donderdag 14 juli 2016

Het loopt mis voor Jozef De Kesel.

Militair gezien moet zo'n operatie (Het opdoeken van de Heilige Apostelen) met een superieure strijdmacht en lokaal overwicht uitgevoerd worden, en snel, zodat zich zo weinig mogelijk weerwerk kan ontwikkelen. Echter, de Postconciliaire Bastaardkerk in het noorden van België wordt door de Franstaligen met Argusogen bekeken. De Franstalige belgen hebben zeer veel contact met Frankrijk en de vele intensieve discussies en acties, niet in het minst met de traditionalisten en de oud- en bi-rituele ordes, abdijen, kloosters en gemeenschappen, en de strijd voor de zuiverheid van het Geloof, lieten hun sporen na in Franstalig België.

In Vlaanderen daarentegen ging wegens de streken van Leo 'kardinaal' Suenens een zeer groot deel van de gelovigen weg. Dertig jaar Godfried 'kardinaal' Danneels lieten - door de- evangelisering, de tolerantie en het promoten van seks, homoseks en kinderseks - de rest van de geloofsgemeenschap wegsmelten als sneeuw in de zon.

De afgrijselijke verloedering in het noorden, de inhoudelijke leegte van de 'verkondiging' aldaar, de banaliteit van de liturgie, de ketterijen, het stoken tégen Paus Benedictus XVI, de vele schandalen, de prutsende omgang hiermee te Mechelen, het brollerige niveau van de 'herders' en de 'theolonken' - om niet kwibussen en bietekwieten te zeggen: dit bleef in Wallonië en Brussel niet verborgen.

Het oude Kerknet schreef zelf reeds eind 2015, dat de Franstalige kerkgemeenschap t.o.v. De Kesel zeer gereserveerd was (na de Danneels-De-Kesel-episode (2001-2010) in Brussel wel te verstaan).

De Kesel geraakte dan eerst door zijn uitspraak over euthanasie in Katholieke ziekenhuizen zwaar onder vuur en reageerde dan zeer zwak. Na de bomaanslagen in Zaventem en Maalbeek blies hij, grote held, de crysmawijding in St.-Goedele meteen af. Enkele dagen later laat De Kesel een moslima 'preken' in de St.-Goedele. Totaal ongepast!

Bij het protest tegen de islamisering van het vrije Katholieke onderwijs in Vlaanderen sloeg De Kesel ook al geen goed figuur en kreeg hij de volle laag van Rooms-getrouwe Katholieken.

Sedert zijn flaters met de bescherming en weer in het verkeer brengen van pedofiele homopriesters in het bisdom Brugge "was de bisschop zwaar aangeslagen" (sic Kerknet/De Standaard 2014).

In de laatste jaren zijn de geloofsgetrouwe internet-media geweldig gegroeid en uiterst intens met elkaar verknoopt, niet in het minst door de verwoestingen van het lopende pontificaat.

En dan begint De Kesel, ondersteund door een paar slappe modernistische kwibussen, midden in de week, nog voor het begin van de vakantie, met één schrijven een actie tegen de Fraternité des Saints Apôtres en jaagt duizenden gelovigen tegen zich in het harnas.

Er ontstaat een reusachtige mediastorm met veel internationale resonantie, en zelfs met een bericht op de nu niet bepaald vrome RTBF.

En wat doen DeKesel en zijn trawanten?

Sedert 16.06.2016 staat er één communiqué op nieuw.kerknet en (niet lachen): "Reacties: 0".

En 'De Standaard' bericht dan met één week vertraging.

Dat is bijna niets! Dat is in elk geval veel te weinig om te zegevieren.

Bron: Anoniem

1 opmerking:

Anoniem zei

"Geen commentaar".

(Een citaat van de toenmalige christen-democratische toppoliticus en multi-eerste-minister Gaston Eyskens 1972, in "woelige tijden" met de Volksunie in zijn nek, de waalse socialistenmaffia aan zijn zijde en de dreigende schim van Leo Tindemans op de achtergrond oprijzend 1972)

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer