zaterdag 30 juli 2016

De Mattei: "De Kerk heeft geloofsplicht zich tegen de islam te verdedigen"


De eerste martelaar van de islam in Europa is bekend: priester Jacques Hamel werd tijdens de H. Mis gekeeld door twee 'soldaten' van Islamitische Staat. Zijn naam "voegt zich bij de duizenden christenen die iedere dag uit haat tegen hun geloof levend verbrand, gekruisigd en onthoofd worden", aldus historicus Roberto de Mattei. "Toch vormt de bloedige daad van 26 juli een keerpunt, omdat dit voor de eerste keer in Europa gebeurd is en daarmee een schaduw van angst en ontreddering over de christenen van ons werelddeel werpt." Wat komt er nog meer?

Valse barmhartigheid

Kardinaal Robert Sarah die, afkomstig uit Guinee, de islam uit eigen ervaring kent, twitterde: "Hoeveel doden zijn er nodig, hoeveel afgeslagen hoofden tot de Europese regeringsleiders de situatie begrijpen waarin zich het Westen bevindt?" Maar, aldus De Mattei, begrijpt de Wereldkerk zelf wel in welke situatie zij zich bevindt? "Wat deze situatie zo verschrikkelijk maakt, is de politiek van Gutmenschlichkeit en valse barmhartigheid tegenover de islam en alle vijanden van de Kerk. Zeker moeten de katholieken voor hun vijanden bidden, maar zij moeten zich eerst en vooral ervan bewust zijn dat ze die heeft."

Noodweer is plicht

Maar christenen moet zich niet beperken voor hun vijanden te bidden, "zij hebben ook de verplichting tegen hen te vechten", aldus De Mattei. "De Catechismus van de Katholieke Kerk leert dat noodweer voor wie "verantwoordelijk is voor andermans leven, voor het algemeen welzijn van het gezin of van de van de gemeenschap" niet alleen "een recht" kan zijn "maar zelfs een ernstige plicht wordt" (nr. 2265) "De plicht om het algemeen welzijn van de samenleving te bevorderen, brengt mee dat de aanvaller de mogelijkheid moet ontnemen om schade toe te brengen. (nr 2266)."

Ostpolitik

Paus Franciscus toonde zich dan wel "ten diepste geschokt dat dit zinloze geweld in een kerk plaatsvond tijdens een eredienst, een liturgische handeling die bij God om vrede bidt", maar, aldus De Mattei, de paus "verzuimt opnieuw de moordenaars bij name te noemen." "Het zwijgen van paus Bergoglio, die "onder de illusie is van een mogelijke oecumenische overeenkomst met de islam" stemt overeen met dat van de moslims in de hele wereld die niet met luide stem, unaniem en collectief de in naam van Allah door hun geloofsbroeders begane misdaad veroordelen", aldus De Mattei, die eraan herinnert dat het Vaticaan zo wel eens "de schandelijke politiek" kan gaan herhalen "die de slachtoffers van de communistische vervolging offerde op het altaar van de Ostpolitik."

Eigen bloed gegeven

"Het altaar van de politiek is echter iets heel anders als het heilig altaar waarop het onbloedige offer van Christus wordt gecelebreerd", aldus De Mattei, "en met dit offer had priester Jacques Hamel op 26 juli de genade zich te verenigen, doordat hij zijn eigen bloed gegeven heeft."

Bron: Katholiek Nieuwsblad / Katholisches.info / LifeSiteNews

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/de-mattei-kerk-heeft-geloofsplicht-zich-tegen-de-islam-te-verdedigenUIT DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK:

2265 - Gewettigde zelfverdediging kan niet alleen een recht zijn, maar een zware plicht zijn voor iemand die voor het leven van anderen verantwoordelijk is. De verdediging van het algemeen welzijn vereist dat een onrechtvaardige aanvaller de mogelijkheid wordt ontnomen schade aan te richten. Op grond hiervan hebben degenen die wettelijke verantwoordelijkheid dragen ook het recht gewapend op te treden tegen de aanvallers van de burgergemeenschap waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

2266 - De inspanning van de staat om de verspreiding van gedragingen te verhinderen die strijdig zijn met de rechten van de mens en met de grondregels van het maatschappelijk samenleven, beantwoordt aan de eis om het algemeen welzijn te beschermen. De wettige overheid heeft het recht en de plicht straffen op te leggen die in verhouding staan tot het ernst van het misdaad.

1 opmerking:

Anoniem zei

Weet iemand hoe het eruit ziet wanneer een mens "onschijnbaar" vermoord wordt?

Inderdaad, zoals in Izegem (bij de diakenwijding): "Er is geen vuiltje aan de lucht";
de politieke woordmeldingen bij de afslachting van Z.E.H. Hamel zijn inderdaad inhoudelijk totaal leeg- nihilisme puur.

Wat zei Bergoglio ook weer na de afslachting van de Zusters van Mother Theresa in Jemen:
"Dit zijn de offers van de onverschilligheid der globalizering".
Aha.
Priester Hamel werd vermoord door de globalizering van het islamisme;
en de onverschilligheid van de door het geglobalizeerde laîcisme geîndoctrineerde westelijke staten heeft door niet-beschermen van de christelijke gelovigen en van de priesters en religieuzen deze moorden mogelijk gemaakt.

R.I.P.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer