woensdag 11 mei 2016

Sam van Rooy: "Stop met islam, jodendom en christendom over dezelfde kam te scheren"


Dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij monde van directeur-generaal Lieven Boeve beslist om de islam steeds meer ruimte te geven, via bidruimtes, hoofddoeken en islamles, is tekenend voor de postmodern leegte die het establishment beweegt. De oikofobe mantra luidt: alle religies en culturen zijn gelijk(waardig) en identiteit is uiterst rekbaar. Deze door de hedonistische Gutmensch gebrouwen perverse cocktail luidt het Verval van West-Europa in.

Ook N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever, die zijn kans rook om in de media wederom stoere praat te verkopen zonder enig beleidsmatig gevolg, zei het letterlijk: “Elke godsdienst is gelijkwaardig”. Dit is niet alleen historische en theologische onzin, een dergelijke visie zet ook de deur open naar de islamisering van onze samenleving. 1400 jaar islamitische geschiedenis toont immers aan: waar de islam (godsdienst)vrijheid wordt gegund, nemen islamitische regels en wetten vroeg of laat de bovenhand. Of, vrij naar wijlen arabist Hans Jansen: “Wie de islam zaait, zal sharia en jihad oogsten.” De islam verovert, bezet, usurpeert, parasiteert en islamiseert al 1400 jaar. Dat is zijn modus operandi, zijn doel, zijn bestaansreden. Islam betekent immers onderwerping. Wie die islamitische essentie ontkent, kan evenzeer de kwade natuur van het nationaalsocialisme ontkennen.

Fundamentele verschillen

Ook is er de leidende ‘soenna’ beschreven in de Hadith: de manier van leven van de islamitische profeet Mohammed, die in de islam als de perfecte mens wordt beschouwd en hét na te volgen voorbeeld voor elke (goede) moslim. Ook hier valt niet aan te tornen, en dat is een ramp. Uit de soenna blijkt immers dat Mohammed, die vooral een politiek-totalitaire boodschap bracht, onder andere een bedrieger, overvaller, slavenhandelaar, verkrachter en moordenaar was. Het is de logica zelve: de Koran is een handboek om te veroveren, om oorlog te voeren, en Mohammed was dus een krijgsheer en een (seksgeobsedeerde) oorlogshitser. Jezus was juist het tegengestelde: “Mohammed liet moorden; Jezus liet zich vermoorden.” De Amerikaans-Syrische psychiater Wafa Sultan verwoordt het als volgt: “Het probleem met christenen is dat ze niet zo goed als Jezus zijn. Maar goddank zijn de meeste moslims beter dan Mohammed.”

Politiek correcte leugens

Niet alleen inzake de theorie – de bronnen – zetten politiek correcte leugens de toon. Ook over de praktijk, de historische realiteit, moeten islamofiele leugens worden doorgeprikt. Zo waren de kruistochten, om iets te noemen dat altijd weer terugkomt in discussies, grotendeels een reactie op de gewelddadige veroveringsjihad van de islam die plaatsgreep vanaf zijn ontstaan in de 7e eeuw – zie arabist Hans Jansen: Op, op, ten strijde, Jeruzalem bevrijden! De zogenaamde ‘bloei van de wetenschap’ in de islamitische wereld, om nog iets te noemen dat in debatten steevast wordt opgeworpen, werd belichaamd door joden, christenen, Perzen en Indiërs, ondánks de islam – zie de Franse historicus Sylvain Gouguenheim: Aan de islam is het Westen niet schatplichtig.

De conclusie is wellicht ongemakkelijk, maar ze is even evident als verklarend voor hoe de wereld er vandaag uitziet: de islam is inherent politiek, totalitair en gewelddadig; jodendom en christendom niet (al kunnen ze wel politiek aangewend worden). Het christendom werd en wordt soms nog misbruikt; de islam wordt gebruikt.

Islamvriendelijk beleid

Dhimmi Lieven Boeve van het katholiek onderwijs maakt een knieval voor de islam. Bart De Wever bekritiseert hem, maar zegt in essentie hetzelfde: de islam is ‘gelijkwaardig’ aan andere religies. Meer zelfs: De Wevers Belgische en Vlaamse regering brengen deze (cultuur)relativistische opvatting elke dag in de praktijk, door onze grenzen open te houden voor heel de wereld, met name moslims, en door de islam te erkennen, te pamperen en (godsdienst)vrijheid te gunnen. En dus islamiseert onze samenleving, zo gaat het al 14 eeuwen, met name via de demografie: kijk naar al die landen waar moslims een significante minderheid of meerderheid zijn gaan uitmaken. Met zijn islamofiele maatregelen in het katholiek onderwijs is Boeve ‘slechts’ één van de symptomen; het islamvriendelijke beleid dat ook De Wevers N-VA onderschrijft en in de praktijk brengt, is het fundament. Michel I zet ook wat dat betreft het beleid van Di Rupo voort: nog nooit ging er zoveel belastinggeld naar de islam(isering) als vandaag. De kritiek van De Wever op Boeve is dus totaal ongeloofwaardig.

Bron: The Post Online

Link:

http://politiek.tpo.nl/2016/05/09/stop-islam-jodendom-en-christendom-kam-scheren/

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer