donderdag 2 juni 2016

Actie aan de poorten van de 'Katholieke Universiteit Leuven' naar aanleiding van het congres van het 'Katholiek Onderwijs Vlaanderen' te Leuven: ‘Stop de islamisering van het Katholiek Onderwijs’

Vandaag, donderdag 2 juni, ging te Leuven het congres van het 'Katholiek Onderwijs Vlaanderen' door omtrent thema’s zoals de bestuurlijke optimalisering, schaalvergroting, pedagogische begeleiding en belangrijker de nieuwe richting die het Katholiek Onderwijs uit wil met haar 'dialoogscholen' waarmee ze voorgoed haar instellingen wenst te islamiseren (zoals speciale plaatsen inrichten voor islamitische gebedsruimten, islamlessen en het omarmen van het dragen van de hoofddoek).

Afgelopen maandag voerde Voorpost al actie tegen deze vorm van islamisering van ons Katholieke Onderwijs bij het aartsbisschoppelijke paleis te Mechelen en ook vandaag waren we met enkele militanten aanwezig om onze bezorgdheid te uiten bij de bestuurders en leidinggevenden van 'Katholiek Onderwijs Vlaanderen'. We zullen de druk op de ketel blijven houden, want het 'Katholiek Onderwijs Vlaanderen' moet volgens Voorpost en vele andere burgers Katholiek en Vlaams blijven!

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer