maandag 30 mei 2016

'Kerknet': "Katholiek onderwijs is haar identiteit kwijtgeraakt"


Wie zijn kinderen naar een Katholieke school stuurt, heeft recht op degelijk en authentiek godsdienstonderwijs.

Bijna een halve eeuw geleden zei de Amerikaanse bisschop Fulton Sheen dat kinderen naar een katholieke school sturen de zekerste manier was om ze het geloof te laten verliezen. De opinie van Gerard Bodifée suggereert dat deze stelling ook voor Vlaanderen geldt. Als godsdienstleerkracht met tien jaar ervaring moet ik hem spijtig genoeg volgen in zijn mening.

Het katholiek onderwijs is zijn identiteit kwijtgeraakt. Ondanks zijn vele kwaliteiten blijft het met een dik tekort zitten op het vlak van authenticiteit.

Waar vroeger de katholieke boodschap verweven was in verschillende vakken en de hele schoolcultuur, is ze nu naast een occasionele bezinning vaak teruggedrongen tot het vak Godsdienst. Ook in de godsdienstlessen zelf is er soms nog weinig sprake van authentiek godsdienstonderwijs.

Onderwijs moet verantwoordelijkheid nemen

Zoals Paus Benedictus XVI ooit zei in een toespraak tot leerlingen van een katholieke school, is het de taak van een school de leerlingen te begeleiden om goede mensen te worden. Katholieke scholen hebben nog een bijkomend doel, namelijk hen helpen in hun weg naar heiligheid. Dit aspect is echter zoek geraakt in ons katholiek onderwijs, dat er een punt van lijkt te maken zeker niet aan catechese te willen doen. Dit terwijl daar nu juist de meeste nood aan is.

Voor het merendeel van de leerlingen is de katholieke school immers de laatste plaats waar ze nog toegang hebben tot de geloofsleer. Als het katholiek onderwijs hierin niet zijn verantwoordelijkheid neemt en de boodschap van Christus niet meer op zijn scholen verkondigt, zullen heel wat leerlingen ze nergens meer horen. Ik merk elke les weer aan hun nieuwsgierige vragen dat leerlingen hier toch een honger naar hebben.

Hoe meer leerlingen geconfronteerd worden met de authentieke leer, hoe vaker er oprecht geïnteresseerde vragen rijzen, ook bij moslimkinderen.

Het is dan ook aan de leerkracht om deze leer trouw, volledig en zonder terughoudendheid voor te stellen en uit te diepen. Wat ontbreekt ons dan eigenlijk om dit te doen? Gaat het om een tekort aan durf en kennis of moeten we de oorzaak elders zoeken?

Angst om leerlingen iets op te dringen

Bodifée slaat de nagel op de kop als hij stelt dat het vak Godsdienst erg vrij wordt ingevuld uit angst de leerlingen iets op te dringen. Ook Didier Pollefeyt, vicerector Onderwijsbeleid aan de KU Leuven, stelde een tijdje geleden: Het is niet langer de bedoeling om moslims of andersgelovigen te bekeren tot het eigen grote gelijk. Dezelfde redenering leeft blijkbaar niet alleen aan de top, maar ook bij heel wat godsdienstleerkrachten. Toen ik collega's van verschillende scholen hierover bevroeg, gaven deze aan dat ze zelfs niet de hoop of verlangen hadden leerlingen te overtuigen van de christelijke boodschap.

We lijken met de indruk te leven dat iemand overtuigen van de christelijke boodschap iets negatief is, terwijl het juist een van de belangrijkste taken van de kerk en bij uitbreiding dus ook van het door de kerk georganiseerde onderwijs is.

Geloofsverkondiging is een opdracht die ons door Christus zelf is gegeven.

Dat deze geloofsverkondiging moet gebeuren, betekent natuurlijk niet dat deze verkondiging met dwang gepaard mag gaan. Leerlingen mogen ook niet geëvalueerd worden op hun geloofsgroei. Het is een werk van liefde. Je geeft om je leerling en je wil dus dat hij of zij na dit leven op aarde een eeuwig leven van geluk mag kennen. Net daar wringt het schoentje. Blijkbaar is men de overtuiging kwijt dat de leer van Christus noodzakelijk is voor dit eeuwige geluk.

Regelmatig hoor ik relativistische stellingen alsof het katholieke geloof, net als de islam en het hindoeïsme, maar één van de vele bergwegen zou zijn die net als alle andere uiteindelijk eindigen bij God aan de top van de berg.

Leerlingen voelen de twijfel aan

Als leerkrachten Godsdienst zelf niet meer achter de katholieke leer staan, of er een verkeerd beeld van hebben, kunnen ze het onmogelijk authentiek doorgeven aan de leerlingen. Die voelen dat zelf ook aan, wat de christelijke boodschap alleen maar ongeloofwaardiger maakt. Zeg nu zelf: zou u een wagen kopen van een verkoper die er zelf niet van overtuigd lijkt? Het is bovendien een erg slechte beginsituatie om vanuit deze positie een religieuze dialoog te voeren.

Voor we over dialoog kunnen spreken, is namelijk een terdege kennis en profilering van de eigen identiteit nodig. Daarvoor is niet alleen authenticiteit nodig, maar zoals Bodifée stelt ook een degelijke kennis. Dat is niet alleen interessant vanuit academisch standpunt, het is ook essentieel voor de verkondiging van het katholieke geloof. Hoe wil je iemand het belang van Christus laten inzien zonder het te hebben over de triniteit? Hoe wil je aan je leerlingen uitleggen waarom de communie voor hertrouwde gescheidenen een heikel punt is als ze geen besef hebben van de transsubstantie en heiligmakende genade? Leerlingen komen nog zelden met deze termen in contact. Je kan het ook hun godsdienstleerkrachten niet verwijten, omdat ook zij deze kennis niet altijd met hun opleiding meegekregen hebben. Dat heb ik ook zelf mogen ondervinden.

Ook aan de lerarenopleidingen zelf is nog werk.

Gelukkig zijn er ook leerkrachten die het echt goed menen met de katholieke identiteit. Als die het geluk hebben ook een directieteam te vinden dat aan een authentieke katholieke identiteit wil werken, kan er langzaam aan een ommekeer gewerkt worden. Op mijn eigen school merk ik dat dit een zegen kan zijn, maar lang niet altijd is dat het geval. Zelfs met de steun van de directie is het niet makkelijk om een heel team mee op sleeptouw te krijgen om de katholieke boodschap opnieuw te integreren in het hele schoolbeleid.

De katholieke identiteit zou immers verder moeten reiken dan alleen de godsdienstles.

Zo zou je mogen verwachten dat er op een katholieke school in een project rond seksuele en relationele vorming uitgebreid aandacht is voor de schoonheid en de waarde van het huwelijk.

Eerst identiteit, dan dialoog

Het zou daarom ook niet slecht zijn dat er vanuit de top wat meer nadruk wordt gelegd op werken aan onze katholieke identiteit dan aan dialoog, die pas kan volgen als er voldoende aan deze eerste voorwaarde gewerkt is. Als er wel een gesprek mogelijk is over gebedsruimten voor moslims, maar langs de andere kant de dialoog over het bezoek van katholieke pro-life bewegingen op school geweigerd wordt, liggen de prioriteiten verkeerd.

Wie een blikje Coca-Cola koopt, heeft als consument het recht te verwachten dat er effectief Coca-Cola in zit in plaats van Pepsi.

Wie zijn kinderen naar een katholieke school stuurt heeft dan ook recht op degelijk en authentiek godsdienstonderwijs.

Meer nog dan met economische eerlijkheid heeft het met liefde en barmhartigheid te maken. Christus gaf uit liefde zijn leven, zodat wij door hem gered zouden kunnen worden en hij vertrouwde ons de weg naar deze redding toe. Als wij deze weg niet trouw en volledig verkondigen aan onze leerlingen, is dat niet alleen erg onbarmhartig, maar dan hebben onze scholen geen enkel bestaansrecht meer.

Bron: Kerknet

MERKWAARDIGE BIJDRAGE VAN 'KERKNET'!
 

11 opmerkingen:

Anoniem zei

Moet zijn: "Katholiek onderwijs is ZIJN identiteit kwijtgeraakt"

Anoniem zei

Hoe groot (of beter gezegd: hoe klein, want het is totaal nul) het interesse voor gedegen katholiek onderwijs en vorming voor de jeugd is, toont volgend fris gepubliceerd artikeltje op kerknet:

Kerknet, 30 mei 2016 20.59

Vicariaat Brussel/ "Catechese en initiatie voor de jeugd in Brussel"
(Elke Schouwaert IJD)

"...Vanaf september dit jaar gaat de kerk in Brussel van start met het nieuwe initiatieprojekt.
Kinderwerking, initiatiewerking en jongerenwerking lopen dan naadllos in elkaar over..."
Nuja- het zoveelste projekt in de laatste 50 jaar- en het aantal katholieke vlamingen in Brussel gaat continu exponentieel terug.

Maar dan komt het:
"...Het werd een inspirerende avond die moed gaf om verder te gaan, te proberen en te ontdekken..."
Wablief? Dat is toch het oudbekende gelul van de pedofiele brigade in de vroegere tijden van de "tijdsgeest" van de "Werkgroep voor de interessen van de pedofielen in de kerk"!
(1985 en volgende)

Fantasie? -Neen!
De bijgevoegde foto toont dan inderdaad Guido Vandeperre, nu priester in Anderlecht (Britse Soldatenlaan, 1070 Brussel), vroeger deken van Brussel-West en gestationeerd in Laken, destijds ook proost van de IJD en daar voor vier jaren halsoverkop buitengesmeten nadat er onbetamelijke handyfoto's van hem met zeer jeugdige personen op de terugreis van de Wereldjongerendag in Madrid 2010 opdoken (deze klunsen reden effectief per trein met couchetten naar Brussel terug).
En nu door deze troep klaarblijkelijk gerehabiliteerd.

SCHANDE!
Dit is SCHAAMTELOOS en UITERST GEVAARLIJK.
In de noordbelgische bastaardkerk is er sedert de explosie van de sexschandalen NIETS veranderd.
Steeds weer dezelfde gezichten (die brigade moet toch zeer klein zijn), steeds weer dezelfde woorden en dezelfde trucs, steeds weer plakatief interesse voor de jeugd en steeds weer alles proberen, alles ontdekken en verder te gaan.
Dit zijn gevaarlijke en recidiverende maniakken.
Buitensmijten-allen!


Jef DeKesel, dat gebeurt NU in Uw aartsbisdom!
Gij zijt toch de crack van de beslisingen!


Anoniem zei

Hanteert Bodifée het begrip 'Religiositeit' slechts als een soort 'wetenschappelijke' term met rekbare inhoud?
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/blog/katholiek-onderwijs-zijn-identiteit-kwijtgeraakt

Woorden van Gerard Bodifée:
Uit het boekje: "In Beginsel, Elementen van een christelijk geloof", 1994, uitg.Pelckmans.

Blz. 14-15:
De boodschap van liefde wordt ... verduisterd door woorden van verdoemenis in wat desondanks het evangelie, de goede boodschap, wordt genoemd. Waarover had Matteüs het toen hij Christus tot de veroordeelde zondaars liet uitroepen: "Gaat weg van mij, vervloekten" (Mt. 25,41). Kan deze meedogenloosheid aanwezig zijn in een God die liefde predikt en verlossing aankondigt? Of was het een oprisping van de schrijver in wie het beeld van een oudtestamentische, straffende God weer opdoemde?
We zullen deze verhalen nooit begrijpen. (...) Een God van zuivere liefde vervloekt niet. Dat is de zekerheid van het geloof en dat is ook het getuigenis van Jezus. (...) De vragen naar de waarachtigheid van het woord van God in de oude teksten stellen zich nog scherper voor de boeken van het Oude Testament.

En zo gaat dat dan nog vele bladzijden verder. Moet men dit 'wetenschappelijk' noemen?

Blz. 19:
Zelf koppelde ze (de kerk) het christelijk geloof aan het filosofische systeem van Thomas van Aquino dat ooit een magistrale synthese was maar nu een verstikkende constructie is, steriel voor het moderne denken en, wat van het begin af aan duidelijk had kunnen zijn, volkomen vreemd aan de geest van Jezus' prediking. De hier geboden gedachten houden daarom geen rekening met de leer van de katholieke kerk. Laten we niet trachten te ontkennen dat alles wat de kerk voorhoudt, zoals alles wat in alle culturen ooit over God gezegd is, door mensen gezegd is. Dat te erkennen is de tekortkomingen ervan onder ogen zien, en het is niet in strijd met het geloof in een goddelijke openbaring.

Is dit 'wetenschappelijke objectiviteit'?
Bij mijn weten heeft Bodifée zich nog niet bekeerd en volgens mij geeft hij - al of niet met heimelijk genoegen - een goddeloos modernistische lap op het Katholicisme.
Sarcasme?
"... maar dan hebben onze scholen geen enkel bestaansrecht meer." Het gif zit in de staart.

Anoniem zei

Eigenlijk is dit helemaal geen vreemd artikel in Kerknet; het is doorweven met Modernisme, dubbelzinnige taal, en relativeringen.
1/
“Wie zijn kinderen naar een Katholieke school stuurt, heeft recht op degelijk en authentiek godsdienstonderwijs.”

Klopt niet.

Het is de plicht van een Katholieke school, ‘katholiek’ godsdienstonderricht te geven. Niet zomaar “authentiek godsdienstonderricht” zoals Kerknet schrijft, maar ‘katholiek’ godsdienstonderricht.

Het is geen recht vanwege de ouder die zijn kind naar zo een school stuurt. Maar een plicht van de school dit te leveren.

Net zoals in de Verklaring van de Rechten van het Kind; Het is geen recht van het kind onderwijs te mogen genieten, maar de plicht van de ouders en volwassenen hun kinderen te onderwijzen.

2/
“Onderwijs moet verantwoordelijkheid nemen”

Klopt niet.

Opnieuw; niet zomaar “onderwijs” in het algemeen; maar ‘Katholiek’ onderwijs.

Als je de katholieke opvoeding van je kind verwaarloosd, zal je daar verantwoording voor moeten afleggen op het Laatste Oordeel. De “verantwoordelijk” die leerkrachten moeten nemen, is in de eerste plaats voor hun eigen ziel.

3/
“Angst om leerlingen iets op te dringen”

Klopt niet.

Ze zijn anders wel niet bang het de kinderen op te dringen, dat het leven van een gorilla belangrijker is dan het leven van een kind. Of dat er gaten in de Ozonlaag zitten, of indien ze de gloeilampen niet uitdoen, dat het leven op Aarde gaat ophouden.

4/
“Geloofsverkondiging is een opdracht die ons door Christus zelf is gegeven.”

Dat kan men moeilijk ontkennen, maar het probleem zit in de uitleg die Kerknet er aan geeft:

“Dat deze geloofsverkondiging moet gebeuren, betekent natuurlijk niet dat deze verkondiging met dwang gepaard mag gaan.”


En waarom wel niet?

Het is de plicht van de Katholieke scholen Katholiek onderwijs te leveren. Als iemand er een probleem mee heeft, zijn er andere scholen beschikbaar.

Natuurlijk; bekering is een gave van God zelf. Mensen kunnen niemand verplichten zich te bekeren. Maar wanneer iemand bekeerd is, dan is het de plicht van medekatholieken die persoon te onderrichten in de correcte Katholieke Leer.5/
“Leerlingen voelen de twijfel aan”

Dat is een beetje licht uitgedrukt. Het geleuter er op scholen verkocht wordt is zo dwaas dat zelfs iemand met een IQ van mijn schoenmaat dwaasheid ervan kan inzien. Een kind zeker. Een kind kan je nu eenmaal niets wijsmaken.

6/
“Ook aan de lerarenopleidingen zelf is nog werk.”

Aan de bisschoppenopleiding ook.

Vraag eens aan wat een “H. Mis” is.

Een mis is het sacrament waarin het lichaam, bloed, ziel, en goddelijkheid van Christus aanwezig is in de vorm van brood en wijn.

Als je dat niet kan antwoorden, weet je niet eens wat een mis is. Nu; het hele personeel van de bisdommen, van poetsvrouw tot de bisschop zelf, weet dit niet. Nou ja, misschien dat de poetsvrouw het wel zou weten, zeker wanneer ze Oost-Europees is.

Mijn godsdienstlerares 25 jaar geleden (een licentiaat theologie van KUL) meende te weten dat de Onbevlekte Ontvangenis iets te maken had met de bevruchting van de H. Maagd door de H. Geest. Echt he. Grappig die lui zijn.

7/
“De katholieke identiteit zou immers verder moeten reiken dan alleen de godsdienstles.”

Hier spreekt Kerknet alleen over het huwelijk.
Nu, een katholiek leven houdt meer in dan een “katholieke identitieit”, en een “katholieke godsdienstles”, dat houdt ook dat men nu en dan eens een Onze Vader bidt, nar de mis gaat, een zich aan een paar precepten van de Katholieke Kerk houdt.

8/
“Eerst identiteit, dan dialoog”

Opnieuw fout;
Eerst bekeren, dan een katholiek leven, dan naar heiligheid groeien, dan naar de hemel.

Geen dialoog. Nooit dialoog. Dialoog is apostasie, en dat is recht naar de hel.

9/
En tot slot:
“Wie zijn kinderen naar een katholieke school stuurt heeft dan ook recht op degelijk en authentiek godsdienstonderwijs.”

Dan schrijft Kerknet iets over geld.

Anoniem zei

Besluit:
Goed, ik geeft toe, dat hetgeen Kerknet hier schrijft, iets katholieker klinkt dan wat ze gewoonlijk schrijven, maar ‘katholiek’ is het zeker niet. Normaal is het ronduit vrijmetselaarspraat, nu dat ze proberen katholiek te lijken, tonen ze dat ze echt niet van toeten noch blazen weten.


Een goede raad:
indien Mgr. Fulton Sheen toch de grote held is, (hetgeen hij terecht zou zijn), kan ik je de Saint Joseph Baltimore Catechism aanraden.

In het Engels natuurlijk, maar er is genoeg persoon ter beschikbaar in de bisdommen een vertaling te leveren.

DIT IS ECHT DE ALLEREERSTE TAAK VAN IEDEREEN DIE VOOR EEN BISDOM WERKT – TE BEGINNEN MET DE BISSCHOP ZELF – EENS EEN BEHOORLIJKE CATECHISMUS TE PUBLICEREN, ZODAT MEN KAN LEREN WAT “KATHOLIEK” EIGENLIJK BETEKENT.

DE ALLER ALLER ALLER EERSTE TAAK.

AL DE REST IS TIJDSVERLIES.

Anoniem zei

Onderwijs moet neutraal zijn. Tijd dat de katholieken zelf hun scholen betalen. Geen cent van ons belastinggeld voor de pastoors!

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Er is geen enkele reden waarom onderwijs 'neutraal' zou moeten zijn.

Dat de Katholieken hun scholen zelf zouden moeten betalen, daar ben ik het mee eens, op voorwaarde dat de Katholieken dan ook een belastingvermindering krijgen.

Anoniem zei

Ik zat deze avond met een gezelschap op restaurant. Tegenover mij zat een onderwijzeres die in een West-Vlaamse landelijke katholieke lagere school het zesde jaar geeft. Zij vermeldde tussendoor dat ze tijdens haar les katholieke godsdienst eigenlijk wiskunde geeft omdat ze godsdienst niet belangrijk vindt.. Op haar documenten vult ze in dat ze godsdienst gegeven heeft, dit alles met de goedkeuring (= medeplichtigheid) van de directie. Of hoe hele generaties Vlaamse kinderen door het "katholiek onderwijs" opgevoed worden tot religieuze en culturele zombies.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Dan plegen de onderwijzeres en de directie valsheid in geschrifte.

Dit is een duidelijke reden voor ontslag.

Stuurt u ons de naam en het adres, dan zorgen wij voor de rest.

Anoniem zei

Ik nodig anoniem 06:20 uit even uit te weiden van wat hij denkt hoe "neutraal" onderwijs eruit ziet. Hoe kan men neutraal zijn? Dat is nihilisme. Ga je zeggen dat er een gat in de ozon laag zit terwijl je zegt dat er geen gat is - want de opinie verschilt. OK. geen opinies op school. Alleen feiten. Tja, dat zou kunnen werken. Helaas is onderwijs vandaag herleid tot opinie alleen. Veel wiskunde of grammatica wordt noet meer onderwezen.

Anoniem zei

Anoniem 06:52

Dat was nu echt de stem en de taal van Collard in de schoolstrijd.
#tWas overigens een catastrofe voor de belgische socialistische partij (continue teruggang sedert de 50'er jaren); en voor de tjeven was het later funest, dat ze alles van toen verraadden.
In elk geval:
Uw posting ist het beste bewijs dat er nog dinosauriêrs bestaan!

De verwachting van het eeuwige leven is een centraal geloofspunt van het Credo.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer