dinsdag 14 juni 2016

Diaken uit Bisdom Brugge in cel voor gesjoemel


MAN ZOU GELD VAN KLOOSTERORDEN IN EIGEN ZAK HEBBEN GESTOKEN

Een 41-jarige diaken uit Izegem zit in de cel op verdenking van financieel gesjoemel. Als diocesaan administrator bij het bisdom in Brugge zou Didier M. geld in eigen zakken hebben gestopt. Hij is onmiddellijk uit al zijn kerkelijke opdrachten ontslagen. "Dit is een bom die ontploft", reageert Izegems deken Herman Lecluyse.

Bron: Het Laatste Nieuws

Link:

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-izegem/diaken-in-cel-voor-gesjoemel-a2726535/Diaken uit Izegem in de cel voor oplichting


Een diaken uit Izegem zit in de cel op verdenking van oplichting. De man was een medewerker van het bisdom van Brugge, maar daar is hij ondertussen ontslagen. Dat meldt Peter Rossel, woordvoerder van het bisdom van Brugge.

De verdachte zou een kloosterorde opgelicht hebben en werd op 27 mei aangehouden. Het parket bevestigt enkel dat er een onderzoek loopt naar de financiële handel en wandel van de man. Van gesjoemel door het bisdom zelf is geen sprake. Op vraag van de onderzoeksrechter geeft het parket geen verdere informatie vrij over het dossier.

Het bisdom van Brugge bevestigt dat er een gerechtelijk onderzoek loopt tegen een medewerker van het diocesaan economaat. Hij was tevens visitator van de diocesane congregatie. "In gesprek met hem heeft diocesaan administrator Koen Vanhoutte moeten vaststellen dat er niet meer op basis van vertrouwen kan worden samengewerkt. De diocesaan administrator heeft hem op 27 mei ontslag gegeven uit al zijn kerkelijke opdrachten", klinkt het bij het bisdom Brugge, dat geen verdere verklaringen zal afleggen.

Bron: Het Nieuwsblad

Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160606_02325880

6 opmerkingen:

Anoniem zei

De westvlaamse diakenkatastrofe: diaken D.M. wegen verduistering van kloosterordegeld aangehouden.
(Deel 1)

(hln/ focus wtv/ knack/nieuwsblad v. 27.05.2016 // 06.06.2017)

Diaken D.M. werd op 27 mei 2016 op verdacht van verduistering van geld van kloosterordes, dat hij in opdracht van zijn functie bij het bisdom Brugge beheerde, aangehouden en in de cel gestopt en (nu komt het interessante NVDR) door de bisschopp. vicaris Koen Van Houtte direct ontslagen (dat gaat nu toch wel zeer zeer snel, Koen! NVDR).

In een eerste melding werd nog nageschoven dat "het bisdom hierbij niet betrokken is" (??!!); en in een reeks tweede meldingen was er sprake van "afpersing" door een antwerpenaar en werd dan steevast herhaald dat er helemaal geen commentaar door het bisdom en het gerecht gegeven werd ("de lippen stijf opeen geknepen" (sic)).

Nuja:
Het web geeft via www.diaken.be, facebook en linkedin, via het Nieuwsblad enz. direct alle informatie:
De betreffende diaken D.M.uit Izegem, 41-jarig, volgde van 1986 tot 1992 de Wetenschappelijke A in de Vrije Middelb. School van Roeselare (heimat v. vanGheluwe) en wwrd dan 1994-1997 (GLSO) Regent vor nederlands, geschiedenis en godsdienst aan de Kath. Hogeschool Zuidwestvlaanderen in Kortrijk (de "roze dekenij").

Zijn "Experience" (naar eigen zeggen):
Van September 2003 tot heden (ca. 12 years 10 months) was hij medewerker v.h.economaat v.d. vzw Bisdom Brugge, van Juni 2013 tot nu (3 years 1 month) medeverantwoordelijke pastoraal Federatie Izegem Bisdom Brugge en van September 2015 tot nu (10 months) (NVDR: goed vasthouden AUB!) "visitator diocesane religieuze congregaties vzw Bisdom Brugge".
Het bisdommelijk bestuur zit tot over de oren in dit geval geînvolveerd!

Zeer illustratief zijn interessepunten: naast de parochies van Izegem, Kachtem, Evelgem, Lendelede dan ook: Jozef DeKesel, Johan Bonny, Kerk&Leven, Beweging.net in Izegem(?), Start der Stilte(2013)(!), Rouwcentrum Depoorter, Volgconcilie(!), Wereldwinkel (!), Annemie Struyf(?), St.-Jozefscollege , Povera en het Davidsfonds Izegem.
Een "ruiker" verslenste bloemen uit de westvlaamse postconciliaire "kerk".

Anoniem zei

De westvlaamse diakencatastrofe (Deel 2)

De roeping voor het diaconaat kreeg D.M. in 2007/2008: na een viering "bracht hij de kerk in orde" (ikzelf met de tridentijnse liturgie levend, versta niet goed hoe door een liturgische viering de kerk in wanorde kan geraken) zei de voorganger tot hem, dat hij ipv deze taak beter zelf de sacramenten zou toedienen (lees diaken zou worden).
Dat zijn nu wel niet de woorden tot St.-Franciscus in het kerkje vann San Damiano, maar het betreft hier natuurlijk westvlaanderen.
Na bespreking met zijn echtgenote volgde D.M. dan 4 volle jaren 's zaterdagmorgends de leergangen in Brugge (beginstart der opleiding onder bisschop Roger vanGheluwe) en werd dan op 08.06.2013 38-jarig door JefdeKesel tot diaken gewijd.
(Vele foto's op www.diaken.de , inclusief de echtgenote)
De ganse heibel om vanGheluwe, Westvleteren, de protestoperatie "Gelovigen nemen het woord", de zelfmoord v.d. kortrijkse deken M. Gesquiere met het publiekworden van de brol rond de cPRL, de grote kuis in het kortrijkse enz. ging ondertussen quasi spoorloos voorbij.
D.M. is ondertussen voorzitter geworden van de "Vrienden van Lourdes" (www.vvlourdes.be), hier met de erevoorzitter vicaris-kanunnik Kris Depoortere (ook zo'n dinosauriêr uit de brugse bisdomstop); ondersteund hier ook door enkele leden, waaronder zuster Therese Ollivier.
En dan de verkoop van een schooltje door een kloosterorde in westvlaanderen en de ganse rest...
Typisch.

Dit is eenmmal meer de teleurgang van de brugse postconciliaire "kerk".

Koen Van Houtte!: natuurlijk is het bisdom hier betrokken!
Het bisdom heeft deze man gevormd en hem op deze post ingezet:
hier draagt het bisdom- en Gij als vicaris en adminstrator op de eerste plaats- een zeer zware verantwoordelijkheid (commanding authority)!
Het bisdom moet de kloosterorde direct en totaal de ganse schade vergoeden en restitueren.
In hoeverre het bisdom regress op D.M. kan nemen, valt nog te bezien:
D.M. werd door het bisdom, door vanGheluwe en Dekesel gevormd en gewijd, was onder Uw commando ingezet, werd tot voor een paar maanden nog gepromoveerd:
hier ligt straffelijke nalatigheid van het bisdommelijk bestuur (en wel door U als administrator) voor.
En verder: een financiêle fout is geen grond om de missio canonica op te heffen resp. het sacramenteel karakter van een diakenwijding te vernieigen.
Deze man D.M. heeft werkelijk "een tweede kans verdiend".
Men kan onmogelijk een hoop pedofiele en veroordeelde priesters in het bisdom beschutten en bezig houden, omdat "anders het diploma waardeloos wordt"(sic Uw eigen bisdomssecretariaat) en de eigen, ex-bisschop Nonkel Roger vanGheluwe zijn vet pensioen laten trekken, en anderzijds een kleine diaken dan direct buitensmijten.
Hij heeft en vrouw van 38 jaar en twee kleine dochters!
Dat is kerkjuristische verdraaiing à la Patrick Degrieck.
Sex en pedosex tellen niet, maar wel de centen! Walgelijk!

Anoniem zei

De kenspreuk bij die diakenwijding was:
"Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was" (Lc 15,6)

Nu schijnt Didier M. hier geen schaap maar wel de geldpot gevonden te hebben...
In elk geval: Koen van Houtte zij hier herinnerd aan de hartige en zeer ware uitspraak, die destijds bij de geweldige bouwkosten van de bisscoppelijke woning in Limburg a.d. Lahn (in Hessen, Duitsland) gedaan werd:
(kerknet en de linksmodernistische bastaardkerkers trokken zwaar van leer tegen de liturgisch meer trsaditioneel ingestelde bisschop Tebartz van Elst):
"Het geld is niet weg, het zit alleen ergends anders".
Na zoveel zottigheden is het zelfs niet onmogelijk, dat het ergends anders mogelijks nuttiger voor het katholiek geloof dient.

Anoniem zei

Zielig.
Wat mij in het buitenland van beroepswege interesseert:
Welke spirituele en ook economische steun wordt aan de familieleden, de echtgenote en de kinderen geboden?
Hier wordt toch geweldig veel in scherven geslagen en het huwelijk enorm zwaar belast...

Eerst de diaken Ivo Poppe uit Wevelgem met zijn massadoding in Menen, vroeger de directeur van de vrije lagere school in Vleteren, nu opnieuw een diaken in de gevangenis.
En dan de ezelstamp door het bisdommelijk bestuur, dat toch zelf modernistisch en noch helemaal in vanGheluwestijl geîndoktrineerd is.

Hier kan men alleen nog bidden.
Miserere mei Domine

Anoniem zei

In het bisdom Brugge is NIETS veranderd.
Zoêven las ik op de facebooksite van D.M. en dan komt rechts de meeverlinking:
"Tom Flamez" (met foto).
Op uw gezondheid.

Quos deus perdere vult, prius dementat.

Anoniem zei

"Dit is een bom die ontploft" zei deken Herman Lecluyse...

Weer eens het typische inhoudslege gelul van de bastaardkerk.
Alsof een bom, die (nog) niet ontploft is,minder gevaarlijk zou zijn.
Kom zeg, na de vele landmijnen die onder de voeten van Danneels, vanGheluwe en DeKesel en nu ook van Houtte geêxplodeerd zijn, zou men daar in de bastaardkerk en zeker in Westvlaanderen beter moeten weten.
Geen buitenstaander heeft hier bommen of granaten in dit kiekenkot geworpen- nee, het zijn toch deze bietekwieten zelf die met explosieven spelen en knutselen, alles verstoppen en onder het tapijt keren en dan moord en brand schreeuwen wanneer het een en ander detoneert.
Het zijn domme prutsers en iedere sapeur en ontmijner weet: dan leeft men niet lang.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer