vrijdag 6 mei 2016

Luk Vanmaercke, de hoofdredacteur van 'Kerk & leven' in 'De Morgen': "Het Vlaanderen van vandaag, ook in het onderwijs, is multicultureel en multireligieus, deal with it!"


KAVlaanderen tégen 'De Morgen': "Het Katholieke Vlaanderen van vandaag, ook in het onderwijs, is multiraciaal én Katholiek, deal with it!"


"Het katholiek onderwijs gaat moslims en andersgelovigen een volwaardige plek geven op school", zo schrijft De Morgen [Zelfs Johan Bonny zegt, dat er nog niets beslist is! Dit zijn dus allemaal hersenspinsels van Lieven Boeve!]. Commentator Bart Eeckhout spreekt van een revolutie en dat is nauwelijks overdreven. Verrassend is het nochtans niet, want hoe opvallend het nieuws ook klinkt, het ligt helemaal in de lijn van de 'katholieke dialoogschool' waaraan Lieve Boeve (directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen) van bij zijn start timmert. [Lieve Boeve is eerder geestesziek dan een revolutionair!]

Boeve maakt met zijn katholieke dialoogschool een gewaagde, maar verstandige keuze [Totaal in strijd met alles waar het begrip 'KATHOLIEK' voor staat!]. Liever dan heimwee te hebben naar het verleden, kiest hij resoluut voor de toekomst. Zijn grootste probleem wordt ongetwijfeld dat niet iedereen die keuze zal begrijpen [Neen, Luk Vanmaercke bedoelt: "De Katholieken zijn te stom om het te begrijpen!"], laat staan steunen [Iedereen die dit steunt, is een apostaat!]. Hij zal vooral op twee fronten tegenkanting krijgen. Enerzijds van sommige katholieken die dit als verraad aan het eigen geloof zullen beschouwen [Inderdaad!]. Anderzijds van sommige vrijzinnigen die het verschil niet zullen (willen) begrijpen tussen niet-confessioneel gemeenschapsonderwijs enerzijds en een katholieke school die zich openstelt voor andere religies anderzijds [Dit is een contradictio in terminis! Iedereen met een beetje méér verstand dan een lege asbak, zal dit begrijpen!]. Beide groepen zullen moeite hebben om te aanvaarden dat openheid niet botst met de eigen identiteit, maar juist tot versterking van die identiteit leidt. [Allemaal gratuite slogans! Géén enkel rationeel argument!]

Wat dat betreft maakt De Morgen een foutje door systematisch "dialoogschool" te schrijven in plaats van "katholieke dialoogschool". Dat adjectief is cruciaal om het concept te begrijpen: het blijft katholiek onderwijs [De islam, als valse religie, kan onmogelijk een plaats hebben binnen het Katholiek onderwijs!], vanuit een gelovige identiteit aangeboden, maar met openheid ten aanzien van andere overtuigingen [Dit is de 'Dictatuur van het Relativisme!']. Het is juist door zelf een identiteit te hebben, dat men de dialoog kan aangaan met anderen.

Om die reden ben ik het niet eens met de laatste alinea uit Bart Eeckhouts (overigens uitstekende) commentaarstuk. Vanuit een eigen identiteit vertrekken is helemaal geen paternalisme of indoctrinatie, het biedt je vooral een sterk uitgangspunt om respectvol met anderen om te gaan. En finaal kiest elke leerling uit het katholieke onderwijs zelf wat hij of zij van die identiteit meeneemt in het leven en wat niet. [Leerlingen en hun ouders kiezen net voor het Katholiek Onderwijs omdat het beter is dan niet-katholiek onderwijs! De dialoogschool is NIET katholiek!]

Dat een eigen geloofsidentiteit een troef is in de dialoog met andere religies is eigenlijk logisch. Een christen moet in principe beter dan een ongelovige in staat zijn om een moslim of jood te begrijpen. Ze delen immers een manier van denken en leven, een blikveld dat voor niet-gelovigen vaak moeilijker te begrijpen is [VALS! Niet alleen de  manier van denken en leven van niet-gelovigen staat diametraal tegenover de Katholieke Leer, ook de manier van denken en leven van joden en moslims staat diametraal tegenover de Katholieke Leer. Zij hebben niets met de Katholieke Leer te maken! Luk Vanmaercke begrijpt als CD&V-er zélf niet eens wat de Katholieke Leer inhoudt!].

De verschillen tussen de godsdiensten zijn reëel en moeten niet worden verdoezeld in een wazig relativisme, maar ze mogen nooit wederzijds begrip in de weg staan [Een Katholiek kan het ongeloof van een jood, een moslim of een vrijzinnige ONMOGELIJK 'begrijpen'!]. Toen ik recent in het tv-programma De zevende dag over de katholieke vasten sprak, begreep ankervrouw Ihsane Chioua Lekhli mij perfect. Ik zou kunnen schrijven "ondanks het feit dat ze moslim is", maar juister is: "dankzij het feit dat ze moslim is". Hoewel de christelijke vasten niet inwisselbaar is met de islamitische ramadan, creëert het ene wel inzicht in het andere en ontstaat er een gevoel van "wij begrijpen elkaar". [Dit is een vals 'begrip'! De Katholieke vasten is 40 dagen lang, dag én nacht, sober leven! De ramadan is overdag komedie spelen en 's nachts feest vieren. Dit is net een travestie van wat de Katholieke Vasten in essentie is!]

Met haar keuze voor de open dialoogschool doet het Katholiek Onderwijs Vlaanderen meer dan haar eigen toekomst voorbereiden. Ze wijst de hele samenleving de juiste weg [Blaas maar zeer hoog van de ivoren toren!]. Ons denken over moslims wordt nog steeds beheerst door de gedachte dat zij vreemdelingen zijn, die hier te gast zijn en stilletjes dankbaar moeten zijn. Maar die fase zijn we al lang voorbij. [Moslims zijn inderdaad vreemdelingen die op geen enkele manier binnen deze maatschappij geïntegreerd zijn! Er wordt nu na de aanslagen in Parijs en Brussel al maanden over de islam en de moslims gezeverd en de moslims zelf, nemen niet deel aan het debat!]

Moslims zijn al lang een significant (excusez le mot) onderdeel van onze samenleving geworden, of we dat nu leuk vinden of niet [Wanneer moslims zich her en der opblazen en willekeurig mensen neermaaien, dan kan men dat inderdaad moeilijk 'leuk' vinden. De bevolking heeft nooit om de aanwezigheid van die islam hier gevraagd. Men heeft ons dit opgedrongen ondanks het grote verzet, dat uit de bevolking gekomen is, net omdat sommigen, die wat slimmer zijn dan de hoofdredacteur van 'Kerk en leven' de chaotische toestand waarin we ons nu bevinden al jaren geleden hebben zien aankomen!]. Zoals katholieken niet moeten zeuren dat het aantal ongelovigen op enkele decennia tijd fors is gestegen, zo moet niemand zeuren dat het geloofslandschap veelzijdiger is geworden [De Katholieken hebben hier niet om gevraagd!]. Christenen, joden, moslims, niet-gelovigen, allemaal zijn ze hier om er te blijven [Waarom vertrekken de joden dan massaal uit Europa?]. Al die levensbeschouwingen maken vandaag deel uit van de Vlaamse identiteit [De islam maakt in het geheel géén deel uit van de Vlaamse identiteit! Een Vlaming is Katholiek!]. Die knop moeten we collectief in ons hoofd omdraaien. Dat biedt geen wonderbaarlijke oplossing voor de zeer reële samenlevingsproblemen waarop we stuiten, maar het creëert een gezonder uitgangspunt. [Bla, bla, bla! Wat een bijzonder zwakke argumentatie van Luk Vanmaercke.]

Dit debat leert ons ook dat religie geen uitstervend restant uit een ver verleden is [De islam is géén religie, maar een anti-religie!]. De wereld was nooit religieuzer dan vandaag en het wordt tijd dat Vlaanderen ook dat onder ogen ziet [Leugens! Luk Vanmaercke verwart ideologie met godsdienst!]. Het Vlaanderen van vandaag is multicultureel en multireligieus, deal with it. ['Multicultureel' betekent net dat de samenleving totaal gesegregeerd is! Dit kan géén ideaal zijn! Hoe zou je met mensen kunnen 'dialogeren' die het Nederlands nog niet eens meester zijn!] We kunnen over de moslims zeuren tot we een ons wegen, ze zijn een factor die niet te negeren valt en niet meer weggaat, dus laten we hen maar een volwaardige plaats geven. [= Weg met ons!]

Als katholiek wil ik me alvast niet bedreigd voelen door de aanwezigheid andere godsdiensten [CD&V-er Luk Vanmaercke is een ongelovige! Het zal hem verder worst wezen wat een moslim denkt!]. Dat betekent niet dat ik mijn eigen geloof verregaand relativeer of laat verwateren, integendeel [Lieg maar verder!]. De aanwezigheid van andere religies houdt me juist scherp en dwingt me tot bewuster geloven [In wat?]. In het katholieke Vlaanderen van weleer gingen velen naar de mis maar dachten weinigen grondig na over hun geloof [Teveel nadenken over het Geloof is niet goed! "Als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan’" (Mt. 18, 3)]. Dat effect kan de katholieke dialoogschool op haar leerlingen hebben: dat zij niet zomaar meedrijven met een stroom, maar zich bewuster worden van de levensbeschouwelijke keuzes die ze zelf kunnen maken. [Pluralisme = atheïsme!]

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/binnenland/christenen-joden-moslims-niet-gelovigen-al-die-levensbeschouwingen-maken-deel-uit-van-de-vlaamse-identiteit-b01f7d3a/Nota:

Het is altijd 'verdacht' wanneer 'De Morgen' de rode loper uitrolt voor hoofdredacteuren van 'Kerk & leven'!

Cultuur-marxisten en nihilisten onder mekaar!

2 opmerkingen:

Anoniem zei

We zijn het er in elk geval over eens dat de overgrote meerderheid van de ouders (in overgrote meerderheid niet meer katholiek) die hun kinderen naar een katholieke school sturen, dat NIET doen omdat ze katholiek is. Ze hebben lak aan godsdienst, en in elk geval aan de middeleeuwse rooms-katholieke kerk. Ze sturen hun kinderen omdat de kwaliteit van het onderwijs er inderdaad beter is dan in het gemeenschapsonderwijs, maar hoe lang nog?

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 08:32

Uw stelling klopt niet.

Uit onderzoek van nota bene de KUL blijkt:

"Voor ouders mogen scholen katholieker"

https://www.kuleuven.be/thomas/page/download/374307/


Kortom:

Het Katholiek Onderwijs is er voor Katholieken.

Wanneer niet-katholieken naar een Katholieke school gaan, dan hebben zij zich aan de Katholieke identiteit te houden, anders gaan ze maar ergens anders!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer