dinsdag 31 mei 2016

Teken de open brief aan Lieven Boeve: "Geen islam op onze school"


Aan de Heer Lieven Boeve
Directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Betreft: islam in het katholiek onderwijs

Geachte Heer Boeve,

In de media kondigt u aan de islam “een plaats te willen geven” in de katholieke scholen. U wil er de hoofddoek toelaten, islamitische gebedsruimtes voorzien, zelfs islamlessen en islamuitstappen door de scholen laten organiseren. U hoopt zo meer moslimleerlingen aan te trekken.

Als ouder dacht ik dat het katholiek onderwijs opkomt voor christelijke waarden. U maakt echter duidelijk dat dit voor wat u betreft verleden tijd is. U wil katholieke scholen zelfs aanzetten mee te werken aan de verspreiding van de islam, een religie die door haar onverdraagzame leerstellingen in een groot deel van de wereld voor ellende, onvrijheid en geweld zorgt.

De directe gevolgen van uw beslissing laten zich raden: veel allochtone meisjes zullen verplicht worden ook op school een hoofddoek te dragen, religieuze conflicten worden op school geïmporteerd en van integratie zal nog minder sprake zijn dan nu al het geval is. De beslissing die u hebt genomen om de islam een plaats te geven in de katholieke scholen is voor mij – net als voor vele duizenden Vlaamse ouders –dan ook volledig onaanvaardbaar.

Ik vraag u daarom met aandrang om af te zien van uw nieuwe wereldvreemde plannen. Indien u daar niet toe bereid bent, verzoek ik u uw ontslag in te dienen als directeur-generaal van het katholieke onderwijs en plaats te maken voor iemand met meer gezond verstand.

Met beleefde groet,

Link:

http://geenislamoponzeschool.be/

 

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Er is toch keuzevrijheid, u kan dus perfect uw kind naar een andere school sturen als het u in het Katholiek onderwijs niet zint. Meer nog, u kan zelf een school inrichten. Volstrekt nutteloze actie dus.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Uw reactie is naast de kwestie.

Om praktische redenen is de keuzevrijheid beperkt.

Alhoewel het inderdaad mogelijk is om uw kinderen naar een echte Katholieke school te sturen op 200 km van huis, beperkt dit toch de keuzevrijheid omdat het niet erg praktisch is.

En een school die zichzelf 'Katholiek' noemt, moet ook Katholiek zijn, anders bedriegen ze de ouders en de leerlingen!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer