donderdag 12 mei 2016

Geert De Kerpel schrijft: "Lieven Boeve raakte met zijn geïslamiseerde 'dialoogschool' een open zenuw"

De storm waarin Lieven Boeve, directeur-generaal van de koepel van het Vlaams katholiek onderwijs, afgelopen week terechtkwam met zijn opmerkelijk interview in De Morgen, heeft het voordeel dat heel Vlaanderen nu in één klap bekend is met de [geïslamiseerde] katholieke dialoogschool. Alhoewel, velen blijken ter zake vooral toch hun diepste angsten en vooroordelen voor werkelijkheid te hebben genomen [Of een school 'katholiek' is of niet heeft niets met 'angst' te maken, maar kan men objectief vaststellen.]. Want laten we wel wezen, de katholieke dialoogschool wil uiteraard helemaal niet  “de ziel van het katholieke onderwijs om zeep helpen” [Dit is inderdaad een correcte omschrijving van wat er écht aan de hand is! De Guimardstraat probeert het Katholiek Onderwijs kapot te maken. Op zich is dat trouwens niets nieuws!], zoals N-VA-voorzitter Bart De Wever bleef beweren. Noch is het een doorzichtige poging koste wat het kost de groeiende groep moslimjongeren binnen te rijven om zo de voortschrijdende secularisering van onze samenleving krampachtig tegen te werken; wat dan weer paars-vrijzinnige kringen verkondigden.

Maar wat wil de katholieke dialoogschool dan wel? Noch min noch meer dan in de plurale context van vandaag tegelijk de christelijke identiteit een bevoorrechte plaats geven én de levensbeschouwelijke veelheid in haar geledingen voluit erkennen en waarderen [Het lijkt ons een beetje schizofreen om de Katholieke identiteit proberen te promoten door middel van islam-lessen! In feite doet men dan net het omgekeerde, namelijk de islam een bevoorrechte plaats geven!]. De initiatiefnemers hopen bovendien dat net in de confrontatie met de vele overtuigingen de school haar katholieke profiel weer meer op het spoor zal komen [Absurde bewering.]. Wie zegt te handelen vanuit de evangelische inspiratie sluit overigens per definitie niemand uit [Fout! Alhoewel iedereen gered kan worden, wanneer hij of zij Jezus Christus als de Heiland erkent en Hem navolgt, zal er wel degelijk aan de hemelpoort een strenge selectie plaatsvinden! Ongelovigen, moslims, joden, ketters, schismatiekers en apostaten gaan niet naar de hemel.]

En Christus roept ons op om als goede gelovigen geen contacten met deze lieden te onderhouden en het stof van onze voeten te schudden als teken tegen hen.


Uit de Heilige Schrift:

Mc 6 [11] En waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert, gaat daar vandaan, en schudt het stof van uw voeten, als een getuigenis tegen hen.

en

Mt 25 [11] “Heer, heer, doe open voor ons.” [12] Maar hij antwoordde: “Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet.”


De Kerpel vervolgt: En het is de logica zelve dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen zich meer dan ooit mee wil inzetten om de decennia oude problematiek in de moslimgemeenschap van leerachterstand [Wel beetje laat nu!] en te weinig doorstroming naar het hoger onderwijs, te helpen bestrijden. Volgelingen van Jezus zijn uitdrukkelijk geroepen altijd extra in te zetten op de minst bedeelden [Moslims zijn in dit land nu niet echt slecht bedeeld! Katholieken moeten in de eerste plaats bidden voor hun bekering.].

Maar daarmee is de kous verre van af. Het concept staat of valt met het al dan niet aanwezig blijven van een voldoende stevige kern aan kaders die in die scholen de katholieke identiteit in de sterk geseculariseerde samenleving blijven schragen en aansprekend gestalte geven. Alleen dan bestaat de kans dat de katholieke dialoogschool niet snel verwatert tot een zogenaamde kleurrijke school waar geen werk meer wordt gemaakt van een uitgesproken profiel [Hetgeen nu al het geval is en wat door de geïslamiseerde 'dialoogschool' nog meer het geval zal zijn. In feite geeft De Kerpel hier zelf toe, dat het project van de 'dialoogschool' gedoemd is om te mislukken!]. Hoeveel directies, leerkrachten en bestuurders zijn nog overtuigende woordvoerders van het eigen katholieke profiel? Hoeveel onder hen beschikken nog over de nodige kennis daartoe? En met hoeveel zijn ze nog die putten uit die traditie als bron voor het persoonlijke leven? [Een antwoord: Ontsla ze dan wanneer ze hun werk niet naar behoren doen! Alsof De Kerpel zelf zo een pilarenbijter zou zijn!]

Maar als we heel wat van de reacties op de voorstellen van Boeve goed hebben begrepen, rechts zowel als links, dan is het blijkbaar net dat wat men van het katholieke onderwijs helemaal niet meer verwacht. Niet alleen wordt gegruwd van het idee dat de islam of andere religies er meer aan hun trekken zouden komen [Katholieke scholen gaan nu eenmaal niet over islamisering!], ook de katholieke godsdienst moet er zich zo gedeisd mogelijk houden [Dat is alleen maar de schuld van de bisschoppen!]. Dan is het natuurlijk maar logisch dat velen vorige week het idee afschoten om eventueel zelfs letterlijk ruimte te maken voor andere levensbeschouwingen, terwijl nauwelijks een haan meer kraait wanneer weer eens een schoolkapel moet wijken om plaats te ruimen voor andere, toegegeven broodnodige, infrastructuur [Sinds wanneer is 'Tertio' de grote verdediger van schoolkapellen?]. Net zoals drie katholieke hogescholen zo goed als enkel maar applaus oogstten [Dit zijn leugens!] toen ze recentelijk aankondigden dat ze in hun lerarenopleidingen respectievelijk een vak  “levensbeschouwing”  gaan introduceren (Karel de Grote, Antwerpen), een onderwijsvak  “islamitische godsdienst”  (Artevelde, Gent) of een waaier aan levensbeschouwelijke vakken, inclusief boeddhisme, niet-confessionele zedenleer en comparatieve filosofie (UCLL, Leuven-Hasselt). Telkens werden die vernieuwingen trouwens voorgesteld als concretiseringen van de katholieke dialoogschool. [Dat werd toen zo NIET voorgesteld! Het is gewoon pure islamisering van het Katholiek Onderwijs wat Lieven Boeve wil!]

De  “k”  blijft in het wapperende banier dan nog wel even overeind [Lachwekkend!]; alhoewel. Maar in het beste geval slechts als de beginletter van kwaliteit die zich in weinig nog dreigt te onderscheiden van andere onderwijsprojecten. Boeve heeft vorige week een danig open zenuw geraakt waarover het laatste woord verre van is gezegd.

Bron: Tertio [= satirisch weekblad]

Link:

http://www.tertio.be/magazines/848/artikels/Open%20zenuw


Katholieke scholen moeten Katholiek zijn!

Want zonder overtuigde identiteit kan je geen dialoog bieden!


Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer