dinsdag 24 mei 2016

Kurt 'kardinaal' Koch is een ketter!

Kardinaal Koch: ‘Christenen hebben een missie alle moslims te bekeren’


Volgens de Zwitserse curiekardinaal Kurt Koch hebben Christenen een missie alle moslims te bekeren tot het Christendom. Dat zei kardinaal Koch zondag tijdens een bijeenkomst van het interreligieuze onderzoeksinstituut van de Universiteit van Cambridge, melden Engelse media.

Jodendom

Kardinaal Koch, president van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen, zei ook dat Christenen niet moeten proberen joden te bekeren, maar dat ze het Jodendom zouden moeten zien als een “moeder”. [Dit is totale ketterij! Joden gaan net zoals de moslims ook naar de hel wanneer zij zich niet tot het Katholieke Geloof bekeren. Het Farizese jodendom zou men als het jodendom vanuit de tijd van Christus kunnen beschouwen, echter het tegenwoordige Rabbijnse jodendom is zeker NIET onze "moeder"! Het tegenwoordige Rabbijnse jodendom is een anti-christelijke religie met heidense invloeden! Dus, de Katholieken hebben wel degelijk de plicht om de joden te bekeren!]

“Wij hebben een missie alle mensen van niet-christelijke religies te bekeren, behalve het Jodendom”, zei Koch. [Dit is totale ketterij en gaat regelrecht in tégen de Goddelijke Wet!]

Mat 28:19 "Gaat dus heen; onderwijst alle volken!" geldt dus zeker ook voor de joden!!!

Jihadisten

Volgens de kardinaal moet ook geprobeerd worden jihadisten in het Midden-Oosten, die christenen vervolgen, te bekeren tot het christendom. 

De kardinaal dringt er bij christenen op aan het Jodendom als een “moeder” te beschouwen en zei dat het christendom en Jodendom een speciale band hebben. [Het huidige Rabbijnse jodendom is een anti-christelijke religie!]

‘Unieke relatie’

“Het is heel duidelijk dat we kunnen spreken over drie Abrahamitische religies, maar we kunnen niet ontkennen dat de kijk op Abraham in de Joodse en christelijke traditie en in de islamitische traditie niet hetzelfde is. In deze zin hebben we alleen met het Joodse volk deze unieke relatie, die we niet met de islam hebben”, aldus kardinaal Koch. [Aangezien de Katholieke Kerk het Nieuwe Israël is, zijn alleen de Katholieken de rechtmatige afstammelingen van Abraham! Niet de joden en niet de moslims!]

Oecumene

Als president van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen is kardinaal Koch namens het Vaticaan verantwoordelijk voor de bevordering van een ware oecumenische geest binnen de Katholieke Kerk en het op gang brengen en in stand houden van een dialoog met andere christelijke kerken en gemeenschappen. [Niet 'dialogeren', maar wél bekeren!]

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/kardinaal-koch-christenen-hebben-een-missie-alle-moslims-te-bekeren

1 opmerking:

Anoniem zei

Het jodendom mag misschien wel een moeder zijn, maar dan wel een die al heel lang dood en begraven is.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer