donderdag 9 juni 2016

Standpunt Geert De Kerpel in Tertio: "Spiegel van ramadan"

Voor honderden miljoenen moslims is met de ramadan, die eergisteren begon, een tijd aangebroken van extra aandacht voor waar het in het leven echt om gaat [Hier zie je weer hoe men Christelijke principes ten onrechte op de islam projecteert.]. Buitenstaanders weten doorgaans hooguit dat tijdens die negende maand van de islamitische maankalender van zonsopgang tot ondergang geen voedsel noch drank genuttigd mag worden en elke vorm van seksuele bevrediging [Hetgeen een zéér zware opgave is voor de oversekste moslimmannen!] verboden is. Maar dat vasten is zoveel meer dan fysieke onthouding. Het is vooral een geestelijk dieet, dat op zijn best uitmondt in meer verdraagzaamheid, vrijgevigheid en samenhorigheid [Leugens! 'Militairen in oorlogstijd', dus de jihadisten, hoeven zich niet aan de ramadan te houden!]. En onlosmakelijk ermee verbonden is het evenzeer een periode van extra toeleg op de verticale dimensie van het leven, onder andere door bezinning, gebed en studie van de koran [Dit zijn allemaal Christelijke principes die men ten onrechte op de islam projecteert.].

Het valt op dat in onze contreien vele moslims trouw de ramadan blijven beleven [Hoe weet De Kerpel dat?]. Waarmee die bijzondere dagen ook anders- en niet-gelovigen een spiegel voorhouden [Waarom zou de ramadan anders- en niet-gelovigen een spiegel voorhouden? Indien de voormalig-katholieke bladen er geen reclame voor zouden maken, dan zouden de anders- en niet-gelovigen nog niet eens weten, dat het weer ramadan is!]. Hoe staan wij tegenover het zich bewust onthouden van wat binnen handbereik ligt en delen van wat zo werd uitgespaard? Hoe ernstig nemen christenen en andere gelovigen hun godsdienst? [Maak u daar maar geen zorgen over, De Kerpel! Maak u eerder zorgen over uw eigen zieleheil, want dat belooft niet veel goeds!] Maar het meest van al doet de opkomst van de islam in het Westen kleur bekennen over de plaats die we religie willen toekennen in de postmoderne maatschappij. [Dit is weer zo een academische discussie. De jihadisten met hun bommen kiezen zelf wel waar ze zich gaan opblazen, daar hoeft De Kerpel zich geen zorgen over te maken. Met andere woorden, de jihadisten creëren hun eigen Lebensraum.]

De Kerpel vergeet er natuurlijk bij te zeggen, dat 's nachts tijdens de ramadan alles geoorloofd is. En het is veelal zo, dat men door de dag moet bijkomen van de zwelgpartijen van 's nachts. Moslims zijn echt 'de kinderen van de nacht'; 'de kinderen van de duisternis'.

Bij ons ligt die vraag nu voor in de Kamercommissie voor de Herziening van de Grondwet. Daar willen nogal wat partijen uitdrukkelijk afkondigen dat als puntje bij paaltje komt God ondergeschikt moet zijn aan de seculiere wetten [Lachwekkend natuurlijk. Die vraag is al opgelost sinds de eerste Christenen verplicht aan de Romeinse Keizer moesten offeren. Dat deden ze dus niet.]. Dat klinkt vanzelfsprekend in een moderne democratie en toch is het al te kort door de bocht. Want er is geen hiërarchie tussen de grondrechten. Ook godsdienst- en gewetensvrijheid kunnen alleen aan beperkingen worden onderworpen die noodzakelijk zijn “in het belang van de openbare veiligheid, voor de bescherming van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen”  (artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens). Bij elke nieuwe wrijving of botsing moet worden afgewogen welk recht primeert. Bij parlementaire meerderheid afkondigen dat God niet boven de wet staat, gaat daar tegenin, want dan wordt bij voorbaat vastgelegd dat bij conflicten de uitoefening van de religieuze overtuiging sowieso aan het kortste eind trekt. [En wat is nu het belang van deze 'kennis' voor ons zieleheil?]

Het Vlaams parlement stevent intussen af op een totaalverbod op onverdoofd slachten; een praktijk waartoe heel wat vrome moslims en joden zich vanuit de koran of de thora verplicht weten [Ze kunnen dat vlees ook importeren en dat zou nog goed zijn voor de buitenlandse handel. Zo zie je maar, dat je met slechte wetten het probleem alleen maar verplaatst. We sluiten onze ogen voor het probleem en dan bestaat het niet. Wanneer gaat men abortus eens afschaffen? Of valt dat ook onder het totaalverbod van onverdoofd slachten? Of hebben schapen tegenwoordig méér rechten dan mensen?].

Voorstanders van het verbod vinden dat de ethische plicht zoveel mogelijk elk leed van elk levend wezen te beperken, moet primeren [VERBIED ABORTUS!]. Opnieuw schijnt het de logica zelf, maar is er bij nader toezien heel wat meer aan de hand. Want waarom alleen zich op deze religieuze regels richten en niet in dezelfde redenering de jacht, de hengelsport en andere dieronvriendelijke praktijken verbieden? [VERBIED ABORTUS!] Wat trouwens met de vleesindustrie in haar geheel die dieren toch slechts verwekt en kweekt louter voor de menselijke behoeften? En wat nog het meeste frappeert: heel wat tegenstanders van onverdoofd slachten zijn tegelijk voor het recht op abortus. Hoe valt dat te rijmen? [VERBIED ABORTUS!]

Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel, wees er recentelijk op dat een deskundig uitgevoerde rituele slachting slechts het effect heeft van een prik die wordt ervaren bij wie zich snijdt aan een papier. Als dat klopt, zit dan de oplossing niet veeleer in het alleen nog laten uitvoeren van die slachtingen door wie daartoe is opgeleid, in plaats van wie zich verplicht weet alleen halal-vlees te eten dat te ontzeggen? Beseft men wel hoe diep dat gaat? Volgens Freilich zelfs zo diep dat een verbod ervan even hard zal aankomen als dat van Hitler voor Joden om op café te gaan of voor Joodse advocaten om nog te pleiten. [Zoals gezegd, ze kunnen hun vlees importeren. Maar, voor varkens maakt het trouwens sowieso géén verschil.]

De ramadan is niet alleen voor moslims een geschikte tijd voor bezinning. [Ja, De Kerpel, begin vandaag nog met bezinnen!]

Bron: Tertio

Link:

http://www.tertio.be/magazines/852/artikels/spiegel-van-ramadanMerk op, dat De Kerpel "het recht op abortus" aanhaalt, om ook de moslims en de joden respectievelijk hun "recht op hahal-en-kosjer-vlees" te gunnen.

De Kerpel die pro-abortus en pro-hahal-en-kosjer-vlees is, 
is écht een woordvoerder van de 'kinderen van de duisternis'
en een trouwe lakei van de Satan!

Proficiat, De Kerpel, de Moloch zal tevreden zijn!
4 opmerkingen:

Anoniem zei

Beste, ik heb zonet eens op internet het CV van Geert De Kerpel opgezocht. Het is ook een CV van twaalf stielen en dertien ongelukken. Die dertien ongelukken zijn dan ook slechts de dertien zwaarste "foutjes" die deze man begaan heeft. Die man springt van de ene job naar de anderen. Dat zo iemand hoofdredacteur kan worden van Tertio toont toch duidelijk aan dat er "iets" scheef zit in in het Katholiek Leven in Vlaanderen. Ondertussen doen onze bisschoppen niets. Alles is ok voor hen.

Anoniem zei

De Kerpel is klaarblijkelijk totaal gek geworden.
Moge hij zeer snel nog meer dergelijke artikels voor Tertio schrijven:
dan is dat bladje omzoi sneller om zeep.
Dat spaart dan weer papier en is, helemaal naar de zin en de wensen van Franciscus volgens Laudato si, goed voor de bomen en voor het klimaat.

Abyssus abyssum invocat.

Anoniem zei

Aan anoniem 9 juni 2016 23:05

Mijn beste,
De bisschoppen doen niets omdat ze nooit iets hebben leren doen en nu ook niets kunnen doen.
Onder heftig geweervuur van vele scherpschutters, open en bloot op de vlakte, afgesneden van de basis, zonder artilleriesteun, blijft deze heren niets anders over als plat op de buik te liggen en geen vinger te verroeren.

Dat is de slag van Magersfontein.

Anoniem zei

^gihad: "Inzet, engagement, moeite" (dt. "Anstrengung"), ook: "strijd" (dt."Kampf");
Verbaalsubstantief bi ^gahada "zich moeite geven", "aanstrengen", "strijden" (dt. "kämpfen"),
dikwijls gebruikt in de redewending ^gahada-fi-sabil--allah: "zich moeite geven op Gods weg", "voor God strijden";
"al-^gihad fi sabil allah" is deshalve de religieus gelegitimeerde strijd, de "strijd voor God".

(vertaald uit: Der Koran, neu übertragen von Hartmut Bobzin unter Berücksichtigung der islamischen Deutungstraditionen und der Ergebnisse der westlichen Koranforschung. C.H. Beck, München 2010)

En in de ramadan, de herdenkingsmaand in het islamische jaar, waarin de "Lezing" (qur'an) naar beneden gezonden werd en vasten gebodenis, is de beleving van de innerlijke gihad (de verstervingen en de zelfdisciplinering) en de uiterlijke gihad ( de bekering/onderdrukking van de heidenen, lees ook "de heilige oorlog") bijzonder intens.

"Inhoud en profiel" (Guido Dierickx SI); "Kwaliteit en selectie" (Z.E. Aartsbisschop Léonard).
D noordbelgische bastaardkerk bestaat uit een hoop prutsers.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer