maandag 9 mei 2016

Over Didier Pollefeyt...

Didier Pollefeyt (Menen, 18 november 1965) is een Belgisch theoloog, gewoon hoogleraar en vicerector onderwijsbeleid aan de 'Katholieke Universiteit Leuven', waar hij aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen catechetiek, godsdienstpedagogiek, post-holocaust theologie en joods-christelijke dialoog doceert. Hij is de drijvende kracht achter Thomas, de Nederlandstalige website voor het godsdienstonderwijs.

Na het behalen van een licentie in de Godsdienstwetenschappen (1988) en een licentie in de Godgeleerdheid (1991) promoveerde Pollefeyt in 1995 met een doctoraat in de Godgeleerdheid over ethiek na Auschwitz. De promotor was prof. Roger Burggraeve. Daarna werd Pollefeyt docent (2000), hoofddocent (2002), hoogleraar (2005) en gewoon hoogleraar (2008) aan de Faculteit Godgeleerdheid, K.U.Leuven. Zijn onderzoek richt zich sinds 1986 op de studie van de holocaust als uitdaging voor ethiek, interreligieuze dialoog en religieuze opvoeding.

Daarnaast coördineert Pollefeyt het Centrum Academische Lerarenopleiding van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de K.U.Leuven, en richt hij zich op het werkveld met onderzoek naar catechetiek en godsdienstpedagogiek. Sinds 2001 staat hij aan het hoofd van de website Thomas (Theologie Onderwijs en Multimedia, Actieve Samenwerking).

Pollefeyt is eveneens vicerector onderwijsbeleid aan de Katholieke Universiteit Leuven en voorzitter van het Centrum voor Vredesethiek.

Pollefeyt is nu aldaar de échte topman aan de faculteit 'theologie'.

Bij zijn lange reeks van publicaties vindt men Pollefeyt inderdaad bij één van zijn oudste werken (Anno domini 2000, bij Altiora, Averbode (destijds nog niet failliet):

J. Bulckens, T. Dehaene, D. Pollefeyt, A. Vandenhoeck & C. Waegeman, Al de dagen van ons leven. Een boek voor gelovige gezinnen, Averbode, Altiora, 2000, 588 blz. 

"Alle dagen van ons leven" - een lijvige turf van bijna 600 blz. - geschreven samen met de ons welbekende en beruchte Jef Bulckens, destijds professor 'catechese' aan de KUL.

Onder leiding van Jef Bulckens, en van Frans Lefévre van het seminarie van Brugge, werd de beruchte godsdienstboekenreeks "Roeach" uitgegeven, met overduidelijk pedofiel getinte afbeeldingen in band 3.

Godfried Kardinaal Danneels, Roger Vangheluwe en de 'Roeach Affaire'

Link:


http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/03/godfried-kardinaal-danneels-roger.htmlVijf jaar na het verschijnen van het afschuwelijk boek "Roeach", en na vier volle jaren heibel en zwaar protest van oprechte Katholieke ouders, met de onvolprezen Alexandra Colen op de barricaden, na zeer veel tegenstribbelen door Godfried Danneels en Roger Vangheluwe - de gazetten stonden er toen vol van - dat moeten ze daar in Leuven ook geweten hebben - en na uiteindelijk een zeer forse interventie door het Vaticaan, schrijft Pollefeyt, samen met Jef Bulckens, een boek over het 'geloof'. Terwijl iedereen in de theologische faculteit in Leuven wist, dat Danneels, Vangheluwe, Bulckens etc. een geweldige spirituele afranseling van Jozef Kardinaal Ratzinger hadden gekregen...

Dat was pure domheid - en een nog grotere domheid dat op zijn literatuurlijst te laten staan - hij is er blijkbaar nog fier op!

AT Publications - nr. 48

Link:

http://www.didierpollefeyt.be/publications/


De auteurs van het Roeach-boek verdwenen eensklaps allemaal uit Leuven... Weg in de provincies als 'godsdienstleraars', de jongste week eerst uit naar Nederland, en toen hij daar ook geëpureerd werd, weg naar Duitsland.

Pollefeyt heeft achteraf dan maar de leerstoel van Jef Bulckens overgenomen.

Pollefeyt is nu ook de hoofdverantwoordelijke van "THOMAS" (= Theologie Onderwijs en Media, Actieve Samenwerking), een bij de KULeuven ingeplant project om de godsdienstleraars/essen te vormen, te helpen en didactische steun te verlenen...

Wanneer men daar naar "kindermisbruik" zoekt, vindt men een ellenlang artikel (tekst 8), een collage van vele oude artikels en berichtjes uit de pers (de laatste dateren van eind 2010) en - dat is eigenlijk het belangrijkste - weer een enorme hoop gezever over verzoening, vergeving, spijt, berouw enz.

De zelfmoord van Ghesquiere in Kortrijk, het aan het licht komen van de ganse janboel in de 'roze dekenij', de geschiedenis van de CPRL (dat moet Pollefeyt als theoloog toch van nabij hebben meegemaakt), de affaire Dejaegher (nota bene in Blanden, voor zijn eigen voordeur), de hecatombe bij de priesters in West-Vlaanderen,... daaraan wordt niet meer gerefereerd...

Steeds weer dezelfde grondlijnen bij Pollefeyt:
  • Fixering op de 'holocaust'. De volkerenmoord op de Armeniërs komt in Leuven klaarblijkelijk niet aan bod, hoewel er in Antwerpen en Brussel toch veel wonen. De aan de gang zijnde volkerenmoord op de Syro-Arameeërs evenmin.
  • Zeer veel 'blabla' dat de Kerk schuldig is, terwijl de schuld van Danneels wordt gerelativeerd en verontschuldigd.
  • En natuurlijk de continue fixering op de jeugd en op de godsdienstleraars.

In mijn ogen schijnt Pollefeyt zoals zovele anderen in Leuven met de theodicee - de Almacht Gods - problemen te hebben en hij doordrenkt daarmee de ganse omgeving.

De zonde heeft de tendens om door relativering, banalisering en vergoelijking groter te worden, dat ze streeft naar uitbreiding, neigt naar infectieusiteit, en dat ze uiteindelijk naar absolute macht streeft - dat is de overwinning van Satan, de nederlaag van God.

In mijn ogen ligt daar het ganse probleem van de "Vlaamse kerk": dat men het Rooms-Katholiek Geloof vervangen heeft door iets totaal anders, dat - omdat de oudere gelovigen dit natuurlijk doorschouwen en/of instinctief aanvoelen en daarom duidelijk op afstand gaan - de activiteiten bij de jeugd zo in het centrum staan.

Daarom kan uit Leuven ook geen beterschap voor de "Vlaamse kerkstructuren" komen... De oude garde is wel weg, maar de nieuwkomers zitten eveneens tot over hun oren in dit moeras.

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer