woensdag 29 juni 2016

Mars voor Katholiek Onderwijs

Welkomstwoord door Robin Vandenberghe (Pro Familia)
Vanaf minuut 0:55 - "Het kwaliteitsvol onderwijs dat het Avondland heeft grootgemaakt, stamt uit de eeuwenlange traditie vanaf Karel de Grote. Onder de impuls van de Katholieke Kerk werden naast bijvoorbeeld ziekenhuizen en weeshuizen ook scholen gebouwd, die dit onderwijs gratis verstrekten aan iedereen. Net de Katholieke ziel van de school garandeert een kwaliteitsvolle vorming. Het universele karakter van de Kerk waarborgt dit."

"Voor opgroeiende kinderen is de Katholieke school als verlengstuk van het gezin de groeiplaats bij uitstek op intellectueel, sociaal, emotioneel, sportief en ook op geloofsgebied."Toespraak van Agnes Jonckheere (Tegenstroom) over SENSOA

Toespraak van Jan De Bruyn (Jong Katholiek Initiatief)

"WIJ WILLEN GOD!!!"

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer