donderdag 16 juni 2016

In het volgende bericht wordt ook nog veel mist gespoten, maar er worden ook al tipjes van de sluier opgelicht:


Aartsbisschop België grijpt in bij priestergemeenschap


Als het over pedofiele priesters gaat, dan is De Kesel heel wat minder 'doortastend'! Tenzij het donker is natuurlijk!


De aartsbisschop van Mechelen-Brussel, mgr. Jozef De Kesel zegt de samenwerking met de bloeiende priestergemeenschap van de Heilige Apostelen op. Een flinke slag in het gezicht van de stichter: zijn voorganger, mgr. André-Mutien Léonard [!].

Léonard verwelkomde in 2013 de charismatische Franse priester Michel-Marie Zanotti-Sorkine met een deel van zijn volgelingen en richtte voor hen deze gemeenschap op waarvan hij zelf de geestelijk leidsman werd.

Zanotti leidde feitelijk in Frankrijk een kerkelijk zwervend bestaan nadat hij na problemen zijn eigen bisdom Marseille had verlaten en in Parijs – ondanks zijn eigen grootse aankondigingen in de media – niet welkom bleek. [Zanotti loopt nu in Brussel tegen dezelfde problemen aan als toen in Marseille! Zanotti en zijn volgelingen zijn té Katholiek!]

De gemeenschap, oftewel fraterniteit, staat als traditioneel en conservatief bekend [!]. Zij ontfermde zich over de beroemde Brusselse kerk Sainte-Catherine, die op de lijst van af te stoten kerken stond [!], maar sindsdien tot een bloeiende parochie is gemaakt – volgens sommigen ten koste van omliggende parochies [Leugens!]. Zij telt op dit moment 27 leden (6 priesters, 21 seminaristen).

Het opzeggen van de samenwerking heeft voor een deel te maken met de opleidingen van de priesters. In Brusselse wandelgangen wordt gesproken over priesters die te snel gewijd zijn ["Te snel gewijd!" - Lees: hun geloof was nog niet in voldoende mate kapot gemaakt in het diocesane seminarie!]. Vanaf nu zal volgens de woordvoerder van het aartsbisdom, Jeroen Moens, elke priesterkandidaat de normale [ketterse en schismatieke] opleidingen van het aartsbisdom moeten volgen.

Maar de belangrijkste reden is volgens hem de solidariteit tussen de bisschoppen: het kan niet zo zijn dat (met name Franse) celibataire mannen hun priesterlijke heil in Brussel gaan zoeken terwijl elders het priestertekort even groot is. [Deze priesters konden ook naar andere bisdommen gestuurd worden! Dit argument is nonsens en gelogen!]

Critici beweren echter dat het priesterbeeld van de fraterniteit niet in het straatje past van de als progressief bekend staande De Kesel: de priesters en seminaristen lopen zelfbewust in de traditionele toog door de Brusselse straten. [Hier wringt natuurlijk het schoentje!]

Mgr. De Kesel heeft overigens steun ontvangen van zowel zijn Belgische mede-bisschoppen als van het Vaticaan. [Allemaal verraders! Vergelijk met de Franciscanen van de Immaculata! Opniew een zeer groot schandaal! Vergis je niet, Bergoglio is door de duivel bezeten!]

Sommige waarnemers vermoeden echter dat er ‘meer aan de hand is’ en dat er ergens ‘een geheim dossier’ is. Vlak na zijn aantreden als aartsbisschop van Mechelen-Brussel, stelde mgr. De Kesel een commissie in die de zaken rond de gemeenschap heeft onderzocht. [Het 'geheime dossier' is te vinden in de stinkende grafkelder van Leo Suenens in de Sint-Romboutskathedraal!]

Voor mgr. Léonard is het een uiterst vervelende mededeling [!]: hij zag de gemeenschap als een bekroning van zijn levenswerk [Dat is ook niet waar!]. Een Vlaamse medewerker van de bisschoppenconferentie zegt anoniem dat ‘hiermee het tijdperk Léonard voorbij is’. [Dit klopt al helemaal niet!]

Léonard zei vlak na zijn aftreden dat hij met toestemming van zijn opvolger in de gemeenschap wilde gaan wonen om er ‘bekwame mensen te vormen die na mij de verantwoordelijkheid over die priesteropleiding kunnen opnemen’. Daarvan kwam niets terecht [De Kesel zou Mgr. Léonard gedwongen hebben om naar het buitenland te vertrekken!]. De priesteropleiding is nu door De Kesel opgeheven en Léonard is inmiddels verhuisd naar het Mariaheiligdom Notre-Dame du Laus in de Franse Alpen, waar ook de omstreden maar populaire priester Zanotti verblijft.

Bron: Nederlands Dagblad

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer