woensdag 29 juni 2016

Communiqué van de Generaal-overste - Priesterbroederschap Sint-Pius X


At the conclusion of the meeting of the major superiors of the Society of Saint Pius X that was held in Switzerland, from June 25 to 28, 2016, the Superior General addressed the following communiqué:

The purpose of the Society of Saint Pius X is chiefly the formation of priests, the essential condition for the renewal of the Church and for the restoration of society. [De Priesterbroederschap wil dus hoofdzakelijk priesters vormen.]

  1. In the great and painful confusion that currently reigns in the Church, the proclamation of Catholic doctrine requires the denunciation of errors that have made their way into it and are unfortunately encouraged by a large number of pastors, including the Pope himself [De Kerk is in verwarring en de dwalingen worden zelfs door de Paus verspreid.].
  2. The Society of Saint Pius X, in the present state of grave necessity which gives it the right and duty to administer spiritual aid to the souls that turn to it, does not seek primarily a canonical recognition, to which it has a right as a Catholic work [De Priesterbroederschap zit niet te wachten op een canonieke erkenning, ook al heeft de Priesterbroederschap daar recht op. Het zieleheil van de gelovigen komt op de eerste plaats.]. It has only one desire: faithfully to bring the light of the bi-millennial Tradition which shows the only route to follow in this age of darkness in which the cult of man replaces the worship of God, in society as in the Church.
  3. The “restoration of all things in Christ” intended by Saint Pius X, following Saint Paul (cf. Ep.h 1:10), cannot happen without the support of a Pope who concretely favors the return to Sacred Tradition [De Restauratie van de Kerk kan pas beginnen als ook de Paus zélf naar de Heilige Traditie terugkeert.]. While waiting for that blessed day, the Society of Saint Pius X intends to redouble its efforts to establish and to spread, with the means that Divine Providence gives to it, the social reign of Our Lord Jesus Christ.
  4. The Society of Saint Pius X prays and does penance for the Pope [Zij blijven intussen voor de Paus bidden. (Wie het ook zou zijn!)], that he might have the strength to proclaim Catholic faith and morals in their entirety. In this way he will hasten the triumph of the Immaculate Heart of Mary that we earnestly desire as we approach the centennial of the apparitions in Fatima.

Bishop Bernard Fellay, Superior General of the Society of Saint Pius X
Ecône, June 29, 2016
The Feast of Saints Peter and Paul


Bron: DICI

Link:

http://www.dici.org/en/news/communique-from-the-superior-general/


7 opmerkingen:

Anoniem zei

Hela, voor de paus bidden wie het ook zou zijn? Ze moeten wel een foto van de huide paus in hun priorijen hangen, ze noemen hem bij naam in het oremus pro pontifice nostro Francisco. Niet schijnheilig doen: het gaat wel degelijk om Franciscus. Zoals u het hier voorstelt, lijkt u te suggereren dat ze dat niet doen, maar voor Benedictus bidden.
Dat is niet zo, weer eens een leugen op uw site.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Het klopt inderdaad, dat de SSPX tijdens de Heilige Mis voor 'Paus Franciscus' bidt en voor Johan Bonny en voor Jozef De Kesel. Daar zijn natuurlijk redenen voor. Voor het zieleheil van de gelovigen is dat de meest veilige weg. De gelovigen worden zo niet in verwarring gebracht tijdens de liturgie. Discussiëren kan men achteraf.

Echter, in het communiqué van Mgr. Fellay wordt Bergoglio niet bij naam genoemd, hetgeen opmerkelijk is.

En blijkbaar zitten er dus ook spionnen van de Novus Ordo Sekte in de Missen bij Pius X.

Ook bezorgd om uw eigen zieleheil, aangezien de Novus Ordo missen ongeldig zijn? Maar, ook dit zegt Pius X niet! Ze zijn zo braaf!

The Guardian Angel zei

Aan de andere kant...

Wanneer Mgr. Fellay zegt, dat 'de Paus' dwalingen verkoopt, dan betekent dit, dat hij een ketter is en dan vervalt de plicht tot gehoorzaamheid!

Trouwens, zowel Bergoglio als Paus Benedictus XVI hebben beiden ketterijen verkocht. De ene natuurlijk wat meer dan de andere.

En die vaudeville met de 'twee pausen' heeft intussen lang genoeg geduurd!

Het is een schandaal!

Anoniem zei


De toestand in de Kerk is schrijnend, maar met Sedisvacantisme lost u dat niet op. De implicaties daarvan zijn het verdwijnen van de gehele Kerk; want zonder Paus, geen canonieke Bisschoppen. Geen Bisschoppen, geen canonieke priesters. De volledige zichtbare transmissie van gezag wordt hiermee doorbroken, dwars tegen de Godgegeven kwaliteit van onverwoestbaarheid in, waarmee Christus zijn Kerk begiftigd heeft. Paus Franciscus is het universeel erkende hoofd van de Heilige Kerk; dat is een dogmatiek feit.

Er moet een verenigd Vlaams verzet gevormd worden, niet buiten, maar binnen de zichtbare kerkstructuren. Dat is trouwens wat progressistische Bisschoppen ten zeerste vrezen. Geen autocefalisme dus, zij het van de FSSPX, zij het van de Sedisvacantisten.


Ben Van Dijck.

The Guardian Angel zei

Beste heer Van Dijck,

Ik moet u tegenspreken.

De FSSPX is niet sedevacantistisch! Zij erkennen Bergoglio als paus.

Ook wij zijn niet sedevacantistisch.

Wij erkennen Bergoglio echter niet als paus, wél Benedictus XVI.

Met twee mogelijke pausen voorhanden, is het sedevacantisme wel een slechte optie.

Keuze genoeg zou ik zeggen. Nu komt het er alleen nog op aan de juiste man als paus aan te duiden!

Anoniem zei

Een (publieke) ketter kan NOOIT paus zijn!
Een ketterse paus is immers een contradictio in terminis, want hij verliest bij het uitvaardigen van een dwaalleer onmiddellijk al zijn bevoegdheden en is dus paus af.
De laatste paus waarvan we moreel zeker kunnen zijn dat hij geen ketterijen verkondigde, was Pius XII.
Johannes XXIII verloor hoogstwaarschijnlijk zijn gezag met de publicatie van de encycliek Pacem in Terris in april 1963.
Paulus VI verloor nagenoeg zeker zijn gezag in november 1964 toen hij het ketterse document Lumen Gentium ondertekende.
Johannes-Paulus I & II, Benedictus XVI en Franciscus waren NOOIT paus om te beginnen.
Ze werden noch formeel tot paus gekroond, noch hebben ze ooit de pauselijke eed afgelegd.
Daarbij komt nog eens dat die twee laatsten (Benedictus XVI en Franciscus) publieke ketters waren vooraleer ze de troon van Sint-Petrus bestegen.
Voorts was Benedictus XVI nooit een echte bisschop en Franciscus nooit een echte priester,
want de bisschop- en priesterwijdingen zijn sinds 1968 ONGELDIG!
Net zoals de Ordo Missae van 1969 ook ONGELDIG is!
Enkel de FSSPX en sedevacantistische / sedeprivationistische groeperingen zoals bijvoorbeeld het Istituto Mater Boni Consilii hebben nog ECHTE bisschoppen en priesters.
De hele hiërarchie van de institutionele Katholieke Kerk is dus al bijna 50 jaar DEFECT
en dat merk je elke dag meer en meer!!

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

De Novus Ordo Sacramenten zijn schismatiek, maar wél geldig.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer