woensdag 29 juni 2016

Een gluiperige Jozef De Kesel met zijn 'pallium', die 'als een dief in de nacht' de zielen van de gelovigen rooft en heilige priesters de duivel aandoet:


5 opmerkingen:

Anoniem zei

hij heeft al zijn rode mantelke aan ,de kleur van de SOCIALISTEN

de man bekent KLEUR, natuurlijk voelt hij hier zich goed,

hij is hier met GELIJKGEZINDEN
het is DEZE "paus" die hem benoemd heeft, en het is die andere "paus " die de

de nieuwe paljas in het vaticaan steunt,

dit is geen man van God,maar van de DUIVEL

want uit zijn vuile mond komt niet het woord van God maar van de boze

Anoniem zei

Open brief aan Nicolaas Sintobin si

Geachte pater,
Gisterenzeer breer las ik Uw artikel dd 27.06.2016 betreffende felle reacties in de kerk naar aanleiding van de behandeling der Fraternité des Saintas Apôtres door DeKesel.
Ik vind het niet slecht dat er na twee weken desastreuze communicatie van het aartsbisdom en het vicarriaat Brussel-Hoofdstad, terwijl de buitenlandse pers uitvoerig bericht en de sociale media gonzen van de commentaren, terwijl de aangegeven telefoonnummer v. Jeroen Moens steeds bezet klingelt en de staf van het vicariaat een zenuwinzinking nabij is, nu eindelijk iets gepubliccerd werd door een jezuîet- vroeger de leepste en de slimste mannen in de kerk.
Ik de jezîeten zeer goed, sedert bijna 60 jaar, dus duidelijk ouder als U bent.
Daarom een klein weerwoord.

Vooraf: godsdienst, religie grijpt de mens bij zijn diepste, edelste gedachten; dat is ook de grond, waarom kwetsuren, vulnera van het geloof en belediging van God door gelovigen zo zwaar krenkend ervaren wordt.
Dat verstaan de noordbelgische bastaardkerkers met hun wellnessgedoe en hun haalbaarheidsethiek en relativisme en sexfixering niet- ze hebben geen empathie, zoals de vele schanddadaden en schandalen bewijzen.
Mar het blijft waar- en het vuur, de stoerheid en de hardnekkigheid, het ´lan waarmee het geloof hier verdedigd wordt, mag niet onderschat worden.
En wat de nb. bast.kerkers ebveneens niet verstaan:
Het katholiek geloof is een openbaring, en het geloven is een gave, een geschenk, zoals Uw medebroeder Henri de Lubac si ooit zei: "le don de gratuité": de ene heeft het, de andere niet. Het kan niet afgedwongen worden, het komt van buiten, van God- en juist dit is de sterkte van de gelovige.

Punt 1: de gelovigen zijn jniet alleen vandaag, maar waren steeds critisch en mondig: ze waren dit onder leiding van de Hl. Basilius van caesarea, van de Hl. Cyrillus van Alexandriê, tegen Suenens ("buiten") en tegen Danneels ("Roeach3").
Dat de gelovigen twijfelen aan de "goede trouw" van DeKesel: dat is natuurlijk én zeer gezond.
De doofpotterij, de leugenachtigheid in 2014 bij de resem pedofiele daders en hun verdere werking in westvlaanderen: het is een schande.
"Good judgment comes from experience, and experience mostly comes from bad judgment(waarmee hier zeer mooi de "inschattingsfouten" van Jef benoemd worden).
Punt 2: "...niet het achterste van de tong laten zien...": men kan natuurlijk ook zeggen: "achterbaks gedrag".
Centraal in de Hl. Kerk en bij het geloof is de Aletheia, de Waarheid, gans, niet in stukjes en niet peu-à-peu gedistilleerd.
Met A-negativum en de woordstam -ladh (verstoppen, verbergen, in 't bijzondre van een misdaad); Onze Heer Jezus Christus staat nu juist voor het tegendeel van DeKesels verzwijgen en van de aangekondigde brief van Kockerols in de herfst.
Punt 3: ecclesiologisch is nu juist het uiteendriften van autoriteit en leerambt hét grote probleem van de Kerk.
En zeer belangrijk de uitspraak van Uw medejezuîet Bergoglio, dat een overgroot deel der kerkelijke huwelijken sacramenteel ongeldoig zijn (een zeer gevaarlijke uitspraak); dat een groot deel de bisschopswijdingen in noordbelgiê eveneens ongeldig zijn van sacramenteel standpunt, is klaar- het gevan vanGheluwe is daar een bijzondre goed voorbeeld van; en de e Danneelsboys eveneens.

Ik schrijf U hier publiek, omdat ik mij niet wil inloggen op @kerknet: dat ganse ding ressorteert ondrer Halewijn, met Toon Osaer als directeur- ooit de spreekbuis van Danneels en intimidator tegen de ouders die protesteerden bij het pedofiele godsdienstboek Roeach3.
Felle critiek kan de kerk alleen maar goed doen.

(ff.)

Anoniem zei

(Deel 2)
Open brief aan Nicolaas Sintobin si

Geachte pater,

Bij alle meningsverscheidenheden toch drie tips:

1. Op de website van het vicariaat Brussel bij @kerknet prijkt in koeien van letters "het buitengewone jaar van de barmhartigheid".
Één van de tien geboden luidt: "Geef geen ergernis".
Het is aangewezen bij deze ondertussen uiterst vurig gevoerde discussie deze titel te verwijderen- hij zal namelijk rond de oren van Jef (DeKesel) en Jean (Kockerols) geslagen worden.
2. Vertaal uw artikeltje (en ook de 10 punte etc.) in het frans en post ze daar een beetje rond.
Het is niet zinvol Uw ( en des bisdoms) energie alleen in het nederlands te publiceren, en anderzijds op cathobel te zwijgen, waar de révolte grotendeels franstalig is.
(weer eens desastreuze tactiek van het bisdom).
De commentaren op belgicatho liegen er overigens niet om.
3. Geef eens een goede retraite aan Jef Dekesel:
in de huidige omstandigheden is zijn devies "Vobiscum christianus" tergend voor de gelovigen en bijzonder voor de broeders v.d. Fraterniteit der Hl. Apostelen.
En de plaats van Jef is in de eerste rij in de brusselse parochies, en de lijst met de door sluiting bedreigde parochies moet NU op de tafel.

In zeer grote sympathie voor de classicus en overtuigde vlaming Pater Adhemar Geerebaert si* en in verering voor de Hl. Petrus Canisius,

Bout van 't Westhof

Anoniem zei

Er waait een nieuw wind door Vlaanderen (en daarmee bedoel ik niet het stikgas van DeKesel)

Anoniem zei

Nicolaas Sintobin SI heeft totnutoe niet geantwoord.
"Dum tacent consentiunt" zeiden de oude romeinen:
"Door te zwijgen, gaat men akkoord".

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer