vrijdag 24 juni 2016

Curieuze, maar oprechte reactie van de Danneels-Maffia: “De Kesel heeft die seminaristen een dienst bewezen.”


Aartsbisschop Jozef De Kesel heeft de samenwerking met het Broederschap van de Heilige Apostelen, het geesteskind van zijn voorganger André Léonard, stopgezet. Daardoor worden de seminaristen die er een priesteropleiding volgen voor het blok gezet: overstappen naar de gewone priesteropleiding van het bisdom Brussel-Mechelen of elders een priesteropleiding gaan volgen. De harde beslissing van De Kesel zorgt voor deining binnen de katholieke kerk, maar er is ook begrip.

“Dit is een moeilijke maar wijze beslissing”, reageert Luc Vanmaercke, [apostaat en] hoofdredacteur van [CD&V-blad] Kerk & Leven. Vanmaercke heeft begrip voor de beslissing om de samenwerking stop te zetten. Want nadat aartsbisschop Léonard de Broederschap van de charismatische Franse priester Michel-Marie Zanotti-Sorkine in 2013 in het België had ingelijfd, waren er veel vragen gerezen bij hun priesteropleiding. [De mening van de ongelovige Vanmaercke is niet relevant!]

Dat aartsbisschop Léonard de samenwerking met het Broederschap heeft opgezet, noemt Vanmaercke nu een ongelukkige beslissing omdat daardoor een parallel circuit werd op opgezet, een priesteropleiding naast de bestaande seminarie-opleidingen in België [Wat een idioot commentaar! Elke kloosterorde of priesterfraterniteit heeft zijn eigen seminarie! Dit heeft niets met een "parallel circuit" te maken!]. De nieuwe opleiding trok veel Franse seminaristen aan.

Dat laatste is het argument van het aartsbisdom geweest om de stekker uit de samenwerking met het Broederschap te trekken: de priesteropleiding zou te veel seminaristen uit Frankrijk wegtrekken terwijl daar “zoveel streken lijden onder een schrijnend priestertekort”, luidt de motivatie in het persbericht van het aartsbisdom. Volgens woordvoerder Jeroen Moens is het niet collegiaal om dan Franse seminaristen in Brussel priester te laten worden. [Men doet net alsof er 25 pastoors in één parochie actief zouden zijn!]

Kwaliteitsbewaking

Het is niet bekend hoeveel van de 21 seminaristen precies uit Frankrijk komen, maar er waren ook Belgische seminaristen onder hen. Hoe het ook zij, bij hun komst waren binnen de Belgische kerk ook vragen gerezen over de kwaliteitsbewaking in de nieuwe priesteropleiding. Een aantal seminaristen, was vanuit Frankrijk doorgestuurd en waarbij binnen de kerk gezegd werd dat van hen gezegd dat men z’n adem inhield als zij priester zouden worden [!]. En in een kerk die de afgelopen jaren met schandalen [!] te maken kreeg, kan men nieuwe problemen missen als de pest [!]. Een reden te meer dus om zich van de priesteropleiding te ontdoen [!][!][!]. [Hier wordt beweerd, dat het pedofielen zouden zijn! Vanwaar komen deze gruwelijke roddels? Dit moet voor de rechtbank vervolgd worden!]

Jeroen Moens, de woordvoerder van De Kesel, zegt wel stellig dat de aartsbisschop niets tegen de werking van het Broederschap heeft en klaagt dat de framing van het onderwerp, vandaag in Vlaamse media “volledig verkeerd” is. Volgens de woordvoerder is De Kesel ook niet over één nacht ijs gegaan. Na zijn aanstelling als aartsbisschop heeft hij commissie aangesteld die gekeken heeft naar de werking van het Broederschap. Op basis daarvan is met instemming van de bisschoppen besloten om niet meer samen te werken met het Broederschap. Het aartsbisdom zegt dat de beslissing ook genomen is met medeweten van het Vaticaan. [De Kesel is een koppige en domme steenezel!]

“Zoals in sommige media vandaag te lezen en te horen was, wordt het Broederschap ook niet opgeheven”, reageert Moens. “De aartsbisschop kan alleen besluiten om niet meer samen te werken en geen seminaristen meer tot priester te wijden. Moest hij echt iets tegen het conservatieve profiel van het Broederschap hebben, had de aartsbisschop wel hun benoeming ingetrokken”, klinkt het fel bij de woordvoerder van het aartsbisdom [Bla, bla, bla!]. Volgens het aartsbisdom kunnen de priesters van het broederschap actief blijven binnen het pastoraal werk dat ze nu doen in hun parochie.

“Machtsmisbruik”

Kerkjurist Kurt Martens neemt geen genoegen met de uitleg van het aartsbisdom. Hij is erg kritisch over de démarche van De Kesel en noemt het een merkwaardige actie [!]. Het argument van het priestertekort snijdt volgens hem geen hout in een geglobaliseerde wereld. Martens ziet er een afrekening in van de Kesel met zijn voorganger Léonard. [!][!][!]

“Alles wat aan Léonard herinnert, moet verdwijnen [!]. Dit ruikt naar machtsmisbruik” [!], zegt Martens in De Standaard en tegen VRT Nieuws bevestigde hij zijn uitspraak. Hij verwijt het aartbisdom ook een gebrek aan overleg met het Broederschap [!]. “Is het normaal dat iemand een beslissing neemt zonder met de betrokkenen te spreken?”, klinkt het scherp. [!][!][!]

“Een dienst bewezen”

Theoloog Hans Geybels, oud-medewerker [en gatlikker] van oud-kardinaal [en maffia-baas] Godfried Danneels, is minder fel maar wel verrast door de beslissing van De Kesel. “Van een zachte en diplomatische man als hij had ik dit niet verwacht. Ik had verwacht dat hij dit instituut een stille dood zou laten sterven, zoals dat gebruikelijk is in de kerk, maar zo’n rigoureuze beslissing had ik niet verwacht.” [De Kesel kiest resoluut voor de aanval! Een zelfmoordactie! Harikiri-De-Kesel! Jihadi-De-Kesel!]

Ten gronde begrijpt Geybels de beslissing wel. “Hij heeft de seminaristen een dienst bewezen, want de opleiding levert priesters af die niet meer van deze tijd zijn [Ze zijn niet meer van deze tijd!]. Dat zijn priesters van 100 jaar geleden, zoals je die vroeger bij ons ook had, voor het Tweede Vaticaans Concilie. Zij zouden niet meer kunnen aarden in onze geseculariseerde samenleving. Zij zouden onze gemeenschap niet van dienst kunnen zijn”, besluit Geybels. [Doofpotter Godfried 'kardinaal' Danneels en pedo-bisschop Roger Vangheluwe waren wél van deze tijd en hebben de gemeenschap blijkbaar wél een dienst bewezen!]

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2692383

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Kerknet 24.06.2016:
Hans Geybels beledigt en grieft alle orthodoxe en oriêntaals-christelijke gemeenschappen!

" Hier worden priesters afgeleverd die niet van deze tijd zijn".

De "theoloog" en medewerker van de "Research Unit of Pastoral and Empirical Theology" (wow!) Hans Geybels, vroeger ook de spreekbuis van Godfried Danneels, relativerende mooiprater bij de prutserige omgang van DeKesel met de pedofilie (zeer uitvoerig hier op kavlaanderen in november 2014) en zelf stunterende leugenaar, levert hier weer een paradevoorbeeld van de geweldige zotheid in de noordbelgische bastaardkerk.
Om de zwaar aangeslagene en hopeloos verstrikte DeKesel te helpen, "placeert" Geybels een paar woordjes, die honderden miljoenen orthodoxen, christen-oriêntalen en traditionele katholieken tot in het diepste van hun hart kwetsen.

Het eerste, het belangrijkste, alles voor een priester is zijn geaardheid in God, in Jezus Christus:
het "Tibi adsum"- "Ik sta aan Uw zijde", het zich sacraal in dienst stellen van de Heer.
De "tijd" en zeker de tijdsgeest heeft daar niets mee te maken.
Strenge contemplatieve ordes hebben nooit in de tijd gepast- hebben de verwoestingen van het 2e vat. concilie het beste overleefd.
De kleding en de stijl zijn vormend voor de priesters én een voorbeeld, een teken voor de gelovigen:
de oosterse kerken hebben de zwaarste vervolgingen in het communisme en onder islamietische overheersing ook door hun habijt, hun soutane, hun pij doorstaan;
en die kerk. gemeenschappen zijn veel levendiger als de bruine rolkraagpulloverbende in Noordbelgiê.
Nu in Vlaanderen en in Brussel zeer veel christelijke vluchtelingen en bannelingen uit de oriênt wonen, is het een geweldige stommiteit van Geybels om de verzamelde orthodoxie en de oriêntalen en de traditionele kaholieken tegen zich (én tegen DeKesel) in het harnas te jagen.

Geybels moetonmiddellijk zijn excuses aanbieden.

Anoniem zei

Het aartsbisdommelijk bestuur is in paniek.

Wanneer men Jeroen Moens, de persverantwoordelijke voor de omgang met de Fraterniteit, opbelt (Tel.: 015/ 292625): steeds bezet.

Bij het vicariaat Brussel in de Vlasfabriekstraat in Sint-Gillis (Tel.: 02/5332911):

"...De uitspraken van Hans Geybels zijn uiterst kwetsend voor de orgthodoxen, orientalen en de traditionelen!
Hans Geybels beledigt hier honderden miljoenen christenen!"
- "Wij hebben hier met Hans Geybels niets te maken"
"??? Het staat toch op kerknet en in Kerk &Leven!"
- "Wij hebben met Kerk Leven niets te doen" (sic!)(??!!?!)
"Maar het staat toch op de site van het vicariaat Brussel op Kerknet, dat is Uw eigen site!"
- " Ik kan hierover niets zeggen..."
"Dat is totaal fout!
Het is de plicht van iedere katholiek zijn stem te verheffen om tot alle volkeren te gaan, hen te dopen op de naam van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, hen het evangelie te verkondigen en ze de geboden van Onze Heer Jezus Christus te leren houden!"
- "Ik wil daartoe niets zeggen..."

Ongelooflijk!
´´Eén ding is zeker:
ze zijn daar in het bisdom en in het vicariaat allemaal van het geloof afgevallen.
Ze zijn alles behalve katholiek.
Apostaten.

Anoniem zei

Mei 2003 in Wenen (Oostenrijk): Danneels en het ICNE

Teruggaande op een idee in 2000 vond in Wenen in Mei 2003 het eerste Internationale Congres voor de Nieuwe Evangelizering plaats (ICNE).
De vier grote kerkelijke leiders: Godfried Danneels (Mechelen-Brussel), Christoph Schönborn (Wien), Policarpo (Lissabon) en Lustiger (Paris).
(Lustiger en Policarpo ondertussen gestorven).

Geweldig veel Ramba Zamba, goedkeuring door Paus Johannes Paulus II, later nog 4 congessen (in 2005, 2006 en 2007) en sedertdien platgevallen.

Doel was een nieuwe evangelisering in de westelijke grootstad met "Stadtmissionen".
Wanneer men de artikels en evalueringen van voor 10 jaar leest, kan men niet anders doen als vaststellen dat de Fraternité des Saints apôtres nu juist dat doet én met zeer veel succes doet, wat destijds met veel geld en inzet zeer amateuristisch en zonder blijvend resultaat gedaan werd.
(tot zover ook de "empirische theologie" in de praktijk)

En nu niet lachen:
dat ganse spektakel liep (officieel overzichtsartikel v.h. aartsbisdom Wien door een jezuîet in 2007) als:
"Die Mission des Erbarmens" (sic)- "De zending van het erbarmen".

Wanneer men dan het gedrag van deKesel en Kockerols tegenover de Fraternité des saints Apôtres ziet, kan men allen nog zeggen:
***Verdomme***
"1

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer