woensdag 20 juli 2016

De Redactie: "Wie is Gülen, het "zwarte beest" van Erdogan?"

Nog tijdens de mislukte staatsgreep van vrijdagavond legde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de schuld daarvoor bij de in ballingschap levende geestelijke Mohammed Fethullah Gülen. Die beschikt over een erg groot netwerk in meer dan 180 landen en die invloed is al een tijd een bron van irritatie voor de Turkse president.

Het is altijd merkwaardig wanneer 'De Redactie' een tipje van de sluier oplicht, maar de essentie verzwijgt. Vrijmetselaar Gülen is naast "een invloedrijke Turkse islamitische denker en geleerde", ook nog een miljardair die door drugshandel etc. rijk geworden is, én een CIA-agent is.

De toch wel verrassende couppoging van vrijdagavond werd door veel analisten meteen in verband gebracht met machtige elementen binnen het Turkse leger, die zich beschouwen als erfgenaam van de seculiere republiek van voormalig president Mustafa Kemal, ook Atatürk genoemd. Die kwam zelf door een staatsgreep aan de macht en in 1960, 1971, 1980 en 1997 aarzelde het leger niet om de macht te grijpen als het dat nodig achtte. [Staatsgrepen in Turkije worden steeds door de USA georganiseerd. Nu is dat ook weer niet anders.]

Terwijl de staatsgreep nog bezig was, legde de belaagde Turkse moslimpresident Erdogan echter meteen de schuld bij de geestelijke Fethullah Gülen, die sinds 1999 in ballingschap in de Verenigde Staten woont [!].

Dat lijkt vreemd, want Gülen is zeker geen secularist naar het model van Atatürk [!], maar speelt een eigen en niet altijd duidelijke rol in Turkije. Meer nog dan op het leger is Erdogan echter gebeten op de erg invloedrijke geestelijke die nochtans jarenlang zijn "compagnon de route" was op de weg naar de macht.

De heksenjacht [!] die het regime van Erdogan [Nu is Erdogan zélf al het "zwarte beest".] nu heeft ingezet, viseert echter vooral het uitgebreide netwerk van Gülen -in Turkije en ook daarbuiten zoals de rellen in Beringen en Nederland- aantonen [!]. Dat er meteen duizenden mensen worden opgepakt -niet enkel in legerkringen, maar ook in het gerechtsapparaat en de media- doen vermoeden dat de lijsten met "arrestanten" al wel een tijdje eerder zijn opgesteld.

Een seculiere geestelijke? [Vraagteken?]

De 75-jarige Fethullah Gülen wijst vanuit de VS alle verantwoordelijkheid voor de staatsgreep af [!]. Hij merkt op dat hij zich altijd tegen geweld gekeerd heeft en zelf genoeg geleden heeft tijdens staatsgrepen uit het verleden [We kennen dat!]. Gülen sluit zelfs niet uit dat het regime van Erdogan de coup zelf heeft geënsceneerd om daarna zelf de macht te grijpen [Deze bewering, deze 'samenzweringstheorie', kan niet kloppen, net omdat ze door de 'Atlantische' media verspreid wordt! Indien dit waar zou zijn, dan zou je er niets over horen! Dit is dus een leugen!].

Sinds de jaren 50 heeft Gülen in en buiten Turkije een groot netwerk van organisaties uitgebouwd. Hij wordt vaak omschreven als een "liberale moslimgeestelijke", maar dat klopt niet helemaal. Ethisch is Gülen eerder traditioneel conservatief, maar anderzijds propageert hij wel een "intellectuele verlichting" die hand in hand moet gaan met spiritualiteit en religie, maar ook met de moderne wetenschap [= een vrijmetselaar dus!].

In zijn toespraken en op het internet toont Gülen zich voorstander van pluralisme en democratie [!]. Dat is opvallend in een tijd waarin oerconservatief moslimfundamentalisme en jihadisme hoogtij vieren en het denken van velen op nul willen zetten.

Gülen daarentegen ziet drie redenen voor die conflicttendens: onwetendheid, armoede en verdeeldheid. Om dat te counteren heeft hij een breed netwerk van humanitaire organisaties, scholen, culturele organisaties en media (zoals de Turkse krant Zaman) uitgebouwd. De geestelijke pleit ook voor een dialoog [!!!] met andere "volkeren van het Boek" [Interreligieuze dialoog dus!] zoals christenen [!] en joden [!] en heeft onder meer paus Johannes-Paulus II [= CIA], de Grieks-orthodoxe patriarch Bartholomaios [= CIA] en [sommige] joodse rabbijnen [= CIA] ontmoet.

Het knooppunt van religie en politiek

Het is net dat invloedrijke [CIA-]netwerk dat de Turkse president Erdogan op de zenuwen werkt en dat hij nu absoluut wil vernietigen [omdat hij er zelf geen deel meer van uitmaakt, want in ongenade gevallen.]. Of Gülen nu betrokken was bij de coup of niet, doet voor Erdogan niet terzake [Neen? Dit lijkt mij de crux van de hele zaak! Een proef-staatgreep georganiseerd door Gülen en de CIA... De échte staatsgreep komt nog!].

Gülen heeft vooral aanhang in meer geschoolde mensen van Turkse afkomst zoals academici, studenten, leraren, journalisten en zakenlui [Bla, bla, bla...]. Zijn netwerk ondersteunde de opgang van de AKP-partij van Tayyip Erdogan, die het dan weer eerder moet hebben van de lagere klassen [Dus is Erdogan een 'slechte'... een 'populist'! Alsof de tegenpartij één haar beter zou zijn!].

Onder meer dankzij dat [CIA-]netwerk kwam Erdogan in 2003 aan de macht en kon hij de macht behouden, daar waar zijn islamitische voorganger Necmettin Erbakan in 1997 door de legertop de wacht werd aangezegd.

De breuk tussen Erdogan en Gülen kwam er in 2010 toen de geestelijke Erdogan verweet dat hij zijn beloften inzake een meer democratisch model niet nakwam [Met andere woorden, Erdogan volgt de bevelen van het regime in Washington niet meer op!]. Daarna ging het steeds meer bergaf toen Gülen Erdogans regime ook corruptie, wanbeheer en megalomaan machtsstreven verweet evenals het wurgen van de media [Erdogan is duidelijk van zijn voetstuk gevallen!]. De islamitische quasi-eenpartijstaat die Erdogan nu nastreeft, samen met het uitschakelen van alle kritische oppositie en media en de poging om een krachtig presidentieel regime te installeren, vereisen blijkbaar een uitschakeling van het Gülennetwerk.

Dat extreme moslimstemmen Gülen er ook van beschuldigen om een instrument te zijn van niet-moslims of zelfs van de CIA [De VRT schrijft het zelfs! Ongelofelijk! Maar, het is natuurlijk niet waar. Want wie zegt, dat Gülen een CIA-agent is, is een "extreme moslimstem"! Het zal wel!] kan vergaande gevolgen hebben voor de relaties tussen de Verenigde Staten en Europa enerzijds en Turkije anderzijds. Erdogan mag dan opnieuw de teugels aantrekken, feit is wel dat de staat die hij beheert, steeds meer begint te desintegreren onder etnische, sociale, economische, politieke en internationale spanningen [Gaat het Westen Turkije 'balkaniseren'? Nog maar eens een burgeroorlog met 'vluchtelingen' richting Europa?]. Dat is slecht nieuws, niet enkel voor de Turken, maar ook voor de NAVO [!] en Europa [!] en de erg ontvlambare regio in het algemeen.

Nu ja, slecht nieuws voor de ene, is niet per sé slecht nieuws voor de andere!

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2717578Is Fethullah Gülen een CIA-agent?


Gülen met de 'heilige' paus Johannes-Paulus II in Rome

Gülen met Bartholomeus II, de 'Groene Patriarch' in Turkije

Gülen met David Aseode, de opper-rabbijn in Turkije

Gülen met Eliyahu Bakshi-Doron, de Sefardische opper-rabbijn in Israël


Wij denken dat het antwoord duidelijk is!

Gülen werd door het Clinton-regime naar de VS gehaald, waar hij nu "in ballingschap" leeft! Net zoals Ayatollah Khomeini destijds "in ballingschap" leefde in Frankrijk!

Het is duidelijk, dat elke 'religieuze leider' door de CIA gecoöpteerd is!

Daarom dat ook Paus Benedictus XVI uiteindelijk moest vertrekken!

Maar, er kan ook géén twijfel meer over bestaan, dat het Amerikaanse regime ook het Tweede Vaticaans Concilie gekaapt heeft!

De onzin aangaande 'religieuze vrijheid', 'interreligieuze dialoog', 'oecumene' etc. hebben we aan de CIA te danken!

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer