maandag 6 juni 2016

Lieven Boeve: 'Reacties op dialoogschool bewijzen dat Vlaanderen niet klaar is met diversiteit'

Het is duidelijk, dat Lieven Boeve hier enkele dingen met elkaar vermengt. Boeve is de 'grote baas' van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, maar niet van Vlaanderen. Boeve heeft dus géén uitspraken te doen over Vlaanderen en zijn opmerking is dan ook naast de kwestie.

"De basis van onze dialoogschool is dat boekje van 2000 jaar geleden, van Jezus van Nazareth." Dat zegt Lieven Boeve naar aanleiding van het congres van het katholiek onderwijs. [De Heilige Schrift een "boekje" noemen, getuigt van zeer weinig respect en is ronduit beledigend voor Katholieken.]

Dat legt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vandaag in Leuven uit aan zo'n 1.700 bestuurders, leidinggevenden en pedagogische begeleiders van het vrij onderwijs. Zij congresseren in drie grote aula's van de KU Leuven onder het motto "Eigentijds tegendraads". Heel hoog op de agenda: hoe gaat de katholieke school van vandaag en morgen om met de diversiteit op haar schoolbanken. [Men zal dan toch eens moeten definiëren, wat men met 'diversiteit' bedoelt!]

"Laat de katholieke kerk los en ze begint les te geven", zegt Johan Bonny, bisschop-referendaris voor het onderwijs en voorzitter van de raad van bestuur van het katholiek onderwijs. "Het is van oudsher altijd zo geweest", gaat de bisschop verder. "Eerst een school bouwen op een plek die ooit een dorp zal worden, en als er nog middelen over zijn, dan ook een parochiekerk. Het zit katholieken gewoon in de genen om les te geven." [Johan Bonny reageert uiterst gereserveerd en is het blijkbaar niet echt eens met Jozef De Kesel.]

'Karikaturen'

Maar dat pedagogisch project mag na al die jaren wel eens aangepast worden aan de samenleving [Er is geen enkele reden dan ook om ook maar iets aan de samenleving aan te passen.]. Dat aggiornamento is volgens bisschop Bonny en directeur-generaal Lieven Boeve al zo'n 30 jaar bezig [Langer al, maar eigenlijk is het bedrog wanneer men 'Katholieke Godsdienst' pretendeert te geven, terwijl men eigenlijk iets anders doet.], maar toen Boeve het woord "dialoogschool" enkele weken geleden gebruikte en aan de pers onder meer uitlegde dat moslima's een hoofddoek zouden mogen dragen in de katholieke scholen en aanhangers van andere godsdiensten een gebedsruimte zouden kunnen krijgen, klonk dat als een revolutie in de oren van sommigen. Zij spraken van een "capitulatie van het katholieke net voor de islam". [Dat is het ook!]

"Een mediastorm gebaseerd op karikaturen", noemt Lieven Boeve het in een interview met Belga [Wie is er begonnen met die discussie over hoofddoekjes, schoolmoskeeën en islamlessen?]. "Heel die discussie toont aan dat Vlaanderen nog niet klaar is met de diversiteit die hier vandaag in haar midden een feit is. Het bewijst ook dat ons project van de dialoogschool meer dan ooit nodig is". [Fout Boeve! Het Katholiek onderwijs is er in eerste instantie voor de Katholieken en niet voor de mohammedanen.]

Twee k's

Op het congres in de gebouwen van de KU Leuven moet duidelijk worden dat een katholieke dialoogschool niet één vanuit de Brusselse Guimardstraat gedicteerd type school is, maar verschilt naargelang de regionale context [Neen, het werd in Leuven bedacht!]. "De confrontatie met diversiteit is anders in een school in het multiculturele Borgerhout dan in het plattelandsschooltje van Lo-Reninge", zegt Boeve. De omgang met de diversiteit zal dus verschillen en door de school zelf ingevuld worden, "maar belangrijk is dat we dit doen vanuit onze christelijke inspiratie. We maken met die dialoog ook meteen duidelijk wie wij zijn en wat onze waarden zijn", aldus Boeve. [Veel succes toegewenst, Boeve!]

Gastvrijheid en kwaliteit moeten merktekens blijven van de katholieke school, vindt Boeve. "De k van katholiek en de k van kwaliteit zijn in onze ogen dezelfde k, maar ze zijn gekoppeld aan ons mens- en wereldbeeld en dat gaat dan weer terug op dat boekje van 2000 jaar geleden, over de leer van Jezus van Nazareth." [We zijn benieuwd!]

Bron: Knack/Belga/RR

Link:

http://www.knack.be/nieuws/belgie/lieven-boeve-reacties-op-dialoogschool-bewijzen-dat-vlaanderen-niet-klaar-is-met-diversiteit/article-normal-711279.html

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Intussen zijn de bastaardkerkers in paniek en blazen publiek de terugtocht.

Op de website van de Broeders van Liefde (jawel, de omineuze "caritaieve" orde die zoveel problemen met sexuele misdrijven met gehandicapten had en massieve doofpotting van de pedofiele euveldaden van de "broeder" Emiel Ceustermans (alias "Broeder Penis") door de toenmalige westvlaamse provinciaal René Stockman) staat op de engelstalige (voor de wijde wereld bestemde) uitgave (www.brothersofcharity.org) een kersvers artikel over de actie van Lieven Boeve van de hand van deze René Stockman (nu de pater-directeur van de ganse orde)(zeer weinig bescheiden schrijft een journalist "de CEO (Chief Executive Officer) van een wereldwijde koncern met 600 priesters en ca. 30 000 gehandicapte patienten, in 32 landen verbreid).
Stockman spreekt hier zeer afstandelijk over de ideeên van Boeve en refereert ook naar Gerard Bodifee (op deze blogsite ook reeds vermeld).

En nu komt het: Stockman zegt, na vele kilomerterlange zinnen, dan zeer beknopt dat de actie van Lieven Boeve strategisch niet gunstig/gelukkig was.
Dat is weer eens de vermooiende tjeventaal.
In normaal nedrrlands: Boeve heeft een geweldige afranseling gekregen (zeer terecht NvdR).
De bastaardkerk is waarschijnlijk al op zoek naar een navolger van Boeve.
In de terminologie van het jeugdspel "Zeeslag":
"Kruiser getroffen en gezonken".

Anoniem zei

Wat Lieven Boeve met het plattelandschooltje van Lo-Reninge voorheeft, weet ik niet.
Is dit een stamp tegen het scheenbeen van deken Geert Morlion in Kortrijk, wiens vader destijds burgemeester in Pollinkhove was?

Reninge viel in de Eerste Wereldoorlog overigens niet in duitse handen:
het dorp werd grotendeels vernietigd, maar het front hield stand en enige oude lindebomen in het westen overleefden en gedijdden achteraf prachtig.

V
AVV
K

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer