zaterdag 14 mei 2016

'De Standaard': Topman Lieven Boeve na de Islam-polemiek: ‘Het maakt mij echt niet uit hoeveel katholieken er in onze scholen zitten’


Inderdaad Lieven, het kan je inderdaad geen fluit schelen!

Maar, hoe minder, hoe beter, is het niet?

Zijn plan voor de katholieke dialoogscholen oogstte een storm van kritiek. Heel intellectueel Vlaanderen ventileerde zijn mening, maar Lieven Boeve zelf bleef opvallend stil [Geschrokken natuurlijk door de zeer negatieve reacties! Dat hadden ze niet verwacht daar bij de CD&V! De bomaanslag in het metrostation Maalbeek heeft niet alleen het CD&V-kantoor door mekaar geschud, maar blijkbaar ook hun hersenen. Dat de CD&V-excellenties nog over de lijken hebben moeten stappen om, na 50 jaar immigratie-wanbeleid, hun kantoor buiten te raken, heeft hen psychologisch géén goed gedaan. Blijkbaar hebben de CD&V-ers collectief last van het 'Stockholmsyndroom' en gaan daarom ook gewillig de islamistische toer op!]. Tijd voor een wederwoord. ‘Is het niet fantastisch? Er is nog nooit zoveel over ons gesproken.’ [Voor sommigen is negatieve publiciteit ook publiciteit, maar daar ben ik in dit geval nog niet zo zeker van! Over Roger Vangheluwe werd destijds ook veel gesproken! Met andere woorden, wanneer je op je bek gaat, dan moet je dat kunnen toegeven, want anders maak je je belachelijk!]

Hij zal het meermaals benadrukken: dit gaat helemaal niet over moslims [Boeve neemt al gas terug en begint nog harder te liegen!]. Wel over de fundamentele vraag wat katholiek onderwijs betekent in een samenleving die verandert. ‘We zijn gaan kijken: wie zit er eigenlijk in onze scholen? Dat blijkt een zeer divers publiek. Van praktiserende katholieken over mensen die niet meer katholiek zijn maar de cultuurtraditie nog als de hunne beschouwen, tot agnosten, niet-gelovigen of mensen die zichzelf niet in een van die hokjes willen stoppen. Er zijn ook moslims, ja. En kinderen met nog andere levensbeschouwingen. De vraag is dan: wat doen we daarmee? Wij willen die mensen welkom heten. Op voorwaarde dat ze aan ons project meewerken.’ [Leugens Boeve!]

Lieven Boeve zei tijdens zijn eerste interview: "Eigenlijk is het de bedoeling van de atheïsten, die in het katholiek onderwijs zitten, om betere atheïsten te worden, van de moslims om betere moslims te worden, en uiteraard van de christenen om betere christenen te worden."

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/01/ketter-lieven-boeve-tijdens-zijn-eerste.html

DIT IS TOTALE APOSTASIE!


Wat houdt dat in?

‘Dat we kwalitatief onderwijs bieden dat inzet op een brede vorming. Wat is het om mens te zijn vandaag, om een zinvol leven te leiden? Dat is wat humaniora letterlijk betekent: ‘meer mens worden’. [Lieven Boeve vergist zich. De neutrale betekenis van het woord 'humaniora' betekent in het Latijn 'menselijker'. De 'humaniora' is dus letterlijk de studie die iemand tot mens vormt. Opgelet: in Vlaanderen heeft 'humaniora' echter een andere betekenis = de studie van de klassieke talen en letterkunde (Grieks en Latijn). En dus géén vrijmetselaarsgedoe!]

Wij geven niet gewoon vakken, we vormen mensen [in het Katholieke Geloof]. Het is de aloude droom van het katholiek onderwijs, die wij nu willen vertalen naar de complexe samenleving van vandaag.’

Wat is dan het verschil met het vormingsproject van de andere netten? Die willen toch ook verantwoordelijke burgers vormen? [Dit is natuurlijk een pertinente vraag, aangezien Boeve in zijn eigen antwoord, over de kern van de zaak heen stapt!]

Het verschil is dat wij uitgaan van een katholiek mens- en wereldbeeld [Bij de tweede poging komt het er dan toch nog uit! Boeve ziet waarschijnlijk zelf ook in hoe belachelijk zijn eigen voorstellen aangaande de geïslamiseerde 'dialoogschool' zijn! Zeker na anderhalve week kritiek, net op dit punt!]. Onze scholen staan op het kruispunt van samenleving, onderwijs en Kerk [Lieven Boeve heeft blijkbaar de Kerk herontdekt. Boeve moet zijn broek wel heel erg diep laten zakken om toch nog iets van zijn verwoeste geloofwaardigheid te redden!]. Ze staan voor kwaliteit van onderwijs, met aandacht voor wie het moeilijk heeft. We gaan ervan uit dat mensen altijd in verbondenheid leven met elkaar, en dat je van daaruit je ­eigen identiteit ontwikkelt. Dat mensbeeld is geworteld in het scheppingsgeloof.’ [Dus, de evolutietheorie wordt naar de vuilbak verwezen!]

In hoeverre kan een atheïst of moslim daarin meestappen?


‘Waarom niet? Moet je christen zijn om te beseffen dat we in relatie tot anderen staan?’ [Christendom heeft in eerste instantie niets met 'relaties' te maken. Dat is zo een jaren '80 woord. Boeve, ge moet een beetje meegaan met uwe tijd, hé! Want de leerlingen zouden nog wel eens kunnen gaan beseffen, wat voor een oude zak je eigenlijk wel bent. Je probeert wat hip te doen en dan dit: 'relaties'. Postmoderne mensen hebben geen 'relaties' meer! Het lijkt erop, dat Boeve geen voeling heeft met wat er bij de leerlingen leeft. Hoe kan hij dan goede beslissingen nemen aangaande modern, hedendaags onderwijs? Tijd voor nog wat bijscholing Lieven of een tweede zit?]

Mogen holebi’s die lesgeven in het katholiek onderwijs daar openlijk over praten in de klas?

(verbaasd) ‘Natuurlijk. Dat doen ze ook. Er is een klas naar het huwelijk geweest van meester Jan en meneer Filip. Geen probleem.’ [DIT KAN DUS ABSOLUUT NIET! GEEN SEKS-GEZWETS IN DE KLAS!]

En hoe gaan die leerkrachten dat ter sprake brengen in een klas waar moslimkinderen zitten die zich daar niet comfortabel bij voelen? [De journalist is blijkbaar één van de betere van 'De Standaard'!]


‘Door te praten [Neen Boeve, door hun mond te houden! Seksuele opvoeding is hét prerogatief van de ouders en niet van de school! Snaveltjes dicht in school dus!]. En door duidelijk te maken dat als liefde een intrinsiek deel van je visie is, je de liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht ook naar waarde moet schatten [Anale seks heeft zeer weinig met 'liefde' te maken, Boeve!]. Je kunt je ook afvragen: moeten we nog eucharistievieringen aanbieden als dat voor een aantal kinderen niet evident is? [Die ene schoolmis irriteert je nog, hé Boeve! Hoe ga je die nog afgeschaft krijgen?] Het antwoord is ja, maar we gaan op zoek naar een invulling die rekening houdt met de realiteit van de school.’

Bron: De Standaard

Link:


http://www.standaard.be/cnt/dmf20160513_02288999OPMERKING:

Maar Boeve, antwoord eens op de vraag hoe je onze 'moslimbroeders' de homoseksuele daden aangepraat gaat krijgen? 'Dialogeren' zal écht geen groot succes worden!!! Boeve, weet je eigenlijk wel wat er zich in een school met moslims afspeelt?  

Boeve, als 'katholiek' theoloog zou je toch wel mogen weten, wat de Kerk zegt aangaande de seksuele opvoeding van kinderen! Ofwel ben je een domoor ofwel lieg je! Maar, een ketter ben je sowieso!


FAMILIARIS CONSORTIO
Over de taken van het Christelijk gezin in de wereld van deze tijd
Soort: Postsynodale Apostolische Exhortatie
Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 november 1981

Uit Paragraaf 37:

Het seksuele onderricht, fundamenteel recht en plicht van de ouders, moet steeds plaatsvinden onder hun zorgzame leiding, hetzij thuis, hetzij in de opvoedingscentra die door hen gekozen zijn en gecontroleerd worden. In deze zin bevestigt de Kerk de wet van de subsidiariteit, waaraan de school zich moet houden, wanneer zij meewerkt aan de seksuele opvoeding: zij moet zich opstellen in de geest die de ouders bezielt.

Hierbij is de opvoeding tot kuisheid onmisbaar, als deugd die de waarachtige rijpheid van de persoon ontwikkelt en hem bekwaam maakt om de betekenis van het lichaam voor het huwelijk te respecteren en te bevorderen. De tekenen van de roeping door God onderkennend, moeten de christelijke ouders zelfs speciale aandacht en zorg besteden aan de opvoeding tot maagdelijkheid, als hoogste vorm van de zelfgave die de eigen zin vormt van de menselijke seksualitieit.VERVOLG:

Waarom kiezen ouders volgens u voor het katholiek onderwijs?

‘Omdat het kwalitatief hoogstaand onderwijs is.’

Is dat niet net het punt? Ze kiezen voor die scholen om de reputatie en de traditie, niet omdat het katholieke scholen zijn.

‘Voor mij is dat voldoende. Ik zou voor mijn kinderen ook geen school kiezen vanuit religieuze overwegingen [Wat een ketter!!!]. Maar u vergist zich als u denkt dat kwalitatief en katholiek los van elkaar staan. Je hoort soms: er heerst wat meer discipline in die scholen. Dat komt omdat discipline en bepaalde afspraken intrinsiek horen bij het opvoedingsproject waarvoor wij staan.’

De discussie ging de voorbije dagen over de vraag: wat is de ziel van het katholiek onderwijs nog? Is het probleem niet dat die identiteit ons door de vingers glipt, terwijl die voor anderen – om niet te zeggen: moslims – net heel duidelijk is?

‘U noemt dat een probleem, ik noem het een uitdaging. In de jaren 90 was je ofwel christen, ofwel ‘niet meer’ christen. Maar iedereen wist nog wie de Barmhartige Samaritaan was. Vandaag heb je dat hele diverse publiek in onze scholen, voor wie de christelijke traditie geen evidentie meer is. Maar net uit dat verschil kun je leren. Wat de voorbije week gebeurde, bevestigt dat: de religieus andere duikt op, en meteen rijst de vraag: ‘Wie zijn wij?’’ [Boeve, Katholieken weten prefect wie ze zijn! Het probleem is, dat jij niet katholiek bent en dus ook geen idee hebt van wat een Katholiek is! Je woorden zijn heel erg beledigend!]

Velen verwijten u dat u door openlijk in te gaan op de vraag ‘wie zijn wij nog’, de identiteitscrisis van het katholiek onderwijs op de straatstenen gooit.

‘Het woordje “nog” staat mij tegen in uw opmerking. Het is dodelijk, omdat het ervan uitgaat dat het vroeger beter was. Dat het katholieke onderwijs voor en door katholieken het beste was wat er kon zijn [Inderdaad!]. Dat weet ik dus niet. In India zijn er katholieke scholen waar weinig katholieken zitten en waar de meerderheid van de stafleden hindoes zijn. En toch twijfelt niemand eraan dat het katholieke scholen zijn. Omdat het project staat als een huis. Alleen in Vlaanderen, waar nochtans de helft van de bevolking zich katholiek noemt, is iedereen bang dat we onder de voet gelopen worden.’ [Dat ligt aan de leiding van de Kerk in Vlaanderen! Aan onze bisschoppen en aan de grote bazen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen! Slechts één woord: 'Verraders'!].

Zieltjes winnen

Omdat er zo weinig katholieken zijn, klinkt het ook, moet u zieltjes winnen bij de moslims. ‘Lieven Boeve is wanhopig.’


(smalend) ‘Ik heb het model van de katholieke dialoogschool in 1999 als prof in Leuven al beschreven. Geloof me, ik was toen niet met marktstrategie bezig. Het ging over de vraag hoe we onszelf konden definiëren in tijden waarin Jezus voor velen geen verbindende figuur meer was. [Binnen een Katholieke school is Jezus Christus het centrum van alles! Boeve, wat ga je af man!] Vandaag zijn we een stap verder, omdat je net die religieuze veelheid hebt. Als een moslim of een hindoe aan de juf vraagt wat Pinksteren betekent, is het een uitdaging om daar zelf over na te denken.’ [De juf hoeft daar niet over 'na te denken'! Dat ze dat leest in de Catechismus!]

Zegt u nu dat u blij bent dat die anderen er zijn?

‘Eigenlijk wel. Dat biedt opnieuw kansen. In dialoog met hen denken we weer na over onze eigen identiteit. Christenen hebben lang geleerd te zwijgen uit respect voor de anderen, omdat ze in een meerderheidspositie zaten. Nu vraagt die andere dat wij durven te zeggen waar we voor staan. Ik zwijg niet langer. Iedereen mag weten wie wij zijn.’ [Boeve, onnozelaar!]

U juicht de polemiek die over u geraasd is, dus toe?

‘Ja. Is het niet fantastisch? Er is nog nooit zoveel over ons gesproken, ik heb in geen tijden zoveel bezorgdheid gehoord. Als ik iets geleerd heb de voorbije dagen, dan dit: ons project raakt. En: het is meer dan nodig. We moeten elkaar niet uit verband spelen, maar net werken aan een dialoog. Ik blijf wel kwaad over de karikatuur waarmee het allemaal begonnen is. Dit gaat niet over hoofddoeken en Koranlessen. Het gaat over de maatschappelijke realiteit in onze scholen.’ [Neen Boeve, jij wil de Katholieke scholen islamiseren!]

Is het wel een karikatuur? Dat katholieke scholen plaatsmaken voor gebedsruimtes, of halalmaaltijden aanbieden, is toch behoorlijk revolutionair?

‘Het zijn kleine lokale voorbeelden die werden uitvergroot [Ja, ja! De grote droom van Boeve!]. Elke directeur gaat hiermee om zoals hij wil. Er zijn een paar scholen die buiten de schooluren Koranlessen aanbieden. Zegt Lieven Boeve dat ze dat allemaal moeten doen? Neen! Wij gaan vanuit de Guimardstraat echt geen cataloog opstellen. Helaas is het wel zo in de media gezet.’

U bent in de fuik gedreven van het islamdebat.

‘Men heeft ons verhaal handig op de twee heersende breuklijnen gezet die onze samenleving verdelen: de vraag of we nood hebben aan meer of net minder religie, en de vraag hoe we omgaan met de islam. Dat is niet hoe wij het hadden willen brengen.’ [Inderdaad! De grote breuklijn in onze samenleving is de islam. De door de staat georganiseerde segregatie!]

Open doel

Het werd vooral een issue omdat Bart De Wever er snoeihard op inbeukte. ‘Boeve helpt de ziel van het katholiek onderwijs om zeep’. Waarom trekt de N-VA zo fel van leer?

‘Bart De Wever heeft zich laten vangen door de karikatuur die ervan gemaakt is. Het ging plots over de islam. Met heel Vlaanderen heb ik moeten vaststellen dat we daarmee niet in het reine zijn [In Vlaanderen is er geen plaats voor een onverdraagzame en moordende islam!]. De Wever heeft dat beeld met plezier versterkt. Het was voor hem een open doel om onze organisatie te treffen. Het mag duidelijk zijn dat zijn partij het niet zo begrepen heeft op middenveld­organisaties als de onze. Ik vind het jammer dat De Wever niet inziet dat wij niet meer die oude zuilorganisatie zijn, maar een moderne ledenvereniging. In feite zijn wij het Voka van het katholiek onderwijs. Een werkgeversorganisatie.’ [Inderdaad, maar dan ook niet meer dan dat! Boeve, je verraadt Christus en de Katholieke jeugd!]

De verborgen agenda was dus: uw koepel in diskrediet brengen?

‘Dat denk ik wel. Wat heel jammer is. We delen met hem namelijk een zoektocht naar identiteit. Hij vraagt zich af wat de ziel van het katholiek onderwijs in Vlaan­deren is? Wel, ik stel mij die vraag ook. We zouden partners moeten zijn in plaats van opponenten.’

Dat neemt niet weg dat veel mensen bang zijn voor het hellende vlak: de deuren openzetten voor de ander is het begin van het einde. De lat gaat lager. De Wever heeft daar feilloos geappelleerd aan de onderbuik in Vlaanderen die vreest voor de teloorgang van de elitaire witte school. [Wie over 'wit en zwart' begint, dus over ras, is een loser! Er zijn ook 'niet-witte' Katholieken, Boeve!]

‘Dat is zo, maar het is fout. Alsof een diverse school geen kwaliteit kan leveren. Waarom zouden wij de lat nu lager willen leggen? Ik weet dat velen dat vrezen, maar het is onzin. En ergens is het triestig. De Vlaming zal moeten beseffen dat onze samenleving niet meer wit is [LOL]. Hij moet leren omgaan met diversiteit [Binnen de Katholieke school is er géén ruimte voor religieuze 'diversiteit'!]. En vooral: beseffen dat hij er zelf sterker door kan worden.’

U zegt: De N-VA wil de macht van onze organisatie breken. Misschien valt daar wel iets voor te zeggen. Is het nog wel van deze tijd dat de Kerk het gros van het onderwijs in Vlaanderen in handen heeft?

(Geërgerd) ‘Het katholiek onderwijs is een netwerk van onafhankelijke schoolbesturen.’

U bent als hoofd van de koepel wel benoemd door de bisschoppen.

‘Ja, de Kerk heeft enkele zitjes in onze raad van bestuur. Naast de vele congregationele schoolbesturen en zelfs scholen die door leken ingericht worden.’

Maar zelf ontleent u toch uw autoriteit aan de bisschoppen die u benoemd hebben? [De stoel waar Boeve op zit, begint te wankelen!] Vrijzinnigen opperen dat het hele idee van de dialoogscholen een wanhopig discours is van een zuil die zijn macht niet wil loslaten. Ze noemen het ‘macht zonder levensbeschouwelijk vlees’.

(Glimlacht) ‘Zolang het gros van de ouders zijn kinderen naar onze scholen stuurt, is er geen reden om te twijfelen dat ons project belangrijk is. Met macht heeft dit niets te maken. Wij doen dit niet voor onszelf, maar voor onze leerlingen.’ [LOL. Het is toch goed betaald!]

Bezorgt het idee van één pluralistisch net, waarin ook godsdienst gegeven kan worden, u koude rillingen? Raymonda ­Verdyck, de topvrouw van het Gemeenschapsonderwijs, was er vorige week als de kippen bij om dat idee weer boven te halen.

‘Zolang dat ene net het vrije net is, ben ik daar niet tegen. Maar ik geloof niet dat mevrouw Verdyck het zo ziet.’

Helder project

Sommigen gewagen van een nieuwe schoolstrijd. De oude vete tussen de katholieken en de vrijzinnigen speelt weer op.


‘Ah, die terminologie. Ik stel gewoon vast dat sinds wij actief nadenken over onze identiteit, de andere spelers in het onderwijsveld dat ook doen. Dat is een goede zaak. We willen meer dan ooit van de vrijheid van onderwijs gebruikmaken om ons project uit te voeren. Zowat alle congregaties in ons netwerk hebben hun visieteksten vernieuwd. De vraag wie we zijn staat weer boven aan de agenda. Ouders zullen duidelijker voor een project kunnen kiezen. Ze merken meteen wat een school uitademt als ze er binnenwandelen.’

Waarom bent u zo een hevige tegenstander van een algemeen vak over levensbeschouwing en filosofie in alle scholen? Daar is toch veel vraag naar?

‘Omdat er een seculiere ideologie achter zit: namelijk dat je enkele uren per week over levensbeschouwing kunt praten en dat het daarmee afgehandeld is. Geef twee uur les over burgerschap, en je krijgt burgers. Zo werkt het niet. Burgerschap en democratie [ZIJN NIET DE TAAK VAN DE KATHOLIEKE SCHOLEN!!! DIE MOETEN EVANGELISEREN!] moet je oefenen op school, in alle vakken. Net zoals je ook het vak godsdienst niet in een vakje kunt stoppen en zeggen: we gaan hier twee uur per week over praten. Levensbeschouwing is een fundamentele visie op wat het is om te leven. Het deemstert overal doorheen.’

U bent een bijzonder overtuigd en bevlogen man. Hebt u het gevoel dat u vanop deze stoel genoeg de bakens kunt verzetten?

‘We staan voor enkele grote uitdagingen, waaronder ook de modernisering van het secundair onderwijs [Nog maar eens!]. Ik ben me ervan bewust dat het een werk van lange adem is. Wat ik vooral wil doen, is de verbeelding prikkelen. Wij hebben een fantastisch project. Daar ben ik na deze hele hetze meer dan ooit van overtuigd. Onze leerlingen moeten hard werken en veel leren. Maar ze moeten ook leren leven. Dat is de kern van ons hele verhaal. Het maakt mij echt niet uit hoeveel katholieken er in onze scholen zitten, als het project maar helder is.’ [Wat een ketter!]

Bron: De StandaardHet is duidelijk, dat Lieven Boeve een zeer ernstige bedreiging vormt voor de geestelijke gezondheid en de moraliteit van onze Katholieke jeugd!

De Vangheluwe-mentaliteit zit er blijkbaar erg diep in bij de leiding van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de Guimardstraat, die destijds ook géén graten zag in het pedofiele 'godsdiensthandboek' Roeach, dat o.a. door de KULeuven werd geproduceerd!


Terwijl Roger Burggraeve zijn schandalige, Talmoedische praatje houdt, luisteren geamuseerd van links naar rechts Lieven Boeve - Didier Pollefeyt - Jef Bulckens (van het pedofiele ROEACH) - Mathijs Lamberigts - Jürgen Mettepenningen - Hans Van Crombrugge.

Jef Bulckens zit als dé grote ere-gast midden op de eerste rij!

Ja, dé Jef Bulckens van het Roeach-Schandaal; het pedofiele godsdienst-handboek!


GEEN VAN ALLEN WIL NATUURLIJK IETS GEWETEN HEBBEN!

ALLEN DANKBAAR VOOR HET GELD VAN DE VLAAMSE OVERHEID,
WAAR DE KULEUVEN ANTI-KATHOLIEK, 'DIDACTISCH' MATERIAAL MEE PRODUCEERT,
OM ZO DE LEERLINGEN UIT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS
VAN HUN GELOOF AF TE BRENGEN!

DE 'DIALOOGSCHOOL'

GEEN 'GODSDIENST', MAAR SOCIAL ENGINEERING!
 

Link naar KAVlaanderen:
 

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/03/godfried-kardinaal-danneels-roger.html


Van Wikipedia:

"The editors of Roeach were Prof. Jef Bulckens of the Catholic University of Leuven and Prof. Frans Lefevre of the Seminary of Bruges. The name "Roeach" refers to the Hebrew word Ruach (Hebrew: רוח), meaning "spirit" or "breath"."

Link:

https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Catholicism_in_Belgium

 

LE SOIR: UN MANUEL DE CATECHESE QUI INCITE A LA PEDOPHILIE?

Link:

 
http://archives.lesoir.be/un-manuel-de-catechese-qui-incite-a-la-pedophilie-_t-19980210-Z0EV3A.html


6 opmerkingen:

Anoniem zei

Lieven Boeve, pleitbezorger van het "in relatie en dialoog komen" met God (??) en klein pietje. Maar als de man zelf nu eens zou beginnen met ordentelijk in relatie te komen met de Katholieken en een luisterend oor voor hen zou hebben? Blijkbaar is dat niet echt nodig volgens de betweterige wijsneus-chef van het vrij onderwijsnet, waar Vlaanderen zijn katholieke zonen en dochters aan toevertrouwt. Pretentie, domheid, postmoderne naïviteit of kwade trouw , wat is nu zijn drijfveer om de zaak definitief naar de filistijnen te helpen?

Anoniem zei

"...Het kan mij niet schelen...":
Lieven Boeve keert zich hier helemaal af van het evangelie, en wel van "Mattheus- ten laatste", d.w.z. het eine van het Mattheusevangelie Mt. 28, 19-20:
"Daaarom gaat naar alle volkeren en doopt ze op de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Gest, en leer ze alles na te volgen wat ik U geboden heb.
Weest zeker: Ik ben bij U alle dagen tot aan het einde van de wereld".

De noordbelgische bastaardkerk laat nu eindelijk haar masker vallen:
antivlaams - antikatholiek en anti-Christus.
Hoogverraad puur aan de top.

Anoniem zei

Lieven Boeve produceert het ondertussen eeuwenoud-bekende gelul van de cvp/cd&v.
Eerst supermodern en een zelfverliefde "held", en dan bij krachtifge tegenwind eerst lang koest blijven, en dan angstig bijdraaien en lulkoek produceren.
Miserabel.

Anoniem zei

Opgelet: in Vlaanderen heeft 'humaniora' echter een andere betekenis = de studie van de klassieke talen en letterkunde (Grieks en Latijn). En dus géén vrijmetselaarsgedoe!]

Dat is dus net wel de studie van het vrijmetselarij gedoe.

De esotherische pseudo religie van de vrijmetselarij wordt geil van Homerus. Om niet de Joodse Kabbalah te vermelden. Verder waren de Saduceeen gehelleniseerde Joden.

Of Danneels en consoorten voor dat part. Moeten steeds weer naar de orginele bronnen terug om de Bijbel opnieuw te vertalen. De Griekse Bijbel dus.

Zo van die types als Constantin von Tischendorf die aan de Universiteit van Leipzig in het midden van de 19de E bijbelkritiek bestuurde ; en raad eens, vindt hij me toch de Codex Sinaiticus in de prullenmand ergens in dat klooster waar ze och arme de bibliotheek aan het opstoken waren om maar warm te blijven.

Hoe dan ook; Grieks is de taal van de vrijmetselarij. De Griekse filosofen zijn hun profeten.

Latijn echter... Het neo-platonisme van Cicero en Seneca, en de latere katholieke heiligen Augustinus, en de andere kervaders ... dat is iets anders.

Trouwens, Mohammed heft ook van Homerus zitten overschrijven, want eigenlijk is de Iliad eigenlijk? Dat is de ene ruzie na de andere over wie het meisje mag verkrachten. De vluchtelingen doen het nu nog op hun odysee door Europa.

Anoniem zei

Boeve is gebuisd.

zijn Nederlandse collega heeft het klaargespeeld hele schoolklassen (Katholieke) naar de moskee te sturen,

op Goede Vrijdag.

Sorry Boeve maar dat is een tweede zit voor jou.

Anoniem zei

Aan anoniem 14 mei 2016 22:27

Meneer,
Uw posting is onjuist en verward.
Met "humaniora" werd steeds een brede algemene vorming in het verder (secundaire) onderwijs betiteld- als "klassieke humaniora" met de studie van het latijn en het oudgrieks, en als "moderne humaniora" met nadruk op moderne talen, wiskunde, wetenschappen, economie en als buitenbeentje menselijke wetenschappen.
Herhaalde onderwijshervormingen hebben dit alles zo uiteengerafeld en naar de knoppen geholpen, dat er van deze vroegere zeer gedegen vorming nu niets meer is overgebleven.
De echte klassieke humaniora heefdt met vrijmetselarij niets te doen.

De vrijmetselarij heeft haar oorsprong ook niet in de griekse filosofie maar zeer wazig-esoterisch bij de bouwmeesters van de gothische kathedralen gezocht, en vandaaruit ook en betje voorgevoeld richting egyptische tempels enz.
Homeros heeft met deze ganse janboel niets te doen.

Danneels en zijn kameraden hebben het geloof in Vlaanderen zeer zwaar geschaad;
het oudgrieks hebben ze daarbij NIET gebruikt, integendeel:
De Danneelsmaffia heeft al het mogelijke gedaan om de kennis van het oudgrieks in Vlaanderen en bij de gelovigen uit te roeien: ik denk hier in het bijzonder aan het doordrukken van het "VSO)" (Vernieuwd sec. onderwijs), de koejonnering van de tegenstribbelende scholen, tot en met het sluiten van de stugste tegenstanderscholen.
Illustratief dat de leerstoel in Leuven van Nieuwtestament-exegese door een duitstalige gehouden wordt.
De originele bronnen, inclusief de Septuagint (LXX) (griekse versie van het Oude Testament), zijn bij de modernisten niet ongegrond uiterst ongeliefd.

Constantin Frh. von Tischendorf heeft de Codex Sinaiticus niet in de "prullenmand" van het Katharinenklooster in de Sinaî gevonden: het bevond zich in een boekenkamer, en wel voor zeer oude en beschadigde handschriften; en de monniken hebben (bij de hitte aldaar zeer goed verstaanbaar) natuurlijk hun bibliotheek NIET opgestookt ("om maar warm te blijven").
Tischendorf heeft de Codex Sinaiticus de facto gestolen en voor geld verder verkocht- aan de russische tsaar; en vandaar werd hij door de bolsjewieken dan aan de British Library in London verkocht.

Waarom dat het oudgrieks de taal van de vrijmetselarij zou zijn, is mij een raadsel:
dat is het engels en het frans.
Cicero en Seneca waren eerder stoicijns, en zoals alle romeinen eclectisch;
het neoplatonisme bereikte zijn hoogtepunt om 200 n. Chr.-dwz 250 jaren na Cicero.

En tot slot:
Over invloed van Homeros op Mohammed resp. de Koran is mij niets bekend.
U schrijft ook "iliad", waar het juist "Ilias" moet heten:
"Iliad" is de engelse term, en als "Iliade" is er ook een frans werk (nadichting) van Ronsard gekend.
De oudste delen van de Koran gaan op voor-mohammedanische hadithen (krijgsgezangen) en ghazelen (herders- en liefdesliederen) terug;
totaal natuurlijk voor nomadenstammen, die op verovering uit zijn (dat zal Koen van Houtte zeker ook niet graag horen);
met de archaisch-griekse geschiedenis heeft dat niets te doen.
Het waren overigens de bemerkingen van St. -Augustinus in zijn brieven, die bewerkten dat de Ilias van Homeros in de middeleeuwen zo goed als onbekend was.

Summa summarum: naar de inhoud van Uw posting te oordelen bent U zeer waarschijnlijk een trol.
In memoriam de grote vlamingen en classici Adhemar Geerebaert SI +(diens Latijnsch Woordenboek scoort steeds zeer hoog in het boekenatiquariaat), Gaston Halsberghe+, Hendrik Verbruggen+ en Julien Devos+.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer