vrijdag 3 juni 2016

'Flater van de Week' door Lieven Boeve, de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen:


Volgens Lieven Boeve, de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, is het project van de katholieke dialoogschool een oefenschool in democratisch samenleven. Niet omdat ze een vak burgerschap aanbiedt, en zeker niet omdat ze neutraliteit predikt. Integendeel, we voeden op in burgerschap omdat ons hele pedagogische project vertrekt van een christelijk mens- en wereldbeeld dat actief de inzichten, waarden en attitudes nodig voor zo’n samenleven voedt. Daarbij wordt iedereen uitgenodigd om in dialoog met elkaar op zoek te gaan naar hun identiteit, naar wat hen verbindt en wat hen onderscheidt, om zo te werken aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving.

Bron: Kerknet


FOUT BOEVE!

Het Katholiek onderwijs heeft niets met 'democratie' of 'burgerschap' te maken.

Het Katholiek onderwijs heeft als prioriteit het zieleheil van de leerlingen.

Met andere woorden, het Katholiek onderwijs moet de leerlingen leren hoe ze in de hemel kunnen komen.

De rest is een middel en geen doel.

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer