donderdag 16 juni 2016

De 'officiële' en grotendeels gelogen 'verklaring' van het Aartsbisdom over de 'Fraterniteit van de Heilige Apostelen'


Aartsbisdom Mechelen-Brussel

De Fraterniteit van de Heilige Apostelen werd in 2013 opgericht als een ‘publieke klerikale vereniging van gelovigen’ van diocesaan recht. Zij valt onder de verantwoordelijkheid van de Aartsbisschop van Mechelen-Brussel.

De Fraterniteit telt tot hiertoe 27 leden, 6 priesters en 21 seminaristen [!] van wie één iemand diaken. Van de 27 leden verblijven er 21 in België en 6 in Frankrijk, met name in het bisdom Bayonne. Momenteel is de meerderheid van de leden afkomstig uit Frankrijk.

Het is vooral de bedoeling van de Fraterniteit om jongeren gevoelig te maken voor de schoonheid van de roeping tot diocesaan priester. Op die roeping ingaan betekent niet noodzakelijk dat men er alleen voor staat: de priester kan rekenen op de steun en de solidariteit van medebroeders met wie hij een fraterniteit vormt. Deze optie is inderdaad heel kostbaar voor het leven van de priester vandaag.

Dit initiatief stelt nochtans een probleem [Neen, De Kesel heeft een probleem!] als men bedenkt dat voor het ogenblik het merendeel van de seminaristen van de Fraterniteit uit Frankrijk komt waar zoveel streken lijden onder een schrijnend priestertekort. Het is natuurlijk mogelijk dat het aantal Belgische seminaristen, zowel Franstalig als Nederlandstalig, in de loop der jaren kan stijgen. Maar ook dan zullen ze van andere Belgische bisdommen komen om priester te worden voor het Aartsbisdom. [Het eigene aan een priesterfraterniteit is, dat ze niet per se in één bisdom geïncardineerd worden. Ze kunnen ook naar andere bisdommen gestuurd worden, dus ook naar Frankrijk. Dit is een vals argument en dus gelogen!]

In de huidige omstandigheden is het toch beter zo een gang van zaken niet te stimuleren [wegens té Katholiek!]. Het zou wijzen op een groot gebrek aan solidariteit tussen de bisschoppen, zowel met de bisschoppen van ons land als met de Franse bisschoppen. Daarom heeft de Aartsbisschop van Mechelen-Brussel [Aangezien Bergoglio een anti-paus is, is het ontslag van Mgr. Léonard ongeldig en is de benoeming van De Kesel ook ongeldig!] beslist om vanaf eind juni 2016 niet meer verder te werken met de Fraterniteit van de Heilige Apostelen in zijn bisdom. [De Kesel gaat zijn boekje te buiten!]

De leden van de Fraterniteit die al priester of diaken zijn gewijd in dienst van het Aartsbisdom blijven priester of diaken van het aartsbisdom, zoals het recht in de Kerk het voorschrijft. Bij hun benoeming zal de Aartsbisschop rekening houden met wat hen dierbaar was toen ze tot de Fraterniteit toetraden. In dit verband en in tegenstelling tot wat sommige geruchten konden doen geloven, is het de wens van de Aartsbisschop dat de ervaring in de Sint-Katelijnekerk zich verder mag ontplooien. [De Kesel durft die niet te sluiten! Wat een lafaard! Wat een halve maatregelen!]

De seminaristen kunnen, als zij het wensen en voldoen aan de voorwaarden voor de priesteropleiding die binnen  het aartsbisdom gelden, hun opleiding verder zetten aan het diocesaan seminarie. [Dat ze maar meteen naar Pius X overstappen!]

Deze beslissing van de Aartsbisschop is het resultaat van een lang overleg met zijn hulpbisschoppen [Bastaard-hulpbisschoppen!] en de Bisschopsraad [Bastaard-bisschopsraad!]. Een bijzondere commissie heeft voorafgaandelijk alle leden van de Fraterniteit die in België verblijven ontmoet. Ook de Belgische bisschoppen werden geconsulteerd en steunen de beslissing [Bastaard-bisschoppen!], zoals ook de verantwoordelijke instanties van de Heilige Stoel [Bastaard-paus Bergoglio!].

Gepubliceerd op woensdag 15 juni 2016 - 15:27

Bron: Kerknet

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer