zaterdag 23 juli 2016

BREAKING: Nieuws van de Vismarkt in Brussel

Na de overstap van enkele seminaristen van het seminarie in Leuven, wilden blijkbaar ook een aantal seminaristen van het seminarie in Brugge de overstap maken naar de Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen.

Zoals men aan de Vismarkt hoort, hebben enkele seminaristen uit Brugge contact opgenomen en zich informatie verschaft over de Fraterniteit der Heilige Apostelen, de spiritualiteit bij de opleiding daar leren kennen en wilden zij het seminarie wisselen. Dat zou dan wel de doodsteek van het seminarie in Brugge betekenen.

Aangezien het Grootseminarie in Brugge eigendom is van de Provincie West-Vlaanderen, zouden de gebouwen naar de provincie teruggaan indien er geen seminaristen meer zouden zijn. Hier moest natuurlijk een stokje voor gestoken worden.

Na het morele en het financiële bankroet van het bisdom Brugge, dreigde nu ook de personele leegloop van het bisdom en dat op het oerterrein van de Noord-Belgische Bastaardkerk.

Daarom moet de Fraterniteit weg, en wel direct, met alle mogelijke middelen en alle trucs, en vooral met veel haterige postings en onder-de-gordel-commentaren van Nederlandstalige CD&V-ers uit het West-Vlaamse..., Jeroen Moens én Hans Geybels, de officieuze woordvoerder van Godfried 'kardinaal' Danneels....

Om de laatste triestige resten van de modernistische, Nederlandstalige Bastaardkerk te redden - lees: om de 'erfenis' van Leo 'kardinaal' Suenens, Godfried 'kardinaal' Danneels en pedo-bisschop Roger Vangheluwe te redden - wordt hier een veelbelovende jonge gemeenschap: de Fraterniteit der Heilige Apostelen gewurgd en worden de Franstalige én Nederlandstalige gelovigen in Brussel van een veelbelovende pastoraal beroofd.

Het is een echte schande!

En een nog veel grotere schande is, dat de Franstalige bisschoppen van België bij dit drama zwijgen, lijdzaam toekijken en dit alles zomaar laten gebeuren.

Echte krotters!

Bron: Anoniem


Kunnen de 'bisschoppen' hun seminaristen nog wel vertrouwen?

Hun seminaristen zouden nog wel eens halve 'traditionalisten' kunnen zijn...

Reeds nu al weigeren de 'bisschoppen' bepaalde personen te wijden!

Maar, daarmee lossen ze de problemen niet op.

Echter, deze hele affaire is ook een motie van wantrouwen vanwege de Brugse seminaristen jegens de 'bisschoppen' die door hen gewogen zijn en te licht bevonden!

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Om de noordbelgische bastaardkerk met haar modernistische en pedo-en homovriendelijke tendezen te redden, laat DeKesel de samenwerking met de Fraterniteit der Hl. Apostelen stoppen en levert ze aan zijn hyena's uit.
Na velen jaren Danneelsbewind ligt het christelijk leven, zeker in het norden, afgewrakt op de bodem.
En nu dwingt DeKesel ook Zuidbelgiê en Brussel tot deze funeste modernistische koers.
De afschuwelijke omgang met oprechte gelovigen krijgt daarbij ook nog een communautair-linguistisch kleurtje.
Veel dommer had DeKesel dit niet kunnen aanpakken.

Anoniem zei

(Deel 1)
In deze context van akuut van leegloop bedreigde vlaamse seminaries, een paniekerig reagerende DeKesel en de afstraffing der franstalige gelovigen in Brussel klinken de commentaren van het bisdom en zijn sympathisanten nu werkelijk uiterst cynisch.

Luc van Maercke (wijn-en kaashandelaar, cd&v-politicus en hoofdredacteur van Kerk&Leven) sprak van "een moeilijke en wijze beslissing van de aartsbisschop" en dat de beslissing van AB Léonard de Fraterniteit der Hl. Apostelen met hun seminarie in het aartsbisdom op te richten, "ongelukkig" was, "omdat hierdoor een parallel circuit was ontstaan".
Aha!
Het probleem voor DeKesel is niet dat er een parallel circuit is ontstaan, maar dat dit parallele circuit veel meer aantrekkingskracht heeft en veel meer spirituele vorming biedt dan het treurspel in Brugge en in Leuven.
Dat DeKesel en zijn kornuiten hier "ongelukkig" zijn, is klaar als pompwater-is echter voor het heil van de katholieke kerk in Vlaanderen zondr enig belang.
En problemen en vraagstellingen kunnen moeilijk zijn; de antwoorden zijn dan eventueel met vele facetten en genuanceerd; maar de beslissingen dgoedaarop volgend zijn eenvoudig:
Onze Heer Jezus Christus heft gezegd: "Uw ja moet ja zijn en Uw neen neen";
Die consequentie heeft Jozef DeKesel nooit getoond; of zijn 4 weken treuzelen met de ondertekening van zijn communiqué nu werkelijk wijs was, is zeer te betwijfelen.

Bijzonder cynisch is Hans Geybels, "theoloog" aan de Unief Leuven en zeer intens met het seminarie aldaar verbonden, en zeker goed geînformeerd.
Dat de "rigoureuze actie v.d. aartsbisschop (DeKesel)" nu Geybels verrast heeft: weinig geloofwaardig, maar tot daaraantoe.
Helemaal leugenachtig wordt het, wanneer Geybels dan zegt, dat "hij (Geybels) verwacht had dat DeKesel zou wachten tot de Fraterniteit een stille dood gestorven was".
Dat het seminarie der Fraterniteit nu floreerde en de 2 oude seminaries in Brugge en in Leuven plots voor acute leegloop en de doodsteek stonden, ondersloeg Geybels met zijn cynisch commentaar.
Bijzonder mooi en treffend beschrijft de journalist de reactie van Geybels als "minder fel":
Geybels is met de leuvense brigade inderdaad winnaar van deze operatie, en heeft geen nadelen.

Die zijn er natuurlijk wel voor Geert de Kerpel (vroeger Kerk&Leven, nu Tertio).
De Kerpel schijnt wel nattigheid te voelen: het protest bij de gelovigen en de grote mediale heisa, en niet in het minst de nauwkeurige observatie van DeKesel met zijn linke trucs op deze blogsite hier, kon men voorspellen.
EKesel sprak dan ook "...men kan geen omelet maken, zondrr eierschalen te breken".
De kwaliteit van de "omeletten" van Danneels en DeKesel is goed bekend, om niet te zeggen berucht.
Treffend gezegd echter dat men wil en moet "eierschalen breken", lees: de Fraterniteit de ruggegraat wil breken.

Anoniem zei

(Deel 2)

En tot slot Jeroen Moens, de woordvoerder van het aartsbisdom.
Jeroen Moens draait zich ondertussen in kronkels als een dronken boa constrictor:
zijn reactie word als "fel" beschreven, Moens wijst op de rechten van de bisschop, dat "de bisschop niet over één nacht ijs gegaan is", zegt (en weet?) niet dat het document niet ondertekend was, decoreert met "collegialiteit met de frane bisschoppen" en "met medeweten van Rome" (dat hadden we in de eerste twee dagen van de affaire Tom Flamez ook- Patrick deGrieck pakte dan een week later halsoverkop deels de biezen naar Antwerpen bij Bonny)
(Kard. Gerhard Müller en de Congregatie van de Geloofsleer hebben deze linke truc van Jozef DeKesel niet vergeten).
En dan komt in het artikel van DeRedactie tamelijk verward over, dat er in de noordbelgische kerk zeer veel gebeurd is( volkomen juist! de Auggiasstal van Europa en wereldkampioen in pedofiel misbruik en homofiele promotie) en dat men nieuwe problemen kan missen als de pest.
Of dit nu door Moens gezegd werd of door de journalist zo verstaan werd, doet er niet toe.
De woordvoerder van een grote organisatie, a priori een aartsbisdom, moet duidelijk communiceren en de media klaar informeren.
Het is strafbaar en eerroof een gemeenschap zoals de Fraterniteit der Hl. Apostelen zonder grond met pedo-en homofiele schanddaden in verbinding te brengen.
De situatie in de franse bisdommen is zeer uiteenlopend (voor 3 dagen nog een uitstekend artikel en commentaar hierover op belgicatho en op www.katholisches.info);
de uitspraken van Moens daarover zijn deels fantasie, deels wensdenken.
Ondertusen roeit Moens nu weer terug en wil niet gezegd hebben, wat er voor vier weken dan toch over geschreven werd en wat hij destijds niet contesteerde.

Over Nicolaas Sintobin SI wil ik zwijgen: na drie dagen werd hij door zijn eveneens stumperende ordeconfrater Tommy Scholtes SI als niet-goed geînformeerd geblameerd en op deze blogsite zeer hard aangepakt.

Wat een hoop schooiers!
Van de "kwaliteit en het profiel" van de antwerpse jezuîet Guido Dierickx wil ik hier mmar zwijgen.
Het is verbijsterend treurig en tegen de borst stotend, hoe dit canaille een diepchristelijke veelbelovende gemeenschap probeert kapot te krijgen.
Diabolisch.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer