dinsdag 17 mei 2016

SCHOKKEND! HEIDEN LIEVE BOEVE, de 'topman' van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen zegt: "Ik zou voor mijn kinderen ook geen school kiezen vanuit religieuze overwegingen!"


Het grote interview in de 'De Standaard' van het voorbije weekend DEEL 2: Topman Lieven Boeve na de Islam-polemiek: ‘Het maakt mij echt niet uit hoeveel katholieken er in onze scholen zitten’


VERVOLG:

Waarom kiezen ouders volgens u voor het katholiek onderwijs?

‘Omdat het kwalitatief hoogstaand onderwijs is.’

Is dat niet net het punt? Ze kiezen voor die scholen om de reputatie en de traditie, niet omdat het katholieke scholen zijn.

‘Voor mij is dat voldoende. Ik zou voor mijn kinderen ook geen school kiezen vanuit religieuze overwegingen [Wat een ketter!!!]. Maar u vergist zich als u denkt dat kwalitatief en katholiek los van elkaar staan. Je hoort soms: er heerst wat meer discipline in die scholen. Dat komt omdat discipline en bepaalde afspraken intrinsiek horen bij het opvoedingsproject waarvoor wij staan.’

De discussie ging de voorbije dagen over de vraag: wat is de ziel van het katholiek onderwijs nog? Is het probleem niet dat die identiteit ons door de vingers glipt, terwijl die voor anderen – om niet te zeggen: moslims – net heel duidelijk is?

‘U noemt dat een probleem, ik noem het een uitdaging. In de jaren 90 was je ofwel christen, ofwel ‘niet meer’ christen. Maar iedereen wist nog wie de Barmhartige Samaritaan was. Vandaag heb je dat hele diverse publiek in onze scholen, voor wie de christelijke traditie geen evidentie meer is. Maar net uit dat verschil kun je leren. Wat de voorbije week gebeurde, bevestigt dat: de religieus andere duikt op, en meteen rijst de vraag: ‘Wie zijn wij?’’ [Boeve, Katholieken weten prefect wie ze zijn! Het probleem is, dat jij niet katholiek bent en dus ook geen idee hebt van wat een Katholiek is! Je woorden zijn heel erg beledigend!]

Velen verwijten u dat u door openlijk in te gaan op de vraag ‘wie zijn wij nog’, de identiteitscrisis van het katholiek onderwijs op de straatstenen gooit.

‘Het woordje “nog” staat mij tegen in uw opmerking. Het is dodelijk, omdat het ervan uitgaat dat het vroeger beter was. Dat het katholieke onderwijs voor en door katholieken het beste was wat er kon zijn [Inderdaad!]. Dat weet ik dus niet. In India zijn er katholieke scholen waar weinig katholieken zitten en waar de meerderheid van de stafleden hindoes zijn. En toch twijfelt niemand eraan dat het katholieke scholen zijn. Omdat het project staat als een huis. Alleen in Vlaanderen, waar nochtans de helft van de bevolking zich katholiek noemt, is iedereen bang dat we onder de voet gelopen worden.’ [Dat ligt aan de leiding van de Kerk in Vlaanderen! Aan onze bisschoppen en aan de grote bazen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen! Slechts één woord: 'Verraders'!].

Zieltjes winnen

Omdat er zo weinig katholieken zijn, klinkt het ook, moet u zieltjes winnen bij de moslims. ‘Lieven Boeve is wanhopig.’


(smalend) ‘Ik heb het model van de katholieke dialoogschool in 1999 als prof in Leuven al beschreven. Geloof me, ik was toen niet met marktstrategie bezig. Het ging over de vraag hoe we onszelf konden definiëren in tijden waarin Jezus voor velen geen verbindende figuur meer was. [Binnen een Katholieke school is Jezus Christus het centrum van alles! Boeve, wat ga je af man!] Vandaag zijn we een stap verder, omdat je net die religieuze veelheid hebt. Als een moslim of een hindoe aan de juf vraagt wat Pinksteren betekent, is het een uitdaging om daar zelf over na te denken.’ [De juf hoeft daar niet over 'na te denken'! Dat ze dat leest in de Catechismus!]

Zegt u nu dat u blij bent dat die anderen er zijn?

‘Eigenlijk wel. Dat biedt opnieuw kansen. In dialoog met hen denken we weer na over onze eigen identiteit. Christenen hebben lang geleerd te zwijgen uit respect voor de anderen, omdat ze in een meerderheidspositie zaten. Nu vraagt die andere dat wij durven te zeggen waar we voor staan. Ik zwijg niet langer. Iedereen mag weten wie wij zijn.’ [Boeve, onnozelaar!]

U juicht de polemiek die over u geraasd is, dus toe?

‘Ja. Is het niet fantastisch? Er is nog nooit zoveel over ons gesproken, ik heb in geen tijden zoveel bezorgdheid gehoord. Als ik iets geleerd heb de voorbije dagen, dan dit: ons project raakt [NEEN BOEVE, JOUW AFVALLIGHEID STOOT TEGEN DE BORST!]. En: het is meer dan nodig. We moeten elkaar niet uit verband spelen, maar net werken aan een dialoog. Ik blijf wel kwaad over de karikatuur waarmee het allemaal begonnen is. Dit gaat niet over hoofddoeken en Koranlessen. Het gaat over de maatschappelijke realiteit in onze scholen.’ [Neen Boeve, jij wil de Katholieke scholen islamiseren!]

Is het wel een karikatuur? Dat katholieke scholen plaatsmaken voor gebedsruimtes, of halalmaaltijden aanbieden, is toch behoorlijk revolutionair?

‘Het zijn kleine lokale voorbeelden die werden uitvergroot [Ja, ja! De grote droom van Boeve!]. Elke directeur gaat hiermee om zoals hij wil. Er zijn een paar scholen die buiten de schooluren Koranlessen aanbieden. Zegt Lieven Boeve dat ze dat allemaal moeten doen? Neen! Wij gaan vanuit de Guimardstraat echt geen cataloog opstellen. Helaas is het wel zo in de media gezet.’

U bent in de fuik gedreven van het islamdebat.

‘Men heeft ons verhaal handig op de twee heersende breuklijnen gezet die onze samenleving verdelen: de vraag of we nood hebben aan meer of net minder religie, en de vraag hoe we omgaan met de islam. Dat is niet hoe wij het hadden willen brengen.’ [Inderdaad! De grote breuklijn in onze samenleving is de islam. De door de staat georganiseerde segregatie!]

Open doel

Het werd vooral een issue omdat Bart De Wever er snoeihard op inbeukte. ‘Boeve helpt de ziel van het katholiek onderwijs om zeep’. Waarom trekt de N-VA zo fel van leer?

‘Bart De Wever heeft zich laten vangen door de karikatuur die ervan gemaakt is. Het ging plots over de islam. Met heel Vlaanderen heb ik moeten vaststellen dat we daarmee niet in het reine zijn [In Vlaanderen is er geen plaats voor een onverdraagzame en moordende islam!]. De Wever heeft dat beeld met plezier versterkt. Het was voor hem een open doel om onze organisatie te treffen. Het mag duidelijk zijn dat zijn partij het niet zo begrepen heeft op middenveld­organisaties als de onze. Ik vind het jammer dat De Wever niet inziet dat wij niet meer die oude zuilorganisatie zijn, maar een moderne ledenvereniging. In feite zijn wij het Voka van het katholiek onderwijs. Een werkgeversorganisatie.’ [Inderdaad, maar dan ook niet meer dan dat! Boeve, je verraadt Christus en de Katholieke jeugd!]

De verborgen agenda was dus: uw koepel in diskrediet brengen?

‘Dat denk ik wel. Wat heel jammer is. We delen met hem namelijk een zoektocht naar identiteit. Hij vraagt zich af wat de ziel van het katholiek onderwijs in Vlaan­deren is? Wel, ik stel mij die vraag ook. We zouden partners moeten zijn in plaats van opponenten.’

Dat neemt niet weg dat veel mensen bang zijn voor het hellende vlak: de deuren openzetten voor de ander is het begin van het einde. De lat gaat lager. De Wever heeft daar feilloos geappelleerd aan de onderbuik in Vlaanderen die vreest voor de teloorgang van de elitaire witte school. [Wie over 'wit en zwart' begint, dus over ras, is een loser! Er zijn ook 'niet-witte' Katholieken, Boeve!]

‘Dat is zo, maar het is fout. Alsof een diverse school geen kwaliteit kan leveren. Waarom zouden wij de lat nu lager willen leggen? Ik weet dat velen dat vrezen, maar het is onzin. En ergens is het triestig. De Vlaming zal moeten beseffen dat onze samenleving niet meer wit is [LOL]. Hij moet leren omgaan met diversiteit [Binnen de Katholieke school is er géén ruimte voor religieuze 'diversiteit'!]. En vooral: beseffen dat hij er zelf sterker door kan worden.’

U zegt: De N-VA wil de macht van onze organisatie breken. Misschien valt daar wel iets voor te zeggen. Is het nog wel van deze tijd dat de Kerk het gros van het onderwijs in Vlaanderen in handen heeft?

(Geërgerd) ‘Het katholiek onderwijs is een netwerk van onafhankelijke schoolbesturen.’

U bent als hoofd van de koepel wel benoemd door de bisschoppen.

‘Ja, de Kerk heeft enkele zitjes in onze raad van bestuur. Naast de vele congregationele schoolbesturen en zelfs scholen die door leken ingericht worden.’

Maar zelf ontleent u toch uw autoriteit aan de bisschoppen die u benoemd hebben? [De stoel waar Boeve op zit, begint te wankelen!] Vrijzinnigen opperen dat het hele idee van de dialoogscholen een wanhopig discours is van een zuil die zijn macht niet wil loslaten. Ze noemen het ‘macht zonder levensbeschouwelijk vlees’.

(Glimlacht) ‘Zolang het gros van de ouders zijn kinderen naar onze scholen stuurt, is er geen reden om te twijfelen dat ons project belangrijk is. Met macht heeft dit niets te maken. Wij doen dit niet voor onszelf, maar voor onze leerlingen.’ [LOL. Het is toch goed betaald!]

Bezorgt het idee van één pluralistisch net, waarin ook godsdienst gegeven kan worden, u koude rillingen? Raymonda ­Verdyck, de topvrouw van het Gemeenschapsonderwijs, was er vorige week als de kippen bij om dat idee weer boven te halen.

‘Zolang dat ene net het vrije net is, ben ik daar niet tegen. Maar ik geloof niet dat mevrouw Verdyck het zo ziet.’

Helder project

Sommigen gewagen van een nieuwe schoolstrijd. De oude vete tussen de katholieken en de vrijzinnigen speelt weer op.


‘Ah, die terminologie. Ik stel gewoon vast dat sinds wij actief nadenken over onze identiteit, de andere spelers in het onderwijsveld dat ook doen. Dat is een goede zaak. We willen meer dan ooit van de vrijheid van onderwijs gebruikmaken om ons project uit te voeren. Zowat alle congregaties in ons netwerk hebben hun visieteksten vernieuwd. De vraag wie we zijn staat weer boven aan de agenda. Ouders zullen duidelijker voor een project kunnen kiezen. Ze merken meteen wat een school uitademt als ze er binnenwandelen.’

Waarom bent u zo een hevige tegenstander van een algemeen vak over levensbeschouwing en filosofie in alle scholen? Daar is toch veel vraag naar?

‘Omdat er een seculiere ideologie achter zit: namelijk dat je enkele uren per week over levensbeschouwing kunt praten en dat het daarmee afgehandeld is. Geef twee uur les over burgerschap, en je krijgt burgers. Zo werkt het niet. Burgerschap en democratie [ZIJN NIET DE TAAK VAN DE KATHOLIEKE SCHOLEN!!! DIE MOETEN EVANGELISEREN!] moet je oefenen op school, in alle vakken. Net zoals je ook het vak godsdienst niet in een vakje kunt stoppen en zeggen: we gaan hier twee uur per week over praten. Levensbeschouwing is een fundamentele visie op wat het is om te leven. Het deemstert overal doorheen.’

U bent een bijzonder overtuigd en bevlogen man. Hebt u het gevoel dat u vanop deze stoel genoeg de bakens kunt verzetten?

‘We staan voor enkele grote uitdagingen, waaronder ook de modernisering van het secundair onderwijs [Nog maar eens!]. Ik ben me ervan bewust dat het een werk van lange adem is. Wat ik vooral wil doen, is de verbeelding prikkelen. Wij hebben een fantastisch project. Daar ben ik na deze hele hetze meer dan ooit van overtuigd. Onze leerlingen moeten hard werken en veel leren. Maar ze moeten ook leren leven. Dat is de kern van ons hele verhaal. Het maakt mij echt niet uit hoeveel katholieken er in onze scholen zitten, als het project maar helder is.’ [Wat een ketter!]

Bron: De Standaard
 
Dit is werkelijk een schandaal!!!

Wat voor een mens is die Lieven Boeve?

Dit slaat werkelijk nergens op!INTERVIEW DEEL 1:


'De Standaard': Topman Lieven Boeve na de Islam-polemiek: ‘Het maakt mij echt niet uit hoeveel katholieken er in onze scholen zitten’


Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2016/05/topman-lieven-boeve-na-de-islam.html 


2 opmerkingen:

Anoniem zei

Dat hij dan maar ontslag indient.

Als hij zijn kinderen niet naar een katholieke school wil sturen.

Anoniem zei

Mijn ervaring met het "katholieke " onderwijs en ik spreek dan jaren 60, daar wordt over God en gebod niet gesproken


integendeel, als ik mijn geloof daar moest halen dan helpe mij God

God en Zijn wetten moet ge zelf ontdekken,dat vind ik niet op de school,integendeel,die geloven zelf niet ,het geloof in Hem en mijn gedrag hier op aarde die ik VOOR Hem doe en laat volgens Zijn wetten,dat heb ik niet op school geleerd,veel mensen van de nog oudere generatie werden het geloof ingeklopt, elke dag naar de Mis gaan 's morgens om 7.00 en allerlei toestanden die veel mensen misnoegd gemaakt hebben

het geloof en mijn gedrag dat heb ik van Jezus, zelfs niet eens van de kerk,zeker niet van de school,slechte ervaringen mee,ook op staatsscholen gezeten,waren nog beter,elke school is trouwens anders,moet ge geluk mee hebben of pech

Jezus zegt mij wat ik moet doen en laten, niet de school,niet de maatschappij,zelfs mijn nu overleden ouders niet, ge aanvaardt Hem of ge aanvaardt Hem niet,als een kind ,zo eenvoudig is dat,en al de rest moet een christen immuun voor zijn,al zijn ze allemaal rot tot op het bot, blijf goed en onschuldig, op het moment van uw dood en oordeel, is het God die die er nog is, niet die anderen die allang niet meer van belang zijn
Het kwade in de wereld IS er,door God gewild opdat IK GOED zou zijn en het kwade afkeuren,hoe meer het kwaad er is,hoe meer ik goed zal zijn,omdat God dat in mij zegt,doe dit ,laat dat

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer