woensdag 13 juli 2016

De Franstalige Katholieken van het Vicariaat Brussel komen in opstand tégen Jozef De Kesel en Jean Kockerols (beiden zijn trouwens Vlaming!)


Jozef De Kesel is al sedert 2002 in Brussel berucht als 'de rechter hand' van Godfried 'kardinaal' Danneels. Toen (maar ook nu nog) was De Kesel voornamelijk met herstructurerings- en reorganisatieplannen bezig. Als 'bisschop' van Brugge profileerde hij zich later met enkele modernistische brieven (bijvoorbeeld in de herfst van 2010) en was met geweldig veel gefoefel, doofpotterij en gestumper bij allerlei pedo- en homofiele, financiële en immobiliaire schandalen betrokken.

Zelfs 'Nieuw-Kerknet' stelde bij de nieuwjaarsreceptie van het Aartsbisdom in het Vicariaat Brussel vast, dat tegenover De Kesel, bij de Franstalige gelovigen veel argwaan bestaat en dat zij terughoudend op zijn bedenkelijke aanstelling reageren. Het moet gezegd, in het begin verraste hij de Brusselaars met al dan niet gespeelde 'minzaamheid' en veel begrip voor 'de noden' van Brussel.

Echter, de oude (maçonnieke) plannen van De Kesel (= Plan Danneels) om het Vicariaat Brussel te herstructureren ( 2002 - 2005 - 2007) en op te doeken (?) werden weldra weer naar boven gehaald en in besloten kringetjes besproken. Zoals sedert maanden doorsijpelt, wil De Kesel ca. 35 tot 50 van de 115 Brusselse kerken sluiten. En dit is nog maar het begin.

De gelovigen zijn ondertussen in wilde beroering.

Informatieverschaffing: nul.

'Dialoog' met de gelovigen: nul.

  • Op 15 juni 2016: het communiqué van De Kesel over de stopzetting van de samenwerking met de Fraterniteit van de Heilige Apostelen en allerlei onduidelijke uitspraken over de St.-Katelijnekerk.

  • Op 22 juni 2016: veel "euh-euh" en zwijgzaamheid en lullend 'gezever' van Kockerols over de beslissing van De Kesel met betrekking tot de Fraterniteit der Heilige Apostelen. Verder klaagt Kockerols "de schandalige reacties" van de gelovigen aan, niet beseffende dat je tegenwoordig respect moet verdienen!

"Mgr Jean Kockerols nous parle de la Fraternité des Saints Apôtres"

Link:


http://www.catho-bruxelles.be/mgr-jean-kockerols-parle-de/  • Op 27 juni 2016: een zeer vinnig en lang panelgesprek op 'Le Vif' met woedende gelovigen, een strijdvaardige priester en een, weer eens, zeer slappe Kockerols. Tot drie keer toe, zegt hij, dat hij slechts de "auxiliaire" is. Dus, de "hulpkracht" is, en dat De Kesel zijn "patron", zijn "chef" is. De "commanding authority" ligt dus duidelijk bij Jozef De Kesel, hetgeen dus goed uitkomt aangezien De Kesel zo de zwarte piet krijgt aangereikt! Zeer veel onklaarheid, niets substantieels, nog veel meer onrust erna en dan de grote clou van Kockerols: "(Ik) zal U een brief met mijn plan in de herfst (oktober) sturen".

La RTBF - Le Forum de Midi 

Link:

http://www.rtbf.be/radio/liveradio/lapremiere?rpAodUrl=http://podaudio.rtbf.be/rod/lp-mip_la_forum_25383795.mp3&rpSt=10&rpSrp=20.0&odUrl=http://www.rtbf.be/radio/liveradio/lapremiere?rpAodUrl%3Dhttp://podaudio.rtbf.be/rod/lp-mip_la_forum_25383795.mp3%26rpSt%3D10%26rpSrp%3D20.0


Ongelooflijk gestumper van Kockerols: de gemoederen zijn opgelaaid en eerst na 4 maanden komt een brief met antwoord. Een nieuw dieptepunt van non-communicatie!


  • En dan (Breaking News!) op 29 juni 2016: de jezuïetenpater Tommy Scholtes SJ, de 'Franstalige' spreekbuis van het Vicariaat Brussel, laat weten, dat het communiqué van het Aartsbisdom van 15.06.2016 ("na rijp en lang overleg met alle Belgische bisschoppen") nog niet ondertekend werd door De Kesel. De Kesel heeft waarschijnlijk nog geen tijd gehad??? Dus is er nog niets rechtsgeldig beslist enz. En, en passant, kon er theoretisch ook geen recours tegen dit communiqué ingelegd worden bij het Aartsbisdom of in Rome.

Een ongelooflijk tohuwabohu - en Kockerols is ondertussen als een onderzeeboot onder de zeespiegel verdwenen en van Jozef De Kesel is ook niets meer in de media terug te vinden. Het schip van de Belgische Bastaard-kerk is stuurloos! En zoals mijn zeer oude tante in Brussel zei: "En van Danneels hoort men helemaal niets meer!!!"

Hier wordt met een serieuze, jonge geestelijke gemeenschap, én met Katholiek Brussel, een zeer vuil spel gespeeld.

Maar, het wordt een hete zomer voor Jef en zijn kornuiten.

Bron: Anoniem


Het verzet bij de Franstalige Katholieken in Brussel groeit zeer snel en organiseert zich deskundig.

De échte (traditionele) Kerk ontwikkelt zich nu verder naast de verstijfde en verdroogde structuren van verraders à la Danneels, De Kesel, Kockerols en co.

Een écht Brussels scheldwoord voor de personen van het Vicariaat: "Des apparatchiks déconnectés"!

"Apparatchiks" = boven de aarde zwevend - zonder contact met de basis - van de elektrische stroom afgesneden en autonoom - als zombies - verder functionerend in een wereldvreemd vacuüm.

Het lijkt wel "een sektarisch clubje" die 'bisschoppen'!

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Jozef DeKesel en zijn 5 seminaries

- 1965 trad DeKesel binnen in het grootseminarie van Gent en studeerde aldaar en in Leuven voor priester.
Direct na het Tweede Vaticaans Concilie liepen beide seminaries voor meer als de helft leeg.
De achtergrond en het niveau van de nieuwe seminaristen veranderden totaal.
Terwijl in Noordbelgiê de Danneelstijd aanbrak, begon DeKesel een carrière als professor en geestelijke directeur van het wegkwijnende seminarie in Gent.
Veel geestelijks schijnt men daar niet gedaan te hebben:
De "Actie ter ondersteuning van de interessen der pedofielen in de kerk" van Jef Barzin in Kerk &Leven 1984 (o.a. met een zeer grote advertentie en nog 2 zeer kleine en zeer pikante contactadvertentietjes ernaast) hebben ze daar (hoewel destijds op 341 000 (driehonderdéénenveertig duizend) exemplaren gedrukt) NIET gelezen.
Van enig commentaar resp. koerscorrectie is niets bekend.
1985 werd dan in Antwerpen de CPRL (Centrum voor Priesteropleiding op Rijpere Leeftijd) voor heel Noordbelgiê (inclusief het bisdom Gent) geopend- (vanaf ca. 30-35 jaar); de roepingen daalden zeer snel en de samenwerking en verbinding tussen de opleidingscentra was zeer intens.
Van de snelle en diepe homofilizering en -sexualizering in de CPRL werd er nooit openlijk iets gezegd.
DeKesel onderrichte in 1992 en later in Gent ook de toekomstige godsdienstonderwijzers v. Oostvlaanderen: dat hij niets van het godsdienstboek Roeach3 met pedofilzerende afbeeldingen geweten heeft, is onmogelijk bij de vele en lange herrie in de media hierrond met de onvolprezen Alexandra Colen en omdat simpelweg enige der medeauteurs ook van het bisdom Gent stamden.
1999 was het gentse seminarie zo goed als kompleet leeg en werd officieel in 2002 gesloten (1).
1999 werd wegens vele homofiele schandalen, zeer veel ophef ter plekke én niet in het minst wegens een onophoudelijke serie van AIDS-ziekte- en sterfgevallen de CPRL in Antwerpen gesloten(2).
-2002 landde DeKesel in Brussel bij de in homo- en pedofiele schanddalen verdoofpottende en verzuipende Danneels, als navolger van o.a. de veroordeelde hulpbisschop Lanneau.
Ondertussen werden alle vroegere seminaries in Noordelgiê behalve Westvlaanderen tesamen getrokken in het Johannes XXIII-seminarie in Leuven, dat compleet degeneerde en waar alle mogelijke onzin behalve katholiek geloofsonderwijs plaatsvond.
Het leuvense sminarie kwijnde helemal weg en werd in 2010 dan door AB Msgr. Léonard zeer robuust gekuisd en opnieuw gestart (3)
- DeKesel werd 2010 verband naar Brugge als navolger van de pedofiele bisschop vanGheluwe; en tegelijkertijd chef van het beruchte grootseminarie aldaar.
In Januar 2011 had deKesel reeds te doen met de zelfmoord van de kortrijkse deken M. Gesquiere, notabende de vroegere directeur van de CPRL (2);
hierbij kwam het hele homofiele netwerk van Zuidwestvlaanderen aan het licht.
DeKesel schijnt zijn brugs seminarie echter niet zeer goed gecontroleerd te hebben:
in april 2012 zocht de seminarist Vincent Orroi (ondertussen bij de cd&v van Bredene geland) een vriend op de website www.gayromeo.be;
in de herfst 2014 kwam bij de gevallen Tom Flavez, J. Claerhout enz. de uitgesproken homo-en pedofiele atmosfeer in het grootseminarie Brugge aan het licht- zonder reactie van DeKesel.
Schrijnend toen in 2015 de vroegere diecteur v.h. seminarie Carmino Bohez dan zei, dat "hij (C.B.) een zeer lijfelijke mens was".(4)
Geen commentaar.

Anoniem zei

- Voorjaar 2016: DeKesel heeft voor de eerste keer in zijn leven met een opbloeiend seminarie met jonge, christelijk overtuigde kandidaten te doen, met diepe spiritualiteit, georiênteerd aan wat ons door de eeuwen-ja twee millennia- overleverd en doorgegeven werd;
niets afwrakkends, niets wegkwijnend, niet morbieds, niets pervers-vuil.
Integendeel: iets levends, een groot teken van hoop, een wonderbaar legaat van een grote aartsbisschop, katholiek op en top, met missionarisch vuur voor het Sion desolata in Noordbelgiê en Brussel.
En dan schrijft Wim Collin in de modernistische "de Standaard": "...Het is logisch dat de aartsbisschop een beetje controle wil op de opleiding van de priesterkandidaten in zijn bisdom..."
God beware!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer