zondag 1 mei 2016

Wordt de nalatenschap van mgr. Léonard opgeruimd?

Wat hangt de Broederschap van de H. Apostelen en daarmee ook de Katelijnekerk in Brussel boven het hoofd? Dat vragen kringen van behoudende katholieken zich af. De oorzaak is "een lek in het hart van de bisschoppenconferentie" [!], dat stelt althans de website Belgicatho, "een Belgisch katholiek blog ter reïnformatie, aangeboden door leken" - een niet-officiële site dus, die de alarmklok luidt.

Wijdingen in vooruitzicht

De bisdomraad van Mechelen-Brussel zou besloten hebben een eind te maken aan het experiment van de Fraternité des Saints-Apôtres (Broederschap van de H. Apostelen), die de stichter, oud-aartsbisschop André-Joseph Léonard, na aan het hart ligt. Hij zag er, in tegenstelling tot zijn collega's in de Belgische bisschoppenconferentie, een mooie manier in om priesterroepingen weer op gang te brengen met al drie wijdingen in het vooruitzicht. Tegelijk zou de opheffing ook definitief een regeling inhouden voor de Katalijnekerk aan de Vismarkt.

Geen besluit genomen

Dat meldt La Libre Belgique. Tegenover die krant heeft Tommy Scholtes sj bevestigd wat hij eerder al op Facebook tegen Belgicatho had gezegd: "De geruchten hebben betrekking op een besluit dat op 22 april 2016 door de bisdomraad van de aartsbisschop genomen is, maar de aartsbisschop ontkent die formeel, legt de woordvoerder van de bisschoppen uit. De Fraternité des Saints-Apôtres kwam niet voor de agenda van de vergadering van de bisdomraad en er is ook niet over gesproken. Er is geen enkel besluit genomen in dit dossier." De woordvoerder van aartsbisschop De Kesel onderschrijft dit.

Volle zondagsmissen

Mgr. Léonard zal half mei terugkomen naar België om zijn verhuizing af te ronden naar het heiligdom van Laus, dichtbij Gap in Frankrijk. Dan zal hij vanzelf zijn oude collega's opnieuw ontmoeten en actuele zaken aansnijden. Vanuit de Katalijnekerk wordt behoedzaam gereageerd op de ontkenning van het aartsbisdom. Gehoopt wordt dat men daar rekening houdt met de realiteit van de parochie die volgens La Libre Belgique volle zondagsmissen heeft.

Open voor gesprek

"Wij willen een transparante dialoog aangaan, die zo breed mogelijk mag zijn, omdat we vernemen dat er een bezinning gaande op deze twee dossiers. Daarom nodigen we bisschoppen, priesters, gelovigen, burgers, en wijkinstanties uit om zich zelf een idee te komen vormen van het leven van de parochie en het apostolaat van de priesters van de Broederschap van de H. Apostelen", aldus de parochie. "Het spreekt vanzelf dat wij openstaan voor het gesprek met onze bisschoppen om elke noodzakelijke verbetering te bespreken."

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:


http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/wordt-de-nalatenschap-van-mgr-leonard-opgeruimd


Men kan zich aan alles verwachten!

Die Mechelse vrijmetselaars deinzen voor niets terug!

Ze spugen op volle kerken, vooral als er jongeren aanwezig zijn!

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Hier kan en moet men zich niet aan "alles" verwachten- hier kan en moet men het ergste verwachten.

Danneels en DeKesel zijn de grote specialisten om de gelovigen uit de kerken te jagen en nog veel meer in het kapotmaken van de opbloeiende kernen.
Ik denk hier aan het grotteke van Lourdes in Sint-Pieters-Jette, vroeger een zeer bekend godsdienstig aanlooppunt in het Brusselse, trefpunt van vele brusselse vaders en moeders die een zoon hadden aan het front in de eerste wereldoorlog, later groot troostoord voor vele ongeneeslijke en chronische zieken, met een mooie kruisweg in een stemmig park (de enige groene long in een totaal volgebouwd gebied, grenzend aan de metrohaltes "Bockstael","Pannenhuys"en "Belgica" (dat is nu helemaal de "kanaalzone-Noord" en bij de specialisten van de anti-salafietische terrporismebestrijding zeer goed bekend)) en met een indrukwekkende Calvarieberg.
Op het einde van de 20e eeuw werd door Danneels en zijn kompanen dit religieuze sterke punt inderdaad afgeschreven en werd voor onderhoud en renovatie niets meer vrijgegeven.
Bikkeölharde kritiek van enthousiaste vrijwilligers en gewone mensen ter plekke, luid protest en noeste arbeid redden destijds de Lourdesgrot van Jette:
Ondertussen door vele zwarte katholieken, door vele uitheemsen, door syrisch-orthodoxen zeer dikwijls bezocht en geliefd.
De kaarsjesprocessie in Augustus op de vooravond van Maria-Tenhemelopgenomen is uiterst indrukwekkend, zeker in het Brusselse.

Men moet geen illusies hebben:
DeKesel wil de laatste resten katholiek leven in Brussel kapotmaken;
en daarbij staan hem de dappere priesters van de Fraternité des Saints-Apotres en hun apostolaat en hun volle missen in de weg.
En dat een jonge jezuîet daaraan meedoet, is zeer goed te verstaan:
deze orde is zowiezo moreel en religieus bankroet; het bezinningscentrum "Godsheide" in Hasselt, ooit als de speerpunt van spiritualizering voor Limburg en het oosten van Brabant en Anwerpen gepland, werd zonder veel boe en ba en in alle stilte gesloten, juistzoals de Gesú-kerk in Brussel, waar dan later duivelse ceremonieên plaatsvonden, en hun communiteitsgebouw aldaar, waar eerst met veel tamtam vluchtelingen en sans-papiers ondergebracht werden en waar dan na duidelijke klachten en substantiêle aanduidingen van sexueel en pedosexuele bedreigingen en activiteiten aan onschulige kinderen en vrouwen het ganse geval gestormd werd door de politie en gesloten werd.
De jezuîeten hebben dit nooit vergeten en vergeven aan de mentoren van deze opkuisoperatie, te weten de burgemeester én de toenmalige aartsbisschop v. Brussel-Mechelen, Z.E. André Léonard.

Het vicariaat Brussel bestaat voor het obergrote deel uit personen, die het katholiek geloof willen kapotmaken en de oprechte gelovigen tegen de borst stoten;
en DeKesel weet als militaire bisschop ook, hoe dit normalerwijze bestraft wordt.
Dat is hoogverraad;

Anoniem zei

Vlaamse vormselcatechese in 1969-1971, Lawrence van Arabiê, een bedoeîenenjongen en ... Jef Bulckens! (I)

Vorr mij ligt het werkboek "Wij bouwen de stad van de vrede", 1e jaar parochiale voorbereiding op vormsel en plechtige communie, uitgeverij Patmos-Antwerpen 1967.
Hiermee werd in directe aansluiting aan het 2e vaticaans concilie de kerkelijke vlaamse jeugd overspoeld:
ik herinner mij nog zeer goed dat het meeste zeer veel wirwar was, extreem braaf-zoeterig, en voornamelijk aan het totaal krachtloze (en ondertussen terecht totaal vergeten) hoofdlied, het "Sjaloomlied"- "Een nieuw lied, een jong lied,...", onmogelijk om juist te zingen, zelfs met pianobegeleiding.
De brave oudere en gedistingeerde dame, die ons dit onderwijs gaf (na één jaar hield ze ermee op- met veel gezond mensenverstand: het deed haar niet goed) had zeer dikwijls buikpijn omdat ze dit niet kon zingen en ook niet alles van de inhoud verstand.
Wij, de scholieren, ook niet.
Midden in het boek stond een zeer merkwaardige geschiedenis.
Vertrekkend van het principe dat de christen mens, in casu wij allen, de naaste moeten beminnen, en dat niemand een grotere liefde heeft als hij, die zijn leven voor een ander geeft, werd daar door een gewaagde extrapolatie voortgebrodeerd "als hij die zijn leven voor een ander waagt": hier werd de wens om een daad te stellen met de echte daad als gelijkgesteld gekonkelfoesd.
En het bijgevoegde praktische voorbeeld had het in zich:
het was de geschiedenis van T.E. Lawrence, een engelse officier, die de door de turken onderdrukte arabische stammen bij hun vrijheisbeweging helpt en een bedoeienencommando met dromedarissen door een zeer hete woestijn (naar het geheugen: Het aambeeld van de zon") voert om een turks garnizoen aan de kust in de rug aan te vallen.
Na het doorrijden van de woestijn stelt men vast, dat een bedoeienenjongen mankeert (in de woestijn teruggebleven langzaam verdorst)
Lawrence neemt zijn geweer, zijn veldfles en een kameel en rijdt terug in de woestijn, recupereert de jongen en komt terug, als grote held gevierd.
De volgende morgen bij het ochtendgloren wordt het turkse garnizoen aangevallen en alle turken over de kling gejaagd.
Einde.
Hoe deze bloeddorstige episode nu met de christelijke naastenliefde in overeenstemming stond:
dat wist de brave mevrouw ook niet.
Mysterie, mysterie.

Anoniem zei

Vlaamse vormselcateches in 1967, Lawrence of Arabia, een bedoeienjongen en...Jef Bulckens (II)

De goede oude engelstalige wikipedia helpt hier verder:
1962-1963 werd de beroemde film "Lawrence of Arabia" gedraaid met Peter o'Toole in de hoofdrol.
De film maakte zeer veel ophef, won ook vele prijzen-en niet het minste door de destijds reeds vastgestelde onderliggend-sluipende homo-erotische sfeer:
de episode met de kamelenrit in het Aambeeld van de zon aan de rand- veel meer de close-ups als Lawrence door de turken gevangenomen wordt en de dikke agha mwellustig over zijbn dikke lippen likt wanneer hij de blanke body van Lawrence bij de geseling ziet liggen, hem laat folteren en dan door de close-up van de mooie blauwe ogen van o'Toole met angst en misprijzen zeer optisch gesuggereerd, hem misbruikt.
Een ongehoord spektakel en illusie in de vroege jaren '60.
Een collega-regisseur reageerde bij de editor's cut met de bemerking, dat wanneer o'Toole nog iets mooier geweeest zou zijn, de film beter "Florence of Arabia" zou geheten hebben.
De film werd het geliefde dweeponderwerp van alle homofielen en pedo/efebo-erotomanen: niets openlijk te zien, alles aangrduid en vol knisterende homo-erotische atmosfeer.
o'Toole moest zich zijn leven lang weren dat hij homofiel was: nooit getrouwd en later aan de drank, zei hij hierover niets.
T.E. Lawrence ook niets, tijdens en na de eerste wereldoorlog.
En Grootbrittanniê natturlijk zwijgen en af en toe de geruchten afweren.
I n e jaren`'30 en '50 doken er dan toch brieven op, niet van lovers en zo;
geschreven tijdens zijn veldtocht en zijn recce schrijft hij, "...dat in Arabiê de rouwen zeer apart gehouden worden en voor de echte mannen op doortocht niet te krijgen zijn; dat enige weinige exemplare daarbuiten afschuwelijk oud en lelijk zijn..."
En dan gaat het voort dat voor moede vechters niets het hart zo opfrist als de aanblik en het aanbod van jonge slingels, die met verstrengelde door de zon gebruinde benen in het warme zand liggen...
Verdomme.
Nu wordt het efebo-erotiek in de hoogste graad.
De psychologie van Lawrence werd zeer uitvoerig onderzocht en bediscussieerd:
sadisme en masochisme waren rijkelijk voorhanden, een zeer harde jeugd met veel lichaamstraffen ook- wikipedioa is daar zeer uitvoerig, gedegen en ook sereen.
De grote vraag is natuurlijk wat dit in een werkboek voor vormselcartechese doet?
(ff.)

Anoniem zei

Vlaamse vormselcatechese in 1967, Lawrence van Arabiê, een bedoeîenenjongen en ...Jef Bulckens (III-met slot)

Het antwoord staat in het boekje.
Vanachter staat zeer cynisch:
"Imprimatur
C.Eykens, cic.gen.
Antwerpen, 11 augustus 1967
D/1967/0054/29"

wat ons niet veel verder helpt (het zij: dit bericht is waar).

Vooraan staat echter de auteur:
(En nu komt het!)
"Catechetische Werkgroep te Mechelen
onder leiding van Prof. J. Bulckens"

Verdomme!
18 jaar voor Jef Barzin met zijn "Werkgroep voor de interessen van de pedofielen in de kerk", 28 jaar voor het verschijnen van het boek "Roech", 42jaar voor de ontmaskering van de pedofiele nonkel-bisschop Roger van Gheluwe, 45 jaar voor de gevallen Tom Flavez en Jeroen Claerhout en de stumperende inschattingsfouten van Jef DeKesel zaten ze daar in de Catechetische Werkgroep in Mechelen reeds met Jef Bulckens te experimenteren met vunzige geschiedenissen.
Jef Bulckens kwam op het einde der jaren 50 in het leuvense kerkmilieu terecht; zijn boezemvriend Danneels was daar in die jaren ook professor;
en in het verloop van het 2e vaticaans concilie kwamen al deze kameraden naarboven en begonnen hun ontkerstenende activiteiten.
Meer dan een halve eeuw efebo- en homoerotische atmosfeer.
Wat een beerput!
En wat voor doorgedreven en stoer vasthouden en propageren van antichristelijk gedachtengoed.
Dit is anti-Kerk, dit is anti-Christus.
Geen wonder dat men nu alles, wat met herkerstening en apostolaat in de navolge der Hl. Apostel tesamenhangt, kapot wil maken.

Tibi Christe splendor Patris
(Einde)

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer