zondag 1 mei 2016

KVHV steunt E.H. Germain Dochy
Afgelopen donderdag kwam E.H. Germain Dochy van het West-Vlaamse Kortemark in het oog van een mediastorm terecht na enkele uitspraken over de islam. Dochy’s uitspraken waren noch wereldschokkend, noch controversieel, maar toch vonden de media het nodig om een storm in een glas water te veroorzaken. Een schacht van het KVHV-Gent bracht de eerwaarde een bezoek en stak hem het hart onder de riem:

“Vandaag betuigde ik mijn steun aan onze pastoor en gaf hem een goede fles wijn. Hij apprecieerde dit gebaar enorm, maar toen ik vertelde dat zo'n twee uur eerder om en bij de duizend mensen op de meeting “Islamterreur : ondergaan of terugslaan” in Antwerpen hem een daverend en lang applaus gaven, was hij overdonderd. Hij viel totaal uit de lucht en was duidelijk geëmotioneerd. Hij ontving reeds vele bedreigingen [!] en durft de pastorie amper verlaten [!] . Waar is die zogenaamde verdraagzaamheid en vredelievendheid nu? Toch weigert hij terug te komen op zijn woorden [Voor de duidelijkheid: E.H. Dochy heeft géén 'excuses' aangeboden! Het Bisdom Brugge, met Koen Vanhoutte op kop, liegt wanneer zij beweren, dat E.H. Dochy op zijn woorden zou zijn teruggekomen. E.H. Dochy komt, in tegenstelling tot Jozef De Kesel, NIET terug op zijn woorden!]. De eerwaarde gaf me ook mee nooit op te geven of te plooien in het leven; om op te komen voor mijn idealen met het vurigst van de ziel, ook al word je tegengewerkt. Een wijsheid die vandaag de dag meer dan prangend is. Haters gonna hate, maar Dochy is een politiek incorrecte verzetsheld.”

Het KVHV steunt E.H. Germain Dochy in zijn uitspraken. Niet alleen omdat ze kloppen, maar vooral omdat ze gedaan mogen worden. Het rookgordijn dat de linkerzijde opwierp rond gemeentes als Molenbeek bracht ons de aanslagen van Parijs en Brussel. Jarenlang werd elke vorm van kritiek op de islamitische gemeenschap in dit land weggezet als racisme. Jarenlang werd iedereen die zich vragen stelde bij de gebrekkige integratie van moslims weggehoond als islamofoob. De islam is een religie met politieke wortels die vandaag één van de grootste uitdagingen vormt voor het Westen, zowel politiek als cultureel. Gedurende de halve eeuw dat het multiculturele experiment reeds liep, konden we aan levende lijve ondervinden hoe de islam reageert als het in contact komt met andere culturen. Het trieste lot van de ondertussen reeds gedecimeerde christenen in het Midden-Oosten bekrachtigt enkel onze bedenkelijke ervaring met de islam. De uitspraken van E.H. Dochy zijn bovendien correct. De negenjarige Aïsha was wel degelijk één van Mohammeds vele vrouwen [!]. De islam is wel degelijk gesticht met het zwaard. Dat multicultureel Vlaanderen andermaal verkiest in te gaan op de hoedanigheid van een uitspraak, eerder dan haar inhoud, toont aan dat we helemaal niks geleerd hebben uit de aanslagen van 22 maart. De eerste stap in het aanpakken van een probleem is de identificatie ervan. Zolang elke vorm van debat dat niet past binnen politiek correcte denkkader wordt onderdrukt met de klassieke dooddoeners, blijven we aanmodderen. Zolang we blijven vaststeken in dat postmoderne moeras van verontwaardiging zal kordaat optreden immer een vaag licht in de verte blijven.                                                                                                                  

Het KVHV verwerpt de lichtzinnige mediastorm rond E.H. Dochy en roept iedereen op om nu eens eindelijk dat debat te voeren. We kunnen er enkel wel bij varen.

Bron: KVHV Gent

Link:

http://gent.kvhv.org/blog?id=83

5 opmerkingen:

Anoniem zei

De actie van E.H. Germain Dochy MOEST plaatsvinden.
Helaas zestig jaren te laat.

Had de Katholieke Kerk met krachtige autoriteit en volharding de TV als vrijzinnig medium vanaf het begin bestreden zoals deze priester nu de vrijzinnige Islam bestrijdt dan had het nooit zover hoeven komen.

Geen enkele parochie kan overeind blijven wanneer al haar leden een rechtstreeks kanaal met de hel in huis hebben. De TV vermoordt en verkracht gewetens en is een dief van zielen ! Men onderschat dit ! Net zoals men onderschat welke funeste gevolgen het IoT, Internet of Things, zal hebben: dit zal veel erger blijken dan TV, alleen al omdat miljarden-belangen nog nooit een enkele ziel ten dienste stonden. Een microprocessor kan een nuttig instrument zijn, het IoT echter is levensgevaarlijk. Het is niets minder dan een 'genadeslag' van Satan. Geen enkele modernist zal dit overleven.

TV en IoT zijn de middelen bij uitstek om iedereen ONAFGEBROKEN DAGELIJKS te helpen het eigen geweten naar HARTELUST te misvormen en het contact met God, Jezus, Maria, Engelen, Geestelijke wereld en uiteindelijk het GEBED tot nul te reduceren.

Men kan E.H. Dochy weliswaar gelukwwensen en aanmoedigen, dat is juist en rechtvaardig, maar men moet hier nuchter bij blijven en zich op de borst slaan en toegeven dat zelfs als deze persoon ooit 'de redder' zou kunnen zijn we toch nog door een enorme woestijn van geestelijke droogte en bitterheid en verder slopend modernisme zullen moeten dwalen.

De Islam bestrijden en daarbij TV en IoT vrijlaten heeft geen enkele zin; men moet dus uitkijken naar een andere oplossing.

Anoniem zei

guardian angel,op de lijst van de kvhv staan een heleboel politiekers die rabiaat VOOR
abortus zijn ,weet ge dat mia de schampelaere bv mij in een privé email gezegd heeft lang geleden(heb hem niet meer rond 2000 geloof ik ) dat ze voor abortus is maar tegen moest zijn omwille van de cvp

wilfried martens staat daar op,jaak gabriels socialist hevig pro abortus

is die organisatie katholiek,belange niet

dan ben ik liever" niet katholiek " maar leef een leven met groot respect voor de wetten van God in de PRAKTIJK
ik heb geen priesters nodig,geen bisschoppen,geen kardinalen en geen paus,enkel JEZUS,lees het evangelie als een KIND en DOE dat


ook toen ik 300 duizend euro verloor zover in die abortuskwestie

het is omdat ze tegen de islam zijn dat ze bij die pastoor gaan staan,een promostunt
meer is dat niet

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 17:33

De idealen van de studenten van KVHV zijn goed.

Maar, van zodra sommigen onder hen het pluche gaan bezetten, dan zijn slechts weinigen in staat om di!e last te dragen en gaan ze mee met de stroom.

Anoniem zei

ja maar christenen MOETEN TEGEN de stroom gaan, dat is de Weg die naar God leidt,
want als ik niet voor Jezus kies,dan kies ik voor de "wereld"

de stroom mee is voor de sukkels, de meelopers die vanaf dat ze kind zijn meedoen met de kudde,ik ben geen kuddedier,ik ben een christen met fouten en tekortkomingen ,maar ik doe wel mijn best,heel hard mijn best,OOK als het me geld kost,ook als ik de anderen over mij krijg in gij zult niet oordelen onzin, ge kent mijn verhaal,ook als het heel heel heel veel geld kost en ik moet kiezen tussen een ongeboren mensenkind dat alleen ik kan redden op dat moment , en de "wereld" ,mijn "jobke" ,mijn "spaargeld en pensioen"

wat kan mij die rode pluche interesseren, daarmee koopt ge uw ziel niet, en mijn ziel die behoort aan God toe al voor ik geboren was,zelfs al voor ik er was, daartoe ben ik geboren,en als ik al een priester als toonbeeld zou nemen dan is het Pater Pio, de heilige van mijn Moederke,die man durfde tenminste de dingen zeggen bij naam en keihard optreden tegen onverbetelijke zondaars of mensen van slechte wil,

dat is de man waar ik naar opkijk,ook al heb ik hem nooit gekend,

de rest zijn parels voor de zwijnen,dat ze hun senaatszetel maar houden,ik heb de nauwe poort gekozen en het Kruis dat ik draag om Hem te steunen en te troosten ,niet de brede poort die naar de HEL leidt en de verdoemenis
Geen steen zal er op een ander blijven in deze wereld voor die misdaden gewroken zijn

de anoniem van 17.33

Anoniem zei

Dochy for pope!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer