
Van een wegdrainage der franse roepingen naar Brussel resp. de Fraterniteit der Hl. Apostelen kan deshalve geen sprake zijn.
Jeroen Moens heeft hier vlakuit gelogen.
Er was ook nooit een aanvraag vanuit de franse bisschoppenconferentie om de Fraterniteit uit Brussel te verdrijven.

Dit alles sedret neerdere maanden bekend, is het onbegrijpelijk waarom Jef DeKesel op 15 juni abrupt het stopzettingscommuniqué laat verkondigen, dan eerst lang zwijgt, dan bij donderend en heftig verweer van de franstalige gelovigen in Brussel een paar kleine verklaringen op kerknet in het nederlands publiceert (10 vragen en antwoorden...; de fraterniteit...;).
De woordmeldingen van hulpbisschop Kockerols waren nietszeggend, behalve dat Jef DeKesel zijn "chef" en zijn "patron" was, en dat Kockerols "een brief met zijn plan" in oktober 2016 wou opsturen.
Op 26 juni 2016- ondertussen staat het kerkvolk in Brussel helemaal op de baaricaden- schrijft de ex-jurist en jezuîet Nicolaas Sintobin SI een wazig verweer, met o.a. "...dat de bisschop niet het achterste van zijn tong heeft laten zien..."(sic Sintobin/kerknet), en dat men "de bisschop zou moeten vertrouwen".
Geen drie dagen later maakt de franstalige woordvoerder v.h. vicariaat Brussel, de jezuîet Tommy Scholtes SI, bekend dat het eerste communiqué nog niet ondertekend was en alles nog niet definitief beslist was(?).
Enige cd&v-leden en -sympathisanten hadden ondertussen een paar zeer bijtende en felle commentaren gegeven.
En op 21 juli 2016 werd dan op belgicatho.hautetfort correct bericht, dat het decreet door DeKesel op 15 juli 2016 ondertekend was.
(Geen melding op kerknet en catho.bel)
Een misselijk makend mengsel van non-informatie, desinformatie, leugens en verzwijgen.
Dit houdt alles geen steek.

Anoniem zei

Eigenlijk is het om je dood te lachen.

De gemeente Brussel heeft al jaren lang de St Katelijne kerk willen verkopen. In wanhoop is er zelfs nog voorgesteld hoe de kerk tot Groente- en Vruchthal herbestemd kon worden. Misschien dat Halal winkel ook een nevenbestemming kan bieden. Je weet wel hoe het gaat he; de kerken lopen leeg, we weten niet meer wat met die dingen aanvangen. En de kerken moeten maar allemaal gesloten, verkocht en gesloopt worden. Wat is me nu dat allemaal?

Spijtig genoeg voor de Brusselse vrijmetselarij hebben ze met de St Katelijne tegen de verkeerde geschopt. Hun maskers vallen af, en nu moet de 'aartsbisschop' zelve het vuile werk opknappen - zo ver is het al gekomen.

Tenminste; als hij die brief zelf wel geschreven heeft.

Ofwel dat De Kesel een brief getekend heeft die hij van zijn baas aan het Groot-Orient gekregen heeft.

Anoniem zei

Ik zie hier dat L'Abbé Michel-Marie Zanotti-Sorkine de mede-oprichter is van de Fraternité des Saints Apôtres.

L'Abbé Michel-Marie die oorspronkelijk de Dominkaner orde is binnengetreden op aanmoediging van père Marie-Dominique Philippe - op zijn buurt een medeoprichter (of medewerker) in het prille begin van de FSSPX.

Het nicht van père Phillippe heeft de Famille monastique de Bethléem opgericht - zo een contemplatieve orde die Bergoglio vogelvrij wil verklaren.

Pere Michel-Marie is pas een paar jaar aan de gang met een paar priesterordes, en hij heeft al een goede duizend seminaristen aangeworven.

Dat is toch niet serieus te nemen he; hoe het uberhaupt mogelijk is dat de Belgische bisschoppen hun stomme smoel in het publiek durven tonen, zonder verlegen te zijn voor hun totale nutteloosheid - en hun handje vol seminaristen.

En dan schrijven ze belachelijke briefjes; waar de totale des-interesse en gebrek aan ruggengraat vanaf druipt - er weet je wat; ze zijn bang. Ze zijn bang van de satan - dat ze zijn werk niet goed genoeg doen, en ze zijn bang van de H. Maagd die hen lege koppen onder haar voet zal verpletteren.

Anoniem zei

(John Fisher II)

De Fraterniteit der Heilige Apostelen treft geen enkele schuld.
Ze heeft niet noemenswaardig seminaristen en priesters uit Frankrijk weggevoerd;
en de franse bisschoppenconferentie heeft ook niet gevraagd aan de belgische bisschop(pen) om "collegiaal te zijn" (sic Jeroen Moens, spreekbuis van het aartsbisdom) en nu juist de priesters van de Fraterniteit der Hl. Apostelen terug naar Frankrijk te sturen.
In de Kerk in Frankrijk bestaan nu reeds zware meningsverschillen over de te varen koers (modernistisch tov. traditievriendelijk), bestaan zeer grote verschillen bij de priesterwijdingen tussen de verscheidene diocesen.
En Kardinaal Barbarin van Lyon, de primas van Frankrijk, ligt zwaar onder vuur van laicisten.
De Kerk in Frankrijk heeft intern zoveel problemen, dat ze de ongeveer 20 priesters der Fraterniteit der Hl. Apostelen, ondertussen ook met nederlandstalige belgen, niet onbedingd nodig heeft.
Daarenboven ligt het zwaartepunt van de pastorale inzet der Fraterniteit nu juist op het grootstedelijk milieu, en is het vooral het franse platteland waar zich lokaal het priestertekort laat voelen.
Frankrijk, een sedert lang laicistisch geîndoctrineerd land, heeft voor zijn bevolking overigens ca. 8 (acht) maal meer roepingen dan Vlaanderen (Suenens en Danneels laten groeten).(Gelijkaardig reeds op Kerk&Leven zo beschreven)

Nee: de Fraterniteit der Hl. Apostelen treft geen enkele schuld.
De ware reden voor het afwurgen van de Fraterniteit door DeKesel en tegelijkertijd ook de sleutel tot zijn hectische en onsamenhangende activiteiten is zeer eenvoudig:
Zoals men aan de Vismarkt hoort, hebben enkele seminaristen uit Brugge contact opgenomen en zich informatie verschaft over de Fraterniteit der Hl. Apostelen, de spiritualiteit bij de opleiding daar leren kennen en wouden het seminarie wisselen.
Dat zou dan wel de doodsteek van het Seminarie in Brugge betekenen- na het morele en het financiêle bankroet nu ook nog de personele leegloop- en dat op het oerterrein van de noordbelgische kerk.
Het GMO= Grootst Mogelijke Ongeval!

Daarom moet de Fraterniteit weg, en wel eensklaps direct, met alle middelen en alle trucs, en vooral met veel haterige postings en onder-de-gordelcommentaren van nederlandstalige cd&v-ers en Jeroen Moens.
Om de laatste triestige resten van de modernistische nederlandstalige bastaardkerk te redden (lees: om de erfenis van Suenens, Danneels en Roger vanGheluwe te redden) wordt hier een veelbelovende jonge gemeenschap: de Fraterniteit der Hl. Apostelen afgewurgd en de franstalige gelovigen in de hoofdstad Brussel van een veelbelovende pastoraal beroofd.
Het is een echte schande.
En een nog veel grotere schande is, dat de franstalige bisschoppen van Belgiê bij dit drama zwijgen en dit alles laten gebeuren.

Bonne chance!

Anoniem zei

Nieuw Kerknet Zaterdag 23 juli 2016 11:57

Franciscus/Bergoglio:
"Dominicanen, getuig van tedrheid!
" De geloofwaardigheid van de katholieke kerk gaat langs de weg van de barmhartige liefde".

Potverdomme!
aan de ene kant diepgelovige ordes en gemeenschappen koejoneren en afwurgen, en aan de andere kant zonder de minste schaamte mooie en edele zinnen produceren en op het vorplan van de kernet-site zetten...
De schijnheiligheid steekt in het oog.

Dit is contra-evangelizering in puurste vorm.
Tibi Christe splendor Patris

Anoniem zei

Om te lachen:
DeRedactie v. 05.11.2015 (gevonden via google: steekwoord " dekesel te deum youtube"):
"...Bisschop DeKesel is een man die kan verzoenen..."

Te zot om rond te lopen.
Schijnheiligheid puur.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer