maandag 20 juni 2016

Totaal belachelijke en absurde reactie van Tommy Scholtes SJ, de woordvoerder van de Belgische bastaard-bisschoppen!

Blijkbaar denken de Belgische bastaard-bisschoppen anders over bepaalde dingen... Dat is inderdaad heel waarschijnlijk zo!

Wel, maar WAT denken onze schismatieke 'bisschoppen' dan?
Dus, priesters die de Novus Ordo celebreren zoals de boeken voorschrijven, zijn ook al 'Traditionalisten'?

Allez Jozef De Kesel, laat eens zien dat u een 'bisschop' met ballen bent en géén klef mietje!

Schop ze allemaal buiten, sluit die kerk, want het is een broeihaard van ongehoorzaamheid aan uw onheilige wil!

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Verbijsterende aanzichten over pedofilie in 2005 in het vicariaat Brussel (onder toenmalige hulpbisschop DeKesel) (Deel 1):

"Pedofielen hebben altijd nog respect!?) voor de kinderen"(???!?)

Johan Dobbelaere (° 1953) groeide op in Evere (Noordoostbrussel), enthousiast lid van de scouts aldaar, studeerde sociale assistent in Leuven en trok 1975 het seminarie binnen.
Priester gewijd begin der jaren 80, nadien ingezet in Westbrussel (Parochie "Verrijzenis" ("Goede Herder") in het uiterste westen van Molenbeek, aangrenzend aan Grootbijgaarden en Dilbeek (bij de wijk "Paloke"); later pastoor in Noordoostbrussel; steeds veel met de scouts bezig.

In 2005 verscheen er een interview met Johan Dobbelaere (alias "Dobbie") in het scoutsgazetje " 't Paloditje" (dd 22.06.2005), in het internet gestockeerd op de website van " oulepa" (cfr. " ou(d)le(ing)pa(loke")
www.oulepa.be/Web/pages/main/archief/interview/interview_dobbie.pdf

Dit interview kabbelt lang heen en weer, het oudbekende typische van de postconciliaire priesters in het aartsbisdom, let lokale van noordoostbrussel en van Paloke, de toffe dagen van destijds...
En dan komt het gesprek op het geval Dutroux, dat destijds (begin der jaren 2000) veel ophef maakte:
"...Dit gaat ook verder dan pedofilie.
Pedofielen doen zo'n dingen niet, ie hebben altijd nog respect voor de kinderen"

Anoniem zei

(Deel 2)

Dit is onzin en uiterst gevaarlijk daarenboven toe:

Criminologisch zijn er gevallen genoeg bekend waar kinderen eerst misbruikt werden en dan vermoord werden;
Van een sociale assistent verwacht ik geen deskundige criminologische uitspraken;
domme uitspraken vallen op de auteur der woorden zelf terug.
Maar een roomskatholieke priester heeft in zijn status/ambt absoluut niet uitspraken te doen, die afschuwelijke misdaden aan kinderen relatief tegenover elkaar stellen, omdat Onze Heer Jezus Christus zelf ze in een bijzonder bekende passage alle over één kam schoor
( De uitspraak, waar het beter voor iemand is die één van deze kinderen iets boos aangedaan heeft, met een molensteen om de hals in de zee te gaan / de vrijmetselaar Etienne Vermeersch citeerde deze passage direct uit het hofd tegen Danneels bij het geval vanGheluwe).
De moord aan kinderen is geen "verdergaan" van pedofiele activiteiten;
of het voor de slachtoffers erger is dood te zijn of een heel leven met de traumatisering door pedofielen te moeten leven, wil en kan ik niet beoordelen.
DE Hl. Kerk heeft in haar aloud leerambt geen onderlinge gradatie bij de tenhemelschreiende zonden gemaakt.

Nog erger is de uitspraak: "Pedofielen doen zo'n dingen niet".
Dat is onzin- dat komt natuurlijk voor en het geval Deutroux is daar gedeeltelijk ook een illustratie van.
En de clou is dan:
" ...Die ( de pedofielen NVDR) hebben altijd nog respect voor de kinderen".
Verdomme.
De uit de noordbelgische bastaardkerk oudbekende walgelijke vergoelijking en relativering van pedofiele activiteiten, en dan nog wel in 2005:
20 jaar na de actie van Jef Barzin (nu deken van Antwerpen-Noord) met de werkgroep "voor de interessen van d en de e pedofielen in de kerk" (!NVDR) in het parochieblad "Kerk & Leven" (!NVDR), 12 jaar na de publicatie van het godsdienstboek "Roeach" met pedofiele afbeeldingen en na geweldig veel en luide oproer in Vlaanderen onder leiding van Alexandra Colen en de vlaamsgezinden, 8 jaar na de explodering van de kindsmisbruikschandalen in Noordamerika en de veroordeling van deze misdrijven door het vaticaan (de toenmalige Congregatie v.d. Geloofsleer voorop), 6 jaar na de Apostol. Exhortatie "Ecclesia in America" v. 22.01.1999 en het ophefmakende geval "Anneke" met "Broeder Penis" en de "Broeders van Liefde", na het geval Dutroux, na het geval Borremans I en de vervolging van Danneels wegen behindering van het gerecht en doofpotterij, na het zelfoffer van de brusselse hulpbisschop Lanneau (dat speelde zich alles in het vicariaat "Hoofdstad Brussel" af NVDR), kortom:
midden in het openbarsten en kolossaal etterend stinken van de buil van de pedofilie in de noordbelgische kerk, zegt hier een priester van 52 jaar (dus: in de rijpere jaren, de "jaren van verstand"): "...Die hebben altijd nog respect voor de kinderen..."

Anoniem zei

In 2005 was Danneels aartsbisschop van Mechelen-Brussel.
In 2005 was Joseph/Jozef (Jef) DeKesel hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en verantwoordelijke vicaris voor het vicariaat Brussel-Hoofdstad.
In 2005 zat onze oude Herman Cosijns in Brussel-Laken;
zijn navolger aldaar wewrd Guido Vandeperre, plots daar eensklaps vetdwenen (na herrie met de IJD/ Inderdiocesane Jeugddienst) en dan later met gezondheidproblemen opgedoken in het verste westen van Anderlecht (Brussel-West)( Vandeperre was toen ook deken van Brussel-west; niet lachen: enige weken lang was de deken van Brussel-West totaal van het toneel verdwenen)
Wat een janboel!
In dit beperkte milieu kent iedereen iedereen.
En van deit afgrijselijk gedachtengoed en dit interview wil niemand ooit iets geweten hebben.

(Einde)

In 2005 was Johan Dobbelaere ca. 52 jaar oud: dat zijn dan toch de "jaren van verstand", waar een bepaalde rijpheid verwacht kan worden.

Dobbelaere is ondertussen pastoor in St-Agatha-Berchem en werd -niet lachen- ook deken van Brussel-West.

Een zeer, zeer merkwaardige brigade!
En nu terroriseert DeKesel de Fraternité des Saints Apôtres, die serieus werkt;
en de glimmende houtskoolresten van het pedofiele vuur in zijn hoofdstad laat hij onbekommerd nasmeulen.
Diabolisch.

Anoniem zei

Op Nieuw-Kerknet staat op de site v.h. vicariat Brussel rechts een foto over een conferentie betr. de evangelisering v.d. jeugd.
Guido Vandeperre zit dar in het centrum van het gremium.
Ge moet toch nit beschaamd zijn:
dit is nu werkelijk de bok tot tuinier gemaakt.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer