donderdag 16 juni 2016

Hoe succesvol ook, de erfenis van Mgr. Léonard moet met wortel en tak worden uitgeroeid. Met dank aan Jozef De Kezel en zijn handlangers!

Van deze [stalinistische] zuiveringsmentaliteit werd het aartsbisdom Mechelen-Brussel beschuldigd, nu het onder leiding staat van een nieuwe, andersgezinde [en andersgeaarde] aartsbisschop, mgr. De Kesel. Geruchten van dien aard deden begin dit jaar de ronde. Ze werden officieel ontkend.

Naar nu blijkt, waren echter de ontkenningen vals en niet de geruchten [Inderdaad, want het Aartsbisdom, onder leiding van zijne schijnheiligheid, Jozef De Kesel liegt!]. Want inderdaad maakt het aartsbisdom, volgens een juist gepubliceerde verklaring "na lang overleg" en met volledige steun van alle andere Belgische bisschoppen[-verraders] "en de [on-]verantwoordelijke instanties van de H. Stoel", nog deze maand een einde aan de samenwerking met de jonge Fraterniteit van de Heilige Apostelen. Hoewel nog maar drie jaar oud, kende de broederschap een snelle ontwikkeling vanuit haar basis, de Sint-Katelijnekerk in Brussel.

Dat succes doet haar nu de das om [!]. In een verklaring erkent het aartsbisdom het succes voluit, maar vindt dit "nochtans een probleem als men bedenkt dat voor het ogenblik het merendeel van de seminaristen van de Fraterniteit uit Frankrijk komt waar zoveel streken lijden onder een schrijnend priestertekort." Je wrijft je ogen uit als je het leest, maar volgens het aartsbisdom is de Fraterniteit zo succesvol in het bevorderen van het priesterschap dat ze daarvoor van heinde en ver kandidaten weet aan te trekken. Juist dit neemt men haar nu kwalijk: "In de huidige omstandigheden is het toch beter zo een gang van zaken niet te stimuleren", aldus de verklaring [Inderdaad, de Postconciliaire-bastaardbisschoppen willen geen priesters! Ze sluiten liever kerken!]. Het volhouden van het succesvolle priesterroepingen-initiatief van mgr. Léonard "zou wijzen op een groot gebrek aan solidariteit tussen de bisschoppen, zowel met de bisschoppen van ons land als met de Franse bisschoppen."

Dus omdat andere bisschoppen het zo slecht doen, moet een goed initiatief om zeep worden geholpen? Het goede moet worden uitgeroeid, uit solidariteit met het slechte? Als dit het bizarre recept wordt, zal er spoedig van de Belgische Kerk helemaal niets meer over zijn. [Helemaal correct! Maar ook terecht! En die 'Heilige Apostelen' zijn trouwens niet van de aardbodem verdwenen!]

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/commentaar/aartsbisdom-brussel-heft-succesvolle-fraterniteit-op

1 opmerking:

Anoniem zei

In dit treurig geval is ieder van ons gevraagd:

- Zeer vele en kwaliteitsvolle artikels schrijven: gedegen informatie, kwaliteit en profiel!
- Naar mogelijkheid: vertalen en in de wijde wereld publiceren.
- Posten, posten wat gaat!

De noordbelgische bastaardkerk "perst haar lippen op elkaar", niet alleen in het geval van de izegemse diaken (de massadoder Ivo Poppe verzwijgen ze tot nu toe tot totale vergetelheid)(zoals ook Roger vanGheluwe in zijn vergeetput);
tegen een mediatsunami in de moderne media heeft ze geen enkele kans.

Aan de slag, jongens!
Deo iuvante vincemus.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer