vrijdag 10 juni 2016

Lieven Boeve: "Uw wil geschiede"

Moslimlessen buiten de schooluren: een voorbeeld uit het Brusselse

Directeur: "Kinderen van 9, 10 of 11 jaar die al meedoen aan de ramadan. Ik vind dat misdadig"


"Nu doen ook elfjarigen mee aan de vasten", waarschuwt Jacky Goris, algemeen directeur van de scholengroep Brussel van het GO!. Zwemles weigeren de jonge leerlingen te volgen omdat ze vrezen een slok water binnen te krijgen en zelfs muzieklessen worden gemeden. "Nog nooit eerder gezien", benadrukt Goris. [NOOIT EERDER GEZIEN!]

"Het gaat slechts over enkele scholen in Anderlecht, Molenbeek en Schaarbeek [= de Brusselse kasba.]. Toch is het nieuw dat kinderen van 9, 10, 11 jaar al meedoen aan de ramadan. Ik vind dat misdadig. Je kan die kinderen toch niet opleggen om te vasten", reageert Jacky Goris. "Die kinderen horen van alles in schimmige koranschooltjes, vzw's waarvan niemand weet wat er gepredikt wordt. Ze worden er blijkbaar geïndoctrineerd."

Op 11-jarige leeftijd moeten kinderen volgens de islamvoorschriften nog niet deelnemen aan de ramadan. Pas wanneer de volwassenheid is bereikt, moet men meedoen aan de vastenperiode. [Klopt niet helemaal. Kleine kinderen zijn niet verplicht om mee te doen, maar ze mogen dat natuurlijk wel uit vrije wil doen.]

Directeur Goris benadrukt dat de ouders geen vragende partij zijn voor de strikte toepassing van de ramadan bij hun kinderen [Dit is een mening.]. Volgens Goris worden de leerlingen ingepraat door de koraanscholen met een fundamentalistische visie op de islam. "We moeten ouders en kinderen duidelijk maken dat dit fundamentalistische prietpraat is." [De directeur heeft blijkbaar geen respect voor de geloofsbeleving van deze kinderen en hun ouders.]

Voor de kinderen kan het niet deelnemen aan lessen ook gevolgen hebben, aangezien deze onderdelen in de eindtermen zijn opgenomen. De klassenraad van de school beslist dan zelf verder over mogelijk blijven zitten van die leerlingen.  "Het woord zingen komt zelfs niet voor in de Koran. Het is een interpretatie van een interpretatie. Als we naar een normale samenleving gaan, moeten deze fundamentalistische ideeën er echt uit." [Ook hier gaat de directeur weer de mist in. Het is inderdaad verboden te zingen onder begeleiding van muziek. Zingen alleen is toegestaan indien de teksten 'zuiver' en 'onschuldig' zijn en natuurlijk binnen de morele grenzen van de islam vallen.]
   
Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits, kan vooralsnog enkel ingrijpen door een sterke boodschap te brengen. "Scholen moeten hier duidelijk op reageren naar leerlingen en naar ouders. Indien religie dat in de weg staat, dan is een dialoog met de leerlingen en ouders belangrijk", aldus Crevits. [Nog meer 'dialoog'. We weten nu al wie die 'dialoog' gaat verliezen.]

Bron: Het Laatste Nieuws

Link:

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2729996/2016/06/10/Directeur-Kinderen-van-9-10-of-11-jaar-die-al-meedoen-aan-de-ramadan-Ik-vind-dat-misdadig.dhtml

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer