woensdag 29 juni 2016

Het besluit van Jozef De Kesel aangaande de Priesterbroederschap van de 'Heilige Apostelen' is opgeschort! Tientallen personen zijn kerkrechtelijk in beroep gegaan! Het besluit werd onvoldoende gemotiveerd!


"Mgr. De Kesel kalmeert gemoederen, maar blijft bij besluit"


De Sint-Katelijnekerk blijft open en zal bediend worden door priesters van de Fraterniteit van de H. Apostelen. De priesters kunnen samen blijven wonen gedurende het episcopaat van mgr. De Kesel. Dat heeft een delegatie van leken van de aartsbisschop zelf te horen gekregen op een ontmoeting vrijdagmiddag in Mechelen. Dat meldt La Libre Belgique. Woensdag is er een ontmoeting met de parochianen van de Sint-Katelijne om hen op de hoogte te stellen.

Aanvullend gesprek

Het besluit van aartsbisschop De Kesel van 15 juni om de Broederschap niet langer in het aartsbisdom te ontvangen blijft niettemin gehandhaafd [Dit is canonieke nonsens! Als Katholieke Organisatie hebben zij recht op een canonieke erkenning!]. Het heeft niet alleen in België, maar ook daarbuiten verontwaardigde reacties opgeleverd. Tientallen personen zijn kerkrechtelijk in beroep gegaan, wat het besluit dat eind juni in moest gaan heeft opgeschort [!!!]. Dat zorgt voor minstens een maand extra tijd voor aanvullend gesprek. Zonder bisdom dat haar canoniek onderdak biedt, riskeert de Fraterniteit versnipperd te worden.

Parochie bezoeken

Mgr. De Kesel heeft bij de ontmoeting gezegd open te staan voor de mogelijkheid dat een ander bisdom, Belgisch of buitenlands, de Broederschap van de H. Apostelen 'overneemt' en er canoniek verantwoordelijkheid voor draagt. Op uitnodiging van de tweehonderd parochianen verzekert hij de parochie te zullen bezoeken zodra het klimaat gekalmeerd is.

Bron: Katholiek Nieuwsblad/La Libre Belgique

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/mgr-de-kesel-kalmeert-gemoederen-maar-blijft-bij-besluitWat is er nu écht aan de hand?

Uit het communiqué van De Kesel:

"Dit initiatief stelt nochtans een probleem als men bedenkt dat voor het ogenblik het merendeel van de seminaristen van de Fraterniteit uit Frankrijk komt waar zoveel streken lijden onder een schrijnend priestertekort [De 'solidariteit' met de Franse bisschoppen is een afleidingsmaneuver!]. Het is natuurlijk mogelijk dat het aantal Belgische seminaristen [!], zowel Franstalig als Nederlandstalig, in de loop der jaren kan stijgen [HIER ZIJN WE BIJ DE KERN VAN HET PROBLEEM!]. Maar ook dan zullen ze van andere Belgische bisdommen komen om priester te worden voor het Aartsbisdom."

"In de huidige omstandigheden is het toch beter zo een gang van zaken niet te stimuleren. Het zou wijzen op een groot gebrek aan solidariteit tussen de bisschoppen, zowel met de bisschoppen van ons land [IN ONS LAND!!!!!!!] als met de Franse bisschoppen. Daarom heeft de Aartsbisschop van Mechelen-Brussel beslist om vanaf eind juni 2016 niet meer verder te werken met de Fraterniteit van de Heilige Apostelen in zijn bisdom."

"De seminaristen kunnen, als zij het wensen en voldoen aan de voorwaarden voor de priesteropleiding die binnen  het aartsbisdom gelden, hun opleiding verder zetten aan het diocesaan seminarie." [Ze moeten naar het diocesane seminarie komen!]

Bron: Kerknet

Link:

https://www.kerknet.be/aartsbisdom-mechelen-brussel/nieuws/verklaring-over-fraterniteit-van-de-heilige-apostelen
Conclusies:

Op dit ogenblik zijn er tenminste 3 Vlamingen lid van de Fraterniteit van de Heilige Apostelen.

De Vlaamse 'bisschoppen' vrezen, dat de laatste twee Vlaamse seminaristen in het Johannes XXIII seminarie in Leuven, én toekomstige seminaristen, ook naar de Fraterniteit zullen overlopen!!!

Dat betekent, dat ze niet langer diocesaan zijn, maar wél lid van de Fraterniteit.

Met Mgr. Léonard die op de achtergrond de spirituele leiding verzorgt!!!

Dat is natuurlijk een brug te ver voor de onzalige Vlaamse 'bisschoppen'!


De Katholieke Kerk bloeit wanneer ze Katholiek is! Niet wanneer Ze door de vrijmetselarij gekaapt is, hé beste 'bisschoppen'!!!

1 opmerking:

Anoniem zei

"Hebt U misschien honderd priesters in overschot?"
(sic Danielle Smets, Herent, hier op kavlaanderen op 08.01.2014)schrijft

Aan de ene kant roepen de noordbelgische kerklieden om priesters voor hun federaties- Danielle Smets schrijft dan nog, dat ze in de federatie Herent ervaring met 7 pastoors hebben (moet wel één pastoor voor 7 parochies zijn).
Tegelijkertijd beledigt ze de buitenlandse priesters (...we zullen wel snel spaans of pools moeten leren...), maar kom, zeer veel stijl hadden de modernisten nooit.

En nu werpt Jef DeKesel voor vol publiek een beloftevolle jonge dynamische gemeenschap uit het aartsbisdom.
Tom Flamez en Jeroen Claerhout mochten destijds trots pedofiele schanddaden op het bisdom Brugge verder werken.
Nicolaas Sintobin, dit onderscheid in behandeling vind ik afstotend en walgelijk!
Hier is overigens niets te kalmeren- de beer stinkt ook na langere tijd.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer