donderdag 16 juni 2016

Zo ontslaat Jozef De Kesel 'zijn' seminaristen!


Totaal respectloos en blasfemisch!

"Ontslagbrief" aan een seminarist van de Heilige Apostelen:De haat van Jozef De Kesel richting Mgr. Léonard is moordend!

'Probleem' is dus blijkbaar, dat de 'Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen' seminaristen aantrekt uit andere bisdommen. Met andere woorden, ze draineren de andere diocesane seminaries. Vraag is natuurlijk hoe dat komt? Het antwoord is simpel. De 'Heilige Apostelen' bieden 'kwaliteit' en de andere seminaries alleen maar 'krotterij'.

De verwijzing naar 'Notre Dame' is natuurlijk een verwijzing naar de onderdrukking van de 'Franciscanen van de Immaculata'.

"Cordialement dans le Seigneur" is de ezelsstamp
(= naakt ontslag zonder dank voor bewezen diensten).1 opmerking:

Anoniem zei

Tegen dit schrijven kan kerkjuristisch weerspraak ingelegd worden;
en wel met voorlopig opschortende werking, is hier namelijk geen onmiddellijk gevaar voor de Hl. Kerk en ook niet voor het geloof en de gelovigen voorhanden.

Onmiddellijk gevaar voor de gelovigen en voor het geloof bestond wél in het geval Tom Flavez, waar ene Jozef DeKesel, destijds bisschop van Brugge, op eigen initiatief een de facto foute beslissing traf ("tweede kans" waar het inderdaad tenminste over vier kansen ging) en dan ook (zeer breed in kerknet gepubliceerd) "niet op zijn beslissing wou terugkomen".

Bisschop Jozef DeKesel is sedert 6 november 2015 aartsbisschop van Mechelen-Brussel benoemd en kort nadien als zuls in de St.-Romboutskathedraal van Mecheölen ingevoerd.
Daar de Fraternité des Saints-Apôtres door zijn voorganger Msgr. AB Léonard niet zonder grond in het aartsbisdom Mechelen-Brussel opgenomen werd en diocesaan aanerkend werd, en sedertdien van vele mensen in het Brusselse erkend bijzonder lofwaardig werk in de St.-Kathelijnekerk verricht heeft, is er geen enkele grond om met een schrijven,gedateerd op 6 juni 2016, de seminaristen en de priesters van de Fraternité des Saints-Apôtres op het einde van juni 2016 het verblijf in de aartsdiocese te ontzeggen.
Dit des te meer als het academisch jaar eindigt einde juli 2016 en door de zomervacantie de bisschoppen in andere diocesen niet/slecht bereikbaar zijn resp. hier de toelatingsaanvraag en de werktijd in de vaticaanse bureaus iets meer tijd vraagt.
Daar Z.E. aartsbisschop DeKesel in deze zaak minstens 7 maand nodig had om tot een besluit te komen (d.d. 06/06/2016) is het niet meer als billijk dat de Fraternité en haar seminaristen en priesters tenminste de helft van deze periode van ca. 7 maanden, d.w.z. 4 maanden tijd krijgen om het bisdom te verlaten.

Dat is nu werkelijk iets voor kerkjuristen, en wel échte juristen- ook met iontenationale faam.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer