vrijdag 3 juni 2016

Actie aan het aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen tegen de islamisering van het Katholiek onderwijs, tégen de uitspraken van Jozef De Kesel en tégen de plannen van Lieven Boeve - 30 mei 2016
Op weg naar Jozef De Kesel, die zoals zijn voorganger Godfried 'kardinaal' Danneels nooit thuis is.

Vicaris-generaal van het Aartsbisdom, Etienne Van Billoen, de 'rechterhand' van Jozef De Kesel nam de honneurs waar. Helaas is hij vermoedelijk ook een vrijmetselaar!


Persmededeling: Stop de islamisering van het Katholiek onderwijs

Het nieuwe schoolmodel waar het katholiek onderwijs aan werkt, baat de nationalistische actiegroep Voorpost ernstige zorgen. De voorstellen om hoofddoeken toe te laten op katholieke scholen en het inrichten van islamlessen en gebedsruimtes zijn volgens Voorpost een brug te ver, dit zijn vernietigende hervormingen.

Wat is eigenlijk nog het onderscheidende project van het katholiek onderwijs?

De islambekering van de Vlaamse jeugd is via dit project van start gegaan. Want als er één godsdienst is met een grote bekeringsdrang, dan is dat de islam.

In plaats van onze identiteit verder onderuit te halen moet het katholieke net hun karakter versterken, de eigen cultuur en identiteit promoten. Het christendom maakt deel uit van de Europese identiteit, een identiteit die nota bene steeds meer onder druk komt te staan van een agressieve islam.

Nu, meer dan ooit, moet die identiteit versterkt worden, en dat doe je niet door de islam te faciliteren.

De islam staat haaks op de Europese waarden en op de verworvenheden van onze democratische samenleving. Het is nu toch al meer dan duidelijk gebleken dat in geen enkel moslimland de vrijheid van godsdienst of meningsuiting gewaarborgd is. Het katholieke net moet hieruit zijn conclusies trekken en het imago van het kwaliteitsvolle katholiek onderwijs terug opkrikken in plaats van de fundamenten onderuit te halen.

Bart Vanpachtenbeke
Voorzitter Voorpost

Nick Van Mieghem
Actieleider Voorpost Vlaanderen

8 opmerkingen:

Anoniem zei

In Frankrijk is er een hele heisa rond een plan om Arabish als tweede taal te introduceren in het basis onderwijs.

Vergeet Engels, als internationale taal van de wetenschap en zaken- en politieke wereld
Vergeet Duits, als Frankrijk's belangrijkste taal in buitenlandse handel, of indirect; Russisch.
Vergeet Spaans of Chinees, omwille van het grote aantal spaans en chinees sprekers.


Nee, ze gaan Arabisch leren. Je moet mij eens een belangrijke Arabische wetenschapper, of docter, of zakenman noemen.

Arabisch is zo ongeveer de meest-waardeloze taal die je je kan inbeelden - tenzij natuurlijk je de Koran wil bestuderen. Maar dat brengt geen brood op tafel.

Anoniem zei

Er komt schot in de zaak.
Voortdoen, jongens!

Etienne van Billioen (alias EvB):
dat is toch de generallvicaris van het aartsbisdom Mechelen-Brussel;
en naar mijn geheugen de typ, die op het einde der 90ér (en tot in het begin van de 2000'er) jaren een langdurige sabotage van de traditioneel-tridentijnse mis in Zuid-Oostbrussel in opdracht en met weten van Danneels doorvoerde:
nadat in de kerk Saint-Joseph twee stokoude redemptoristenpaterkens de daar nog opgedragen tridentijnse mis wegen gezondheidsproblemen niet meer konden vieren (God hebbe hun brave ziel), verhinderde Danneels met vele brieven van EvB een verder voeren van deze traditie door de Petrusbroederschap.
Zoals in het internet te lezen, ca 5 kilo briefwisseling met het aartsbisdom en zeer snel zonder direct antwoord direct via de geschreven pers- ca. 3 jaar lang.
De strafkatholieke franstaligen, niet in het minst ook adelijken, weerden zich zeer dapper.
Alles zeer breed in het internet gedocumenteerd.
Uiteindelijk verzonk de Titanic Danneels in een oceaan van pedofilie en door de zeemijn vanGheluwe;
De Priesterbroedrschap St.Petrus kwam ondertussen onder in de Miniemenkerk van Brussel, werd tegelijkertijd huiskerk van de Orde van Malta en van van de katholieke diplomaten.
Reeds 2006 werd deze kerk internationaal beroemd door een fantastische concert met geestelijke muziek van Pachelbel (Natabene: Danneels en Jef DeKesel wouden deze kerk onttrekken aan de eredienst!).
Sedert het baantreden van aartsbisschop Léonard en Summorum Pontificum is de Miniemenkerk met de Petrusbroederschap één van de sterkste katholieke punten in Brussel.

Om de jezuîet Guido dierickx te citeren: "De Kerk kan alleen standhouden door inhoud en profiel".
Zeer juist.
Voor krotterij is er geen plaats- zizania (waterrijst, ook onkruid, dor hout) ad comburrendum.

Voortdoen jongens!
Ik kan misschien nog 40 jaar meegaan- EvB naar de foto's te oorfdelen niet.
En avant!
On les aura.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 09:03

De Franse moslims kennen niet genoeg Frans om er les in te krijgen...

Anoniem zei

De algemene vicaris "lekker" in burgerpak

Anoniem zei

Aan anoniem 3 juni 09:03

Het groot probleem is nu wel dat de meeste allochthonen het arabisch niet als moedertaal spreken, maar berbers zijn met als taal het tamazig'ht.
Dat maakt de ganse zaak nu nog veel ingewikkelder.
Ontheming-ontworteling-taalverlies en totaal verlies van de eigen culturele identiteit.
Dat wordt in de toekomst nog veel errger.
"Abyssus abyssum invocat"

Anoniem zei

Steeds weer dezelfde oude gezichten.
Numeriek schijnt die bende niet over vele personen te vervoegen.
Wat een zielig hoopje prutsers!

Anoniem zei

Etienne van Billioen tegenover de Voorpost.
De kerk in Vlaanderen was en is een geweldig dal der tranen en een uiterst triestig geval.
Maar nu moet ik toch donderend lachen.
Vlaanderen houzee!

Anoniem zei

Juist las ik op de vernieuwde website van kerknet /Vicariaat Brussel dat de tisten van Brussl zich voor een besprekingsdag teruggetrokken hebben in "Notre-Dame du Miracle" in Sint-Genesius-Rode.
Verdomme!
50 jaar na Leuven-Vlaams en Suenens-buiten zijn de noordbelgische bastaardkerkers meer franskiljons als ooit tevoren en kruipen ze in de door verfransing bedreigde gordel om Brussel noch in een franstalig etablissement.
De tjeven zijn toch verraders van het onderste niveau!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer