woensdag 22 juni 2016

De Kesel trekt stekker uit project voorganger: ‘Alles wat aan Léonard herinnert, moet verdwijnen'


Aartsbisschop Jozef De Kesel zegt het geesteskind van zijn voorganger André Léonard de wacht aan. De conservatieve seminaristen van het Broederschap van de Heilige Apostelen moeten zich aanpassen of opkrassen [De Kesel heeft altijd de mond vol van: "De Kerk is een huis met vele kamers!" Maar, voor de orthodoxie is er blijkbaar géén plaats!].

Bij zijn afscheid als aartsbisschop vorig jaar benadrukte André Léonard dat zijn hart ligt bij de opleiding van jonge priesters. In 2013 richtte hij het Broederschap van de Heilige Apostelen op met het idee ‘bekwame mensen te vormen’. Dat gebeurde onder meer in Namen en het Franse Bayonne. In de Brusselse Sint-Katelijneparochie kregen ze de kans hun eerste stappen te zetten als priester.

Daar maakt zijn opvolger als aartsbisschop, Jozef De Kesel, nu een einde aan [Alles wat Katholiek is, wordt door de post-conciliaire bastaard-bisschoppen verboden! Lang leve de islamisering!]. Vorige week stuurde hij een brief naar het twintigtal seminaristen van het Broederschap die in ons land verblijven. Daarin de boodschap dat ze niet langer welkom zijn onder de vleugels van het aartsbisdom Mechelen-Brussel [Een bewijs, dat het 'aarsbisdom' niet meer Katholiek is!]. Eind deze maand eindigt de samenwerking.

De seminaristen krijgen de keuze: ofwel verlaten ze het Broederschap en sluiten ze zich aan bij de priesteropleiding van het aartsbisdom zelf, ofwel zoeken ze andere oorden op. [De Kesel heeft altijd de mond vol van: "De deuren van de kerken opengooien voor de islamitische vluchtelingen"! Maar, voor Katholieke Fransen gaan de deuren blijkbaar dicht! Voor hen is er géén plaats in de herberg!]

Het grote aantal Franse seminaristen ligt aan de basis van deze beslissing. Zo laat Jeroen Moens, de woordvoerder van De Kesel, weten. ‘In bepaalde streken in Frankrijk is er een groot priestertekort. Het zou niet collegiaal zijn om de seminaristen van het Broederschap in Brussel priester te laten worden.’ [De Kesel is collegiaal met alle Franse bisschoppen, behalve met Mgr. Léonard!]

Dat De Kesel zo een initiatief van zijn voorganger abrupt een halt toeroept, ontkent hij niet. ‘Dit is een andere beleidslijn [Het is niet de Kerk van De Kesel!]. De Kesel geeft zijn eigen invulling aan zijn opdracht als aartsbisschop [Klopt niet!]. Maar daarbij is hij niet over één nacht ijs gegaan. Deze beslissing is genomen in samenspraak met de andere bisschoppen[-verraders].’

'Dit ruikt naar machtsmisbruik'

De officiële verklaring van het aartsbisdom doet binnen de Kerk, zelfs over de landsgrenzen heen, de wenkbrauwen fronsen. ‘Dit is een merkwaardige actie’, zegt kerkjurist Kurt Martens.

‘Het argument dat er een priestertekort is, hangt met haken en ogen aan elkaar. We leven in een geglobaliseerde wereld. Trek die redenering door en er mogen geen Nederlandse priesters in België aan de slag. Of Antwerpse priesters in Limburg.’

Hij ziet er een afrekening in van De Kesel met zijn voorganger Léonard [!]. ‘Alles wat aan Léonard herinnert, moet verdwijnen. Dit ruikt naar machtsmisbruik. Het zou kunnen dat monseigneur De Kesel een hete zomer wacht.’

Voor de meer conservatieve strekking binnen de Belgische Kerk wordt de verwijdering van de seminaristen een symbooldossier [!]. De seminaristen lopen in soutane rond en staan voor een meer traditionele geloofsbeleving, geïnspireerd door de Franse priester Michel-Marie Zanotti-Sorkine. Ze vormen een leefwereld op zich.

Geert De Kerpel,  hoofdredacteur van Tertio, relativeert. ‘Het argument over priestertekort klinkt valabel. Maar De Kesel zet wel een nieuwe lijn uit. Je kan geen eieren bakken zonder schalen te breken.’ [Inderdaad.]

Het Vaticaan laat weten ‘de bevoegdheden van de bisschoppen te willen respecteren en daarom geen commentaar te geven op hun beslissingen’. [Typische bewoordingen voor wanneer men de gang van zaken wel OK vindt. Voor zolang het duurt!]

Bron: De Standaard

Link:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160621_02351226

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Het loopt mis voor DeKesel.

Militair gezien moet zo'n operatie met een superieure strijdmacht en lokaal overwicht uitgevoerd worden, en snel, zodat zich zo weinig mogelijk tegenweer kan ontwikkelen.

De postconciliaire nederlandstalige kerk in het noorden van Belgiê wordt door de franstaligen met Argusogen bekeken:
de franstalige belgen hadden zeer veel contact met Frankrijk en de vele intensieve discussies en acties, niet in het minst met de traditionalisten en de oud- en birituele ordes, abdijen, kloosters en gemeenschappen, en de strijd voor de zuiverheid van het geloof lieten hun sporen in franstalig Belgiê na.
In Vlaanderen daarentegen ging wegens de streken van Suenens een zeer groot deel van de gelovigen weg; 30 jaren Danneels lieten dan door desevangelizering en tolerantie en promoten van sex, homosex en kindersex de rest van de geloofsgemeenschap wegsmelten als sneeuw in de zon.
De afgrijselijke verloedering in het noorden, de inhoudelijke leegte van de "verkondiging" aldaar, de ketterijen, het stoken tegen Paus Benedictus XVI, de vele schandalen, de prutsende omgang hiermee te Mechelen, het brollerige niveau van de "herders" en de "theolonken"- om niet kwibussen en bietekwieten te zeggen: dit blleef in Walloniê en Brussel niet verborgen.
Het oude Kerknet schreef zelf einde 2015 dat de franstalige kerkgemeenschap tov. DeKesel zeer gereserveerd was (na de Danneels- en DeKesel(2001-2010)episode goed te verstaan).
DeKesel geraakte dan eerst door zijn uitspraak over euthanasie in katholieke ziekenhuizen zwaar ondder vuur en reageerde dan zeer zwak;
na de bomaanslagen zei hij, grote held, de crysmawijding in St.-Goedele af.
Bij het protest tegen de islamisering van het vrije katholieke onderwijs in Vlaanderen sloeg hij ook geen goede figuur.
Sedert zijn flaters met de bescherming en weer in het verkeer brengen van pedofiele priesters in het bisdom Brugge "is de bisschop (JDK) zwaar aangeslagen" (sic Kerknet/De Standaard 2014)

In de laatste jaren zijn de geloofstrouwe media geweldig gegroeid en uiterst intens met elkaar verknoopt, niet in het minst door de verwoestingen van het lopende pontificaat,
En dan begint DeKesel, ondersteund door een paar slappe modernistische kwibussen, midden in de week, nog voor het begin van de vacantie, met één schrijven een actie tegen de Fraternité des Saints Apôtres en brengt duizenden gelovigen tegen zich in het harnas;
er ontstaat een reusachtige mediastorm met veel internationale resonantie, en zels met bericht op de nu niet bepaald vrome RTBF.

En wat doet DeKesel en zijn adlaten:
sedert 16.06.2016 staat er één communiqué op nieuw.kerknet en(niet lachen): "Reacties: 0".
En De Standaard bericht met één week vertraging.
Dat is bijna niets- dat is in elk geval veel te weinig om te zegevieren.

Anoniem zei

Jef DeKesel, jongen: "Game over".
Go home.

Anoniem zei

Voor onze franstalige medekatholieken:

"De bisschop zal op zijn beslissing niet terugkomen" (bisdom Brugge/Kerknet v. 29.10.2014 bij het geval v.d. pedofiele priester Tom Flamez)
(Op 31.10.2014: "Tom Flamez heeft zijn ontslag aangeboden aan de bisschop DeKesel en die heeft het aanvaard")

"L'evêque ne va pas revenir sur sa décision".
(Après tout: en moins de 40 heures).

À Dieu vous commande!

Anoniem zei

De Kesel kan mij nauwelijks nog verbazen. In Brugge heeft hij trouwens ook een negatieve indruk nagelaten, vooral wegens zijn aantoonbare leugens. Dat heb ik (als leek) persoonlijk ondervonden toen ik hem op een ernstig liturgisch misbruik in Brugge wees, en later ook van verscheidene priesters vernomen.
Ook in deze kwestie liegt hij: het gaat zogezegd om oneerlijke concurrentie t.o.v. Frankrijk, maar de priesterstudenten mogen wel blijven, als ze naar het seminarie in Leuven gaan; dan is er blijkbaar geen sprake meer van die concurrentie.
In Brugge werd al duidelijk dat De Kesel enkel steun geeft aan wat manifest negatief is voor de Kerk.
Weet uw wat zijn (overigens onkiese) bijnaam was onder de Brugse clerus? De dek-ezel.

Anoniem zei

Hoe kan men De Kesel nog anders beschouwen dan als een gewetenloze schoft, die Christus en de Kerk verloochent en de aan hem toevertrouwde katholieken niet alleen in de steek laat, maar bovendien voortdurend beledigt?
Hij zou moeten prediken zoals de apostel Paulus. Heeft hij bij zijn bisschopswijding niet onder ede beloofd het katholicisme te verkondigen?
Hoe kan zulk een minkukel in zulk een hoge en verantwoordelijke functie worden benoemd? Hij is nog tien keer erger dan Danneels.

Anoniem zei

Aan anoniem 25 juni 2016 03:07

Geachte,

U ziet het helemaal juist.
DeKesel was een apostaat en is een apostaat;
en de man, die hem benoemd heeft, heeft dit alles geweten en hem -niet desondanks, maar wel juist daarom- benoemd.
Zijn benoemer is geen haar beter- zoals steeds weer angetoond en door hemzelf gezegd: zijn benoemer is een apostaat en de facto een ketter.
En DeKesel idem.

Anoniem zei

Uit de tweede lezing van vandaag zondag 26 juni 2016:

(Brief van St.-Paulus aan de Galaten, 5, 1 en 16-19:
"Zusters en broeders!

"Tot vrijheid heeft Christus U bevrijd.
...Daarom zeg ik: laat U door de Geest leiden, dan zult Gij het begeren van het vlees niet in daden uitvoeren.
Want het begeren van het vlees richt zich tegen de Geest, het begeren van de Geest echter tegen het vlees; beide staan zich vijandelijk tegenover, zodat men niet in staat is dat te doen wat men wil.
Wanneer Gij U echter door de Geest laat voeren, dan staat Gij niet meer onder de wet/jurisdictie."

Indstaurare omnia in Christo.
Sursum!(Spreuk v.d. derde abt van de grote benedictijnenabdij Maria Laach in de Eifel, in het Derde Rijk onder nationaalsocialistische terreur): "Voorwaarts!" (voor Westvlamingen in WO I: Over the top!)

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer