zondag 12 juni 2016

De interreligieuze 'dialoogschool' van Lieven Boeve in 10 punten samengevat:


1. De interreligieuze 'dialoogschool' verloochent Christus en leidt dus tot het opgeven van de Katholieke identiteit en vele zielen zullen verloren gaan

2. De interreligieuze 'dialoogschool' draait rond de islamisering van het Katholiek onderwijs

3. De interreligieuze 'dialoogschool' kan op geen draagvlak bij de bevolking rekenen

4. De interreligieuze 'dialoogschool' is vanuit Katholiek standpunt een lege doos

5. De interreligieuze 'dialoogschool' verwaarloost de Katholieke jongeren

6. De interreligieuze 'dialoogschool' is geen pedagogisch project

7. De interreligieuze 'dialoogschool' heeft geen kerkelijke steun (zie commentaren van Johan Bonny)

8. De interreligieuze 'dialoogschool' is een PR-stunt richting moslims

9. De interreligieuze 'dialoogschool' doet het verschil met het gemeenschapsonderwijs verdwijnen

10. De interreligieuze 'dialoogschool' is een theoretisch project, dat niet in de praktijk te brengen is.

Dus, stop met al dat 'gedialogeer'!


'Dialogeerde' Christus ook met Herodes Antipas?

Luk 23:9  Herodes stelde Hem dan vele vragen, maar Jesus gaf hem geen antwoord.


Mat 7:6  Geeft het heilige niet aan de honden,
en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen,
opdat zij ze niet met de poten vertrappen,
zich omkeren, en u gaan verscheuren.
Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer